Hem » Korruption (Sida 2)

Kategoriarkiv: Korruption

Behöver du VPN


Just nu kan du skaffa ExpressVPN via Rosa Traktorn och få 30 dagar Gratis!
Läs mer..

Socialdemokraternas Lyxvillor, gods och snabba sportbilar


De före detta toppsossarna kring Göran Persson lever i dag ett liv långt ifrån sina tidigare väljare. Deras sammanlagda inkomster efter att de lämnade politiken uppgår till hisnande 252 miljoner kronor.

Socialdemokrater verkar ha den generella inställningen att partiet, landet och landets ekonomi är deras alldeles egna privata plånbok och bank. Att sko sig själv är ingenting socialdemokrater är rädda för.

Att se lite proppmätt ut och sko sig på befolkningen var i alla fall Göran Perssons paroll och vi ser ju samma beteende idag. Rekordhöglöner, fiffel, kortfusk, regeringsplan till fotbollsmatcher, falska intyg, tömda fonder och mycket mer medan fattigpensionärerna blir fler, assistansen dras in, sjukvården går på knä och medborgare bokstavligen dör i väntan eller i brist på vård.

Skattetrycket har aldrig varit så högt som nu, men politiker höjer sina löner, har skattefria ersättningar, köper gods, lyxvillor, sportbilar och båtar. – Ett liv i överflöd och lyx.

Det handlar om miljonlöner, stora förmögenheter och många har valt att arbeta för Sveriges rikaste finansfamiljer. De flesta som funnits i den inre kretsen runt Göran Persson.

Idag lever han och hans fru Anitra Steen i Sörmland på ett gods värt 50 miljoner kronor, långt borta från mångkultur och samhällsproblem.

Den före detta näringsministern Björn Rosengren höjde sin egen lön från en miljon kronor per år till tio miljoner när han lämnade regeringen och istället började arbeta för finansfamiljen Stenbäck.

Idag bor han i en villa på en av landets mest exklusiva adresser i Saltsjöbaden och sitter i flera bolagsstyrelser, bland annat ett inkassoföretag. Huset köptes 2015 för 31 miljoner kronor och på garageuppfarten står en Aston Martin Rapide för 2 miljoner.

Expressen gjorde ett TV reportage 2016 om Socialdemokraternas lyxliv. En film värd att bli påmind om.

Socialdemokraternas mentalitet att sko sig själva på folkets bekostnad löper som en röd tråd genom hela partiet och har gjort så i alla tider. Vi känner alla till mycket av fusket, falska kvitton, representationer och fiffel med intyg, löner partikassor och stödpengar.

Det är dags att avveckla den korrumperade socialismen nu.

EU skapades av Nazisterna


Den 4:e Juli 2018 hölls ett möte i EU parlamentet i Strasbourg där UKIP ledaren Gerard Batten anförde ett tal där han beskrev hur EU grundades på basis av nazisternas planer till vad som kallas ”Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft”. Detta är vad som senare flöt upp i EU som European Economic Community” eller ”EEC” som det nu heter.

För att förstå framtiden måste vi titta lite på historien, från 1949 och framåt fanns två modeller i Europa. På västsidan av ”järnridån” hade vi modellen av det anglosaxiska, USA och det västliga demokratiska styret där freden kontrollerades av NATO och på den östra sidan fanns den kommunistiska modellen med tyranni och diktatur.

Tyskarna förlorade kriget, men inte sina ambitioner. Nazityskland lämnade ett arv efter sig. 1942 när Nazisterna trodde att de skulle vinna kriget skrev de en plan för hur de skulle styra sitt nya imperium. En plan som fick namnet ”Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft”. (”The European Economic Community”)

Planen beskrev hur man skulle ha räntor bundna till ”Riksmarken”. Man skulle ha en gemensam jordbrukspolicy, en gemensam industriell policy. En gemensam policy för allting faktiskt. Den planen återskapades 1957 som ”The European Economic Community eller EEC som vi känner det idag”.

Walter Hallstein som valdes till EU´s första president för den Europeiska kommissionen var en jurist som gladeligen hade arbetat för Nazisterna.

