En ex-muslims varning … Gör dig själv en tjänst och läs detta.


Den 11:e Nov 2019 publicerade Frontlines News en artikel med rubriken: “An Ex-Muslims Warning…Do Yourself A Favor And Read This”. Artikeln innehåller en text skriven av en ex-muslim som vill varna världen för vad som håller på att ske och skribenten formulerar sig som ett brev till alla ”otrogna” och titulerar sin text med rubriken: ”To the Infidel world”. Här

Läs mer

Försäkringskassan och ”useless eaters”


När regeringen utformade lagen som skulle vara till för att komma åt bidragsfusket inom assistans och vård och la uppgiften på Försäkringskassan att utreda alla vårdtagare om deras egentliga behov av vård, assistans och ersättning var agendan en helt annan än den man offentligt angav – Att komma åt fusket. Fusket med assistans, vårdbidrag och sjukersättning var redan då blott

Läs mer

Yttrandefrihetsombudsmannen vill reformera HMF och förtal


Den 4 november 2019 lanserades den nystartade ideella föreningen Yttrandefrihetsombudsmannen (YO) på Pressklubben i Stockholm. Ordförande är den pensionerade juristen Ola Bengtsson och sekreterare är Jan Sjunnesson. ”Föreningens ändamål är att främja yttrandefriheten genom att bedriva opinionsbildning och ge hjälp till privatpersoner och organisationer som hindrats i utövandet av sin yttrandefrihet.” YO förmedlar om möjligt juridisk hjälp till privatpersoner och

Läs mer

Kommande rättegång mot mig


Den 17:e April 2019 blev jag stämd av rättshaveristen ”Näthatsgranskaren” Tomas Åberg. https://rosatraktor.com/2019/05/17/jag-blev-stamd-av-rattshaveristen-aberg/  Den 16:e Oktober 2019 är jag kallad till muntlig förberedelse som sen utmynnar i huvudförhandling i Lunds tingsrätt, kl.09:30. Förhandlingen är beräknad till en halv dag. Jag vill uppmana och inbjuda alla som vill och kan att komma till Lund och närvara. Det är viktigt att Åberg

Läs mer
« Äldre poster