Category Archives: Resett

 Svenska skolan i fritt fall.


I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. < Svenska skolan i fritt fall.>. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn. Jag överlämnar därmed till hans bidrag. Demonteringen av det svenska skolsystemet är mer dramatisk än de flesta människor anar. bakom avslöjande dokumentation står professionella och fackfolk inom skolverket. Chef för kungliga vetenskapsakademin och författaren, Per Kornhall, skildrar

Läs mer

Löfvens cyniska maktspel


I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. ”Löfvens cyniska maktspel.” Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn. Jag överlämnar därmed till hans bidrag.   ”Sveriges riksdag” är en spännande absurdteater. Löfvens spel för att komma tillbaka som statsminister blir mer och mer desperat. han har fått smak på makt och vill bli historisk, en landsfader

Läs mer

Den svenska demokratin firar sin egen undergång.


I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. <Den svenska demokratin firar sin egen undergång.>. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn. Jag överlämnar därmed till hans bidrag. Den 17 december 1918 beslutade riksdagen i Sverige att införa allmän rösträtt och jämlikhet. Dagen firades nyligen med anföranden och flaggning från offentliga byggnader. I riksdagen fanns det markeringar

Läs mer

Den Svenska Babbelsskolan


  I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. <Den Svenska Babbelsskolan>. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn. Jag överlämnar därmed till hans bidrag. Uttrycket hörs allt oftare i Sverige. Från föräldrar som upplever kaoset i skolan och som fruktar utvecklingen. Det är det nya Sverige som har skapat en babbelskola. Detta är dock ett tabubelagt

Läs mer

Sverige – ett tragiskt samhällsexperiment


I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. Sverige – ett tragiskt samhällsexperiment. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn. Svenska politiker har inte förstått spelets demokratiska regler. De har inte lyckats omsätta i praktiken vad ett folkstyre innebär. Så många år efter antiken, det är nästan otroligt. Nu handlar allt på regeringskansliet Rosenbad om makt och

Läs mer
« Äldre poster