Hur saker har utvecklats därifrån är historia. Kommunismen föll lyckligvis och länder som Polen och Ungern återfick sin frihet och Europa utvecklades med ”The European Economic Community” till en plan att skapa ett ”Förenade staterna av Europa” det vi alltså känner som EU.

Men vart är Europa på väg? Det finns två delar av Europa idag. En del som är en del av den Europeiska gemenskapen och en del som inte är det. Låt oss titta på helheten.

De delar som är med i gemenskapen, vart är de på väg? De är på väg mot ett ”Förenade staterna av Europa” där vi ser en expanderande ökning av integration av allt. Man skapar även något som kalls ”försvarssamhälle” vilket annars brukar kallas en ARMÈ i andra länder. Vi ser ett fullt utvecklat ekonomiskt och politiskt styre i form av totalitära myndigheter. EU styr nu nästan alla aspekter av dess invånares liv ner i minsta detalj.

Storbritannien har genom omröstning valt att återta sin frihet från EU genom att lämna unionen, men tyvärr har detta inte verkställts ännu, men britterna har valt frihet över att bli dominerade i ett odemokratiskt EU.

Polen har varit medlem i EU de senaste 14 åren och det var helt förståeligt varför Polen anslöt sig tillsammans med andra östeuropeiska länder. Efter årtionden under kommunistiskt styre behövde länder som Polen det ekonomiska stödet från EU för att återhämta sig och för att låta Polens yngre generationer få utvecklas och tjäna pengar genom arbete i Europa. Nu är Polens ekonomi mer balanserad och många polacker återvänder till sitt hemland för att hjälpa till med att återskapa landet och ekonomin.

Nu upptäcker Polen och Ungern och många andra länder att medlemskapet i EU har ett annat pris. EU kräver att alla medlemsländer öppnar sina gränser för massimmigration av oproportionella mått som kommer förändra länderna och deras kulturer bortom allt igenkännande som redan skett i stora delar av Europa. Bland annat Sverige.

Polen, Ungern och nu allt fler länder motsätter sig denna oproportionella immigration av ”flyktingar” som inte alls är riktiga flyktingar.

Eu svarar med hot. Om länderna inte tar emot dessa migranter får de heller inga pengar. Pengar som EU nu effektivt har total kontroll över. Och när vi blir styrda utifrån av galningar som miljardären George Soros som söker att dominera Europa så motsätter sig EU att man sätter sig emot honom.

Vi har nu lärt oss att när vi säljer vår själ till Djävulen, så kommer han att driva in det han köpt.

Massinvandringen är ett verktyg för de ultrarika och globaliserande politiska eliterna för att lösa upp nationella identiteter, nationalstater och nationella demokratier och upprätta internationella styrande organ under deras kontroll genom utbyte av västerländska befolkningar med icke-assimilerande invandrare.

 

 

Artikel 13 – Slutet för det fria internet!


Idag den 20 juni tog EU-parlamentet slutgiltig ställning till det nya copyrightdirektivet Artikel 13 som ska skydda upphovsmän och upphovsrättsskyddat material. Förslaget fick grönt ljus och antogs.

Förslaget innebär att alla hemsidor som ger allmän tillgång till användaruppladdat material (t.ex. Google, Deviantart, Wikipedia, Facebook och Pinterest) måste införa ett uppladdningsfilter som fångar upp upphovsrättsskyddat material och blockerar det från att laddas upp. Tanken är alltså att material som inte laddas upp av upphovsmannen själv stoppas automatiskt, en metod som påminner om YouTubes upphovsrättsmodell.

