”The Big Reset” enkelt förklarat.


Det är inte bara en återställning.  Det är ett stort bedrägeri.

Att ersätta mamma och pappas småföretag och andra mindre företag med stora Tech och storföretag.
Demokrati och fria företag åker ut genom fönstret och den totalitära regeringskontrollen glider in genom bakdörren.

De som ligger bakom detta system är orubbliga att det inte kan vara och aldrig kommer att bli en återgång till det normala, att livet aldrig mer kommer att bli vad det en gång var före COVID-19. Det är därför de ständigt talar om den ”nya” normala.

Hur kommer vår framtid att se ut?

Det ekonomiska världsforumet träffas varje år i Davos. Du har sannerligen hört uttrycket ”Davos-man”. Det är en neologism som hänvisar till den globala eliten av rika (främst) män, vars medlemmar ser sig själva som helt ”internationella” mångmiljonärer, popstjärnor, påvar,  prinsar och politiker som träffas varje år för att kartlägga vår framtid.

Årets Davo-möte var enormt annorlunda än alla tidigare.

The world economic forum tillsammans med FN och Internationella valutafonden och tillsammans med ett otalt antal framstående globalistiska organisationer och mäktiga individer, inklusive människor som Bill Gates tillsammans har gemensamt lovat att 2021 års världsekonomiska forum kommer att användas för att införa via ett stort nätverk av anslutna stora tech företag, online aktivist rörelser och kompatibla lokala och nationella regeringar, något de kallar The Great Reset.

Detta är inte någon mörk fantasi eller konspirationsteori, detta är ett globalt åtagande där de måste använda panik och rädsla som genereras av coronaviruset som ett sätt att omforma alla våra ekonomier och lagar och flytta detta till en ny form av kapitalism som fokuserar på ”netto-noll utsläpp”.

Du kanske tycker att detta är en god sak, eller du kanske tror att detta är en fruktansvärd sak.

Om den stora återställningen genomförs framgångsrikt kommer den onekligen och avsiktligt att få extrema och möjligen ödesdigra återverkningar för varenda en av oss.

The Great Reset är allmänt annonserad på affischer och annonser i hela Europa och resten av världen. Och utan tvekan kommer det att vara här inom en inte alltför avlägsen framtid.

Du skall inget äga,  och du kommer att bli lycklig. Är bara en av deras marknads-slagord.

Planen involverar att man ersätter aktieägare i stora företag med intressenter, som råkar vara vänsterbyråkrater och klimat-fanatiker. Att ersätta mamma och pappas småföretag och privata företag med stora Tech och storföretag.

Herr och fru kaput’s aktieportfölj ärUTE, och Greta Thunbergs nollutsläpp är INNE. Demokrati och fria företag försvinner ut genom fönstret och totalitär statlig kontroll glider in genom bakdörren.

Men kom ihåg, det är inte bara en återställning, det är ett stort bedrägeri. Eftersom för att få vardagliga människor att överge många av de rättigheter och friheter vi för närvarande tar för givet upprepas gång på gång det uttalade syftet att dessa organisationer medvetet använder  COVID-19 som en ursäkt. Att använda alla politiska och auktoritära verktyg som för närvarande används runt om i världen för att utrota viruset som nedstängningar och uteslutningszoner, tvångsnedstängning av företag , höga böter, göra protester olagliga och så vidare.

De som ligger bakom detta system är orubbliga att det inte kan vara och aldrig kommer att bli en återgång till det normala, att livet aldrig mer kommer att bli vad det en gång var före COVID-19. Det är därför de ständigt talar om den ”nya” normala.

Det är inte JAG som säger detta, det är dem som säger det. Visar dig vidöppet mitt framför ögonen på dig vad de håller på med. Folket med makten, medlen och den besatta önskan att genomföra det.

 Och de fortsätter att tala om för oss om och om igen vad deras planer är och hur de kommer att gå till väga.

Och om det fortfarande inte är klart, boken skriven av World economic forums boss, Claus Schwab  själv,  ”The forth industriella revolutionen”  anger exakt hur de mäktigaste krafterna i världen köar upp för att använda  COVID-19  krisen som en förevändning för att införa ett nytt klimatfokus, och en världsekonomi  som kommer att ta bort äganderätten och grundläggande demokratiska rättigheter.

De döljer inte detta alls, de skriker ut det från hustaken.

Det ekonomiska världsforumet skryter på sin webbplats om att det enda acceptabla svaret på COVID-19-krisen är att få till en stor återställning av våra ekonomier, vår politik, vår lagar och våra samhällen.

https://greatreset.com/
https://www.weforum.org/