Hem » Migration

Kategoriarkiv: Migration

Behöver du VPN


Just nu kan du skaffa ExpressVPN via Rosa Traktorn och få 30 dagar Gratis!
Läs mer..

Varför assimilerar inte muslimer?


Detta ämne är speciellt intressant, för att i Europa är det politiskt korrekt att aldrig kritisera islam, kritiserar man islam anklagas man för hets mot folkgrupp och är rasist. Men du kan åtminstone ställa frågan: Varför assimilerar inte muslimer?

Det korta svaret är Muhammad och Koranen. Men låt oss gå in i detaljer och låt oss ta det första exemplet av assimilering i Muhammads liv. Mohammed bodde i Mekka där han och hans anhängare skapade argument över sin Gud Allah, så man övertalade honom att lämna staden. Mohammed tog sig till Medina. Fem år senare var det ingen assimilation som utspelades, utan total förintelse. Hälften av staden Medina bestod av tre judiska stammar och de blev alla utrotade genom slaveri, förintelse och exil. Alla återstående araber i staden blev muslimer. Detta är den ultimata icke-assimileringen. – Förintelse av den ursprungliga befolkningen och kulturen.

Detta är viktigt, för kom ihåg att Mohammed ses som det perfekta exemplet på en perfekt muslim och därför är det här Sunna. * (Sunna är ett ord för ”traditionen”, innebärande att islam definieras inte bara av Koranen utan även av hur Muhammed levde (”sira”, som är en levnadsbeskrivning av profeten Muhammed) och vad Muhammed yttrade (”hadith”, som berättar om vad Muhammed sade och gjorde).

Förintelsen av judarna i Medina skapade något man kalla ”judarnas doktrin” som skiljer judar från muslimer.

Först är islam mycket vänlig mot judarna, men i Medina förändrades allt detta och de blev förintade. Förintelse är den ultimata icke-assimileringen och vi ser detta mönster inte bara från Medina utan även i Turkiet som brukade vara kristet. Nordafrika brukade vara kristet, Egypten brukade vara kristet, Irak brukade vara kristet och Syrien brukade vara kristet. Vad som hände i dessa kristna territorier är att de blev islamiska. – Detta är förintelse, inte assimilering.

Det händer inte bara de kristna, Afghanistan brukade vara buddhistiskt, Pakistan brukade vara hinduiskt och Malaysia var hinduiskt, men i den ultimata form av förintelse blev dessa områden inte assimilerade utan förintade. Så islams doktrin inkluderar förintelse inte assimilering.

Kom ihåg detta eftersom varje muslim kommer inte omedelbar kommer att framstå som om han vill förinta dig, islam har två ansikten. Ansiktet av Mecka som är fredligt och vänlig nog men sen kommer ansiktet av Medina. Den bilden av islam kommer fram när de är starka och blivit så många att de kan påverka. Det brukar ske när den muslimska befolkningen uppgår till cirka 16–20 procent av landets befolkning. Så det vi ser är två olika islam. – En svag och en stark islam.

När de är svaga är de väldigt vänliga: Vi är glada att vara här, vi har inga krav, vi arbetar. Men när de vuxit i antal och är starkare blir de mycket självhäftande till den punkt av förintelse de strävar efter. Detta har vi sett över hela Sverige och övriga Europa och ju fortare det kommer fler, desto fortare växer islam i styrka och desto mer självhäftande blir de. – Kraven börjar växa och till slut har de mer rättigheter än urbefolkningen.

Låt oss titta på Koranen och vad den säger om assimilation:

Koranen 2:193Bekämpa dem, kafirerna tills det finns ingen mer oenighet i religionen och Allah regerar absolut, men om de underkastar sig, bekämpa då bara dem som gör fel. Det är de som inte följer sharia.”

Verkar detta handla om assimilering? Nej, det handlar om dominans.

Här är en hadith:

Muslim 001,0031. Muhammed:Jag har blivit beordrad att leda krig mot mänskligheten tills de accepterar att det finns ingen annan gud än Allah och de tror att jag är hans profet.”

Så, med andra ord, Muhammed säger att det ska vara krig tills hela världen blir islamiskt. Så åter igen frågar jag dig, är det här assimilering? Nej, det är utrotning.

Här är en annan hadith.

Bukhari 4, 52, 196: ”Jag har beordrats att slåss mot kafirerna tills var och en av dem medger att det bara finns en gud och det är Allah och jag är dess profet.”

Åter igen, här har vi en doktrin inte av assimilation utan av förintelse. Vi kan kalla detta ”lagen av mättnad”. När islam först kommer in i ett land är det vänligt nog men efter en tillräckligt lång tid regerar det allt. Det kan ta flera decennier men i slutändan assimilerar de inte, de förintar och dominerar.

Det har bara funnits en situation där det varit fråga om migration som inte fortsatt och mättade hela området med islam och det var i situationer med väpnade krig.

Det var 700 år med krig i Spanien, det var krig på Balkan och krig i Centraleuropa så det enda sättet islam inte dominerar är när det är krig mot det. Detta vet muslimerna, de vet att de inte kan erövra Europa genom krig även om de dödar många.

Exempel på det nyligen har vi ju nu sett i Syrien där ISIS försökte och misslyckades. Faktum är att islam alltid misslyckats att dominera genom krig, när de fångas är de i själva verket mycket fega. De spelar offer och gråter och ber om nåd. Så därför har man övergett den metoden för att erövra Europa. Nu gör man det på det sätt Muhammed gjorde i Medina, genom att emigrera och föröka sig till den punkt då de är så många att de helt enkelt tar över politiskt. – Först därefter kommer kriget och slakten.

I Iran och även Libanon fick islam hjälp av vänstern att komma till makten. Det får de här hemma i Sverige också. Så vad hände då med den vänsterpolitik och de vänster anhängare som hjälpte till i Iran och Libanon? – Tja, de dog. De blev summariskt avrättade som tack för hjälpen allihop,  och vänstern här hemma kommer gå samma väg den dagen islam tagit över. Det har bara inte gått in hos dessa idioter, att de redan signerat sina egna dödsdomar.

Mänsklighet är ett konstigt begrepp i Koranen, eftersom det verkligen inte finns någon mänsklighet där, det finns bara muslimska troende och kafirerna och vad säger Koranen om kafirerna?

Den säger i 12 olika verser att muslimer  aldrig är deras sanna vän.

Koranen 3:28Troende ska inte ta kafirer som vänner framför andra troende, de som gör det kommer inte ha något skydd från Allah, de kommer bara att ha sig själva som vakter.”

Så troende skall inte ta kafirer som vänner. Tänk på vad det betyder. Är det om assimilation eller är det om dominans?

Här är en annan hadith.

Abu Dawuad 2789: ”Muhammed sa: Den som samarbetar med kafirerna och bor med honom, han är en av dem.

Eftersom kafirerna är det värsta på jorden så är det inte en bra idé som betyder att det inte leder till assimilering utan dominans.

Det finns heller ingen gyllene regel i islam, så vi har inte något så vanligt som ett etiskt band mellan de migrerande muslimerna. Istället har man regeln som inkluderar bedrägeri (Taqiyya). De har inte har en gyllene regel.  – Den gyllene regeln som säger: Gör mot andra så som du skulle vilja att ha dem att göra mot dig.

Istället finns kravet på en etisk uppsättning för muslimerna och en annan etisk uppsättning för alla andra. Då har vi islamisk lag, så det handlar inte om assimilation eftersom sharia är att vara dominerande över alla former av lag och under sharia är kafirerna ”dhimmi’s”. * (En dhimmi ibland även stavat zhimmi, är, enligt klassisk islamisk rättslig (shari’a) och politisk litteratur, en jude eller kristen som lever i en muslimsk stat och åtnjuter statens beskydd.) – De ska underkastas.

Så det finns en doktrin om icke-assimilering, den etiska skillnader mellan oss. Kafirer hatas av Allah och antas vara hatade av alla muslimer. Varje muslim har två naturer vilket inte leder till assimilering eftersom det är som: ”Kan jag lita på den här killen? kan jag lita på den här kvinnan?  – Istället är det en doktrin av islam som inte är här för att assimilera utan för att dominera.

Koranen talar även om migration:

Koranen 8:74De troende muslimer som migrerar och skapar jihad i Allahs namn och de som gav dem asyl, de som har hjälpt dem är sanna troende.”

Så de sanna muslimerna är de som migrerar och sedan skapar jihad för att få fram sharia.

Här är en annan hadith.

Kenz al-Umal 46274: ”Migration kan inte avslutas så länge som det finns otro eller så länge som det finns en enda fiende som motstår.”

Så migration är för evigt tills vi är helt underkastade. Syftet med migration är flöda in i ett land och skapa ett shariasamhälle, inte ett assimilationssamhälle. Denna shariacivilisation måste etableras i tusen små steg som vi kan kalla ”salami-metoden”. –  En tunn skiva åt gången.

Här är ett exempel: Vi har sedan länge haft regler och klädkoder inom olika offentliga yrken. Sjukvårdspersonal t.ex. skall bära de kläder avsedda för yrket, Polisen bär enhetlig uniform, likaså brandförsvar som bär enhetlig skyddsutrustning o.s.v. Detta var heller inga problem tidigare bland de muslimer som levde i landet.

Men nu då muslimer blivit så många att de kan ställa krav som sakta strävar mot sharia och en muslimsk erövring kan muslimer kräva att få bära hijaben och andra religiösa krav har ställts och tillgodosetts. – Detta är ytterligare en form av dominans och inte assimilering.

Så islamisk migration sätter sig upp till sharia, den är en mättnadsregel där hela samhället måste bli islamiskt eller åtminstone Sharia-kompatibel. Åter igen, handlar det om assimilering? Nej, det handlar om dominans.

Låt oss nu flytta från teorin om islam till islams tillämpning.

Här i Sverige idag, en av de vårdansvariga inrättningarna, den islamiska medborgarrättsgruppen och muslimska brödraskapet har sagt detta:

”Muslimer kan aldrig vara fulla medborgare av Sverige eftersom det finns inget sätt som vi helt kan vara förpliktade till institutionerna och ideologierna för detta land.”

Hur tydlig kan man vara?!

Så muslimer integrerar inte eftersom vi är snuskiga kafirer, muslimer är våra överordnade, Islamister har sharia, så vi kan behålla vår konstitution och våra inrättningar, men de kan aldrig driva mot sharia eftersom sharia alltid måste dominera och islam har dualistisk etik som betyder att dina muslimska grannar kan vara betrodda, Jo, kanske ja, och kanske nej, och muslimer är beordrade att kämpa tills hela världen är under sharia som betyder att den nation de flyttar in i måste bli en Sharia-nation.

Så med dessa enkla och lättförståeliga fakta kan man istället fråga sig varför den svenska regeringen ens bemödar sig med att älta floskler om att invandrare ska assimileras i det svenska samhället alls. Det kommer aldrig ske.

Nej, när man talar om integration och assimilering så pratar man egentligen inte om hur invandrare ska anpassa sig till Sverige. Vad man talar om och även framtvingar genom att kriminalisera kritik, åtala de som upplyser och protesterar är assimilering av det svenska folket in i islam och sharia. Det är VI, kristna svenskar, den svenska urbefolkningen som ska bli assimilerade in i islam…

Det hela får mig att tänka på science-fiction serien ”Star Trek” och seriens ärkefiender ”Borgerna” som när de möter nya raser där ute i rymden börjar sin hälsning med:

”Vi är Borgerna,  sänk era sköldar och lämna över era skepp. Vi kommer att lägga till era biologiska och tekniska egenskaper till våra egna. Er kultur skall anpassas till att tjäna oss. Motstånd är meningslöst”

Vilket skulle kunna översättas till följande fras:

Vi är muslimer, glöm era lagar och ge oss era kvinnor och barn, vi kommer utrota er och förslava er. Er kultur ska anpassas efter vår och ni ska tjäna oss. Motstånd är meningslöst.”

Barngäng terroriserar


Ingen kan ha undgått att uppmärksamma samhällsproblemen vi står inför. Det ökade våldet och framför allt de allt yngre förövarna som härjar fritt från repressalier och helt utan kontroll. En av de senaste rapporterna handlar om Grums där ett gäng barn i 8 till 12 -års åldern satt skräck i grannskapet genom fysiska och verbala attacker. Barnen ska enligt vittnesuppgift bland annat ha slagit andra barn med påkar och hotat kvinnor med våldtäkt.

Problemen började för ungefär ett år sen men har eskalerat under våren och försommaren. Nu har Hyresgästföreningen, Grums hyresbostäder, kommunen och polisen gått samman för att försöka hitta en lösning på situationen.

Nyanlända migranter

”De som orsakar problem och våld är barn till nyanlända invandrare.”

Om inget görs befarar Hyresgästföreningen att situationen kommer förvärras ytterligare och ”vi mot dom-tänkandet” tar fart liksom främlingsfientligheten då det rör sig om barn till nyanlända migranter.

Muslimska invandrarbarn slår och hotar att våldta svenska barn, hyresgästföreningen varnar för främlingsfientlighet.

Ingen information ges i den här artikeln om invandrarnas identitet, men de flesta invandrare som kommer till Sverige kommer nu från Syrien, Eritrea, Iran och Afghanistan. Även våldtäktshoten och stenkastningen visar på mönster från massvåldtäkterna av icke-muslimska kvinnor i Europa av muslimska invandrare och kast av stenar av palestinska muslimer och andra.

”De som ställer till med bråk och våld i det här fallet är barn till nyanlända. Därför börjar grannar dra kopplingar mellan problemen och främlingsfientliga åsikter. I längden leder detta till ett väldigt segregerat bostadsområde där grannar i mångt och mycket talar om ’vi mot dem’ vilket bara kommer eskalera om det inte bryts väldigt snart”, skriver föreningen i sitt brev till polisen, Grums hyresbostäder och socialtjänsten.

Trots att barngänget utsatt andra barn för bland annat stryptag som lämnat blåmärken har inga polisanmälningar gjorts då hyresgästerna inte trott att man kunde polisanmäla barn alternativt att polisen bara skulle skratta.

Reaktionen från hyresgästföreningen i Grums är också karakteristiskt, i det här fallet av västerländska icke-muslimska myndigheters svar på jihadvåld och relaterad verksamhet: Föreläsa offren om ”främlingsfientlighet” istället för att göra någonting åt förövarna eller deras föräldrar.

”De som orsakar problem och våld är barn för nyanlända invandrare. Det är därför som grannar börjar göra kontakter mellan problemen och främlingsfientliga åsikter.”

Våldtäktshot, misshandel med påkar och stenkastning. Det senaste årets prövning för grannarna i en liten närhet av Grums, Sverige, blir allt mer till en mardröm. Barngänget som är bestående av 8–12 år gamla invandrarbarn sätter sådan skräck i grannskapet att svenska barn inte längre vågar gå ut och leka. Hyresgästerna i området är alltför rädda för att låta sina barn gå ut.

Mammorna Kajsa och Malin bor i grannskapet. ”De har kastat stenar, misshandlat barn med stålrör och pinnar tills de har börjat blöda. Det värsta var ett strupgrepp vilket resulterade i kraftiga märken på barnets nacke och hals.” Men det handlar också om sexuella hot: ”Jag ska knulla dig” eller ”Jag ska våldta dig”, är verbala hot som uttalats säger Malin till Hyresnämndens tidning Hem och Hyra.

Hyresgästföreningen är rädda för ökad rasism

Malin och Kajsa kontaktade den lokala hyresgästföreningen i Grums för hjälp. Hyresgästföreningen skrev ett brev till den lokala polisavdelningen, socialtjänsten och bostadsbolaget Grumsbostäder, där hyresgästföreningen kräver åtgärder mot den eskalerande situationen. hyresgästföreningen fokuserar på rädsla för att eskalera rasism och segregering i sin skrivelse.

”De som orsakar problem och våld är barn till nyanlända invandrare. Det är därför som grannar börjar göra samband mellan problemen och främlingsfientliga åsikter. På sikt kommer detta att leda till en väldigt segregerad närhet där grannar talar i form av ”oss och dem”, som kommer att eskalera om det inte stoppas mycket snart”, skriver hyresgästföreningen i sin skrivelse.

Ingen polisrapport

Ingen har lämnat in någon polisrapport ännu, trots våldet och allvaret av situationen, som blåmärken på barnens halsar. Vid ett möte nyligen mellan hyresgästerna, hyresgästföreningen och polisen ansåg vissa hyresgäster att det skulle vara omöjligt att rapportera barn så unga som åtta och att polisen skulle skratta åt dem.

Grums lokala polis Lennart Hynynen är mycket oroad av incidenterna.

”Jag har inte alla fakta än, men det jag hört är mycket störande. Under alla mina år som polis har jag aldrig upplevt att så unga barn går ihop och hotar människor så här och agerar på detta våldsamma sätt”.

Rädsla för vedergällning

Hyresgästen och mamman Malin säger att situationen är okontrollerad och att hennes dotter blir alltmer rädd för att lämna lägenheten.

”En av mina tjejer gråter på natten och vill att vi ska gå till vår trailer eftersom hon är så rädd. Och vi kan inte säga till dem att sluta heller, av rädsla för hämnd. De kastar skräp i våra brevlådor eller attackera mina barn ännu mer när jag inte är i närheten. Eller, om du säger att de ska sluta, visar de mycket otrevlig och hotfull attityd. Att som vuxen, att bli spottad i ansiktet och bli tillsagd: ”Jag lyssnar inte på dig eftersom du är kvinna” och att bli kallad ord jag aldrig använder, är extremt stötande. Det kanske låter konstigt för någon som inte har upplevt det, men du förlorar verkligen allt när ett barn gör sådant mot dig och du inte vet vad du ska göra ”, säger Malin.

RT’s summering: Personligen har jag extremt svårt att tro på att dessa barns föräldrar inte har en aning om vad deras barn gör. Barnen har lärt sig detta beteende någonstans och det mest troliga är hemifrån, av sina egna föräldrar.

Barn som växer upp i förhållanden med en religion och kultur som tidigt lär barnen hur de ska betrakta och behandla icke-muslimer och kvinnor har självklart inga problem med att agera på det här sättet.

Att tala om integration och samarbete mellan grannar är bara att glömma. Det här är människor som inte har den minsta avsikt att integrera i det svenska samhället, om de vore det, skulle barnen inte ha detta i sig och bete sig på detta vis till att börja med.

De får heller inte integreras i ett västligt samhälle, deras religion förbjuder det uttryckligt. Det är ”Haram” d.v.s Förbjudet. Om detta ska få ett slut måste vuxna i rummet ta ställning och faktiskt göra det som måste göras. Om inte lagen tar vid och skyddar medborgarna så måste medborgarna skydda sig och sina barn själva.

Sverige blir världens mest generösa land – men inte för svenskar.


 När Morgan Johansson häromdagen uttalade sig i Expressen om de nya lagarna som ska ge fler anhöriga uppehållstillstånd pratar han om siffror som inte alls stämmer överens med verkligheten.

När han nämner att det 2015 kom 163.000 asylsökande och att siffrorna för 2019 skulle ligga på 20.000 så talar han egentligen om 20.000 fler anhöriga som ska ha uppehållstillstånd. Han kan omöjligt ha uppgifter om hur många som kommer att promenera över gränsen i enlighet med det nya Global Compact avtalet som i princip ger hela världen rätt att komma till Sverige helt utan kontroll.

Stefan Löfven har redan laddat med att införa lagändringar som ska anpassa svenska lagar enligt Global Compact avtalet, som ju för övrigt inte var bindande som man påstod. Man har inga avsikter att förbättra situationen för de äldre, sjuka och handikappade. Det blir inte mer pengar till assistans eller högre pensioner i den utsträckning som skulle behövas för att klara fattigdomen bland de äldre.

Det läggs några futtiga miljoner på vården som inte kommer göra nån större skillnad egentligen då vårdkrisen redan är katastrofal. Det skulle behövas miljarder, inte miljoner för att rädda vården till den nivå den en gång hade.

Nej, miljarderna läggs istället på några tusen Afghaner som ska ha rätt att stanna, generösare bidrag och gratisliv åt allt fler ”flyktingar” som inte flyr från nånting utan snarare till ett bättre liv i sus och dus, och mer anhöriga från tredje välden som ska komma hit och inte behöva integreras i vårt samhälle. Bara leva på den statliga tutten som resten av oss betalar för.

Vid årsskiftet fick svenska pensionärer runt hundralappen mer i pension, många fick mindre än så, en person jag talat med fick 17 kronor mer, och en så lite som 7 kronor mer i pension.

Hyrorna höjs och elen blir nu dyrare också. Många som Rosa Traktorn pratat med får rejäla höjningar av elkostnaderna trots att de förbrukar mindre och i alla fall där RT* pratat med människor så är det avgifterna utanför själva förbrukningen som höjs, alla säger samma sak, de har högre avgifter och skatt än själva förbrukningen, i vissa fall är det skillnader som är dubbelt upp…

Så på vilket sätt är Sverige generöst? Ja inte är det generöst för de som betalar, skattebetalarna. Svenska folket förblir ekonomiska slavar till ett nytt herrefolk som fritt kan promenera över gränsen och ta för sig av dina surt inbetalda skattemedel, ta del av din välfärd och din säkerhet du betalar för. Den är inte ämnad för dig ändå. Du ska bara betala den åt dina nya överherrar. Inse att du är en slav.

slave_barcode

Coudenhove-Kalergi planen – Utrotningen av det vita Europa


Den massiva invandringen till Europa av Araber och Afrikaner är inte ett spontant fenomen vars orsaker är smart dolda av systemet och den löjliga mångkulturella propagandan som felaktigt försöker skildra det som oundvikligt.

Denna artikel kommer att bevisa att detta inte är ett spontant fenomen alls. Vad makthavarna vill presentera som ett oundvikligt resultat av det moderna livet är faktiskt en Talmudic Luciferian-plan som utformats runt ett bord och har förberetts i årtionden för att helt förstöra utseendet av den europeiska kontinenten.

Framhävandet av multikulturalism eller mångfald i västliga samhällen är inget mindre än vitt folkmord i arbete. Den som ställer kritiska frågor eller påpekar den faktiska verkligheten brännmärks som rasist eller antisemit.

Varför ignoreras Coudenhove Kalergi-planen som syftar till total förstörelse av västliga samhällen helt i de vanliga medierna? – Jo, för det faktum att större delen av världen är okunnigt och ovetande om dessa enorma brott, och det är ett bevis för att det globala mediet själv är i förövarnas händer.

Richard Coudenhove-Kalergi var en judisk författare finansierad av judiska bankirer. År 1925 skrev han boken ”Praktisk Idealism” som blivit bibeln för multikulturalister och anhängare av den Europeiska Unionen. Han verkade inte mycket i det offentliga, men flyttade sig bakom kulisserna med sitt projekt för europeisk integration och skapandet av en ny blandras-slav ras för att tjäna en judisk härskaras. Detta är grunden för New World Order – En enda världsregering för att styra alla levande människor på planeten.

Pan-Europa

Få människor vet att en av de främsta initiativtagarna till processen för europeisk integration också var mannen som utformade folkmordsplanen för Europas folk. Det var en ond människa, vars existens är okänd för massorna, men eliten anser honom som grundare av den Europeiska Unionen.

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, var frimurare och president för den paneuropeiska unionen som grundades 1923. Hans far var en österrikisk diplomat som hette Heinrich von Coudenhove-Kalergi (med anslutningar till den Byzantinska familjen av Kallergis) och hans mamma var japanskan Mitsu Aoyama.

Kalergi, som tack vare sina nära kontakter med alla europeiska aristokrater och politiker, på grund av hans adelsman-diplomatfaders relationer och genom att röra sig bakom kulisserna, bort från blickarna av judisk-kontrollerad publicitet lyckades han locka de viktigaste personerna för att tillkännage sin plan, och göra dem till supportrar och samarbetspartners för ”projektet för europeisk integration”.

Ny världsordning

År 1922 grundade han den paneuropeiska rörelsen vars mål var att skapa en federation av europeiska nationer som skulle ledas av Förenta staterna. Bland de första anhängarna däribland tjeckiska politiker Tomáš Masaryk och Edvard Beneš , fanns den judiska bankiren Max Warburg, som donerade 60.000 Mark till denna onda och rasistiska rörelse.

Den österrikiska kanslaren Ignaz Seipel och nästa president i Österrike, Karl Renner, tog ansvaret för att leda den ”paneuropeiska” rörelsen. Senare kommer franska politiker, som Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi, etc, att erbjuda sin hjälp.

Med uppkomsten av den nationella socialismen i Europa övergavs projektet och den ”paneuropeiska” rörelsen tvingades lösa upp, men efter andra världskriget kunde Kalergi, tack vare den häftiga och outtröttliga verksamheten och stöd från Winston Churchill, den judiska Masonic Lodge B’nai B’ith och stora judiska tidningar som New York Times, återuppta planen och den accepteras av USA: s regering.

Coudenhove-Kalergi, bekräftar familjefinansieringen av den paneuropeiska unionen Warburg (Rothschild) i sin senare självbiografi, där han säger:

”I början av 1924 mottog vi ett samtal från Baron Louis de Rothschild; En av hans vänner, Max Warburg från Hamburg, hade läst min bok och ville lära känna oss. Till min stora överraskning erbjöd Warburg spontant oss 60 000 guldmark, för att bevara rörelsen över de första tre åren. Max Warburg, som var en av de mest framstående och klokaste männen jag någonsin kommit i kontakt med, hade en princip för att finansiera dessa rörelser. Han var uppriktigt intresserad av ”Pan-Europé”. Max Warburg arrangerade min 1925-resa till USA för att presentera mig för Paul Warburg och finansiären Bernard Baruch.”

Kärnan i Kalergi-planen

I sin bok ”Praktisk Idealism” indikerar Kalergi att invånarna i framtiden ”Förenta staterna i Europa” inte kommer att vara de inhemska människorna på den gamla kontinenten, utan en slags sub-människor, produkter av misshandel. Han säger tydligt att Europas folk borde samverka med asiater och färgade raser och därigenom skapa en multinationell flock utan kvalitet och lätt kontrollerad av den härskande eliten.

Kalergi förkunnar avskaffandet av rätten till självbestämmande och sedan avskaffandet av nationer med användning av etniska separatistiska rörelser och massmigration. För att Europa ska kunna styras av en elit vill han göra människor till en homogen blandad ras av svarta, vita och asiater. Kalergi är särskilt upplysande om detta:

”Framtidens människa kommer att vara av blandad ras. Dagens raser och klasser kommer gradvis att försvinna på grund av eliminering av utrymme, tid och fördomar. Framtidens Eurasien-Negroid-ras som liknar de gamla egyptierna, kommer att ersätta mångfalden av folk och mångfalden av individer. Istället för att förstöra Europas judaism och Europa mot folkets vilja kommer de att bli utbildade och drivna till sin framtida status som en ledande nation genom en artificiell evolutionär process.”

elcome-to-europe

Europeiska Unionens pris för folkmord

EU ger ut en belöning, ett pris, Charlemagne-priset, varje år till politiker och höga personer av makt som har gjort det mesta för att skynda på detta folkmord och förstörelse av europeiska nationer.

Vinnare av detta generösa pris har inkluderat Richard Coudenhove-Kalergi själv (1950), Bill Clinton (2000) Angela Merkel (2008), Donald Tusk (2010) och Påve Franciskus (2016) för att nämna några.

Vitt folkmord

Uppmuntran till folkmord är också grunden för FN: s ständiga överklaganden, som kräver att vi accepterar miljoner invandrare för att hjälpa till med EU: s låga födelsetal. Enligt en rapport som publicerades i januari 2000 i ”Befolkningsdelningen”, en översyn av Förenta Nationerna i New York, under titeln ”Invandringsutbyte: En lösning till minskande och åldrande befolkning” behöver Europa till 2025 släppa in 159 000 000 invandrare.

(Rosa Traktorn har tidigare skrivit om just denna rapport: Utbytesmigrationen – En FN rapport.)

here-comes-the-diversityMan kan undra hur det kan finnas en sådan noggrannhet i uppskattningarna av invandring, även om det inte var en förhandlingsplan. Det är säkert att den låga födelsehastigheten lätt kan vändas med lämpliga åtgärder för att stödja familjer.

Det är lika tydligt att det är bidrag från främmande gener som inte skyddar vårt genetiska arv, som möjliggör dess försvinnande.

 

Det enda syftet med dessa åtgärder är att helt förvränga människor, förvandla dem till en grupp människor utan nationell, historisk och kulturell sammanhållning. Kort sagt, Kalergiplanens politik var och är fortfarande grunden för officiell regeringspolitik riktad till folkmord av Europas folk genom massinvandring.

Brock Chisholm, tidigare direktör för Världshälsoorganisationen (OMS), bevisar att han har lärt sig Kalergis lektion väl när han säger:

”Vad folk på alla ställen måste göra är att begränsa födelseshinder och främja bland äktenskap (mångfald / multikulturalism), detta syftar till att skapa en enda ras i en värld som kommer att styras av en central myndighet.”

Luciferianism för att styra världen

Barbara Lerner Specter, som grundade, Paideia – Det europeiska institutet för judiska studier i Sverige avslöjar judiska planer att mongrelera de vita nationerna i en intervju med IBA-News där hon säger:

”Jag tror att det finns en återupplivning av antisemitism eftersom Europa ännu inte har lärt sig hur man ska vara mångkulturell, och jag tror att vi kommer att bli en del av den här transformationen, som måste ske. Europa har ännu inte lärt sig att vara mångkulturell. Europa kommer inte att vara de monolitiska samhällen som de en gång var under förra seklet. Judar kommer att vara i centrum för det. Det är en stor omvandling för Europa att göra. De går nu in i ett mångkulturellt läge, och judar kommer att irriteras på grund av vår ledande roll. Men utan den ledande rollen, och utan den omvandlingen, kommer Europa inte att överleva.”

Vad hon verkar hävda på ett ganska syndigt sätt är att om vita nationer inte accepterar inflödet av invandrare som påtvingas dom av judar, kommer judarna inte att låta de här nationerna existera.

I 2014 säger den judiska biträdande direktören för det norska centret mot rasism, Ervin Kohn stolt:

”De norska samhällena har en mycket kort historia med etniska minoriteter på en skala, så det finns ett jobb att göra.”

Slutsatser

Om vi ser oss omkring ser Kalergi-planen ut att vara realiserad till fullo. Vi står inför Europas fusion med tredje världen. Det interraciala äktenskapet producerar nu årligen tusentals ungdomar av blandad ras: ”Kalergis barn”. Under det dubbla trycket av missinformation och falsk humanitärism, som främjas av MSM, och som lär européerna att avstå från sitt ursprung, att avstå från sin nationella identitet.

Tjänstemännen i globaliseringen försöker övertyga oss om att förnekelse av vår identitet, är en progressiv och humanitär handling, att ”rasism” är fel, eftersom de vill att vi alla ska vara blinda konsumenter.

Nu är det mer nödvändigt än någonsin att motverka systemets lögner för att väcka européernas revolutionära anda. Var och en måste se denna sanning, att den europeiska integrationen utgör ett vitt folkmord. Vi har inget annat alternativ, alternativet är nationellt självmord.

Fråga dig själv denna fråga, multikultur och mångfald främjas bara i de vita nationerna. Har du någonsin hört mångfald främjas i Kina, Indien eller Afrika, eftersom de har en dominerande kinesisk, indisk eller afrikansk befolkning? – Absolut inte! Fråga dig själv varför och du kan bara komma till en slutsats.

 

 

 

Motiven bakom massinvandringen


”Den här artikeln är baserad på videon The Elite’s Motive behind Mass Immigration” som först presenterades på youtube av Global Empire. Du finner videon i botten på artikeln. Jag har tagit mig friheten att översätta denna video och dess innehåll, bitvis exakt och bitvis fritt för att anpassa innehållet till det svenska språket och göra innehållet mer lättfattligt och intressant att läsa. De personer jag citerar förekommer i videon där ni kan se och höra dessa personer säga det som citeras. I videon visas även källmaterial och fakta som styrker artikelns innehåll. Det är en lång artikel, som kräver en del tid att läsa, men jag garanterar att om du inte redan kände till det som beskrivs här så kommer du att vara upplyst när du läst färdigt, så det är värt lite av din tid.. för din skull.”

Idag finns demokrati och frihet i väst eftersom Hitler blev besegrad. Besegrad av de allierade patriotiska soldater som dog för sina länder. Nationalstater som idag motsätter sig massinvandring beskylls som nationalister, rasister och antidemokrater. Men motivet för massinvandringen behöver nämnas för den negativa sida det har, nämligen upplösningen av nationerna.

De flesta immigranter är anständiga människor och några är även hjältar. Som de två unga Pakistanier som offrade sina liv då de försökte rädda ett par i en järnvägstragedi i Grekland eller de som dog när de försökte stoppa plundrare vid ett upplopp i Storbritannien.

Men det är nödvändigt att nämna den negativa inverkan av invandringen när den är så massiv. Det kan visa att om regeringarna fortsätter att främja ökningen av massinvandring trots de negativa effekterna så måste de ha andra motiv, vilket leder till den upplysta slutsatsen om den nya världsordningen.

Kunskap om invandrarkriminalitet t.ex. är inte informativ om invandrare som sådana direkt, men väldigt informativ om motiven från västerländska regeringar som tillsammans med EU vill göra Europa till en ”multikulturell kontinent” som de kallar det, där vita européer presenteras som hälften av befolkningen.

Vill ledarna ha massinvandring för att de är humanitärer? Dessa ledare som skapar krig, och dödar hundratusentals eller för att de vill använda invandrare som verktyg för förändring. genom samhällsteknik? ”Social ingenjörskonst”

De värsta av den etablerade politiska klassen har skapar kaoset och en snabbt ökad invandring till väst, när det mest humanitära att göra vore att skicka teknik, pengar och hjälpinsatser och råd, om ledarskapet är ärligt nog att ta det till exempel till Afrika för att hålla framtida olagliga invandrare där med sina familjer i deras samhällen på plats.

Medan Sverige accepterar alla slags muslimska emigranter, avvisas invandrare som är från extremt fattigt områden som t.ex. Ukraina och den svenska regeringen har förkastat kristna från muslimska länder som är i allvarlig fara.

I Storbritannien försökte myndigheterna utvisa en 92 årig kvinna vars dotter var en brittisk medborgare medan man vägrade att utvisa den muslimska hatpredikanten som radikaliserade Jihadi John. Och ett liknande fall har inträffat i Sverige där en kvinna som nekats uppehållstillstånd avvisades från äldreboendet där hon vårdades.

Den humanitära orsaken som ges för storskalig invandring är inte övertygande.

Motivet med den nuvarande politiken är att ersätta den vita befolkning som har en västerländsk mentalitet, med en helt annan befolkning. Det är perfekt för EU’s elit vars önskemål är att minska patriotism och nationell identitet och ersätta nationerna med en ny gemensam europeisk stat med en allsmäktig regering innan man går mot en enhetlig världsregering.

Den internationalistiska vänstern reagerar hycklande mot globalisering, men internationalism och globalisering har blivit samma sak. Multikulturalism och internationalism får folk att acceptera att styras av internationella organisationer som upprättar internationella lagar som ska tjäna internationella och multinationella företag och banker, och staterna förlorar sin självständighet utan egen valda regeringar i sina egna nationalstater som då blir svagare.

Inga gränser, är just den exakta betydelsen av globaliseringen, och dess största verktyg är massinvandringen.

Oberoende och demokrati vanns av soldater som kämpade för att skydda sina gränser från fiendens arméer. Fri invandring utan gränser innebär acceptans av förlusten av demokrati och självständighet. Och istället styras av utländska internationella organisationer som betjänar multinationella företag som är bra för internationalister så länge vi är inte rasistiska.

Även om en medborgare ärligt tror på att invandring är bra, så kan vetskapen om hur det används av eliten, vara tillräckligt för att medborgaren ska ändra uppfattning. Även de vänsteranhängare som inte är anti-patriotiska internationalister, men befinner sig på vänsterkanten på grund av ekonomiska frågor och är anti-rika, har ingen anledning att stödja den modern vänsterrörelsen som främjar önskemålen från de rika. – Massinvandring, internationalism och multikulturalism.

De flesta på vänsterkanten i väst ville från början ha en mer socialistisk ekonomi och lagar som skulle skydda arbetstagarnas rättigheter och öka löner, men dessa strejkare ville aldrig ha kulturmarxism och ville aldrig ha massinvandring eller homosexuell propaganda för sina barn i grundskolan eller stödja idén att kvinnor avsiktligt borde välja att uppfostra barn utan pappor.

Frågan om invandring är inte så mycket en fråga om invandrare som det är en fråga om förändring. Regeringarna och vänster-ideologer vill inte ha massinvandring för att de älskar invandrare, utan för att de vill förändra samhället. Konservativa, moderata och majoriteten är emot massinvandring, inte för att de hatar invandrare utan för att de inte vill ha sitt samhälle förändrat och mångkulturellt.

Så ett litet antal invandrare som inte medför förändring eftersom de är antingen vita, kristna eller ateister eller från olika raser men få i antal kan vara acceptabelt att släppa in och de skulle assimilera sig i samhället.

Internationalister och vänstern idag vill inte ha det så, de vill ha många invandrare som helst är muslimer eller afrikaner och som kommer in mycket snabbt och i stort antal och som kan medföra stora och snabba förändringar.

Vanligtvis när vita eller kristna invandrare med samma värderingar kommer till ett annat västland t.ex. Tyskland, kommer inom en generation deras ättlingar trots att de inte är tyskar av blod att känna sig tyska. De kommer att känna sina förfäder eller tyskarnas förfäder kulturellt och till och med etniskt.

Afrikaner och muslimer kan uppenbarligen inte känna eller låtsas att de är nedstigna från etniska Tyskar eftersom de är av olika raser och kulturer. När en afrikan eller muslim säger att: ”Jag känner mig tysk” betyder det inte etnisk tysk utan snarare ”multietniskt-tysk”, han känner inte sina förfäder som etniska tyskar, men att hans förfäder är tyskar och afrikaner / muslimer.

Det är därför internationalister insisterar på att föra in just afrikanska och muslimska invandrare som de inte vill ska bli patriotiska etniska tyskar. Barn av en italiensk invandrare i Tyskland skulle troligen motsätta sig massinvandring till Tyskland medan barn av en afrikan förmodligen inte kommer att göra det.

Som i Storbritannien där det mestadels var den infödda brittiska befolkningen som röstade för ”Brexit” och för att landet skulle förbli oberoende och behålla sin nationella identitet.

Att invandringen gör vita européer till en minoritet låter bra för den Judiske Harvard professorn Noel Ignatiev som säger:

”Uppgiften är att hämta in den här utbredningen av immigranter på ett sådant sätt att det gör det omöjligt för arvet av vithet att fortsätta att reproducera sig själv. Min oro är att göra undan med vithet, vithet som är en form av rasförtryck och teorin är att det på något sätt är möjligt att skilja vithet från förtryck.  Men så är det inte, det kan inte finnas någon vit ras utan fenomenet av vit överlägsenhet. Om du avskaffar slaveri, avskaffar du även slavhandlare och på samma sätt, om du avskaffar rasförtryck måste du göra dig av med vithet. Förräderi mot den vita rasen är lojalitet till mänskligheten.”

