Klimatets roll i historien


Under perioder i Europas historia har klimatet varit både nyckfullt och besvärligt. Men också tvärtom, osedvanligt varmt och gynnsamt. Vad de klimatologiska svängningarna i långa loppet har inneburit för den europeiska befolkningens levnadsvillkor är svårt att få riktigt grepp om. Att vädret däremot under en kort tid, några dagar ibland, har påverkat enskilda händelser, står helt klart. Liksom förstås enskilda

Läs mer

Grundsystemen inom vården måste göras om.


Idag publicerar Rosa Traktorn ett inlägg från Leena Graaf. Leena är en vän sedan över 40 år och som multipelsjuk har hon en unik insyn i den svenska vården, hur den fungerar, och framför allt, Hur den inte fungerar. Leena har många gånger försökt poängtera till ansvariga politiker, vården och kommuner de brister som faktiskt existerar, men utan resultat. Man

Läs mer

31 487 forskare: ”NEJ, det finns inget klimathot”


Detta är en utskrift av talet som Art Robinsson höll på International Conference on Climate Change Hur som helst är det för mig ett stor nöje att gå vidare till prisceremonin och jag ska med  anledning av priset ge ordet till Art Robinson. Art Robinson är orsaken till att många av oss befinner oss här. Om det inte vore för honom

Läs mer

Anarki i Svenska skolor


I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. ”Anarki i Svenska skolan”. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn. Jag överlämnar därmed till hans bidrag. Anarki i svenska skolor Påståendet är inte bara mitt, det slås upp i Aftonbladet och är läsarnas egen erfarenhet – föräldrar till barn i svenska skolan. https://www.Aftonbladet.se/debatt/a/50WO3b/lasarna-det-rader-anarki-pa-manga-skolor Svenska medier har börjat öppna

Läs mer

”Svensk rasism” – Gästinlägg


Idag skriver författaren ©Jan Christensen ett nytt gästinlägg hos Rosa Traktorn. ©Jan Christensen är känd för ett antal böcker som: ”Glömsk? Glöm det!”, ”Jag ser dig ändå”, ”Tro, hopp och sanna lögner.” och Malmö-Manilla, tur och retur” . (Hans böcker finns att skaffa här.) Jag överlämnar därmed till hans gästinlägg:   ”Svensk rasism” Hur står det egentligen till i ett land där godis, kakor

Läs mer
« Äldre poster