Robotstyrd censur och tveeggat ”intrångsskydd”

Filtreringen kommer skötas av en robot som förutom att identifiera olovlig användning av upphovsrättsskyddat material troligtvis även kommer plocka upp parodier, citat och annan laglig återanvändning. Memes, covers, remixer, satir, fanart, open source-koder, m.m. som frodats i vårt öppna internet kommer fastna i näten, men till skillnad från YouTube där material laddas upp på lika villkor och därefter flaggas, varnas eller raderas om det bryter mot regler, innebär den här metoden att materialet blockeras från att laddas upp överhuvudtaget. Hemsidorna styr användares möjligheter att både dela med sig av och ta del av information, samtidigt som de tvingas ägna sig åt omfattande administrativt arbete. Resultatet är censur, övervakning och hotad yttrandefrihet. Direktivet ska skydda upphovsmän från intrång, men kommer i praktiken begränsa ALL användning och göra det omöjligt att dela med sig och nå ut via opensource. Upphovsmännen förlorar möjligheten till organisk spridning och räckvidd – två helt avgörande faktorer för småbolag och enskilda upphovsmän utan reklambudget.

Storskaligt blockeringskrav på gång i Sverige.

Parallellt med EUs copyrightarbete har vi en pågående rättsprocess i Sverige där en grupp med filmbolag kräver att Telia blockerar tillgång till fildelningssajterna Pirate Bay, Dreamfilmer, Nyafilmer och FMovies så att inga Telia-kunder kan besöka dem. Operatören Bredbandsbolaget har redan en sådan blockering mot Pirate Bay och Dreamfilmer, men i processen mot Telia har kraven utökats till att även gälla andra domännamn och webbadresser som leder till piratsajter. Om Telia förlorar blir de skyldiga att enligt egna godtyckliga bedömningar blockera hemsidor som möjliggör eller underlättar tillgång till pirattjänster. Telia-domen kommer i sin tur kunna fungera som vägledande modell för bedömning av liknande mål, till exempel med andra operatörer, och kan därför i slutändan leda till omfattande blockeringskrav.
Vilka krafter formar framtidens internet? Två möjliga utfall.

Just nu ser vi två parallella processer som liknar varandra – den ena kan ge hemsidor med användaruppladdat material ansvar för och makt att övervaka, bedöma och blockera olämpligt material, den andra kan ge operatörer ansvar för och makt att övervaka, bedöma och blockera olämpliga hemsidor. I båda fallen tilldelas privata bolag uppdrag som inte bör utföras av någon annan än polismakten, och en auktoritet som enkelt kan missbrukas för egna intressen. Nu finns det två vägar att gå – stå upp för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet och hädanefter låta brottsförebyggande myndigheter utreda brott, eller tillåta robotfilter, godtyckliga bedömningar, pengar och egenintressen urholka nätneutraliteten och omforma internet. Ödet ligger delvis i EU-parlamentets händer, den 20 juni röstar de om internets framtid.

Hur påverkar det dig?

Ett exempel kan vara om du laddar upp en meme med en bild som egentligen ägs av nyhetsbyrån Reuters på Twitter, så kan den komma att raderas av Twitter, annars riskerar de böter.

Ett annat kan vara att du gör en rolig video och laddar upp den på Youtube ackompanjerat med en Michael Jackson-låt. Dock har Youtube redan i dag ett fungerande filter, där man får ladda upp sådana filmer men får inga annonsintäkter, eftersom man inte har upphovsrätten till musiken.

– Det finns exempel där folk har kunnat bli stämda för brott mot upphovsrättslagen genom en rolig video. Till exempel i USA, där en mamma lade upp en bild på sin bebis som dansade till Prince och blev stämd av skivbolaget, säger Joel Westerholm, Sveriges Radios reporter som bevakar IT-frågor.

Farliga människor undervisar dina barn.


Du kanske inte inser det, men du finansierar för närvarande några mycket farliga människor. De indoktrinerar unga sinnen i hela väst med sin vredes-fyllda ideologi. De har gjort det till sin livsuppgift att undergräva själva den västerländska civilisationen, som de betraktar som korrupt, förtryckande och ”patriarkal”.

Om du är en skattebetalare eller betalar för ditt barns liberala konstskola, så är du undertecknad detta gäng nihilister. Du finansierar då ideologer som hävdar att all sanning är subjektiv; att alla könsskillnader är socialt konstruerade och att västerländsk imperialism är den enda källan till alla tredje världsproblem.

De är postmodernisterna som driver ”progressiv” aktivism i ett universitet nära dig. De producerar den mobb som våldsamt stänger ner talare i universiteten; språkpolisen som förankrar i lag användningen av påhittade och tillverkade genuspronomen; och rektorerna vars försörjning hänger på med galen frenesi rota ut diskriminering där lite eller ingen diskriminering faktiskt existerar.

Deras tänkande tog tag i västerländska universitet på 60- och 70-talet, när de sanna troende av den radikala vänster blev dagens professorer.

Och nu lägger vi upp utbildningsrelaterad skuld på hög. – Inte så att våra barn lär sig att tänka kritiskt, skriva tydligt eller tala ordentligt, utan så kan de modelleras efter sina mentorers destruktiva dagordning. Det är nu möjligt att slutföra en litterär examen och aldrig behövt stöta på Shakespeare. – En av de döda vita män vars arbete ligger till grund för vårt ”förtryckssamhälle”.

Att förstå och motsätta sig postmodernisterna, måste de idéer som de orienterar sig med klart identifieras.

Först kommer deras nya oheliga treenighet av mångfald, jämlikhet och inkludering.

  • Mångfald definieras inte av åsikt utan genom ras, etnicitet eller sexuell identitet.
  • Jämlikhet är inte längre det prisvärda målet om ”lika möjligheter”, utan insisterandet på ”jämlikhet av resultat”.
  • Inkludering är användningen av identitetsbaserade kvoter för att uppnå denna missuppfattade jämlikhet.

Alla västs klassiska rättigheter ska betraktas som sekundära mot dessa nya värden.

Till exempel yttrandefrihet – Demokratins främsta pelare. Postmodernisterna vägrar att tro att människor med god vilja kan utbyta idéer och nå en nivå av överenskommelse. Deras värld är istället en mardrömslik ociviliserad maktkamp av identitetsgrupper som strider sinns emellan.

De ser inte idéer som strider mot deras ideologi som helt enkelt felaktiga. De ser dem som en del av det förtryckande systemet de vill ersätta och anser det vara en moralisk skyldighet att kväva och begränsa deras uttryck och därmed stoppa yttrandefriheten.

För det andra kommer sedan förnekandet av den fria marknaden – Att själva tanken på att fri, frivillig handel gynnar alla. De kommer inte att erkänna att kapitalismen har lyft upp hundratals miljoner människor så de för första gången i historien kan ha råd med mat, skydd, kläder och transport – Till och med underhållning och resor. – De som klassificeras som fattiga kan möta sina grundläggande behov.

För det tredje, och slutligen kommer identitetspolitiken. Postmodernister tror inte på individer, du är ett exemplar av din ras, ditt kön eller din sexuella preferens.

 Du är också antingen ett offer eller en förtryckare.

Inget fel kan göras av någon i den första gruppen (offren), och ingenting bra kan tillskrivas den andra gruppen (förtryckarna). Sådana idéer om ”offerstatus” gör ingenting annat än rättfärdigar användningen av makt och skapa tvärgrupper och konflikt.

Alla dessa begrepp kom ursprungligen från Karl Marx, den tyska filosofen från 1800-talet. Marx såg världen som en gigantisk klasskamp – Borgarklassen mot proletariatet; De giriga rika mot desperata fattiga. Men varhelst hans idéer trätt i praktiken – I Sovjetunionen, Kina, Vietnam och Kambodja, för att bara nämna några få; har hela ekonomier misslyckades, och tiotals miljoner mördades.

Vi kämpade ett decennielångt ”kallt krig” för att stoppa spridningen av dessa mordiska uppfattningar, men nu är de tillbaka! –  I den nya idén om identitetspolitik.

De postmoderna neo-marxisternas korrupta idéer borde sändas tillbaka till historiens soptunna, där de hör hemma men Istället försäkrar vi deras kontinuitet i själva de institutioner där de centrala idéerna av väst ska överföras över generationerna.

Om vi ​​inte stoppar det kommer postmodernism att göra med hela västvärlden vad det redan nu gjort med våra universitet – Och framtida generationer.

 

Tommy Robinson överförd till muslimskt fängelse – Staten sänder honom indirekt till döden.


Alex Jones på InfoWars informerades under gårdagen den 13:e Juni 2018 av Caolan Robertson live via Skype med exklusiva detaljer kring Tommy Robinsons överförande till ett 70% muslimskt fängelse i Midlands, där han med största sannolikhet kommer att dödas av andra fångar. Flytten av Tommy Robinson godtyckligt sanktionerad av Storbritanniens MUSLIMSKA inrikesminister Sajid Javid.

Caolan Robertson är den person som agerat som Tommy Robinsons officiella talesperson och efter att ha talat med Tommy Robinson i fängelset, informerade han världen om den Brittiska regeringens beslut att flytta Tommy Robinson från ett säkert fängelse med mycket låg andel muslimska fångar till en mer osäker miljö i ett fängelse med närmare 70% muslimska fångar. – Detta innebär en säker död för Tommy Robinson.

Tommy som rapporterade om de muslimska våldtäktsgängen som drogat och våldtagit hundratals vita småflickor i England fängslades och dömdes till 13 månaders fängelse för sin rapportering. Förloppet att arrestera honom, döma honom och sätta honom i fängelse tog bara 5 timmar.

Tommy Robinson är en politisk fånge i sitt eget land, nu indirekt dömd till döden av den Brittiska regeringen.

I den livesända Skypesändningen berättar Caolan Robertson om förflyttningen från det säkrare fängelse Tommy Robinson varit placerad i till det mer osäkra fängelset. Det nya team av jurister som tagit över Tommy Robinsons ärende har gjort ett bra arbete med att först få honom placerad på en säker avdelning i ett säkert fängelse, men som nu alltså blivit överkörda och Tommy flyttades.

Han har placerats i ”general population” som nu består av 70% muslimska fångar som hatar honom, och Caolan Robertson berättar att Tommy redan första dagen utsattes för dödshot. Fängelset där han placerats har tidigare rapporterat om avrättningar och misshandel som utförts av de muslimska fångarna, av vilka många sitter inne för mord redan.

Det har även förekommit direkta uppmaningar från en framstående Imam i England till muslimer att mörda Tommy Robinson.

Alex Jones jämför Tommy Robinsons förflyttning med att ”kapa hans ben och kasta honom åt pirayorna”. Caolan Robertson som varit övertygad om att den senaste tidens upplopp och protester runt om i världen mot Tommy Robinsons arrestering varit slagkraftig och tvingat regeringen att agera. Först hade man hoppats på att den reaktionen skulle vara att släppa Tommy Robinson, men istället har regeringen reagerat med att flytta honom till detta mer osäkra och hotfulla fängelse, uppenbart i syfte att få honom mördad.

”Expressen som en av de få svenska mainstream-medierna har rapporterat helt kort om Robinson, när de var snabba med att slå fast att Robinson är “högerextrem”. Uttrycket som missbrukas friskt för att demonisera och misstänkliggöra politiska motståndare. Ett frekvent använt uttryck även i Sverige, ett uttryck som får allt mindre effekt eftersom medborgare genomskådar och vägrar acceptera detta förljugna narrativ. Expressen menar alltså att den som pekas ut som “högerextrem” inte åtnjuter några mänskliga rättigheter som är förbehållna “vanliga” medborgare.” – Katerina Janouch

3BB5CB2600000578-4075328-image-a-1_1483080293822

En annan man, Kevin Crehan 35, fängslades 2016 för att ha protesterat utanför en moské och lämnat en smörgås med bacon utanför dörrarna till moskén. Kevin dömdes till ett år i fängelse för den smörgåsen och hittades död i sin cell efter att ha avtjänat halva tiden. – Mördad!

Alex Jones presenterar Tommy Robinsons sista videouttalande som förbjöds av den Brittiska regeringen och plockades bort från Youtube och sociala plattformar efter att han fängslats och nu skickats till en säker död genom att han placerats i ett fängelse fullt av muslimer som hatar honom.

%d bloggare gillar detta: