Hem » Posts tagged 'Jan Schibbye Hervig'

Etikettarkiv: Jan Schibbye Hervig

Behöver du VPN


Just nu kan du skaffa ExpressVPN via Rosa Traktorn och få 30 dagar Gratis!
Läs mer..

Systemkollaps i slow motion


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. Systemkollaps i slow motion”. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

Systemkollaps i slow motion

Hur utbredd är oron i Sverige över den hälsovådliga samhällsexperiment som utspelar sig? När även den svenska kommunistiska tidningen ”Flamman” nu reagerar med stark oro kan det kanske vara ett tecken på att ett uppvaknande sker?

Rubriken Systemkollaps i slow motion är från en redaktionell artikel den 23 juni 2019. http://flamman.se/a/systemkollapsen-sker-i-slow-motion.

Här är en varning och ett budskap som är både sensationellt och tankeväckande. Vi som står på åskådarplats och kommenterar svenska frågor kan lätt avfärdas som extrema och med en agenda.

Men de svenska myndigheterna står nu inför verkligheten från sitt eget folk i alla grupper, där reaktionerna är chock och misstro. Detta är troligen historiskt i den meningen att vi bevittnar ett modernt samhälles kollaps i slow motion, initierat av sina egna politiker. Där ingen vågar dra i nödbromsen i rädsla för att stigmatiseras.

Här är en resumé från denna extrema vänster, som har vaknat till en ny föreställning om det feministiska och humanitära Sverige och beskriver det nästan som ett skräckscenario:

Problemet är inte en plötslig samhällelig kollaps, utan en gradvis och sniket planerad urholkning av välfärdssystemet, avskaffandet av solidariteten i samhället och en total negligering av infrastrukturen. Politikernas budgettrick och hyckleri läggs fram som ett stort problem.

Man säger vidare att om Sverige inte stoppar den skeva utvecklingen kommer landet att se radikalt annorlunda ut om 20 år.

Det beror på ekonomin i svenska kommuner, med dramatiska underskott, situationen på bostadsmarknaden som är misströstande, skolsituationen som är helt utom kontroll, polisens maktlöshet mot gäng och kriminalitet och hälsa och omsorg som förgäves skriker efter hjälp från myndigheterna.

Infrastrukturen försummas å det grövsta. Underhållet av allt från vägar och järnvägar till vatten och avlopp skjuts på framtiden, medan nya prestigefyllda satsningar görs för att betona Sveriges starka position i världen.

Branschorganisationen ”Svenskt vatten” anser att avgifterna för kommunalt vatten och VVS-måste fördubblas de närmaste 20 åren. Saknade Investeringar i elnätet kommer snart att leda till elbrist i Stockholm. Problemen märks redan i Skåneregionen.

Samma artikel kommer med ett intressant exempel från Egypten, som visar hur farligt nära ett samhälle kan finna sig regimkollaps när folket känner sig svikna och det handlar om helt existentiella hot.

Egyptens brödsituation är avgörande för om detta land med 80 miljoner invånare kommer att kollapsa och ta med sig regimen i fallet. Den egyptiska staten subventionerar många basvaror där brödet är viktigast. Bröd är en symbol för om fattiga människor kommer att överleva i detta land. Internationella valutafonden (IMF) och världsbanken är drivkrafter för att avskaffa subventioner helt och hållet, eller att få dem kraftigt reducerade.

I så fall kommer det att betyda Egyptens död. Folkligt välstånd i detta land handlar först och främst om prisindexet. Det har varit ett återkommande mönster sedan 1919.

Ett försök att höja brödpriset i slutet av 70-talet utlöste flera dagars rikstäckande kravaller. Fortfarande står de mäktiga protesterna som ett skräckexempel för dem som har makten. En tredjedel av befolkningen lever på under tio kronor per dag, och miljontals människor är beroende av statligt subventionerat bröd för att äta sig mätta.

Idag följer myndigheterna dagligen med i brödpriserna, som om de tar pulsen på en hel befolkning. Subventionering av mat och bränsle kostar staten över 30 miljarder. Regeringen balanserar på en knivsegg. Befolkningen måste hållas stillastående, och borta från gator och torg. I bakgrunden väntar det Muslimska Brödraskapet, som kommer att utnyttja alla demonstrationer och eventuella missnöje som en hävstång mot Sisi-regimen.

Nu är det inte det dagliga brödet som är problemet i Sverige, utan sinnesfrid och ekonomisk trygghet som successivt berövas en hel befolkning, och som först drabbar pensionärerna.

Samtidigt kan svenska läsare ta med sig rubriken i Expressen från den 1 juli 2019: ”Adeln är rikare än på länge – har fått ny makt i Sverige”.

”Adelsmän med historiska namn har miljard-förmögenheter, bor på slott och har enorma landområden, som de håvar in miljoner för i EU-bidrag.”

 De flesta människor kommer förmodligen att mena att detta är nyheter som snarare häller bensin på det redan brinnande bålet.

 

 

Anarki i Svenska skolor


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. ”Anarki i Svenska skolan”. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

Anarki i svenska skolor

Påståendet är inte bara mitt, det slås upp i Aftonbladet och är läsarnas egen erfarenhet – föräldrar till barn i svenska skolan.

Https://www.Aftonbladet.se/debatt/a/50WO3b/lasarna-det-rader-anarki-pa-manga-skolor

Svenska medier har börjat öppna för en försiktig offentlig debatt om den svenska skolan, om än utan att röra ett viktigt ämne, – invandringen. Politikerna har i åratal försökt framställa det svenska skolsystemet som föredömligt, en elitklass i världens kontext, rankad över andra länder.

Nu krackelerar dock bilden efter otaliga skräckhistorier från svenska skolor.

Som en följd av den senaste tidens ekonomiska krasch i kommunerna, på grund av enorma utgifter för invandring, har de kommunala råden i desperation varit tvungna att skära kraftigt i skolbudgetar. Endast där och i hälsa och omsorg kan tillräckligt stora besparingar göras för att rätta till det stora underskottet.

Rapporter om kommuner som gör nedskärningar i skolorna kommer dagligen. Enligt ”Lärarnas riksförbund”, har 7 av 10 kommuner genomfört kraftiga nedskärningar.

Kommunerna ansvarar för både skolor och migration. Medan regeringen i Stockholm fortsätter att prioritera invandringen framför allt annat, och driver landets 290 kommuner att göra detsamma. Ekonomiska uppfordringar får kommunerna lösa själva.

Barnen lider och barnen är den förlorande parten.

Påståenden som lämnas i kommentarsfält är att barn behandlas illa i den svenska skolan. Många trivs inte och fler och fler studenter upplever att de faktiskt mår illa bara genom att gå i skolan. De känner sig osäkra och stressade. Och som om det inte vore nog, eleverna lär sig allt mindre.

Under det senaste decenniet har elevernas kunskapsresultat fallit som en sten. Om studenternas kunskapsnivå har Sveriges Radio berättat att flera elever i ett gymnasium i  Stockholm inte ens kan klockan!

Https://sverigesradio.se/p1morgon

Myndigheterna har drivit igenom ”reformer” som sakta men säkert har förstört skolan. Många ”progressiva” lärare och pedagoger har bidragit till tragedin i konstruerade, vänsterextrema teorier som skulle forma en ny och revolutionär skola.

Tiotusentals blivande lärare som har kämpat sig fram genom år av utbildninghar blivit hjärntvättade med pedagogiska idéer baserade på politiska experiment, inte på vetenskapliga metoder och förståelse.

Det sorgliga resultatet är att skolans sociala mandat är förvrängt och felkonstruerat efter de senaste decenniernas omfattande utbildningsreformer.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/opwVl0/situationen-i-svenska-skolan-ar-helt-ohallbar

Till och med lärarnas egen tidning, ”Lärarnas Tidning” släpper nu till lärare och pedagoger som har fått nog och som protesterar mot utvecklingen. Både förskolelärare och skollärare demonstrerar tillsammans över hela landet med en gemensam manifestation – Mot nedskärningarna, den stressande arbetsmiljön och den konceptuella situationen skolan befinner sig i generellt.

Den så kallade ”flumpedagogiken”har givit upphov till vad som numera kallas ”babbelskolan” i Sverige. De utåtriktade studenterna kommer i första hand medan de inåtvända inte har någon plats och ingen framtid. Det har blivit viktigare att ”resonera” och ”analysera” än att faktiskt lära sig ett ämne.

Läroplanen förväntar sig  att barn så unga som tolv år för att kunna beskriva ”komplexa sammanhang” och leda ”väl utvecklat och nyanserat resonemang”-som knappt vuxna akademiker hanterar.

Från kunskapsskola till kaosskola

 Kunskapskraven i svenska skolan är omöjliga att uppnå i kombination med att lärarnas auktoritet avskaffas. Läraren Isaac Skogstad berättar en skrämmande historia för Expressen (12 maj, 2019). Svenska skolan har blivit en mardröm för introverta barn. Eleverna har tagit över makten och dominerar i klassrum och undervisning. Det är inte kunskap det först och främst handlar om. Det är eleverna som bestämmer vad som ska läras och hur man lär sig. Det är en absurd och ohållbar situation att ett fåtal lärare vågar berätta offentligt om det i rädsla för att hängas ut och förlora sitt jobb.

https://www.Expressen.se/debatt/de-introverta-barnen-offras-i-dagens-skola/

Lärare blir kompisar utan auktoritet.

 Pedagogernas felaktiga teorier har urholkat lärarens roll som auktoritet i klassrummet. Politikerna har fråntagit dem auktoriteten okritiskt och utan konsekvensanalyser. Läraren blir ett slags social Coach och studenterna har fått allt mer makt. På så sätt är förutsättningarna för en bra undervisning och lärarens attraktionskraft inte längre närvarande.

Lärarna är starkt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar i Sverige. Ofta på grund av hot och våld från elever. Lärarbristen är skriande.

En återkommande siffra som ofta förekommer i tidningarna är att det saknas 60,000 lärare.

Ett stort problem som dramatiskt försvagar Sveriges ekonomi är naturligtvis den massiva fria muslimska invandringen, som är en pengaflykt utan dess like. I stället för att ge Sverige ett ekonomiskt uppsving och många fördelar, eftersom invandringen ursprungligen var förberedd, har motsatsen blivit verklighet.

Skadornas inverkan har varit dubbelt destruktiv, med skolplaceringar hos barn och vuxna män som är analfabeter och som inte talar svenska.

Denna hämmar inlärningsförmågan i skolorna och de etniska svenska barnen offras i detta cyniska spel och blir de stora förlorarna.

Men orsaken till och effekten av det största problemet – fri invandring – förekommer inte någon analys. Det framställs som ett ickeproblem. Det förekommer heller inte någon offentlig debatt i Sverige.

Temat är fortfarande tabu, så de flesta människor förstår att det inte finns något sätt att kunna göra något åt problemen.

Som vanligt jagar svenska politiker en trollformel, men den finns bara i sagorna. Och med den gröna ”klimatmodellen ”som svenska politiker har lagt till för de nya generationerna kommer den svenska skolan snart att befinna sig på en U-landsnivå.

Klimathysterin kommer att lämna sin prägel på alla budgetar. Skolan är inte heller tillräckligt grön, – även om den förvisso är det i negativ bemärkelse.

Europa är på väg mot klimatdiktatur


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. ”Europa är på väg mot klimatdiktatur”. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

klimatdiktatur_big

Illustration foto. Foto: Är Føli / NTB scanpix

Klimatet är ett perfekt alibi för att med våld införa ett auktoritärt system som tar kontroll över all information och förbjuder avvikande parter och organisationer.

För att rädda planeten från förstörelse är det moraliskt och etiskt acceptabelt att pausera demokratin. På så sätt kan man också straffa och tysta människor som inte känner sitt eget bästa och som motarbetar och motsätter sig en global räddningsåtgärd som godkänts av överstatliga FN och EU. Jag är verkligen inte ensam om att ha dessa tankar, vilket av många kommer att stämplas som konspiratoriska.

Ingemar Nordin, författare och professor emeritus vid ”Institutionen för kultur och kommunikation” (IKK) vid Linköpings universitet ställde nyligen frågan från webbplatsen Klimatinformation Stockholm Initiativet (14.04.2019): ”Klimatkrisen – vad är det?”

Ja, det hänvisar självklart till IPCC’s senaste alarmistiska rapport som säger att vi bara har 12 år tills klimatkatastrofen drabbar världen när den globala temperaturen överstiger 1,5 grader från förindustriell tid.

Klimatmobiliseringen pågår

2016 tog vänster-extremister i Australien initiativet till ett globalt uppror mot den slappa klimatpolitiken. Vikt ställdes då på kravet på att regeringar skall kunna införa krisläge och tillåta  nödåtgärder för så länge som det behövs .

En ”klimatmobilisering” som det nu utropas från alla håll är en perfekt förevändning för att möta det som beskrivs som ett existentiellt hot mot världen med otraditionella metoder. Från Australien har rörelsen spridit sig till viktiga städer över västvärlden. Titta bara på London.

Det brittiska parlamentet förklarade nyligen att nationen befann sig i en klimat- och miljönödsituation. En ”Tipping Point” passerades, där det dödliga allvaret av klimatkrisen presenteras som akut. Återigen är det de vänsterextrema som orkestrerar. Efter massivt tryck från Labour blev Storbritannien det första landet i världen att förklara miljö- och klimatkrisen. Tidigare var brittiska brittiska politiker på defensiven men gav sig för pressen.

Vi står inför reaktioner från arga och fanatiska demonstranter, domedagsprofeter och ny-religiösa klimatpolitiker som i språkbruk påminner om en krigsmobilisering. En situation som inte behärskas i den demokratiska processen söker därför efter auktoritära lösningar. Den brittiske författaren och Cambridge professorn David Runciman beskriver det här cyniska spelet briljant i sin bok ”Hur demokratin slutar” – om hur auktoritära ledare undergräver grundläggande demokratiska värderingar för att uppnå makt, rikedom och positioner.

Kostnaderna som förstör vårt välfärdssystem

Ingemar Nordin kommenterar också kostnaden för världsekonomin någon har beräknat  är uppskattat till 2,4 biljoner dollar per år för att minska CO2-utsläppen med 45% till 2030 och 80-100% till 2050. Det här är endast kostnader för investeringar i omvandling av energiproduktion. Tillkommer kostnader för allt annat som transporter, industriförändringar, jordbruk etc. Det sägs ingenting från politiskt håll om dessa kostnader och investeringar i form av förlorade jobb och förlorad välfärd.

Mer kostnadsberäkningar.

Björn Lomborg, professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn och tidigare direktör för Institutet för miljöbedömning i Köpenhamn, specialiserar sig på kostnadsanalyser av klimatpolitiska förslag och antar en beräkning för ett ännu högre belopp, 3,3 miljarder dollar per år, vilket är mer än dubbelt så mycket som EU: s regeringar idag spenderar på hälsa, utbildning, boende, miljö, polis och försvar.

Han drar slutsatsen att denna politik kommer att göra EU 24 procent fattigare redan 2050. Sveriges fattiga pensionärer kommer att bli en ännu större samhällsgrupp och många kommer att se att sina sparade medel försvinner.

Försvarare av klimatdiktatur.

Enligt ”Svenska Dagbladet” är Jørgen Randers, professor i klimatstrategi vid BI-handelsskolan i Oslo, en supporter av ”klimatdiktatur”. Liksom andra ”klimatexperter” ser han den kinesiska diktaturen som en förebild.

”Demokrati måste vara pausat för att lösa klimatkrisen och en elitregering är bättre än en demokrati. I alla fall om världen lyckas lösa den akuta klimatkrisen”, anser Randers.

Klimatet tar allt mer uppmärksamhet i valkampanjen för valet till Europaparlamentet.

Sveriges Radio rapporterar att socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet vill tvinga Europaparlamentet att anta ett klimatisk nöd- och klimattillstånd, med bindande krav på grön övergång och en rättsligt bindande klimatlag i EU.

Detta kan på kort sikt leda till inrättandet av en ny klimatförening i EU-parlamentet, vilket öppnar för en auktoritär och nästan diktatorisk lösning för hela Europa. Helt efter Merkels och Macrons recept.

Diktatur under EU: s regi kan smyginföras

”Today’s News” har upprepade gånger varnat för att 1930-talet återvänder. Författaren och tidigare utlandskorrespondenten Christian Palme frågar också om vi närmar oss en klimatdiktatur och påminner om en artikel i ”The Good Society” -webbplatsen för National Socialists med fullmakt i Tyskland från 1933, kallad ”lagen om att hjälpa folket och imperiets behov” (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich).

Lagen som infördes av riksdagen 1933 och undertecknades av president von Hindenburg gjorde det möjligt för Adolf Hitler och det nationella socialistiska tyska arbetspartiet (NSDAP) att komma till makten lagligt och med diktatoriska befogenheter.

Vad är det med Sverige och Nazism?


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. ”Vad är det med Sverige och Nazism?”. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

När man upplever den svenska debatten ser man att de vänsterradikala demonstrerar och rör sig mot gatustrider – eller hör statsminister Löfvens skryt om den humanitära stormakten samtidigt som man får intrycket att nazism är det allvarligaste hotet mot det svenska samhället.

Är antalet nynazister så skrämmande? Det kan inte vara möjligt, de är så få att du får leta länge för att hitta dem.

2018 utförde Sveriges Radio en lista över medlemmar i ”Nordiska motståndsrörelsen”, NMR, och listade totalt 178 personer. Och då tog nog Sveriges Radio i ordentligt.

Antalet nynazister är således en mikroskopisk minoritet i en befolkning på 10 miljoner.

Enligt undersökningen är nazisterna också väl fördelade runt landet – i Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Dalarna. Möjligheten att träffa på nynazisterna är liten, om du inte medvetet letar efter de få demonstrationer som uppstår.

Är det kanske att nynazisternas antisemitism är det som upprör och hotar det svenska samhället? Det är trots allt grundat i gammal och ny nazism. Det kan inte heller vara fallet när man ser den antisemitism som Sveriges muslimer står för, en grupp som är betydligt många gånger större än de svenska nynazisterna.

Det är trots allt på en helt annan och formidabel skala. Nysvenska muslimer mobbar, trakasserar och orsakar allvarliga sår på den lilla judiska befolkningen och tvingar dem att fly Sverige utan att de svenska myndigheterna ingriper.

Både Malmö och Göteborg är snart ”Judefritt”. Svenska myndigheter har aldrig varit upprörda av antisemitism. Organisationer som arbetar med judarnas rättigheter reagerar på Sveriges misslyckande att skydda judarna bättre.

Sanningen om nazistpositionen i Sverige är att nynazisterna och vänsterextremisterna är i ett ömsesidigt beroendeförhållande av varandra. Båda parterna behöver en fiende för att piska upp en hatstämning, vilket i sin tur gör det möjligt att mobilisera gatupplopp.

Krafteliten, med Löfven i spetsen, drar inspiration från nazismen för att markera sin egen skräckbild i den politiska debatten, där polarisering och brunsmetning av motståndare som SD är viktig. Hatkultur och stigmatisering genomtränger svensk politik, försvagar rättsstatsprincipen och kväver yttrandefriheten.

Även under krigsåren var nazisterna i Sverige extremt få.

De svenska myndigheterna samarbetade nära Hitler-Tyskland. Den svenska eliten, regeringen och kungahuset var tyskvänliga tills krigslyckan vände för Tyskland.

Sverige kom att tjäna stora inkomster på nazismen. Landet stod för mer än hälften av den järnmalm som Naztyskland behövde i sin vapenproduktion. Tyskarna använde i stor utsträckning de svenska järnvägarna, och ”Svenska Järnvägen (SJ)” tjänade grova pengar på denna trafik. På detta sätt bidrog Sverige också starkt till den tyska ockupationen av Norge.

Svenskarna lät Hitler föra soldater och krigsmateriel genom Sverige medan striderna pågick i Norge. Tyskarna fick köra tungt artilleri, luftförsvarskanoner, ammunition, kommunikationsutrustning och andra leveranser till tyska väpnade styrkor.

Trafiken varade i drygt tre år med transporten av 2,1 miljoner soldater och ca. 100 000 vagnslaster krigsmaterial. Stöd till tysk nazism registrerades till ca: 10 procent av den svenska järnvägens transportkapacitet.

Det fanns ett nära samarbete mellan svensk säkerhetstjänst och Gestapo i nordkalotten.Tyskland betalade bra för leveranserna av järnmalm, och till Sverige levererades kol för att värma hus och fabriker under de kalla krigsåren.

Luleå var viktigt för tyskarna under kriget.

Det var här att de lagrade varor som skulle försörja trupperna i Finland och Norge. Det var också här att de hade stora hö-depåer för hästarna. Totalt 222 tyska divisioner använde hästar som deras främsta transportmedel.

Nazism var användbar för Sverige under krigsåren, både ekonomiskt och politiskt, och nazismen är användbar för den svenska eliten även idag. Syftet helgar medlen.

Moral och konsekvenser är som vanligt inget tema för den politiska eliten. Där den riktiga nazismen bor.

Källa: 

https://resett.no/2019/03/03/hva-er-det-med-sverige-og-nazismen/

 Svenska skolan i fritt fall.


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. < Svenska skolan i fritt fall.>. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

ulsrud-videregc3a5ende-768x512

Demonteringen av det svenska skolsystemet är mer dramatisk än de flesta människor anar. bakom avslöjande dokumentation står professionella och fackfolk inom skolverket. Chef för kungliga vetenskapsakademin och författaren, Per Kornhall, skildrar i sin bok med en titeln: ”Barn Experimentet – Svensk skola i fritt fall” (Leopard förlag). (Boken finns på bokus).

Per Kornhall är trots sin frispråkighet och obehagliga dokumentation, otroligt nog fortfarande en av de mest respektfulla skoldebattörer i Sverige – ingen tar honom på sakliga fel och politiker vågar motsäga honom. Han är kunnig om vad han talar om, medan politikerna visar tydligt att de är olämpliga – och ofta helt utan professionell bakgrund i skolfrågor. Men det är ändå dessa politiker som har lagt upp dagens skrämmande skolpolitiska verkligheten, som nu oftare betecknas som ett haveri av hela det svenska samhället.

Författaren beskriver i sin bok hur representanter för svenska skolmyndigheter, d.v.s. politiker vid ett studiebesök i Finland 1990 skröt om att Sverige nu utvecklat ”- Den bästa skolan i världen.”

Svensk skolpersonal med expertis och insikt frågade sig varför man skulle experimentera med en skola som efter internationella undersökningar var en bra skola, en skola som arbetade enligt förutsättningarna. Det var situationen den gången. Men politikerna rotade i ideologi och socialism, helt utan professionell insikt, tävlade mot en politisk revolution i skolan som skulle passa perfekt för en pompös och humanitär stormakt som Sverige.

