Hem » Vad alla borde veta om islam

Kategoriarkiv: Vad alla borde veta om islam

Behöver du VPN


Just nu kan du skaffa ExpressVPN via Rosa Traktorn och få 30 dagar Gratis!
Läs mer..

Varför assimilerar inte muslimer?


Detta ämne är speciellt intressant, för att i Europa är det politiskt korrekt att aldrig kritisera islam, kritiserar man islam anklagas man för hets mot folkgrupp och är rasist. Men du kan åtminstone ställa frågan: Varför assimilerar inte muslimer?

Det korta svaret är Muhammad och Koranen. Men låt oss gå in i detaljer och låt oss ta det första exemplet av assimilering i Muhammads liv. Mohammed bodde i Mekka där han och hans anhängare skapade argument över sin Gud Allah, så man övertalade honom att lämna staden. Mohammed tog sig till Medina. Fem år senare var det ingen assimilation som utspelades, utan total förintelse. Hälften av staden Medina bestod av tre judiska stammar och de blev alla utrotade genom slaveri, förintelse och exil. Alla återstående araber i staden blev muslimer. Detta är den ultimata icke-assimileringen. – Förintelse av den ursprungliga befolkningen och kulturen.

Detta är viktigt, för kom ihåg att Mohammed ses som det perfekta exemplet på en perfekt muslim och därför är det här Sunna. * (Sunna är ett ord för ”traditionen”, innebärande att islam definieras inte bara av Koranen utan även av hur Muhammed levde (”sira”, som är en levnadsbeskrivning av profeten Muhammed) och vad Muhammed yttrade (”hadith”, som berättar om vad Muhammed sade och gjorde).

Förintelsen av judarna i Medina skapade något man kalla ”judarnas doktrin” som skiljer judar från muslimer.

Först är islam mycket vänlig mot judarna, men i Medina förändrades allt detta och de blev förintade. Förintelse är den ultimata icke-assimileringen och vi ser detta mönster inte bara från Medina utan även i Turkiet som brukade vara kristet. Nordafrika brukade vara kristet, Egypten brukade vara kristet, Irak brukade vara kristet och Syrien brukade vara kristet. Vad som hände i dessa kristna territorier är att de blev islamiska. – Detta är förintelse, inte assimilering.

Det händer inte bara de kristna, Afghanistan brukade vara buddhistiskt, Pakistan brukade vara hinduiskt och Malaysia var hinduiskt, men i den ultimata form av förintelse blev dessa områden inte assimilerade utan förintade. Så islams doktrin inkluderar förintelse inte assimilering.

Kom ihåg detta eftersom varje muslim kommer inte omedelbar kommer att framstå som om han vill förinta dig, islam har två ansikten. Ansiktet av Mecka som är fredligt och vänlig nog men sen kommer ansiktet av Medina. Den bilden av islam kommer fram när de är starka och blivit så många att de kan påverka. Det brukar ske när den muslimska befolkningen uppgår till cirka 16–20 procent av landets befolkning. Så det vi ser är två olika islam. – En svag och en stark islam.

När de är svaga är de väldigt vänliga: Vi är glada att vara här, vi har inga krav, vi arbetar. Men när de vuxit i antal och är starkare blir de mycket självhäftande till den punkt av förintelse de strävar efter. Detta har vi sett över hela Sverige och övriga Europa och ju fortare det kommer fler, desto fortare växer islam i styrka och desto mer självhäftande blir de. – Kraven börjar växa och till slut har de mer rättigheter än urbefolkningen.

Låt oss titta på Koranen och vad den säger om assimilation:

Koranen 2:193Bekämpa dem, kafirerna tills det finns ingen mer oenighet i religionen och Allah regerar absolut, men om de underkastar sig, bekämpa då bara dem som gör fel. Det är de som inte följer sharia.”

Verkar detta handla om assimilering? Nej, det handlar om dominans.

Här är en hadith:

Muslim 001,0031. Muhammed:Jag har blivit beordrad att leda krig mot mänskligheten tills de accepterar att det finns ingen annan gud än Allah och de tror att jag är hans profet.”

Så, med andra ord, Muhammed säger att det ska vara krig tills hela världen blir islamiskt. Så åter igen frågar jag dig, är det här assimilering? Nej, det är utrotning.

Här är en annan hadith.

Bukhari 4, 52, 196: ”Jag har beordrats att slåss mot kafirerna tills var och en av dem medger att det bara finns en gud och det är Allah och jag är dess profet.”

Åter igen, här har vi en doktrin inte av assimilation utan av förintelse. Vi kan kalla detta ”lagen av mättnad”. När islam först kommer in i ett land är det vänligt nog men efter en tillräckligt lång tid regerar det allt. Det kan ta flera decennier men i slutändan assimilerar de inte, de förintar och dominerar.

Det har bara funnits en situation där det varit fråga om migration som inte fortsatt och mättade hela området med islam och det var i situationer med väpnade krig.

Det var 700 år med krig i Spanien, det var krig på Balkan och krig i Centraleuropa så det enda sättet islam inte dominerar är när det är krig mot det. Detta vet muslimerna, de vet att de inte kan erövra Europa genom krig även om de dödar många.

Exempel på det nyligen har vi ju nu sett i Syrien där ISIS försökte och misslyckades. Faktum är att islam alltid misslyckats att dominera genom krig, när de fångas är de i själva verket mycket fega. De spelar offer och gråter och ber om nåd. Så därför har man övergett den metoden för att erövra Europa. Nu gör man det på det sätt Muhammed gjorde i Medina, genom att emigrera och föröka sig till den punkt då de är så många att de helt enkelt tar över politiskt. – Först därefter kommer kriget och slakten.

I Iran och även Libanon fick islam hjälp av vänstern att komma till makten. Det får de här hemma i Sverige också. Så vad hände då med den vänsterpolitik och de vänster anhängare som hjälpte till i Iran och Libanon? – Tja, de dog. De blev summariskt avrättade som tack för hjälpen allihop,  och vänstern här hemma kommer gå samma väg den dagen islam tagit över. Det har bara inte gått in hos dessa idioter, att de redan signerat sina egna dödsdomar.

Mänsklighet är ett konstigt begrepp i Koranen, eftersom det verkligen inte finns någon mänsklighet där, det finns bara muslimska troende och kafirerna och vad säger Koranen om kafirerna?

Den säger i 12 olika verser att muslimer  aldrig är deras sanna vän.

Koranen 3:28Troende ska inte ta kafirer som vänner framför andra troende, de som gör det kommer inte ha något skydd från Allah, de kommer bara att ha sig själva som vakter.”

Så troende skall inte ta kafirer som vänner. Tänk på vad det betyder. Är det om assimilation eller är det om dominans?

Här är en annan hadith.

Abu Dawuad 2789: ”Muhammed sa: Den som samarbetar med kafirerna och bor med honom, han är en av dem.

Eftersom kafirerna är det värsta på jorden så är det inte en bra idé som betyder att det inte leder till assimilering utan dominans.

Det finns heller ingen gyllene regel i islam, så vi har inte något så vanligt som ett etiskt band mellan de migrerande muslimerna. Istället har man regeln som inkluderar bedrägeri (Taqiyya). De har inte har en gyllene regel.  – Den gyllene regeln som säger: Gör mot andra så som du skulle vilja att ha dem att göra mot dig.

Istället finns kravet på en etisk uppsättning för muslimerna och en annan etisk uppsättning för alla andra. Då har vi islamisk lag, så det handlar inte om assimilation eftersom sharia är att vara dominerande över alla former av lag och under sharia är kafirerna ”dhimmi’s”. * (En dhimmi ibland även stavat zhimmi, är, enligt klassisk islamisk rättslig (shari’a) och politisk litteratur, en jude eller kristen som lever i en muslimsk stat och åtnjuter statens beskydd.) – De ska underkastas.

Så det finns en doktrin om icke-assimilering, den etiska skillnader mellan oss. Kafirer hatas av Allah och antas vara hatade av alla muslimer. Varje muslim har två naturer vilket inte leder till assimilering eftersom det är som: ”Kan jag lita på den här killen? kan jag lita på den här kvinnan?  – Istället är det en doktrin av islam som inte är här för att assimilera utan för att dominera.

Koranen talar även om migration:

Koranen 8:74De troende muslimer som migrerar och skapar jihad i Allahs namn och de som gav dem asyl, de som har hjälpt dem är sanna troende.”

Så de sanna muslimerna är de som migrerar och sedan skapar jihad för att få fram sharia.

Här är en annan hadith.

Kenz al-Umal 46274: ”Migration kan inte avslutas så länge som det finns otro eller så länge som det finns en enda fiende som motstår.”

Så migration är för evigt tills vi är helt underkastade. Syftet med migration är flöda in i ett land och skapa ett shariasamhälle, inte ett assimilationssamhälle. Denna shariacivilisation måste etableras i tusen små steg som vi kan kalla ”salami-metoden”. –  En tunn skiva åt gången.

Här är ett exempel: Vi har sedan länge haft regler och klädkoder inom olika offentliga yrken. Sjukvårdspersonal t.ex. skall bära de kläder avsedda för yrket, Polisen bär enhetlig uniform, likaså brandförsvar som bär enhetlig skyddsutrustning o.s.v. Detta var heller inga problem tidigare bland de muslimer som levde i landet.

Men nu då muslimer blivit så många att de kan ställa krav som sakta strävar mot sharia och en muslimsk erövring kan muslimer kräva att få bära hijaben och andra religiösa krav har ställts och tillgodosetts. – Detta är ytterligare en form av dominans och inte assimilering.

Så islamisk migration sätter sig upp till sharia, den är en mättnadsregel där hela samhället måste bli islamiskt eller åtminstone Sharia-kompatibel. Åter igen, handlar det om assimilering? Nej, det handlar om dominans.

Låt oss nu flytta från teorin om islam till islams tillämpning.

Här i Sverige idag, en av de vårdansvariga inrättningarna, den islamiska medborgarrättsgruppen och muslimska brödraskapet har sagt detta:

”Muslimer kan aldrig vara fulla medborgare av Sverige eftersom det finns inget sätt som vi helt kan vara förpliktade till institutionerna och ideologierna för detta land.”

Hur tydlig kan man vara?!

Så muslimer integrerar inte eftersom vi är snuskiga kafirer, muslimer är våra överordnade, Islamister har sharia, så vi kan behålla vår konstitution och våra inrättningar, men de kan aldrig driva mot sharia eftersom sharia alltid måste dominera och islam har dualistisk etik som betyder att dina muslimska grannar kan vara betrodda, Jo, kanske ja, och kanske nej, och muslimer är beordrade att kämpa tills hela världen är under sharia som betyder att den nation de flyttar in i måste bli en Sharia-nation.

Så med dessa enkla och lättförståeliga fakta kan man istället fråga sig varför den svenska regeringen ens bemödar sig med att älta floskler om att invandrare ska assimileras i det svenska samhället alls. Det kommer aldrig ske.

Nej, när man talar om integration och assimilering så pratar man egentligen inte om hur invandrare ska anpassa sig till Sverige. Vad man talar om och även framtvingar genom att kriminalisera kritik, åtala de som upplyser och protesterar är assimilering av det svenska folket in i islam och sharia. Det är VI, kristna svenskar, den svenska urbefolkningen som ska bli assimilerade in i islam…

Det hela får mig att tänka på science-fiction serien ”Star Trek” och seriens ärkefiender ”Borgerna” som när de möter nya raser där ute i rymden börjar sin hälsning med:

”Vi är Borgerna,  sänk era sköldar och lämna över era skepp. Vi kommer att lägga till era biologiska och tekniska egenskaper till våra egna. Er kultur skall anpassas till att tjäna oss. Motstånd är meningslöst”

Vilket skulle kunna översättas till följande fras:

Vi är muslimer, glöm era lagar och ge oss era kvinnor och barn, vi kommer utrota er och förslava er. Er kultur ska anpassas efter vår och ni ska tjäna oss. Motstånd är meningslöst.”

Muslimska Brödraskapet – Om Frihet och Jämlikhet. – En dokumentär krönika.


 Den här artikeln är baserad på Exilirakiern Walid al-Kubaisi’s dokumentärfilm: ”Muslimska Brödraskapet – Om Frihet och Jämlikhet”. Dokumentären i 2 delar presenteras även i slutet på artikeln.

Denna dokumentär sändes i norska media och möttes väl av både media och den norska befolkningen. Sverige och svenska medier har valt att INTE visa dokumentären för den svenska befolkningen. Man vill inte att den svenska befolkningen ska upplysas om sanningen.
____________

Och gud sa till Europa: ”inga fler offer. Tack för kolonierna och slaveriet, för minoriteterna, och jag vet inte vad. Europa är sonat. Allt har du offrat, Europa. Dina kvinnors ära, miljoner ofödda, din egenart, din tro. Europa, det är sonat.”

”Demokrati är Europas mest betydelsefulla bidrag till civilisationen och med hjälp av demokrati ska vi ta landet ifrån dom. – Satans verk.”
____________

Muslimska brödraskapets mission är att förändra Europa och införa ett muslimskt kalifat. Wahhabaism, är den riktning som dominerar i Saudiarabien och inspirerar det muslimska brödraskapet.

Yousef al-Qaradawi omnämns som en av muslimska brödraskapets ledare, en ledare som i en tv intervju i MEMRI TV säger följande:

”Roms erövring betyder erövringen av Europa. Det betyder att islam ska återvända till Europa än en gång. Måste en erövring ske via krig? Nej, inte nödvändigtvis. Det finns fredliga erövringar, det har grund i vår religion. Jag tror att islam ska erövra Europa utan svärd och krig.”

Detta är skrämmande uttalanden, är Europa, frihetens borg utsatt för ett angrepp som syftar till att besegra friheterna och ersätta dem med islamisk ideologi? Han pratar om erövring, inte samarbete eller samlevnad i fred och frihet. Han talar om att erövra Europa. Erövring är ett begrepp som betyder att en ”stark” makt underlägger sig en ”svagare” makt. Genom världshistorien finns många exempel på sådana erövringar. Men begreppet kan också användas på andra sätt. Se även annektering. * (RT’s kommentar).

Kamel al-Najjar från England känner muslimska brödraskapet bättre än de flesta, han var själv medlem i organisationen. Som avhoppare är han hotad till livet. Han berättar:

Hassan al-Banna, som grundade muslimska brödraskapet i Egypten 1928. Han förvandlade då islam från religion till politisk ideologi. Idag betraktas brödraskapet som världens största islamistiska organisation.  Men det började som en social rörelse som fick snabb spridning då de blev populära bland folk genom att starta skolor och förse fattiga med medicin o.s.v. I nästan alla världens länder finns idag en gren av muslimska brödraskapet. Brödraskapet vilseleder folk och de h ar fört många politiker i väst bakom ljuset. Deras enda mål är att etablera islamiskt styre över hela världen”

Kamel al-Najjar berättar att brödraskapet har en enda agenda för Europa – En dold agenda. Deras mål är att infiltrera västvärlden, då de vet att de inte kan besegra västvärlden med våld, så man använder infiltration, lögner och svek.

En organisation som vill erövra västvärlden? Det låter ju otroligt.

Paris – frihetens moder! Voltaires hemland

Stadens historia kan ge gåshud, människor som drevs av upplysningsfilosofi gjorde uppror på stadens gator. De kämpade mot religiös despotism och älskade frihet, jämlikhet och broderskap. Det är stadens historia. Men idag gör främlingar uppror mot Voltaires arv i hans egen hemstad. Muslimer kräver acceptans och förmåner. Man kräver respekt, utan att respektera var de befinner sig. Det är ett evigt krav och när man inte får som man vill agerar man med våld.

Hösten 2005 stack muslimska ungdomar delar av Paris i brand, upploppen spred sig över stora delar av Frankrike. Vad var det egentligen som hände?

Lafif Lakhdar, en viktig ideolog för den arabiska vänstern mot arabiska regimer. Idag är han en central röst i debatten om islam och politik.

”I Frankrike sticks årligen cirka 50,000 bilar i brand. Det brinner i många förorter och man frågar sig varför. Det är förorternas muslimska ungdomar som är ansvariga för bränderna. De är ofta arbetslösa och använder stora mängder droger och alkohol. De bränner, slår sönder, dödar och skadar andra i omgivningen.”

Lafif Lakhdar chockerar när han berättar om upprinnelsen till upploppen i Paris 2005. Muslimska familjer med många barn klarar inte att ge alla utbildning så ungdomarna blir arbetslösa och okunniga. Han menar att brödraskapet tar kontroll över den muslimska minoriteten och ger ungdomarna ett mål. – Den europeiska erövringen.

Brödraskapet har missionärer som skickas ut i förorterna, man knackar på hos familjerna och talar om för ungdomarna att de kan gifta sig med flera kvinnor. Men att lagen i landet förbjuder det. Man gifter sig därför i rådhuset en gång enligt landets lagar, resten av kvinnorna gifter man sig med i Moskén.

I de flesta förorter i Europas städer är det flest muslimer. Den demografiska utvecklingen vittnar om detta och brödraskapet när en illusion. De säger att om 40–50 år ska de styra hela Europa. Européer föder inte tillräckligt med barn, men det gör muslimer och de blir en majoritet i Europa väldigt snabbt. Man erövrar genom barnafödande och helt enkelt blir fler i en snabbare takt än européer. – Europa blir en muslimsk stat, det tror de helt och fullt på.

Européer överger kristendomen i allt snabbare takt och nu behöver de en religion anser brödraskapet. Därför är det lätt att introducera islam. – Med hjälp av lögner. (Taqiyya).

Brödraskapets mål är att islamisera Europa. – Det är ingen hemlighet längre.

Lafif Lakhdar menar att ett europeiskt islam är bättre än ett islamskt Europa. Alltså att islam ska träda in i Europas filosofi om frihet och jämlikhet, inte tvärt om att Europa ska underkasta sig islams doktriner och politiska ideologi och agenda. Han anser att brödraskapets agenda och mål är rent ut brottsligt, det är ett angrepp på Europas folk, på deras sekulära kultur.

 Sayyid al-Qimni, en känd forskare och debattör i arabiska media bor utanför Kairo där han ständigt bevakas av beväpnade vakter. Detta för att muslimska brödraskapet hotar hans liv. Sayyid al-Qimni var i Holland för att hålla föreläsningar före 11:e september 2001. Medan han var i Holland besökte han den stora Moskén där och hörde en Imam predika: ”Glöm inte att vi befinner oss i ett krigets hus, ett land i vilket gudsförnekelse råder ska man kriga mot.” (Med detta syftar imamen till koranens referenser om ”Krigets hus” och ”Fredens hus”, vilket är beskrivningen av länder utanför islam och länder inom islam.) (*RT’s kommentar.)

Europa passar dock inte för ett krig, då muslimer vet att de inte kan vinna med den typen av våld, därför upprätthålls födelsetalen för att helt enkelt erövra Europa genom att överbefolka Europa med muslimer som ställer krav efter våra egna demokratiska lagar och regler. Man använder alltså vår egen demokrati emot oss som ett vapen. – De ska ta Europa ifrån oss med hjälp av vår egen demokrati.

I väst talar vi inte om islamisternas ambitioner att erövra Europa, för då anses man ge uttryck för islamofobi och fördomar. Men i arabiska medier talar man helt öppet om det.

Amr Khaled på frågan om islam i Europa i en tv-sändning från MEMRI TV:

”Antalet muslimer i Europa är idag 25-30 miljoner. Dessa siffror betyder en hel del. Muslimer i Europa föder många barn, det gör inte Européerna vilken innebär att om 20 år är muslimer i sådan majoritet att de kan påverka beslutsprocesser på ett helt nytt sätt”

Amr Khaled är en av de populäraste predikanterna i Egypten som går i muslimska brödraskapets fotspår och stöder deras sak, att erövra Europa.

Men vem är egentligen Amr Khaled?

Amr Khaled dök upp i slutet på 90-talet med den nya generationen och deras sånger och musik. Wahhabiterna och brödraskapet följde plötsligt det nya modet. Man släppte fram Amr Khaled för att infiltrera ungdomarna och locka dem till brödraskapet”. – Det berättar Fikry Abd al-Muttalib, expert på wahhabism.

Muslimska brödraskapet är förbjudna att verka politiskt i Egypten, där man klassat brödraskapet som terroristorganisation. Men under täckmantel av socialt arbete och välgörenhet bedriver de både mission och politiskt arbete. På samma sätt som man agerar i Sverige. Dock klassar inte den svenska regeringen brödraskapet som terrorister. Sverige är bland de få länder i världen som inte gör det.

Vad är brödraskapets målsättning?

Vid ett möte med muslimska brödraskapets ordförande, Mahdi Akif som bor i en av Kairos förorter framkommer brödraskapets innersta målsättning. – Ett globalt kalifat.

Brödraskapets dröm är den enade islamska staten”, säger Mahdi Akif och fortsätter. ”Idag är vi muslimer väldigt många, vi är nationer och olika grupper. Att presentera denna religion för Europa är brödraskapets mål. Att visa vår religion med dess skönhet, storhet och renhet. Vi vill visa hur civiliserad islam är.”

Vi ser redan på vilket sätt man vill ”presentera” sig i Europa, med våld, att ta på sig offerrollen, vägra integration, leva på systemet och att påtvinga religionen på Europa med hjälp av korrumperade politiker som lagstadgar och kriminaliserar allt motstånd och kritik, byggandet av allt fler moskéer och tvinga på länderna böneutrop och acceptans av kvinnoförtryck, pedofili, barnäktenskap, hedersvåld och rena krigshandlingar i form av bränder, våldtäkter och överdrivet våld. Vi har från första bänk fått bevittna exakt hur civiliserat islam verkligen är * (RT’s kommentar.)

Det Mahdi Akif säger i intervjun är oroväckande. Det är svårt att acceptera det han säger, även om många gör det och allt fler människor som inte kan eller vill se verkligheten för vad den är köper och accepterar detta med hull och hår.

Mitt i Kairo bor den 90-årige författaren Gamal al-Banna. Hans bostad är ett veritabelt bibliotek med tusentals böcker. Det är som att komma in i Aladdins grotta, fullt av skatter och framför allt kunskap. Han har skrivit otaliga verk om islam och känner väl till muslimska brödraskapets historia. Han är nämligen Hassan al-Bannas yngre bror. Hassan al-Banna var alltså den muslimske missionär som skapade muslimska brödraskapet 1928.

Muslimska brödraskapet har varit förbjudet i Egypten och flera muslimska länder sedan 1950-talet, ändå är organisationen en viktig maktfaktor som organiserar muslimer i drygt 70 länder. – Muslimska brödraskapet är den enda organiserade gruppen. Den är en borg. På samma sätt som Lenin byggde kommunistpartiet som en sovjetisk borg på sin tid.

Gamal al-Banna menar att islam är en global religion, men inte ett politiskt redskap eller en ideologi. Han är en framstående reformator som chockar de traditionella muslimska lärda med nytolkningar av islam.

”Muslimens hjärna vittrar sönder. I tusen år har den inte tänkt alls. För tusen år sedan stängde islam dörren för utveckling. Muslimer har handlat utan att tänka, man har imiterat som apor, vi har blivit imiterande apor.” – Säger Gamal al-Banna och fortsätter med: ”Vi bör vara tacksamma över att vi fortfarande går på två ben, vi kunde ha gått på alla fyra idag, som koranen säger: De är som boskap fast än mera vilseförda. Dessa är de likgiltiga.”

Gamal al-Banna menar att debatten om hijab i Europa visar exakt hur fel muslimerna har. Om man använde sig av vetenskap, och inte dumheter som hijab skulle européerna få en svår nöt att knäcka.

2004 följde Frankrike efter muslimska länder som Turkiet och Tunisien och förbjöd hijab på arbetsplatser och in skolor. al-Qaradawi beordrade då demonstrationer över hela världen på samma dag. För första gången fick brödraskapet ut massorna på Europas gator i protester för att hijab skulle accepteras.

Hassan al-Bannas syster bar inte hijab trots att hennes far var teolog och hennes bror muslimsk ledare. Alltså är hijab ett modernt fenomen och absolut inte en tradition.

En kvinna som visar håret bryter inte alls mot islams regler, det är en ren lögn faktiskt. Ingenstans inom islam eller i Koranen talas det om att täcka huvudet. Däremot finns en text om att täcka brösten som kvinnans behag.

Detta har man med avsikt förvrängt till att kvinnan ska täcka sina bröst, sitt kön och sitt hår som kvinnans behag. * (RT’s kommentar)

Idag bär muslimer hijab i Europa, men det är för att visa att de är annorlunda. Att de står över icke-muslimer. Det är ett politiskt budskap, en uniform.

Gamal al-Banna menar att det är bara dumheter att bära hijab.

”Lever man i ett visst land måste man anpassa sig till landets seder och traditioner. Ingen kräver att de ska byta religion eller förneka profeten.” Säger han.

I dokumentären som återges i sina två delar här nedan visas bilder på Studenter vid Kairos universitet 1959, där inte en enda kvinna bär hijab. Inte heller 1978 bär någon kvinna hijab.

Men så händer plötsligt någonting efter att Ayatolla Khomeini tar över makten i Iran.

1995 bär en tredjedel av kvinnorna hijab. Sen ser vi resultatet av muslimska brödraskapets mission och frammarsch: 2004 bär 90 procent av kvinnorna hijab.

Fram till 1970-talet var det bara gamla gummor och kvinnor med hårproblem som bar hijab. Resten av den kvinnliga befolkningen var tämligen normalt klädda och följde klädmodet som resten av kvinnorna i världen, från modestäder som London, Paris, Milano, Sidney eller vilket västland eller stad som helst. Den egyptiska kvinnan följde modetrenderna och var modern.

Så varför hijab?

Fikry Abd al-Muttalib menar att för det fösta, för att skapa full kontroll över kvinnan.

”När kvinnan kläs i hijab kan hon fyllas med konservativa, instängda och hårdnackade värderingar som inte liknar hennes arv av öppenhet och tolerans. Hon kan inte möta andra eller hysa moderna värderingar. Hon kan inte göra nya upptäckter. Hijab och niqab är en form av makt över kvinnan som utövas av den som uppfostrar nya generationer. Kontroll överkvinnan innebär kontroll över kommande generationer.”

Skulle hijab vara ett medvetet redskap för att få barnen att bli nya generationer av islamister?

Muslimska brödraskapets ordförande, Mahdi Akif säger:

”Man lär och ger dem vanor och traditioner för vuxenlivet som inte funnits tidigare. Barn tycker om att göra som de vuxna.”

Men att ge barnen nya vanor och nya traditioner som inte fanns där från början att ta med i vuxenlivet, skapar inte upplysta och toleranta generationer. Det skapar monster av nya generationer islamister. * (RT’s kommentar)

En av Egyptens mest kända kvinnliga journalister är Karima Kamal. Hon har skrivit flera böcker och kämpar för den egyptiska (muslimska) kvinnans rättigheter. Hon kritiserar både kristna och muslimska auktoriteter som förtrycker kvinnor.

”Vad går det hela ut på? För dem är kvinnan en symbol. Hon är bärare av symbolen. Hon bär hijab eller niqab. För alla islamister är slöjan en identitet, mer än något annat. Symbolen bekräftar deras närvaro i det offentliga rummet.” säger Karima Kamal.

Men de här islamisterna arbetar för politisk makt och ett demokratiskt samhälle är uppbyggt på att man ska ha rätt till en politisk åsikt och ideologi. Det är demokratins styrka men också dess svaghet. Det är denna demokrati som islamisterna använder som ett vapen mot oss och mot själva demokratin. Demokratin är vad som dödar demokratin när den används och missbrukas.

Tarek Heggy, en känd näringslivsledare och liberal tänkare i Egypten föreläser på universitet i väst och har skrivit mer än 20 böcker som väckt stor uppmärksamhet och debatt. Även han lever under dödshot från muslimska brödraskapet. Han säger:

”Alla bör ha rätt att själva få välja. Vill en kvinna bära hijab är det hennes ensak. Men verkligheten är inte så enkel. Det finns krafter som pressar fler kvinnor att bära hijab, niqab eller slöja därför att det är en symbol för en viss politisk rörelse. Det är en logo, en uniform för att synas i det offentliga rummet. Ju fler kvinnor som bär slöja, desto starkare är den politiska prägeln på Europa. Hijab är en logo, ett emblem. Det är islamismens varumärke.”

Många muslimska kvinnor stöder bruket av hijab därför att de menar att det handlar om tolerans och om att främja det multikulturella samhället. Men det är inte deras tolerans det handlar om, det är vår. Det symboliserar att det är vi som ska tolerera islamism och mångkultur. Islam har ingen tolerans för mångkultur. Det har bara tolerans för den monokultur det representerar.

Vi ska vara vaksamma och förstå varför de bär slöja. Det är inte en muslimsk symbol som till exempel den judiska kippan. Hijab betyder:

”Jag, den muslimska kvinnan är bättre än den obeslöjade, nakna kvinnan som följer Satan. Jag den muslimska kvinnan följer den stora felfria guden, genom att täcka min kropp”

Man vill understryka sin moraliska överlägsenhet, man står högre än alla andra. Tillåter man i väst högre rang på grund av religion?

Muslimska brödraskapet är en terroristorganisation, bestående av islamister med en dold agenda att erövra Europa. Inte genom krig med svärdet utan genom ett krig med barnafödande och genom lögner om traditioner och symboler och genom att föra vårt lands politiker bakom ljuset och tvinga fram lagar som kriminaliserar kritik.

Jag brukar ofta säga att: ”En intuition som inte tål granskning, är per definition värd att granskas.” – OCH KRITISERAS.

______________

Här nedan kan du se Exilirakiern Walid al-Kubaisi’s dokumentärfilm: ”Muslimska Brödraskapet – Om Frihet och Jämlikhet”. Dokumentären i 2 delar.

Så islamiseras Sverige genom “matjihad” – halalmärkt mat smygs in till konsumenterna – ”Återbloggat”


Katerina Magazin kan man idag läsa Ulrika Stigsson’s informerande text om Halaljihad som sakta smyger sig in i det svenska samhället.  Ulrika Stigsson är skribent och kristen samhällsdebattör.

Rosa Traktorn har skrivit om Halal tidigare och informerat om denna grymma slaktmetod, vad den innebär och vad det har för konsekvenser. Och framför allt vad pengarna du som konsument betalar för denna märkning av maten verkligen går till.

Jag tyckte det kunde vara en idé att återblogga Katerina och Ulrikas artikel även här på Rosa Traktorn för att få mer spridning på den här informationen. 

HALALVARNING_A5
bar2

Halalmaten har kommit in i svenska matbutiker utan att konsumenterna har uppmärksammat detta. Halalmärkningen är gjord med mycket små symboler på arabiska som inte kan läsas av svenskar. Frågan är: Var finns möjligheten att välja eller välja bort produkter när de smygs in på detta sätt?

Det kan finnas både ideologiska och religiösa skäl till att inte vilja köpa halal då islam är en religion som innefattar ett system med politik, lagar (sharia) och tro på Allah som gud.

Matjihad, som betyder islamisering genom mat, är en strategi som används och går ut på att ta över maten så den blir islamsk för alla invånare i landet. Målet är att införa sharialagar, och halal är en del av de islamska sharialagarna.

I många svenska butiker säljs halalmat helt utan att kunderna är medvetna om att de köper dessa produkter med islamsk märkning. Jag bestämmer mig för att göra besök på några av våra vanligaste livsmedelsaffärer ICA, COOP och Hemköp. Halalmärkning hittar jag på populära Kellogg’s Corn Flakes, Frosties, K-special och andra sorter under märket Kellogg’ som täcker flera hyllmetrar.

Halalmärket är försvinnande litet och måste fotas och förstoras för att kunna läsas på arabiska.

Jag frågar personalen i de olika butikerna om de har halalmat och samtliga svarar “nej” eller “tror inte det”! Utöver detta så hittar jag thailändska produkter så som nudlar, fisksås och soja som också är halalcertifierade. COOP har sin frysta kyckling X-tra och Hemköp/Willys kyckling Eldorado som är halal.

De asiatiska matvaruaffärerna med ursprung Thailand har nästan uteslutande halalmärkta produkter. Jag har under många år intresserat mig för thailändsk matlagning och är en stor kund i asiatiska affärer. Nu väljer jag dock de vietnamesiska nudlarna för att jag inte vill ha halal. Att Thailand består av 95% buddister och endast 3,7% muslimer gör frågan om halal mer intressant! Hur kan en liten minoritet påverka och helt dominera den stora majoriteten?

Vad är då halal och varför hamnar det på våra varor i svenska butiker? Inom islam finns sharialagar och halal är en del av sharia. Det innebär regler som gäller all mat och inte enbart kött. De flesta svenskar förknippar halal med så kallad halalslakt och vet inte att det innefattar så mycket mer. Även schampo, tvål och tvättmedel skall vara halal om allt ska gå riktigt rätt till!

När en produkt blir halalcertifieerad sker det vanligtvis genom ett företag med godkänd certifierare. Detta måste förnyas och betalas varje år. Syftet är att finansiera implementering av sharialagar i vårt samhälle och intäkterna från certifieringen är en del i detta. Jag hittar genom en enkel sökning https://halalcertifiering.se/ där namnges flera företag som fått certifierade produkter. Några av företagen är Åse Glass, Källbergs, Asta Real, Can Deco, Akzo Nobel och produkterna är allt från chokladströssel till mediciner.

Halalcerifiering AB marknadsför sina tjänster till svenska företag som rent ekonomiska: ”Utöka din kundkrets med ca 400 000 nya kunder i Sverige, och med många fler vid export till andra länder!” Enligt en källa med god insyn så är detta en strategi inom jihad, islamisering genom mat, som är tillämpbar när islam är i minoritet. Islamska stater behöver inte halalmärka eftersom sharialagar redan kräver att all mat som säljs där är halal.

Det är inte känt hur mycket denna industri omsätter. Jag skickar ett mail och frågar Axfood om Eldorado kyckling och kostnaden 2018 för deras halalcertifiering? De svarar på mailet, men inte på min fråga. Vidare så har jag mailat Livsmedelsverket och frågat om det verkligen är lagligt att sälja halalprodukter märkta på arabiska med pyttesmå symboler? De svarar inte heller på min fråga, utan skriver tillbaka med ett svar som inte är relevant.

Svenska företag börjar med halal av ekonomiska skäl och certifieringen ger intäkter som finansierar jihad i hela världen med allt från koranskolor till Muslimska brödraskapet och terrorism.

https://www.abc.net.au/news/2015-04-14/fact-check-does-halal-certification-fund-terrorism/6383238

Jag hittar ett halalcertifikat på ett företags hemsida med namn och titeln på certifierare/imam. Efter en sökning på Google så dyker imamen upp men nu som SFI lärare och han har en egen hemsida. Hemsidan är blandad med koranverser och hur man läser SFI: www.asigner.net

Det är inte bara maten som är islamsk, utan även SFI som finansieras av statsbidrag genom skolverket. Olika trådar leder mig från det ena till det andra. Vidare i min sökning på halalmärkningen finns produkter med ursprung Filipinerna som direkt går att koppla till en koranskola. Återigen är halal finansiär för olika former av islamisering. Follow the money! Svenska företag lever i ekonomisk symbios med halal industrin. Båda parter lever på varandra och utan kunskap och information kan det ses som en god affär med ökande vinstmarginaler.

Sverige borde ha en tydlig lag om halalmärkning! All märkning måste vara på svenska med stor text på framsidan av produkten. Ingen skall behöva vara med och köpa produkter utan att ha gjort ett aktivt val, som står för så många saker både religiöst och politiskt. Speciellt oroväckande är de källor som kopplar till terrorism och Muslimska brödraskapet. Hur många på ICA, COOP och Hemköp är insatta i detta? Det som gör mig chockad är att alla verkar vara tagna på sängen i denna fråga. Livsmedelsverket, affärsanställda och konsumenterna verkar vara lika ovetande som gemene svensk. Det som också försvårar är att det inte finns en enhetlig symbol utan en uppsjö av certifieringar med olika färg och form. Det ska vara lätt att göra rätt.

ULRIKA STIGSSON

Ulrika Stigsson är skribent och kristen samhällsdebattör

SAMTLIGA BILDER, FOTO SAMT MONTAGE: Kronans Martell

Källa: Artikelns original hos Katerina Magazin

http://katerinamagasin.se/extra-sa-islamiseras-sverige-genom-matjihad-halalmarkt-mat-smygs-in-till-konsumenterna/

HALALVARNING_A5

Fakta om Islam.


Fakta om Islam. En beskrivning av varför Islam är ett verkligt hot mot alla frihetsälskande icke-muslimer. 

Grundläggande för alla muslimer är trosbekännelsen. Den lyder ”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”. Instämmer man i detta budskap betraktas man som muslim. Guds vilja finns att skåda i Koranen, Guds egen skrift, där själva originalet eller Ur-koranen fortfarande finns i Guds ägo. Ur denna bok läste ängeln Gabriel för Muhammed som sedan vidarebefordrade budskapet till människorna. Guds vilja kan också betraktas genom att studera Muhammeds sunna (sed). Denna samlar Profetens uttalanden och gärningar i ett stort antal nedtecknade hadither. De främsta hadith-samlingarna skrevs av Sahih Bukhari – Imam Bukhari (d. 870) och Sahih Muslim av Muslim Ibn al-Hajjaj (d. 875).

Hadithernas betydelse grundas i synen på Profeten Muhammed som ofelbar (ismah). Som den perfekta människan (al-insan al-kamil) gjorde han inga fel och kan därför betraktas som ett evigt föredöme. Koranen är full av formuleringar som skall visa att Muhammeds ord också är Guds vilja. I sura 4:82 (4:80) står t.ex. ordagrant att den som lyder Profeten också lyder Gud! De lagar och levnadsregler som Gud ålägger mänskligheten finns enligt islam samlade i Koranen och Muhammeds sunna. Dessa ligger sedan som grund för sharia, den gudomliga lagen, där alla lagar och paragrafer hänvisas till avsnitt i Koranen eller Profetens sunna. Redan här ser vi bakgrunden till svårigheterna att kombinera islams värderingar med en sekulär demokrati. Om gudomliga lagar är överordnade mänskligt skapade lagar, blir friheten ytterst begränsad.

Begreppet abrogation är något som varje betraktare av religionen islam måste känna till.Detta innebär att en tidigare vers i Koranen ersätts av en senare om de strider mot varandra. Politiskt korrekta personer med syftet att förringa islams våldsamma och intoleranta sida brukar ofta ”glömma” bort denna företeelse. Islamister gör det inte! Betydelsen kommer sig ur att Muhammed var en mycket mer tolerant och inställsam person under sina tidiga år som ”profet”. Han försökte vinna anhängare genom dialog och samtal. Detta kännetecknar också de tidiga uppenbarelserna, som vi kan läsa i Koranen. När Muhammed skaffat sig militär och politisk makt var tiden för dialog och samtal över. Därför är ersättningsverserna betydligt mer våldsamma till sin karaktär. Att hänvisa till de tidiga surorna i syfte att visa islams kärleksfulla sida ger därför inte den sanna bilden.

Med miljoner och åter miljoner muslimer bosatta i västvärlden är det extremt viktigt att just studera de skrifter som ligger till grund för troende muslimers tänkande och handlande. Alla korancitat på sidan är hämtade från K.V. Zetterstéens överlägsna översättning från 1917. I vissa fall kompletteras dessa av den nyare översättningen av Knut Bernström från 1998. Muhammed Knut Bernstöm var en svensk konvertit, och kan därmed betraktas som partisk. Som troende är det alltid svårare att ge en objektiv och rättvis bild av mer känsliga avsnitt. I sammanhanget bör man känna till att det finns muslimer som anser att Koranen inte kan översättas från arabiska utan att det ”gudomliga” budskapet försvagas. Detta är naturligtvis trams, då arabiska skrifter likaväl som svenska är fullt översättningsbara om man bara ser till kontexten. Detta är Zetterstéens styrka då han som icke-muslim ser Koranen som ett religionshistoriskt dokument, och slipper slå knut på sig själv för att behaga dagens lättkränkta läsare och politiskt korrekta etablissemang.

På jorden finns idag (2018) runt 1,6 miljarder människor som anses vara anhängare till
Profeten Muhammeds lära. Majoriteten av dessa lever säkert fredliga liv och kommer aldrig att bete sig våldsamt mot icke-muslimer (otrogna). Förekomsten av miljoner trevliga och sympatiska muslimer världen över är i sammanhanget helt oväsentligt och har ingenting med religionen islam att göra. Även dessa s.k. moderata muslimer skulle kunna agera oerhört våldsamt, blodtörstigt, kvinnoförtryckande, intolerant mot oliktänkare o.s.v. med motivet att Gud så befaller. Men de väljer att strunta helt eller delvis i Allahs befallningar. De är alltså goda människor trots islam, inte tack vare islam.

bar2

Innehållsförteckning:

1. Våldets ursprung.
2. En religion som vill härska.
3. Kvinnor och jämställdhet.
  3.1 Klädsel.
  3.2  Allah och Muhammed sanktionerar mäns våld mot kvinnor.
  3.3 Kvinnan är mannens sexslav.
  3.4 En man får också ha slavar och slavinnor.
  3.5 Kvinnor är mindre värda.
  3.6 Menstruationsfixering.
  3.7 Kvinnan skall hålla sig inomhus.
  3.8 Kvinnlig könsstympning och Islam.
4. Islam uppmanar till segregering, inte integrering.
5. Kan man lita på en muslims ord?
6. Religionsfrihet och islam.
7. Är människor lika mycket värda inom islam?.
8. Paradiset.
9. Våld och mord i islams namn.
10. Uppmaning till rasism och folkmord.
11. Jihad.
12. Muhammed ville framstå som gudomlig (al-insan al-kamil).
13. Kritiker av islam eller Muhammed skall mördas!
14. Muhammed som pedofil.
15. Islam och homosexualitet.
16. Straffet för stöld är amputation av höger hand.
17. Islam anger stening som straff för äktenskaplig otrohet.
18. Men Koranen anger ju ”inget tvång i religionen”.
19. Islam idag.

bar2

1. Våldets ursprung.

Nästan dagligen kan man läsa om våldsdåd som utförs i islams namn. Hur kan detta ske när svensk media matar oss med budskapet att islam är en fredlig, kärleksfull och tolerant religion?

Det finns här en tydlig avvikelse mellan journalisternas bild och verkligheten. För att förstå ursprunget till alla mord som sker i islams namn, är det väsentligt att känna till kontexten kring Muhammeds liv. Efter flytten från Mekka till Medina levde Muhammed och hans anhängare delvis på att plundra handelskaravaner i omgivningen. Genom att stjäla andras egendom och slå ihjäl de som skulle beskydda karavanen skapas förutsättningarna för en unik moral. Det blev därmed svårt/omöjligt att införa moraliska principer liknande kristendomens eller buddhismens universella regel om att inte döda. Lösningen blir istället att förbjuda muslimer att döda andra muslimer. I sura 17, vers 35 (17:33) står att man inte får döda en annan människa utan rättmätig anledning.

Muhammed förtydligar detta genom att säga: Blodet på en muslim får inte utgjutas utom i tre fall: i hämnd för mord, en gift person som varit otrogen, samt den som lämnar islam och överger muslimerna. Detta finns att läsa i hadithen Sahih Bukhari, volym 9, bok 83, nr 17. Det skapas alltså ingen allmänmänsklig regel om att inte döda någon annan människa. Verkligheten visar med otäck tydlighet att islams anhängare inte är helt överens om vad som är en godtagbar anledning för att mörda andra människor. För fler exempel på de otaliga våldsuppmaningarna mot icke-muslimer, se avsnitt 9.

2. En religion som vill härska

Islam är i grunden en imperialistisk religion med anspråk på att dominera världens folk. Till islams försvar hörs ibland att våld endast får användas i försvarssyfte. Historien och
skrifterna visar motsatsen. Profeten Muhammed styrde från början området runt staden
Medina, men erövrade sedan allt större områden och krävde befolkningens underkastelse. Muhammeds efterföljare, kaliferna, lade på kort tid under sig enorma områden som islamiserades. Från Arabiska halvön expanderade de muslimska arméerna islams välde in i Nordafrika, över Medelhavet och vidare in i Spanien. Inte förrän i Poitiers lyckades de kristna stoppa de muslimska arméerna år 732 e.kr. Vid Medelhavets östra ände stoppades den muslimska expansionen år 718, i slaget vid Konstantinopel.

Ovanstående visar att våld och erövring sker utan motivet av ett försvarskrig. Detta är också vad Muhammed beordrade.

Sura 9, vers 29 (9:29) ” Kämpa mot dem som, trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift (judar och kristna), varken tror på Allah eller den yttersta dagen, och som inte förbjuder det som Allah eller hans sändebud har förbjudit, och inte iakttar den sanna religionens bud – kämpa mot dem tills dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten”

33:27 ”Och han gav eder deras (de otrognas) land och hem, deras ägodelar och ett land, som ni aldrig beträtt i arv, ja Gud är allsmäktig.”

Muslim 19:4366 Allahs budbärare sade: ”Jag skall förvisa Judarna och de Kristna från den Arabiska halvön och kommer inte att lämna kvar några andra än muslimer.”

Muslim 19:4294 Han(Muhammed) brukade säga: ”Strid i Allahs namn och i Allahs väg. Strid mot dem som inte tror på Allah. Skapa ett heligt krig…Om de vägrar att anamma Islam, så kräv skyddsskatten från dem. Om de går med på att betala, acceptera den och låt dem vara. Om de vägrar att betala, så sök Allah hjälp och strid mot dem.”

Muslim 1:30 Allahs budbärare sade: ”Jag har blivit befalld att strida mot folk så länge de inte säger att Allah är den ende Guden, och den som bekänner detta har garanterat sig skyddet av sin egendom och liv från mig, förutom de rättsliga angelägenheterna från Allah.”

Bukhari 8:387 Allahs apostel sade: ”Jag har blivit beordrad att strida mot folket tills de säger: ”Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah.” Om de säger så, ber som vi gör, vänder sig mot Qibla(Mekka) och slaktar som vi gör, är deras blod och egendomar heliga för oss och vi kommer då inte att lägga oss i deras förehavanden förutom rätteligen, och deras räkenskaper kommer att vara upp till Allah att avgöra.”

Bukhari 53:386 ”Vår profet, Allahs budbärare har beordrat oss att strida mot er tills ni dyrkar Allah ensamt eller betalar skyddsskatten; och vår profet har berättat för oss att vår Herre säger: ”Den bland oss som dödas skall komma till Paradiset för att leva ett så lyxigt liv som han aldrig sett och den bland oss som överlever skall bli er överherre.”

I många muslimska länder idag säljs skriften Sions vises protokoll helt öppet. En förfalskning som redan nazisterna på 30-talet använde för att visa att judarna strävar efter världsherravälde. Vad som INTE är en förfalskning är Allahs uppmaning till muslimerna att erövra och ockupera de områden där icke-muslimer idag lever. Islam strävar efter världsherravälde, inte genom styrelseformer där alla skall behandlas lika, utan icke-muslimer skall erkänna sin underlägsenhet och betala extra skatter (tributer) till herrefolket.

3. Kvinnor och jämställdhet

Islam kan beskrivas som ett system av könslig apartheid, där kvinnor konsekvent
diskrimineras och mannen ofta har rättigheter som kvinnor helt saknar. Återkommande är formuleringar om att kvinnan skall lyda mannen och uppträda undergivet. Vad sägs som om Muhammeds ord, förmedlade genom:

Sahih al-Bukhari vol 1 nr 301, samt vol 3 nr 826: Allahs sändebud sade en gång till en grupp kvinnor: ” Jag har inte sett några, som är mer bristfälliga i intelligens och religion. En försiktig, känslig man skulle kunna ledas på avvägar genom någon av er…”

Uttrycket ”naqisatan ‘aqlan wa dinan” (bristfällig i intelligens och religion) är ett av livets ordspråk och axiom på folkmassornas läppar i arabiska länder.

I sura 30:20-21 står det att kvinnorna är ”skapade åt mannen”, vilket många framstående
korantolkare som t.ex. Razi anser vara ett bevis på att kvinnorna är skapade likt djur, örter och andra nyttiga ting. Hon kan alltså anses vara mannens egendom. Muhammed berättade även att de flesta i helvetet är just kvinnor, vilket han sett under ett tillfälligt besök där (bukhari vol 7, bok 62 nr 124) Detta betyder ju då att kvinnan är mer syndfull och omoralisk än mannen, vilket är ett gott skäl att kontrollera kvinnors beteende.

3.1 Klädsel

Sura 33 vers 59 (33:59) ”O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och fruarna till muslimer, att de skall förlänga sin klädsel.”

24:31 ”Tala om för de muslimska kvinnorna att de skall sänka sin blick och behålla sin kyskhet. De skall inte visa upp några delar av sina kroppar utöver de nödvändigaste”

Bukhari Volym 6, bok 60, nr 318 (hadith) ”De skall beslöja sina halsar och behag. De skall klippa upp sina höftskynken och skyla sig med de klippta tygen.”

Kommentar: Allah ger här kvinnor order om att dölja sina kroppar och leva i sexuell
avhållsamhet (kyskhet). I dessa suror finns ursprunget till mycket av det våld och de
trakasserier som muslimska män utsätter unga kvinnor för som själva vill bestämma över sin sexualitet och sitt klädval.

3.2 Allah och Muhammed sanktionerar mäns våld mot kvinnor

4:38 ”Männen är kvinnornas företrädare på grund av det företräde Gud gett somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar som de har; därför skall också muslimska kvinnor vara undergivna. Och vad dem beträffar, av vilka ni fruktar uppstudsighet, så varna dem, skilj dem från bädden och aga dem. Gud är förvisso hög och stor”

I Knut Bernströms koranöversättning finns ovanstående innehåll i 4:34 och lyder:

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med den styrka och de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av kvinnornas försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt inför Gud och döljer inför andra det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och om detta inte hjälper, håll er borta från deras nattläger och som sista utväg tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd och stor.”

Oavsett hur positivt någon vill se på islams budskap, kvarstår följande faktum. Allah sanktionerar mäns våld mot kvinnor som inte lyder. Hur omfattande detta våld skall vara är en fråga för diskussion. Finns det någon vid sina sinnes fulla bruk som tror att jämställdhet kan skapas i ett samhälle där den ena parten skall LYDA sin man, och om detta inte sker kan misshandlas tills hon blir ”medgörlig”. Argumentet att även västerländska män slår kvinnor är ett hån mot de kvinnor som drabbas av detta religiöst sanktionerade våld. För etniska svenskar eller västerlänningar finns det inga sammanhang där dessa våldsverkare kan finna stöd hos familj, släkt eller vänner för våld mot kvinnor.

Gällande religiösa miljöer kan omgivningen stödja detta våld, ur t.ex. ett hedersrelaterat
perspektiv. Det finns inget sanktionerat våld i jämställda länder. Detta är en enorm
skillnad. Även profeten Muhammed slog kvinnor, och eftersom Allah handlade och talade genom sin profet, kan detta vara normbildande för rättrogna muslimer. I hadithen Sahih Muslim volym 2, bok 4, nr 2127 återges en händelse där Muhammed slår sin flickfru Aisha med följden att hon upplever smärta – ”Han (Muhammad) slog mig (Aisha) över bröstet och det orsakade mig smärta … ”

Inom islam finns skilda uppfattningar om hur mycket våld som en man tillåts använda mot sin hustru om hon inte lyder. Ett nutida exempel finns i Sheikh Muhammed Kamal Mustafa, imam i Fuengirola i Spanien, som i sin bok ”Women in Islam” diskuterar hustruaga enligt islams lagar. På sid 86–87 skriver han:

”Det är förbjudet att slå henne på kroppens känsligaste delar, som ansikte, bröst, mage och huvud. Istället skall man slå henne på armar och ben med ett spö som inte får vara stelt utan smalt och lätt, så att inga sår eller skärsår uppstår.”

Denna tolkning grundar sig säkert på Profetens ord i följande hadith:

”O Allahs sändebud! Vilken rätt har frun till någon bland oss fått över honom? Han sade: ”Det är att du skall ge henne mat, när du själv har tagit din mat, att du skall kläda henne, när du har klätt dig själv, att du inte skall slå henne i ansiktet, inte heller smäda henne, inte heller överge henne utom inom hemmet.”

Hadith Sunan Ibn Magah, Kitab al-Nikah, hadith nr 1850. I situationer med knappa resurser skall alltså mannens behov alltid tillgodoses före kvinnans.

Muhammed måste ha varit en riktig gentleman!

3.3 Kvinnan är mannens sexslav

Allahs profet sade: ”När en man kallar på sin fru för att tillfredsställa sin önskan, låt henne då komma till honom, även om hon är sysselsatt vid ugnen”. Hadith nr 61 Mishkat al Masabih, mannens och fruns plikter, engelsk översättning bok 1.

Allahs sändebud sade: ”Närhelst en man kallar på sin fru för att ligga med henne, och hon vägrar, och han sedan tillbringar hela natten med dåligt humör, fördömer änglarna henne tills hon går upp i gryningen.” Hadith nr 54 Mishkat al Masabih, se även Bukhari arabiskengelsk översättning vol. VII hadith nr 121.

2:223 ”Era hustrur är som en åker för er, besök denna åker efter behag…”

”Gift er inte med månggudadyrkande (kristna) kvinnor, om de inte övergår till islam. Låt heller inte era kvinnor ingå äktenskap med månggudadyrkare, om de inte konverterar till islam.”

4:3 ”… gift er med så många kvinnor ni anser lämpligt, två eller tre eller fyra.”

Skälet till att man kan gifta sig med mer än en kvinna ges av Ghazali, den store muslimske forskaren: ”Några män har ett så tvingande sexuellt begär att en enda kvinna inte är tillräckligt för att skydda dem från äktenskapsbrott. Sådana män gifter sig därför företrädesvis med mer än en kvinna, och de kan ha upp till fyra fruar.”

33:52 ”Hädanefter är det ej tillåtet för dig (Muhammed) att äkta andra kvinnor och icke heller att taga andra hustrur istället, även om deras skönhet skulle behaga dig, utan blott de slavinnor, över vilka du råder, ty Gud är väktare över allting.”

Kommentar: Kvinnan är verkligen mannens sexslav inom islam. Hon måste alltid ställa upp på sex när mannen så önskar, vilket innebär att våldtäkt eller sexuellt tvång inte kan förekomma inom muslimska äktenskap.

I Sura 4:38 ges mannen rätt att misshandla (Idribuhunna eller dharaba på arabiska) sin hustru om denne inte lyder! Hur hård denna misshandel skall vara är ett ämne för diskussion inom islam, men ingen ifrågasätter att kvinnan måste lyda sin man. Någon jämställdhet existerar inte inom islam. Kvinnan är mannens slav. Hur kvinnor uppväxta i fria västerländska samhällen frivilligt kan konvertera till islam är med detta i åtanke en fullständig gåta. Antagligen saknar de kunskap om islams regelverk gällande kvinnor i kombination med en svag begåvning. Lägg också märke till hur Allah hela tiden talar till männen. Hur många män en kvinna får ha ligger tydligen inte i Allahs intresse att reglera.

I Sura 2:220 förbjuds äktenskap mellan muslimer och kristna. En liknelse är de s.k Nürnberglagarna 1935 där nazisterna förbjöd äktenskap mellan tyskar och personer med judisk börd. Kvinnliga slavinnor accepteras av både Allah och Muhammed. Som icke-muslimsk kvinna idag bör man ha detta mycket klart för sig.

Lydnaden inom äktenskapet gäller alltså även sexuellt. På en respekterad svensk sida om islam (www.islamiska.org) stod 2007-01-15 följande:

”Så länge de lever tillsammans som man och hustru måste hustrun, enligt den islamiska lagen, acceptera mannens sexuella krav, eftersom det är helt naturligt. Mannens fysiska konstitution är sådan att den driver honom till sexuell tillfredsställelse ofta för att befria sig från dess tryck så att han mer effektivt kan utföra sina plikter i det praktiska livet.”

3.4 En man får också ha slavar och slavinnor

Eftersom Muhammed förutom profet också var en tjuv och rövare, behövdes gudomliga ord som legitimerade rov av både andras liv och ägodelar.

4:3 ” … men fruktar ni att ni inte kan iakttaga billighetens krav så tagen blott en enda (hustru) eller blott de slavinnor över vilken ni råder…”

Detta har sedan muslimska lärda utvecklat genom åren. Tidigare nämnda Ghazali säger
följande:

” … i syfte att tömma hjärtat för att tillbe Gud har araberna fått tillåtelse att ha sex med kvinnliga slavar, om de någon gång skulle frukta, att deras passion skulle leda dem till äktenskapsbrott. Även om en sådan handling skulle leda till att ett barn föds (som också blir slav) så är detta en mindre förseelse än att äktenskapsbrott. Att förslava den nyfödde är en tillfällig sak, men genom äktenskapsbrott förloras evigheten.”

Ihyá Uloum ed-Din av Ghazali, Dar al Kotob al Elmeyah, Beirut vol. II, sid 33

3.5 Kvinnor är mindre värda

4:12 ”Gud säger om era barn: En manlig arvtagare ärver lika mycket som två kvinnor…. Allt detta är en bestämmelse från Gud; Gud äro förvisso den Vetande; den Vise”

2:282 ”… Tillkalla två av era män som vittnen, är detta ej möjligt, så kan en man och två kvinnor vittna, av dem ni godkänt som vittnen.”

2:228 ”Kvinnorna har samma rättigheter emot männen som männen emot dem, dock äger männen företräde framför kvinnorna. Ja, Gud är väldig och vis.”

Kommentar: Varför Allah är intresserad av arvsfrågor är obegripligt, men sällan är Allahs ord så glasklara som gällande kvinnors mindre värde i fråga om arv och ordets trovärdighet. Även i Sverige gällde tidigare att kvinnor ärvde hälften mot en man, men detta ändrades i mitten på 1800-talet och var knappast motiverat som ett gudomligt evigt påbud.

3.6 Menstruationsfixering

2:222 ”… Undvik kvinnorna under menstruationen och kommen icke vid dem, förrän de blivit rena”

4:46 ”Ni som tror skall ej komma berusade till bönen… om ni haft beröring med kvinnor inte har vatten till hands, så tagen fin ren sand och gniden ansiktet och händerna därmed”

Mishkat 553 & 554 (hadith) Profeten sade: När en person har sexuellt umgänge med sin fru medan hon menstruerar, ska han ge en halv dinar för välgörande ändamål för denna försyndelse. En halv dinar när blodet är något gult och en dinar om blodet är helt rött.

Kommentar: Kvinnors menstruation tycks vålla båda Allah och Muhammed stor irritation. Tillräcklig för att beordra männen att inte röra sina fruar under dessa dagar, men om man ändå bryter mot Allahs lagar går detta att reparera genom ekonomiska offer. Går detta att tillämpa mer allmänt på Koranens påbud? Köp dig fri från synden genom ett ekonomiskt offer (avlatsbrev)?

3.7 Kvinnan skall hålla sig inomhus

De delar av kroppen som inte skall visas benämns inom islam som ”awrah”. När islamister av olika ursprung skjuter ihjäl eller häller syra på små skolflickor är det fullt möjligt att följande hadith uppmuntrar deras sjuka hjärnor:

”Kvinnan är awrah. När hon går utanför huset, välkomnar djävulen henne”.

(Ihyá Uloum ed-Din av Ghazali, Dar al-Kotob al Elmeyah, Beirut, Vol II, Kitab Adab al Nikah s.65

3.8 Kvinnlig könsstympning och Islam

Sant är att könsstympning förekom innan Islam, och den förekommer även bland ickemuslimer. Vad som däremot dock sällan framkommer är att Muhammed försvarade och uppmuntrade denna könsstympning.

Ahmad ibn Hanbal 5:75 ”Profeten sade: Omskärelse är tradition för män, och en hedersam egenskap för kvinnor.”

I hadithen Abu Dawud 41: 5251, beskrivs hur profeten instruerar hur könsstympningen skall gå till, och att han avslutar med att konstatera:

”Att kvinnlig könsstympning kommer att ge upphöjdhet åt kvinnan.”

Kommentar: Om nu människan är skapad av en ofelbar Gud och därmed föds som muslim, varför då skära bort något muslimskt som denna ofelbara Gud skapat?

4. Islam uppmanar till segregering, inte integrering.

Varje gång det invigs eller planeras något nytt moskébygge är svenska politiker på plats och pratar om hur värdefull denna samlingsplats för muslimer kommer att vara ur
integrationssynpunkt. Antingen ljuger de medvetet eller så saknar de elementär kunskap om islams lära. Islam har alltid varit mycket tydliga att dela upp människor i ”vi och dom”. Detta för att hindra successiv uppblandning med övriga kulturer och religioner.
Både Allah och Muhammed är mycket tydliga i sina riktlinjer, där muslimerna beordras att inte beblanda sig med otrogna. I moskéer världen över predikas att kvinnorna ej får skaffa sig icke-muslimska partners. Dessutom är det viktigt att muslimerna inte har nära vänner som är otrogna, som kan tänkas påverka tankarna på ett icke-islamskt sätt. Varje ny moské är en anti-integrationscentral.

48:29 ”Muhammed är Guds apostel och de som följer honom är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot varandra.”

4:91 ”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom.”

5:56 (5:51) ”Ni som tror, tag ej judarna eller de kristna som beskyddare. De äro ju varandras beskyddare, och den av eder som tager dem beskyddare, hör dem till. Gud vägleder förvisso ej de orättfärdiga människorna.”

2:220 ”Gift er inte med månggudadyrkande (kristna) kvinnor, om de inte övergår till islam. Låt heller inte era kvinnor ingå äktenskap med månggudadyrkare, om de inte konverterar till islam.”

5:5 ”Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem som fick del av uppenbarelsen i äldre tid är tillåten för er och er föda är tillåten för dem. Ni får ta till hustrur ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen sedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse….”

Här ser man tydligt hur en vers lätt kan ersättas av en senare. I 2:220 förbjöds äktenskap
med kristna kvinnor. I 5:5 görs det tillåtet under förutsättning att brudgåva betalas.

5. Kan man lita på en muslims ord?

Svar nej. Flera hadither återger att Muhammed sagt att löften inte behöver hållas, om man senare anser sig kunna dra fördel av ett löftesbrott. (se Sahih Muslim Book 015 nr 4058) Detta kompletteras av citat från Al Ghazali (1056–1111), som anses som en av islams största filosofer. Han utvecklade begreppet Taqiyya, som på arabiska betyder ’försiktighet’. I detta fall innebär det rent konkret att muslimer har rätt att ljuga för ”otrogna”, om det gagnar den ljugande muslimen eller islams sak.

”Nu och då är det din plikt att ljuga…vi bör ljuga, när sanningen leder till obehagliga resultat, men säga sanningen när den leder till goda resultat.”

6. Religionsfrihet och islam

Enligt Bukhari, volym 9, bok 83, nr 17 (hadith) säger profeten: Blodet på en muslim….. får inte utgjutas utom i tre fall: i hämnd för mord, en gift person som varit otrogen, samt den som lämnar islam och överger muslimerna.

Sahih Bukhari, vol 9, bok 88, nr 6922 ”Den som bytt sin muslimska tro, döda honom”

I en annan hadith utbrister den kärleksfulle profeten i ett rent dödshot:
– I de sista dagarna kommer en del unga och dåraktiga människor att träda fram. De
kommer att tala på bästa tänkbara sätt men de kommer att överge islam lika fort som en pil går genom sitt byte. Deras tro kommer aldrig att nå utanför deras strupar. Var ni än stöter på dem så döda dem, ty den som dödar dem skall belönas på uppståndelsens dag. (Bukhari, volym 4, bok 56, nr 808)

Kommentar: Alla insatta vet att yttrandefrihet och islam inte fungerar, då kritik, ifrågasättande eller satir över islam anses hädiskt och kränkande. Nu vet ni att inte heller religionsfrihet fungerar ihop med islam.

7. Är människor lika mycket värda inom islam?

48:29 ”Muhammed är Guds apostel och de som följer honom är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot varandra.”

Kommentar: En muslims agerande mot sina medmänniskor styrs av vilken religion de bekänner sig till. Ett universellt människovärde existerar inte inom islam. Vilket också möjliggör utövandet av våld mot icke-muslimer.

8. Paradiset

78:31 – 34 ”De gudfruktiga väntar förvisso en tillflyktsort – Trädgårdar och vingårdar – Högbarmade* och jämnåriga jungfrur – och en bräddad bägare.”

Kommentar: Det arabiska uttrycket för dessa kvinnors bröst är ”Kawa’eb”, vilket betyder stora, svallande och fasta. De (brösten) är inte hängiga.

56:62, 70–72 ”Utom dessa (lustgårdar) finnes tvenne andra lustgårdar…….. I dem finnes de bästa och skönaste kvinnor……svartögda tärnor instängda i tälten.”

Kommentar: Ännu en gång ser vi hur fixerad denna religion är. Ett paradis fyllt av
storbröstade (OBS ej hängbröstade!) kvinnliga oskulder, därtill omgivet av vingårdar och
fyllda bägare, något strängt förbjudet för muslimer i livet. Men i paradiset existerar
tydligen en annan lägre moral. Sedan kan också fråga sig varför man stänger in vissa
kvinnor i tälten?

9. Våld och mord i islams namn

4:91 ”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom.”

5.37 ”Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet.”

2:187 ”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”

8:17 ”I haven ej heller dödat dem, utan det var Gud som dödade dem. Inte heller var det du, som slungade, när du slungade, utan det var Gud som slungade……”

47:4 ”När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.”

9.29 ”Strid mot dem till vilka skriften blev given, men som ej tro på Allah och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt, och ej bekänna sig till islam, tills de villigt giva tribut och ödmjuka sig.”

Sahih Muslim, bok 1, nr 29: ”Jag har blivit beordrad att slåss mot människor om de inte säger: Det finns ingen gud utom Allah”

Tabari IX: 69 ”Profeten sade: Att döda otrogna är en bagatell för oss.”

Kommentar: Och där dog myten om att islam är en tolerant och kärleksfull religion. Sanningen är att islam är unik genom sitt sätt att uppmana till mord och våld mot icke-muslimer.

10. Uppmaning till rasism och folkmord

5:16 ”Men därför de (judarna) brutit sitt förbund, har vi förbannat dem och förhärdat deras hjärtan, så att de rycka orden ur sitt sammanhang och glömma en del av de förmaningar de fått. Och du skall oupphörligen upptäcka bedrägerier av dem med undantag av ett fåtal.”

Ibn Ishaq s. 369: ”Döda varenda jude som du får makt över ”

Abu Huraira vol 4, bok 52 nr 177 eller Sahih Muslim, bok 41, nr 6985 Profeten sade: ”Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga: Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!”

Kommentar: överflödig

11. Jihad

2:149 ”Säg inte om dem som dör för Guds sak, att de är döda, utan levande. Men ni märker det inte.”

4:76 ”Må alltså de, som vill sälja sitt jordiska liv för det tillkommande, strida för Guds sak. Den som strider för Guds sak och stupar eller segrar skall givas stor lön.”

Kommentar: Mord i Guds namn ger muslimer en garanterad plats i paradiset. De som skall mördas är människor som upplevs motarbeta islam, vad det nu innebär. Holländaren Theo van Gogh, som gjorde en film om islams kvinnosyn belönades med en kniv i bröstet. Islamistiska terrorister världen över finner stöd i ovanstående suror.

12. Muhammed ville framstå som gudomlig (al-insan al-kamil)

För att undvika kritik mot sin person lyckades Muhammed få Allah att slänga ur sig följande:

53:2–5 ”Icke far eder landsman vilse, och icke bedrager han sig. Ej heller talar han av egen drift. Detta är ej annat än en uppenbarelse, som uppenbaras. En, som är väldig i kraft, har undervisat honom”

33:21 ”I Guds apostel har ni nu fått ett härligt föredöme för den som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud”

33:36 ”Det höves ej en rättrogen man eller rättrogen kvinna, när Gud och hans apostel avgöra en sak, att hava fritt val i denna sak, och den som är olydig mot Gud och hans apostel är fången i uppenbar villfarelse.”

Kommentar: Är det inte underbart att kunna hävda att ens ord är gudomliga, och alla som ifrågasätter mina ord går emot Guds vilja! Att Muhammed försökte få Guds auktoritet bakom sina befallningar är inte svårt att förstå. Det handlar om makt och inflytande.

13. Kritiker av islam eller Muhammed skall mördas!

Som de flesta vet är det otänkbart och förenligt med hårda straff i de flesta muslimska
länder att kritisera Koranens innehåll eller Muhammeds ord och gärningar. Detta har sitt ursprung i surorna:

9:62 ”…dem som förolämpa Guds apostel väntar ett fruktansvärt straff.”
9:64 ”…den som sätter sig upp emot Gud och hans apostel har helvetets eld att vänta…”.

Detta fortsätter i surorna 9:66–67 där människor förbjuds att skämta om Muhammed eller Allah.

Bukhari vol. 5, bok 59, nr 369 ges förklaringen till morden på t.ex. Theo van Gogh eller
mordförsöken på Lars Vilks eller andra tecknare av profeten Muhammed. Under profetens vistelse i staden Medina anklagades den judiska poeten Ka´b bin Al-Ashraf
för att ha hädat islam och förolämpat de muslimska kvinnorna i vissa av sina alster. Den
kärleksfulle profeten Muhammed frågar därför sina anhängare vem som kan tänka sig att mörda den frispråkiga författaren som sårat Allah och hans apostel.

En frivillig muslim vid namn Muhammad bin Maslama anmäler sig och frågar om han får ljuga inför poeten i syfte att komma honom nära. Guds apostel visar här islams brist på moral och ger den blivande mördaren klartecken att ljuga, så länge det gynnar islams sak. En natt mördar sedan Maslana och hans fosterbror poeten Ka´b. De återvänder med den mördades avhuggna huvud till profeten Muhammed, som då utbrister ”Allahu akbar” och prisar Allah för mordet på hans fiender.

Kommentar: Tänk er liknande förbud inom Kristendomen och Upplysningen på 1700-talet hade varit otänkbar, liksom våra fria demokratiska samhällen. Den logiska följden av Koranens budskap blir här frånvaro av yttrandefrihet. Utan yttrandefrihet kommer människor aldrig att uppleva vare sig demokrati eller annan frihet. Någon vis man lär ha sagt: ”Riktig frihet är att få säga det som andra inte vill höra”. Detta gäller även för Allah eller Muhammed!

14. Muhammed som pedofil

Bukhari, vol.7 bok 62, nr 88 ”Profeten skapade kontraktet (bröllopskontrakt) med Aisha när hon var 6 år gammal, och fullbordade äktenskapet (samlag) när hon uppnått 9 års ålder. Hon levde med honom i nio år (tills han avled).”

Muslim skriver i bok 8 vol. 3, nr 311: ”Aisha (Allah är nöjd med henne) rapporterade att Allahs Apostel (må fred komma över honom) gifte sig med henne när hon var sju år gammal, och han togs till sitt hus som en brud när hon var nio och hennes dockor var med henne, och när han (den heliga profeten) dog, var hon arton år gammal.”

I Bukhari vol.7 bok 62, nr 17 står följande: ”Skildrat av Jabir bin ‘Abdullah: När jag gifte mig sade Allahs Apostel till mig, ‘Vilken slags kvinna har du gift dig med?’ Jag svarade, ‘Jag har gift mig med en mogen kvinna’ Han sade, ‘Varför, tycker du inte om oskulder och att kela med dem?’ Jabir sade också: Allahs Apostel sade, ‘Varför gifte du dig inte med en ung flicka så att du kan kela med henne och hon med dig?”

Kommentar: Eftersom muslimer betraktar Muhammed som ”den perfekta människan – al-insal alkamil” kan heller inte äldre mäns äktenskap med småflickor fördömas. Därför finns det idag ca 51 miljoner barnbrudar i världen enligt organisationen ”The International Center for Research on Women.” Många i muslimska länder. Vidrigt!

15. Islam och homosexualitet

7:78–79, 7:82 ”Så sände vi ock Lot, då han sade till sitt folk: Skolen I begå en skändlighet, den ingen i all världen övat före eder? I går sannerligen till män istället för kvinnor av liderlighet. Ja, I ären lättsinniga människor. Och vi läto ett regn falla över dem, och se vilket slut syndarna fingo.”

Kommentar: Guds straff för homosexualitet är eld från himlen, dvs dödsstraff. Argumentera mot det, den som kan.

16. Straffet för stöld är amputation av höger hand

Muslim Bok 017, Nr 4183 Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud (fred vare med honom) avskära en tjuvs hand (i händelse av stöld) av en sköld vars pris var tre dirhamer.

17. Islam anger stening som straff för äktenskaplig otrohet

Profeteten Muhammed beordrade ett flertal steningar av personer som begått äktenskaplig otrohet. Att han skulle göra detta i strid mot Allahs vilja är otänkbart då Allah enligt islam talar genom Muhammed, dvs hans ord är gudomlig lag.

Profeten Muhammed beskrivs på följande sätt i Koranen: 53:2–5

”Icke far eder landsman vilse, och icke bedrager han sig. Ej heller talar han av egen drift. Detta är ej annat än en uppenbarelse, som uppenbaras. En, som är väldig i kraft, har undervisat honom”

33:21 ”I Guds apostel har ni nu fått ett härligt föredöme för den som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud”

D.v.s Allah talar genom profeten och hans ord och gärningar blir därför per automatik
ofelbara. Att Muhammed skulle agera fel när han beordrar folk att bli stenade är därför
uteslutet. Allahs apostel har sagt följande om straffet stening för äktenskaplig otrohet:
Bukhari, vol 2, bok 23, nr 413 Berättat är av Abdullah bin Umar:

”Juden gav profeten en man och en kvinna bland dem som begått olovlig olagligt samlag. Han beordrade att de båda stenades (till döds), nära platsen för begravningsbönerna vid moskén.”

Bukhari, volym 9, bok 83, nr 17 Allahs apostel sade: ”En muslims blod som bekänner att ingen har rätt att dyrkas utom Allah och att jag är hans apostel, kan inte dödas utom i tre fall: För mord, en gift person som begår olagligt samlag och den som avviker från islam (apostat) och lämnar muslimerna.”

Muslim bok 17 nr 4206 Abdullah b. Buraida rapporterade: ”Det kom till honom (den Helige profeten) en kvinna från Ghamid och sa: Allahs Budbärare, jag har begått äktenskapsbrott, så rena mig. Genom Allah har jag blivit gravid.
Han sa: Tja, om du insisterar på det, gå sedan tills du föder (barnet) … Han (den heliga
profeten) gav sedan barnet till en av muslimerna och sedan utdömde straff. Och hon satt i en grav upp till hennes bröst och han befallde människor och de stenade henne. Khalid b Walid kom fram med en sten som han kastade på huvudet och där sprutade blod på Khalids ansikte och så misshandlade hon henne. Allahs apostel (fred över honom) hörde hans (Khalid) förbannelse som han hade skyndat på henne. Därefter sade han (den Helige profeten): Khalid, var försiktig. Sedan beordrade hon henne och bad för henne och hon blev begravd.”

Icke-muslimska dhimmis och muslimer som vill framställa islam som en kärleksfull religion är aldrig sena att påpeka att Koranen faktiskt inte förespråkar dödsstraff för äktenskaplig otrohet. Detta är tyvärr fel om man ser till kontexten kring denna sura (24:2).

Koranen anger inte om suran avser äktenskaplig otrohet, utan syftar på par som har sexuella relationer innan äktenskapet är ingått. Framgår tydligt i följande hadith.
Muslim Bok 017, Nr 4191: Ubada b. som-Samit rapporterade: ”Allahs Budbärare (fred över honom) sa: Ta emot (undervisning) från mig, ta emot (undervisning) från mig. Allah har ordinerat ett sätt för dem (kvinnor). När en ogift man utför äktenskapsbrott med en ogift kvinna (de borde få) hundra piskrapp och förbud i ett år. Och om det är en gift man som begår äktenskapsbrott med en gift kvinna ska de få hundra piskrapp och stenas till döds.”
Profeten Muhammed bekräftar alltså att straffet stening bara gäller personer som är gifta. För övriga gäller 100 piskrapp enligt Koranen. Alltså är stening som påföljd för äktenskaplig otrohet i enlighet med islams skrifter. De som säger annat försöker bara dölja sanningen. I vilket syfte?

18. Men Koranen anger ju ”inget tvång i religionen”

Sura 2:257: ”Det finns intet tvång i religionen, den rätta vägen är tydligt skild från villfarelsen….”

Muhammed som varken var läs- eller skrivkunnig började med tiden förändra sina
berättelser om Guds budskap (alla lögnare får med tiden svårt att hålla isär sitt svamlande) Men när människor i hans omgivning började påpeka hans inkonsekvens fick han genast en ny uppenbarelse (så lägligt):

2:100 ”Så ofta vi upphäva en vers eller den råka i glömska, sätta vi en bättre eller likadan i stället; vet du ej att Gud är allsmäktig”

16:103 ”Och då vi sätta en vers istället för en annan, emedan Gud bäst vet vad han nedsänder, säger de: ”Du diktar blott” Nej de flesta av dem veta ingenting”

Kommentar: Så en någorlunda human vers ersätts lätt genom en senare mer blodtörstig variant.

19. Islam idag

En snabb titt på världskartan på sajten Freedom House, så ser man att de som uppskattar frihet och mänskliga rättigheter skall söka sig till andra länder, än de som brukar benämnas som den muslimska världen. Likaså är de farligaste länder, sett till hur många som dödas i terrorattacker, samtliga muslimska, där Irak, Nigeria, Afghanistan, Syrien och Jemen ligger i topp.

Militanta muslimer mördar i genomsnitt sju personer i timmen världen runt, dygnet
runt, visar en sammanställning gjord av BBC och det internationella centret för
radikaliseringsstudier (ICSR).

Googla terrorgrupper och islam och du hittar mängder av blodtörstiga våldsbejakande
muslimer i grupper som IS, Hizb ut-Tahrir, Jabhat al Nusra, Jemaah islamiah, al-Qaida,
Talibanerna, Boko Haram, al-Aqsa-brigaderna, Muslimska Brödraskapet, al-Shabaab, Ansar al-sharia, Ansar Bait al-Maqdis, Jaysh al-Islam, Izz ad-Din al-Qassam Brigades, Harkat-ulJihad-al-Islami, Hamas, Hezbollah, Harakat Sham al-Islam och Harkat-ul-Mujahideen- alIslami, för att nämna några.

Våldet inom islam finns motiveras genom uppmaningar i Koranen och av profeten
Muhammeds tal och handlingar. Hur många muslimer som inspireras av sin religions mer våldsamma delar varierar över tid och mellan olika områden. Men alla muslimer kan utan att frångå sin religion bli våldsamma islamister i någon av tidigare nämnda grupper. När IS/Daesh halshugger västerländska journalister eller tar icke-muslimska kvinnor som sexslavar följer de bara sin profets exempel och tillämpar jihad i meningen att kämpa mot islams fiender.

För alla icke-muslimer kan i någon mening betraktas som islams fiender genom att de inte accepterar införandet av Kalifatet och dess gudomliga lagar enligt Allahs
uppmaning i Sura 9, vers 29 (9:29) ”Kämpa mot dem som, trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift (judar och kristna), varken tror på Allah eller den yttersta dagen, och som inte förbjuder det som Allah eller hans sändebud har förbjudit, och inte iakttar den sanna religionens bud – kämpa mot dem tills dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten” .

Denna uppmaning finns också i ett flertal hadither där profetens ord förstärker uppmaningen till att skapa ett globalt kalifat.

Som tidigare nämnts i avsnittet ”Etnisk rensning” var Muhammeds tolerans mot de som
vågade kritisera den nya profeten och hans lära noll. Han beordrade flera mord på
författare/poeter som vågade kritisera eller raljera med hans lära. Detta fortgick ända tills slutet på Muhammeds levnad. De sista poeterna att plikta med sina liv, var Abu A´fak och Asma bint Marwan, som mördas sedan de kritiserat och hånat Allahs sändebud.

Dessa mord beordrade av Allahs apostel skördar offer ännu i våra dagar. Regissören Theo van Gogh kritiserade islams kvinnosyn i en film och för detta blev han mördad av en muslim bosatt i Holland. Ett flertal konstnärer lever idag under dödshot, sedan de vågat avteckna profeten på sätt som inte passar anhängare till islam. Här blir Muhammeds status som evigt föredöme obehagligt konkret.

Den 7 januari 2015 mördar militanta muslimer ett dussin personer på den franska
satirtidningen franska satirmagasinet Charlie Hebdos. Deras brott? De hade ritat teckningar och skojat om profeten Muhammed. Återigen blir Muhammeds status som evigt föredöme obehagligt konkret.

I kölvattnet kring denna massaker publicerar åtskilliga svenska muslimer sina åsikter där de berömmer attentatsmännen och hoppas på fler mord på oliktänkare, bl.a. i ord som dessa ”Nu får äckliga grisarna tänka en extra gång innan de får för sig att håna Allah och Hans profet”.

Hösten 2015 utför militanta muslimer ett nytt terrordåd i Paris och 130 personer mördas.
IS/Daesh tar på sig ansvaret för dådet. Att sedan Säpo i slutet av 2014 räknade med att ca
300 svenskar stred för IS i Syrien och många sedan återvänder militärt tränade och empatiskt än mer avtrubbade lär bara göra det till en tidsfråga innan det första riktigt allvarliga terrordådet blir en verklighet i Sverige. Lars Vilks har all anledning att oroa sig. Liksom de fåtaliga svenskar som vill se Sverige fortsätta vara en demokrati även i framtiden.

Hittills har islamiseringen av Sverige kunnat pågå relativt obehindrat. Framtiden lär utvisa om svensken vågar slåss för sin frihet även mot en motståndare som är beredd att dö för sin sak och slakta alla i sin väg.

En obehaglig muslimsk sedvänja som relativt nyligen uppmärksammats i Sverige och Västeuropa är Taharrush. Större eller mindre grupper av muslimska/arabiska män söker upp ensamma eller utsatta kvinnor, företrädesvis efter mörkrets inbrott och begår sexuella övergrepp på dem genom att tafsa på könsorgan och bröst.

Inte sällan används våld och offret rånas på värdesaker medan händer och fingrar letar sig in i kroppsöppningar under enormt obehag. I vissa fall har fullbordade våldtäkter också inträffat. I en kultur där kvinnor förväntas att stanna inomhus och enbart röra sig utomhus med manligt sällskap blir taharrush en accepterad metod att straffa de kvinnor som bryter mot islams regler för kvinnligt beteende och klädsel.

När dessa män sedan i hundratusental förflyttar sig till västerländska städer med ensamma kvinnor i kvällsvimlet triggas gamla vanor tydligen igång. Detta uppmärksammades först i Sverige genom taharrushen i Köln på nyårsnatten 2015, där ett tusental arabiska män utsatte flera hundra etniska tyskor för sexuella övergrepp.

Nyheter Idag släppte då bomben att DN fått kännedom om omfattande sexuella övergrepp under ungdomsfestivalen ”We are Sthlm” utan att våga skriva om det p.g.a rädsla att SD skulle gynnas. Under 2015-års ”We are Sthlm” kom det in 300 anmälningar från svenska tjejer om sexuella övergrepp utförda av grupper av muslimska män. I 95 procent av fallen var det unga afghanska män som var gärningsmän. Ingen av dessa lagfördes av polisen.

Vid ungefär samma tidpunkt utförde andra grupper av muslimska män taharrush mot svenska tjejer i Kalmar och Karlstad. Vi kan alltså konstatera att denna muslimska sedvänja nu nått Sverige med full kraft.

Att mångkulturen är mer än sång och spännande maträtter blev plötsligt otäckt tydligt. Orsaken till detta sjuka medeltida beteende av manligt förtryck kan tydligt spåras till islams regler om kvinnans roll i samhället.

Islam är skapat av en våldsam person som styrde sitt rike med som enväldig diktator,
betraktade kvinnor som underlägsna, tog livet av mängder av människor och beordrade än fler mord på oliktänkare. Hur kan någon förnuftig person tro att hans idéer skall blomstra av humanism, jämställdhet, frihet och tolerans? Det är ju allt som profeten Muhammed och hans muslimska samhälle saknade.

Vad säger man då om en religion som anser att:
• Kvinnor är mindre värda än män.
• Kvinnor som inte lyder sin man får misshandlas
• Kvinnan skall alltid tillfredsställa sin mans sexuella krav
• Mord på icke-muslimer leder till paradiset, om du hävdar att mordet skett i syfte att
försvara islam.
• I detta paradis passas män upp av kvinnliga oskulder med stora bröst.
• Det är acceptabelt att ljuga. Om det gynnar islam är det t.o.m. att rekommendera.
• Människor är värda olika beroende på sin trostillhörighet.
• Det är Guds vilja att mörda människor som vill lämna islam och byta religion.
• Man får inte ifrågasätta, kritisera eller skämta om Allah, Koranen eller Muhammed.
• Uppmuntrar kraftigt till våld mot icke-muslimer.
• Hitlers judeutrotning måste fullföljas innan världen blir fredlig.
• Slutmålet är att islam skall styra världen och alla icke-muslimer erkänner islams
överhöghet.
• Sex och äktenskap med nioåriga småflickor är helt ok. Pedofili och otukt är okända
begrepp.

Vårt svar är givet – vad är ditt?
Med ett starkt muslimskt inflytande kommer Sveriges kvinnor och män att förpassas tillbaka till Medeltiden. Inte sedan Hitlers dagar har världen stått inför ett större hot. Hur du agerar på denna utmaning är helt avgörande om vi skall kunna behålla vår frihet, demokrati och jämställdhet.

Originalkälla: http://skafferigodis.blogspot.se/

Vad alla borde veta om Islam – Del VII – HÄDELSE


I serien: Vad alla borde veta om islam och koranen kommer här del VIII som handlar om Hädelse.

Syftet med serien har varit att skapa kunskap på ett lätt sätt, och inte att skapa rasism. Genom att naket och tydligt förklara de olika aspekterna och innehållet i Islam, koranen och islams heliga texter låter jag läsaren själv skapa sig en uppfattning som kan baseras på sanning och kunskap.

Koranen 5:33

De som kämpar mot Allah och hans sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande; 

Koranen 33 :57

Allah fördömer dem som smädar och sårar Honom och Hans Sändebud, och Han utestänger dem från Sin nåd i detta liv och i det kommande; Han har ett förnedrande straff i beredskap för dem. 

Koranen 9:12

Om de, efter att ha ingått ett fördrag, bryter sina under ed givna löften och angriper er tro, kämpa då mot dessa förnekelsens [och trolöshetens] banerförare, vars eder saknar allt värde, för att förmå dem att upphöra [med sina angrepp].

Hadith
Bukhari, volym 5, bok 59, kapitel 369

Allahs Apostel sa, ”Vem är villig att döda Ka’b bin Al-Ashraf som har skadat Allah och Hans apostel?” Därefter stod Muhammad bin Maslama och sade: ”O Allahs Apostel! Skulle du vilja att jag dödar honom?” Profeten sade: ”Ja,” sa Muhammad bin Maslama: ”Låt mig då säga en (falsk) sak (det vill säga att lura Kab).”

Profeten sade: ”Du kan säga det.” Då gick Muhammad bin Maslama till Kab och sade: ”Den mannen (det vill säga Muhammad kräver Sadaqa (det vill säga Zakat) från oss, och han har oroat oss, och jag har kommit att låna något från dig.” På det sade Kab: ”Vid Allah, du kommer att tröttna på honom!

”Muhammad bin Maslama sa:” Nu när vi har följt honom vill vi inte lämna honom såväl tills vi ser hur hans slut kommer att vara.

Nu vill vi att du låna oss en kamelbelastning eller två av livsmedel. ”(En viss skillnad mellan berättare om en kamelbelastning eller två.) Kab sa:” Ja, jag kommer att låna dig, men du borde låna något till mig. ”Muhammad bin Mas-lama och hans kompis sade: ”Vad vill du ha?” Ka’b svarade: ”Låt dina kvinnor till mig.” De sa, ”Hur kan vi låna våra kvinnor till dig och du är de mest snygga av araberna?” Ka ‘ b sa: ”Låna sedan dina söner till mig.” De sa, ”Hur kan vi låna våra söner till dig?

Senare skulle de missbrukas av folks ordstäv att i och för sig har blivit pantsatta för en kamelbelastning av mat. Det skulle orsaka oss stor skam, men vi kommer att låna våra armar till dig. ”Muhammad bin Maslama och hans följeslagare lovade Kab att Muhammad skulle återvända till honom.

Han kom till Kab på natten tillsammans med Kabs fosterbror, Abu Na’ila. Kab uppmanade dem att komma in i fortet, och sedan gick han ner till dem. Hans fru frågade honom, ”Vart går du nu?” Kab svarade: ”Ingen utom Muhammad bin Maslama och min (foster) bror Abu Na’ila har kommit.” Hans fru sade: ”Jag hör en röst som om droppe blod är från honom, sade Ka’b.” De är ingen, men min bror Muhammad bin Maslama och min fosterbror Abu Naila.

En generös man bör svara på ett samtal på natten även om han uppmanas att bli dödad. ”Muhammad bin Maslama gick med två män. (Några berättare nämner männen som Abu bin Jabr, Al Harith bin Aus och Abbad bin Bishr).

Så Muhammad bin Maslama gick in tillsammans med två män och seglade till dem: ”När Ka’b kommer kommer jag att röra på hans hår och lukta det, och när du ser att jag har tagit huvudet, ta bort honom. Jag kommer att låta dig lukta på huvudet. ”Kab bin Al-Ashraf kom ner till dem och föll i sina kläder och diffunderade parfym. Muhammad bin Maslama sa.” Har aldrig smält en bättre doft än detta. Ka’b svarade. ”Jag har de bästa” arabiska kvinnorna som vet hur man använder den höga klassen av parfym.

”Muhammad bin Maslama begärde Ka’b ”Kommer du att tillåta mig att lukta ditt huvud?” Ka’b sade, ”Ja.” Muhammad smälte det och lät sina kamrater lukta det också. Då frågade han Ka’b igen: ”Kommer du att låta mig (luktar ditt huvud)?” Ka’b sade, ”Ja.” När Muhammad fick ett starkt grepp om honom sa han (till sina följeslagare): ”Kom på honom!” Så dödade de honom och gick till profeten och informerade honom. (Abu Rafi) dödades efter Ka’b bin Al-Ashraf.”

Hadith Sunna
Abu Dawood, book 38, chapter 4349

En judinna som brukade missbruka profeten (fred vara med honom) och nedvärderade honom. En man ströp henne tills hon dog. Allahs Budbärare (fred vara med honom) förklarade att ingen ersättning skulle betalas för hennes blod.

Detta är islam, och allt detta är djupt rotat i de islamska texterna och ideologin. Dessa texter ur islams heliga skrifter sanktionerar hädelselagar och dödsstraff för hädelse mot islam och profeten Mohammad.

Svensk lagstiftning har gett vika för inkörsporten till detta genom att sanktionera hädelselagen om ”hets mot folkgrupp”. En lag som snabbt kan innefatta även grövre straff än böter och fängelse.

Vi hör ständigt från vänstern, hur alla kulturer är lika, alla religioner är de samma. Verkligen?! Jag undrar, var i västs religioner sker detta på lika basis som i islam? Var händer detta i den Judisk-kristna religionen. Var gör judar eller kristna så här?

Det händer inte! Skillnaden är att i väst och i de västerländska kulturerna och religionen finns en frihet som inte finns i islam.

Nu protesterar vänstern och kvinnorörelsen som tror sig ha något gemensamt med islam som förtryckt minoritetsgrupp, men stanna upp och tänk till här nu. Islam är ingen grupp, muslimer är möjligen en grupp. Men det är ingen minoritetsgrupp med 1.6 miljarder följare av islam. 1.6 miljarder människor som lever under hädelselag och hot om död och avrättning om de lämnar islam eller på något sätt kritiserar eller ifrågasätter sin religion/ideologi.

I väst har vi självklara rättigheter som fria människor, rättigheter som islam inte erkänner och rättigheter som våra egna regeringar nu strävar efter att omintetgöra och ta ifrån oss. Och medan detta sker, sitter svenska människor i sina soffor och gör ingenting för att försvara sina rättigheter och sin frihet. – Absolut ingenting, snarare tvärt om. De hjälper till att förslava sig själva under en kultur som vi tvingar acceptera. Kulturyttringar som helt berövar oss vår frihet och yttrandefrihet. En religion som säger att vi ska underkasta oss eller dö enligt de lagar religionen sanktionerar. Hädelselagarna.

Fallet med Asia Bibi, den pakistanska kvinnan, mamma till 5 barn som dömts till döden för hädelse då hon hade den osmakliga fräckheten att dricka vatten ur en mugg som var avsedd för muslimska kvinnor är ett bra exempel på hur islam dikterar och tar över med sin religion/ideologi.  (Du kan själv googla på ”Asia Bibi”och få fram hela historien.) 

De svenska lagarna om ”hets mot folkgrupp”, jakten på ”rasister” och motståndare, mörkandet av kriminella och våldsmän från denna kultur går i islams ledband och framförandet av ”hädelselagar” som snart mycket väl kan komma att innefatta offentliga avrättningar av de som kritiserar eller motsätter sig islam. Det är ingen konspiration eller galna teorier. Det händer överallt i världen där islam har fått fäste, så varför skulle det inte hända här?

Tidigare delar av serien:

Vad alla borde veta om islam och koranen – Tre verser ur koranen alla borde känna till.

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del I

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del II

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del III – Vad är Sharia?

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del IV – Vad är Salafism?

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del V – Vad är skillnaden mellan Taqiyya och Tawriya?

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del VI – Muruna, Mut’ah och Misyar:  Brott mot sharia för att lura väst och sanktionerad prostitution.

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: