Hur länge ska vi låta dem komma undan med det?


Alla utanför Sverige som inte skrattar åt oss har inte varit uppmärksamma. Skrattar på det sätt som människor för århundraden sedan brukade skratta åt dårarna i dårhusen. Våra valda politiker är fortfarande fast beslutna att förneka oss demokrati och frihet medan man med outtröttlig flit ökar befolkningen och tömmer landets lador. Frågan som måste ställas är: – Hur länge ska

Läs mer

En ex-muslims varning … Gör dig själv en tjänst och läs detta.


Den 11:e Nov 2019 publicerade Frontlines News en artikel med rubriken: “An Ex-Muslims Warning…Do Yourself A Favor And Read This”. Artikeln innehåller en text skriven av en ex-muslim som vill varna världen för vad som håller på att ske och skribenten formulerar sig som ett brev till alla ”otrogna” och titulerar sin text med rubriken: ”To the Infidel world”. Här

Läs mer

Hjälp mig i mitt arbete!


Sedan Augusti i år har jag tvingats återgå till gratisversion av bloggen då pengarna helt enkelt är slut. Detta innebär att det förekommer reklam i bloggen. Mitt mål har varit att kunna köra reklamfritt, men nu tillåter inte min privata ekonomi detta längre. Jag fick mycket hjälp under mina två första år att driva Rosa Traktorn men då jag själv

Läs mer

Försäkringskassan och ”useless eaters”


När regeringen utformade lagen som skulle vara till för att komma åt bidragsfusket inom assistans och vård och la uppgiften på Försäkringskassan att utreda alla vårdtagare om deras egentliga behov av vård, assistans och ersättning var agendan en helt annan än den man offentligt angav – Att komma åt fusket. Fusket med assistans, vårdbidrag och sjukersättning var redan då blott

Läs mer

Yttrandefrihetsombudsmannen vill reformera HMF och förtal


Den 4 november 2019 lanserades den nystartade ideella föreningen Yttrandefrihetsombudsmannen (YO) på Pressklubben i Stockholm. Ordförande är den pensionerade juristen Ola Bengtsson och sekreterare är Jan Sjunnesson. ”Föreningens ändamål är att främja yttrandefriheten genom att bedriva opinionsbildning och ge hjälp till privatpersoner och organisationer som hindrats i utövandet av sin yttrandefrihet.” YO förmedlar om möjligt juridisk hjälp till privatpersoner och

Läs mer
« Äldre poster Recent Entries »