 

Skrämmande argument som kommer från en vit Harvard professor*. (*RT´s anm.) Och ledare för de 60 mest inflytelserika studentorganisationerna i USA som vill ha den vita rasen utrotad.

Idén om att europeiska nationer är på en väg som leder till deras försvinnande och försvinnandet av vita som en ras är inte en överdrift då det är erkänt av de som designat modellen av massinvandring och multikulturalism.

En av dessa är tyskan Stefanie von Berg, politiker i Hamburg som vid ett anförande sa följande:

”Vårt samhälle kommer att förändras, vår stad kommer att förändras radikalt. Jag förutspår att inom 20 till 30 år kommer det inte längre att vara etniska tyskar som är i majoritet i vår stad. Det är även vad migrationsforskare säger. Vi kommer att leva i en stad som trivs och utvecklas genom att ha många olika etniciteter. Vi kommer att ha många människor och leva i ett superkulturellt samhälle. Detta är vad framtiden har för oss. Och jag vill göra det väldigt klart särskilt till dessa högerextremister: Detta är något bra!!

Man erkände heller inte detta från början då man inte ville att medborgarna skulle veta de egentliga orsakerna förrän det var för sent att stoppa det.

Slovakiens premiärminister har sagt att islam inte har någon plats i Slovakien. Slovakien är inte skyldiga till soppan NATO skapade i muslimska länder, och han vill inte att muslimska invandrare ska ändra karaktären på hans land.

De etablerade medierna hävdar att muslimer i Östeuropa är så få till antal att risken för kulturinvasion är en löjlig fantasi av de som vill sprida rädsla, men det var precis vad de sa om Västeuropa för 20-30 år sedan också. – Och vi har nu sett hur det blev med det, i ett Europa där islam tar över mer och mer.

Vissa människor kommer att förakta tanken på att ha invändning mot invandring men för att den bästa politiken ska identifieras och bli accepterad måste man först förstå det och den riktning som världen går emot.

Kombinera de åtgärder som NWO (New World Order) skapar och anslut punkterna. Följ den prickade linjen som projiceras in i framtiden. Några människor kommer att välja att tro att projiceringen borde gå i en annan riktning, detta är en självpålagd blindhet.

Det är nödvändigt att känna till sanning inte för att den är trevlig utan därför att det är användbart. Och för att citera John Stuart Mill: ”Moral är vad som är användbart för samhället”

Om någon i Europa på 90-talet hade hävdat att hans land kunde acceptera så många invandrare att de skulle utgöra 10 eller 20 procent av befolkningen hade han kallats en anarkist. Om han säger detsamma nu och att landet borde acceptera denna procentandel men inte mer än den andelen skulle han kallas en fascist för samma åsikt.

I det konservativa förflutna, kunde den måttliga personen kallas vänsteranhängare, men nu heter det att han är på högerkanten.

I vår historia har invandring inte varit ett egentligt problem, de kom i måttlighet, assimilerades i samhället och de få som var brottslingar hamnade i fängelse.

Nu är det ironiskt nog så att de invandrare som är unga och dynamiska och skulle kunna hjälpa ekonomin eller hjälpa arbetsklasskampen som vänster ser det inte hjälper, utan skapar mer skada på grund av vänstern.

Vänsterns mentalitet är att vilja ha för många invandrare och multikulturalism utan assimilering, rättfärdiga brottslingar och låta dom slippa straff på grund av eftergifter, och här kommer vänsterns mentalitet att hänvisa till alla som accepterar massinvandring, inklusive de flesta av center politikerna.

Angående faran för rasism enligt typisk modern västerländsk moral så är en icke-rasistisk hållning den etiska ställningen, den ”politiskt korrekta”, men det finns två sorters rasister..

En är en rasist som uttrycker ogillande det för andra människor och så det kan vara farlig om dessa människor begår våldsamma handlingar.

Den andra är: att vara en anti-rasist som betyder att ha viljan att ta emot invandrare non-stop till europeiska länder så att de vita nationerna försvinner och ersätts av multikulturism och multietnicitet så att inget land kommer att få behålla en vit majoritet efter några årtionden.

Detta är en ideologi hos alla så kallade anti rasister. De vill alla ha obegränsad invandring. Ingen vill till exempel att invandringen avstannar när den når 20 eller 30 procent av befolkningen.

Anti-rasism betyder i huvudsak anti-vit.

Även den värsta vita rasisten vill helt enkelt bara att andra raser inte ska vara närvarande i sitt land men har inte önskan att t.ex. se till att afrikanska nationer försvinner i Afrika och bli ersatta med blandningar av vita och asiater eller tvinga dem att förlora sina kulturer.

Men anti-rasister vill göra just detta mot den vita rasen. De är de värsta rasister som går att uppbringa, de enda som vill att en hel ras försvinner och ersättas fullständigt.

Anti-rasister är ännu värre än rasister. Anti-rasister är mer rasistiska än rasister.

Exempel av brottsstatistik.

I Tyskland visar både registrerade som oregistrerade invandrare att de står för och begår 500 procent mer brott än tyskar. I Schweiz begår Afrikanska invandrare 600 procent mer brott än schweizaren. I Sverige begår den lilla andelen av utlänningar födda i Sverige som uppgår till cirka 20 procent, lika många allvarliga brott som hela den etniskt svensk befolkningen sammantaget och 85 procent av våldtäkter verkar begås av utlänningar enligt rapporter.

Faktumet att västerländska regeringar accepterar invandrare även från nationer som Somalia vars befolkning har visats ha den största andelen brottslingar visar regeringarnas mentalitet.

I Danmark är andelen brottslingar bland somaliska invandrare 1000 procent högre än bland danskarna och i Australien är det klart att invandrare från vissa länder är mycket mer sannolika att begå brott än från andra, invandrare från Europa, från Grekland till Irland begår färre brott den infödda Australienska befolkningen, bara hälften så många faktiskt.

Och även de som är okvalificerade och talar dåligt engelska har de fortfarande lyckats ha mycket låg arbetslöshet medan de från Vietnam, Libanon och Nya Zeeland har långt mer arbetslöshet och Östafrikanska, Sudanesiska och Somaliska invandrare så mycket som femhundra procent mer brott än infödda.

En Somalisk invandrare är tusen procent mer benägna att begå brott i Australien än den europeiska invandraren enligt Australienska rapporter. Är det då rasistisk mot vita att hävda att alla är samma när det gäller sannolikheten för att begå brott?

Hand i hand med regeringarnas bedrägeri, finns de akademiska lögnerna för att avancera multikulturalismens utbredning.

I Storbritannien hävdade centralen för immigration i en rapport från 2009 att nya regeringsuppgifter indikerar att invandrare har höga siffror i brottsstatistiken medan äldre akademisk forskning fann låga siffror.

EU´s utrotning av ivasiva arter.

Under 2016 bestämde sig EU för att helt utrota 37 olika arter av växter och djur eftersom de inte tillhör ursprungsfloran eller faunan i Europa. Det accepterades av alla att introduktion av nya arter av växter eller djur i vissa Europeiska områden kan vara antingen fördelaktiga eller skadlig. Vid fråga om invasiva arter som förekommer i ett område och som förstör de andra arterna tvingar statliga organisationer att bekämpa dessa arter med olika medel som elektriska hinder eller utrotande and rasen. T.ex. att döda av tiotusentals fiskar av en invasiv fisksort för att utrota den invasiva arten.

(En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.) (*RT´s anm.)

Samtidigt insisterar EU på att detta inte är fallet med människor, de är ett undantag. En invandring av människor med vilken mentalitet som helst är aldrig skadlig eller invasiv.

Så om det är i Sverige där invandrare har 260 procent mer arbetslöshet än lokalbefolkningen och dubbla den siffran för invandrare i andra länder eller som i Storbritannien där muslimska våldtäktsligor lämnades ostraffade i årtionden och undersökningar stoppades av politikerna i regeringen där, måste ändå vara ett kraftfullt motiv för regeringar att främja massinvandring.

Efter de muslimska våldtäkterna av tusentals vita tonårsflickor och flickor ända ner i förpubertal ålder, måste de västerländska medierna ha ett kraftfullt motiv att hävda att prat om islamiska våldtäkter är rasistiskt.

Det liknar den gamla fascistiska propagandan. Vad detta visar är att vad som i det förflutna faktiskt var löjlig fascistisk propaganda nu har blivit den verklighet som avsiktligt skapas av västländernas politiker.

Regeringen accepterar inte bara de fredliga invandrare som vill assimilera sig, utan man accepterar vem som helst, och för att inrymma fler fanatiker, brottslingar och otrevliga invandrare har regeringarna accepterat allt från kaféer och skolor till att på egen hand besluta att förbjuda fläsk för att inte kränka muslimer.

I vissa länder har man etablerat tågvagnar för endast kvinnor där kvinnor inte kommer att attackeras och våldtas av invandrare. Detta visar det finns ett kraftfullt motiv.

Mer muslimer från Turkiet

Ett sådant motiv skulle förklara varför EU gjorde desperata försök att göra Turkiet till en del av den europeiska unionen, trots att störta delen av Turkiet ligger i Asien och bara en väldigt liten del på den Europeiska sidan, men detta skulle ha tillåtit vem som helst av Turkiets 80 miljoner muslimer att invandra till Europa.

Trots att Turkiet under många år varit det land med de mest imponerande journalister är det ett land som missbehandlat minoriteter något fruktansvärt och vägrar att erkänna att det begåtts folkmord där över en miljon människor dödats och som har ockuperat hälften av den Grekiska ön Cypern i 40 år och utövat etnisk rensning på befolkningen trots 75 resolutioner från FN som fördömer ockupationen.

Det faktum att Turkar kom från Centralasien och förskjutningen av de lokala infödda befolkningarna av rumänska kurder och greker från deras ursprungsland har en ruggig likhet med det öde som kan vänta fler européer i sina hemländer innan en populär och stark opposition kan sätta stopp för det.

EU siktar på total dominans

Den Europeiska unionen har bortsett från allt från folkmord till ockupation medan infödda européer hotas med fängelse för att de helt enkelt talar emot minoriteter.

Massinvandring och multikulturalism används som verktyg för att skapa en central statlig regering. Detta är motivet som är medgivet av eliten som tycker det är bra när länder inte är sammansatta av nationaliteter, utan alla är en lika blandning av uppblandade medborgare utan nationell patriotism som lättare kommer att acceptera försvinnandet av nationalstaterna och en fullständig substitution av den vita rasen med en EU-superstat vars regering kommer att bestämma allt utan rädsla för nationella val som skulle kunna vinnas av människor som skulle vara oense med EU.

Men även en välvillig diktatur kommer bara att behandla sina medborgare som skadedjur och medborgarna kan komma att acceptera detta bara så länge de inte har något emot att ha förlorat sin frihet.

Tanken är att alla människor ska kunna flytta fritt till andra länder och att gränser inte borde existera och där det råder fri invandring är en ny idé som uppstod med organiserat stöd för cirka 10 till 20 år sedan för första gången i historien.

Innan den dess stöddes idén bara av små fringe grupper. Men efter att den här nya konstig bisarra idén uppstod togs idén så seriöst att nu många i ”main stream media”, akademiker och vänsterflygeln hävdar påståendet att om någon inte håller med den nya idén, så är han är inte bara fel men dålig och farlig. – En Hitler, en nazist och en rasist vars idéer och yttrandefrihet bör förbjudas.

Vänstern och internationalister vill ha fri rörelse för människor men inte yttrandefrihet som kan förolämpa minoriteter eller kulturbeviljande patriotism.

Patriotism var det som stoppade Hitler, och bara patriotism kan stoppa EU och planerna att assimilera alla nationer till en superstat.

EU´s elit vet detta och det är därför deras stora fiende är patriotism och använder sig av invandring som ett verktyg för att förstöra detta.

Demokrati kan inte existera utan nationellt samvete. Huvudsakligen då ”Demos” betyder folket kan demokrati betraktas som en etnokrati. I Europa kan en multietnisk nation inte vara inkluderande som vänstern påstår utan splittrande.

Det är lätt för eliten att bryta ner människor in i grupper som de gjorde i USA där polisen otillbörligt dödade mycket mer vita människor än svarta, men mediefokus låg på svarta för att bryta ner samhället genom att skapa ett svart raseri och vit skuld.

Muslimsk invandring gör att vita lämnar området när muslimer kommer, och oavsett hur mycket privilegier, välfärd och gratis lyxhem muslimer får så skapar de ändå upplopp som visar deras hat mot vita.

Även kommunistiska vinklingar har skrivit hur invandrare bryter ner arbetarklassen i olika grupper. Men vänstern idag stödjer inte arbetarklassen. Detta beror inte så mycket på ekonomisk marxistisk utan mer på kulturell marxism.

Målet för vänstern och rika internationalister idag är den samma. En stark internationell stat att härska över väst. Den frihet vänstern tror sig erövra är inte frihet utan kulturellt och etniskt slaveri med utrotning som följd.

Det första steget till global styrning uppnås genom invandringen som kommer att förstöra nationsstaterna och eliminera den vita rasens chanser att fortplanta sig.

 

 Tack för att du tagit dig tiden att läsa detta inlägg.

 

Inlägget finns att ladda ner som .pdf om du vill spara det.

Motiven bakom massinvandringen (.PDF)

 

 

%d bloggare gillar detta: