Tag Archives: Vad alla borde veta om islam

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del IV– Vad är Salafism?


Salafismen (arabiska سلفية) är en riktning inom islam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Gemensamt för salafisterna är deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut och de försöker följa Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt

Läs mer

Vad alla borde veta om islam och koranen – Tre verser ur koranen alla borde känna till.


Islam är oftast presenterat som en väldigt enkel religion, det är bara underkastelse till Allah. Men om man gräver lite djupare, hittar man i koranen 4:65 att underkastelse till Allah kräver total lydnad till Muhammads ALLA beslut och det är där islam blir betydligt mer komplicerat för att Muhammads beslut är spridda över tusentals berättelser i ”Haditherna”. koranen 4:65 ”Nej,

Läs mer
« Äldre poster Recent Entries »