Category Archives: Vad alla borde veta om islam

Fakta om Islam.


Fakta om Islam. En beskrivning av varför Islam är ett verkligt hot mot alla frihetsälskande icke-muslimer.  Grundläggande för alla muslimer är trosbekännelsen. Den lyder ”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”. Instämmer man i detta budskap betraktas man som muslim. Guds vilja finns att skåda i Koranen, Guds egen skrift, där själva originalet eller Ur-koranen fortfarande

Läs mer

Vad alla borde veta om Islam – Del VII – HÄDELSE


I serien: Vad alla borde veta om islam och koranen kommer här del VIII som handlar om Hädelse. Syftet med serien har varit att skapa kunskap på ett lätt sätt, och inte att skapa rasism. Genom att naket och tydligt förklara de olika aspekterna och innehållet i Islam, koranen och islams heliga texter låter jag läsaren själv skapa sig en uppfattning som

Läs mer

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del VI – Muruna, Mut’ah och Misyar:  Brott mot sharia för att lura väst och sanktionerad prostitution.


Västerlänningar som förstår islamiskt bedrägeri hänvisar ofta till ”Taqiyya” och ”Tawriya” som taktik att ljuga för att skydda tron. Sunnimuslimska försvarare hävdar att Taqiyya är en shiitisk doktrin, medan man anklagar shiiter att vara demagoger som påföljd. ”Mut’ah” (tillfälligt äktenskap) t.ex. är i själva verket inget annat än prostitution. Shiiter kan lätt hitta motsvarigheter till Taqiyya och Mut’ah i den

Läs mer

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del V – Vad är skillnaden mellan Taqiyya och Tawriya?


Nästan alla i Sverige känner idag till begreppet Taqiyya. Färre känner till begreppet Tawriya. Jag har beskrivit Taqiyya tidigare i olika inlägg här på bloggen, men får ändå ibland frågan om det verkligen stämmer att det är tillåtet att ljuga under Islam så för att besvara det ska jag även förklara skillnaden mellan Taqiyya och Tawriya. Taqiyya betyder: Att vilseleda.

Läs mer

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del IV– Vad är Salafism?


Salafismen (arabiska سلفية) är en riktning inom islam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Gemensamt för salafisterna är deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut och de försöker följa Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt

Läs mer
« Äldre poster