Och dramatiska förändring skulle komma i dess kölvatten. Endast baserat på politiska värderingar. Det fattades beslut helt utan konsekvensanalyser, som svenska politiker alltid motsätter sig och på kort tid har svensk skolpolitik vänts helt upp och ner. Reformpedagoger och karriärsugna politiker ledde vägen. Ingenting skulle bli som det var. Det var den obestridliga utgångspunkten för de radikala reformer som nu skulle komma från vänsterextrema ideologer som plötsligt var experter på skola och utbildning.

Resultatet blev en skola där resultat som föll i rask takt, och desillusionerade och uppgivna lärarna och rektorerna uttalade förtvivlan. Svenska lärare är nu den akademiska grupp som uttrycker mest missnöje med sin arbetssituation.

https://www.expressen.se/debatt/sa-sanktes-den-svenska-skolan/

Det är värt att poängtera att Göran Persson var en aktiv drivkraft för skolrevolutionen. Han tillhör för närvarande den nya rika, politiska sosseeliten som ligger långt från den svenska arbetarklassen och det svenska ”folkhemmet” med sin egendom på landet som kostat över 6 miljoner med tillhörande mark för 12,5 miljoner. En av de främsta lyckojägarna som inte känner ansvar för pensionärernas tragiska öde i dagens Sverige. Och han tar naturligtvis inget ansvar för den skolskandal han själv var en av arkitekterna bakom.

Sverige gör sig uppmärksammat internationellt med sin speciella skolsituation. En otroligt negativ trend som vi aldrig har sett maken till. Svenska studenters kunskap om matematik, läsning och läsförståelse minskar snabbare än i något annat land inom OECD.

Olikheterna mellan skolor ökar dramatiskt, det handlar inte minst om segregering, etnicitet och ett antal socioekonomiska faktorer.

Ingen vågar utmana politikerna om de verkliga orsakerna till tragedin. Den massiva och okontrollerade importen av analfabeter med en strikt religiös uppfostran och utan svenskt språk. Människor som inte vill integreras i den svenska samhället, av religiösa och ideologiska orsaker, och därmed hamnar i getton, och utanför det svenska samhället.

Enligt Anders Trumberg vid Örebro universitet som forskat på den svenska skolan upplever Sverige nu en ”vit flykt” i alla delar av landet. Den svenska medelklassen flyr från skolor där deras barn måste blandas med ”de andra”, som är det försiktiga uttryck svenskarna använder. Bara att säga att det handlar om invandrare kan vara riskabelt och åtalbart som ”hatbrott” och ”hets mot folkgrupp (HMF).”

En intressant punkt i den svenska debatten är ett inspel av statsvetarna Staffan Lindberg och Richard Svensson vid Göteborgs universitet, som anser att det system som Sverige har utvecklat i skolpolitiken bygger mer på tron på diktatur än på demokratiska värden.

OECD föreslår att Sverige inför kvoter för barn med låg socioekonomisk status för att förbättra skolprestationer. Så mycket som 61 procent av barn av första generationen migranter misslyckas med undervisning i svenska skolor.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/oecd-infor-sarskilda-kvoter-for-socioekonomiskt-missgynnade-elever

Detta senaste initiativ innebär att eleverna i alla svenska skolor bör blandas efter en politisk distributionsnyckel. Fenomenet ”vit flykt”, där föräldrar i panik försöker rädda sina barn bort från skolor som inte fungerar kommer inte att vara en räddningsplanka i framtiden.

När ett lands skolsystem fullständigt kollapsar är landet i en allvarlig kris. När landets regeringar inte ens inser det, är det lite hopp om förbättring. Därför måste Norge så småningom förbereda sig för att ta emot svenska flyktingar. Även om man inte helt kan jämföra Stefan Löfven med Venezuelas Nicolás Maduro, så finns det en hel del likheter.

Kampen mot yttrandefrihet, demonisering av motståndare, manipulation, lögner och valfusk.

I vilket fall som helst blir den sorgliga slutsatsen att: Den svenska skolan är dömd. Sverige som nation är förlorad.

Källa: https://resett.no/2019/02/04/svensk-skole-i-fritt-fall/

%d bloggare gillar detta: