Category Archives: Religion

Sverige, politik, feminism, media och islam – En jämförelse av motsatser. Del 2


Detta är fortsättningen på serien: Sverige, politik, feminism, media och islam – En jämförelse av motsatser. Den svenska eliten – Verklig rasism, diskriminering och intolerans   Existerar verkligen islamofobi i väst och en fara för muslimer trots att under bara 2009 var det minst sex stora muslimska terroristattacker eller terroristplaner upptäckta i USA? Det förekom inte ett enda dödsfall av

Läs mer

Sekularism i verkligheten


Sekularism är en filosofisk åskådning, som önskar minska religionens samhällsbetydelse och i stället i görligaste mån göra religionen till en privat angelägenhet. Sekularister förespråkar separation mellan ”stat och kyrka” (eller motsvarande religion/tro) som ett avgörande steg emot ett sekulariserat samhälle. När äldre präster som inte har nåt bättre att göra, vilket vanligtvis är hela tiden, älskar de att klaga på

Läs mer

Så utnyttjar salafister svenska bidragssystem – Viktig rapport om salafistiska grupperingar i Sverige släppt.


Idag släpps rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” som tagits fram av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Rapporten är unik i sitt slag och kartlägger den salafistiska jihadistmiljön i Sverige och deras påverkansmetoder. Salafism är en bokstavstrogen tolkning inom sunni-islam och har en strikt syn på

Läs mer
« Äldre poster Recent Entries »