Tag Archives: Information

Polisen begär ut allt fler användardata – Det är dags att skaffa VPN


Polisen begär ut allt fler användardata från nätjättarna. Rosa Traktorn erbjuder 1 månad gratis VPN hos Express VPN om du skaffar det via länken längst ner. Varje år ökar antalet konton som Polisen begär uppgifter om från de stora nättjänsterna. Computer Sweden har gjort en sammanställning av data från första halvåret 2018. Kriminaliteten flyttar till nätet och kriminella använder allt

Läs mer

Kognitiv dissonans.


Vad är kognitiv dissonans? Det är när det sker en konflikt mellan ens tankar (attityder, värderingar, uppfattningar) och ens beteende. Det ger upphov till en obehaglig känsla som man vill undvika, vilket leder till att man försöker ändra på antingen ens tankar eller beteende. Kognitiv dissonans tillhör det kognitiva perspektivet som fokuserar på hur människan tänker och tolkar sinnesintryck. Erfarenhet

Läs mer

Så många som 8 miljoner barn kidnappas och smugglas till sexslaveri.


Så många som 8 miljoner barn kidnappas och smugglas till sexslaveri varje år av globala pedofilnätverk-som många politiker är medlemmar av.  Enligt officiell statistik som du aldrig kommer att höra rapporteras av mainstream media, så är det så många som 800 000 barn i USA, och 8 miljoner barn globalt, som kidnappas och smugglas till sexslaveri varje år som en

Läs mer

FN’s globala mål-Totalitär kommunism.


 Med tanke på att den 10 december 2018 samlas världens ledare i Marrakech, Marocko för att underteckna FN’s Migration Compact så kan vi anse att det gamla begreppet av nationer nu närmar sig sin död. En säkrare, mer värdig resa för alla migranter, toppar dagordningen på global konferens i Marrakech. Denna FN’s Migration Compact förebådar införandet av en gränslös värld

Läs mer
« Äldre poster