Category Archives: Socialism

Hur länge ska vi låta dem komma undan med det?


Alla utanför Sverige som inte skrattar åt oss har inte varit uppmärksamma. Skrattar på det sätt som människor för århundraden sedan brukade skratta åt dårarna i dårhusen. Våra valda politiker är fortfarande fast beslutna att förneka oss demokrati och frihet medan man med outtröttlig flit ökar befolkningen och tömmer landets lador. Frågan som måste ställas är: – Hur länge ska

Läs mer

Var inte en medsocialist


Antisocialistorden tar nu mark och uppmärksammar medborgarna hur man ska hantera en situation när det finns en socialist på arbetsplatsen eller i det offentliga rummet. –Våga säg ifrån! Var inte en medsocialist! Ge din solidaritet till alla de miljoner människor som fallit offer för socialismen. – Säg ifrån! Även när du som socialist argumenterar och diskuterar med en meningsmotståndare så är

Läs mer