”Den nakna kommunisten” 45 mål, av Cleon Skousen.


Kommunism, liberalism, socialism, progressivism, nationalsocialism, NWO- Globalister, FN och det amerikanska ”demokratiska” partiets 45 mål att förstöra USA och världen.

Den 10 januari 1963 läste kongressledamoten Albert S. Herlong Jr. i Florida upp en lista med 45 kommunistiska mål i kongresssen. Listan härstammar från forskaren och före detta FBI-agenten, Cleon Skousens bok ”Den nakna kommunisten.”

Dessa principer är väl värda att granska i dag för att få insikt i tänkandet och strategierna för mycket av vår så kallade liberala elit inte bara i USA utan globalt. Flera av målen, när de skrevs 1963 var då riktade till främst USA, men idag kan vi klart och tydligt se att dessa mål har varit en global agenda. Man skulle kunna säga att dessa mål hela tiden h ar varit NWO’s guide till hur världen ska tar över och hur man vill påverka, styra och kontrollera.

Extra värda att notera är punkterna: 4,6,11,13,15-28,30,33,35-42

 1. USA bör acceptera samexistens som det enda alternativet till atomkrig.
 2. USA bör vara villiga att kapitulera företrädelsevis till att delta i atomkrig.
 3. Utveckla illusionen att total nedrustning av USA skulle vara en demonstration av ”moralisk styrka.”
 4. Tillåt fri handel mellan alla nationer oavsett kommunisttillhörighet och oavsett om föremål kan användas för krig eller inte.

 5. Förlänga långfristiga lån till Ryssland och sovjetiska satelliter.
 6. Ge bistånd till alla nationer oavsett kommunistisk dominans.

 7. Bevilja erkännande av kommunistiska Kina och tillträde för kommunistiska Kina till FN.
 8. Ställ in Öst- och Västtyskland som separata stater, trots Khrusjtsjovs löfte 1955 att lösa Tysklandfrågan genom fria val under övervakning av FN. [Min notering: Detta skrevs 1963, man kunde då inte förutse berlinmurens fall.]

 9. Förlänga konferenserna för att förbjuda atomundersökningar eftersom USA har gått med på att avbryta test så länge förhandlingar pågår.
 10. Tillåt alla sovjetiska satelliter individuell representation i FN
 11. Främja FN som det enda hoppet för mänskligheten. Om dess stadga skrivs om kräver du att den inrättas som en världsregering med sina egna oberoende väpnade styrkor.

 12. Motstå alla försök att förbjuda kommunistpartier.
 13. Avlägsna lojalitetseder. [Min notering: t.ex. läkareden, poliseden, militäreden (Soldaterinran) och andra yrkeseder som främjar lojalitet]

 14. Fortsätt ge Ryssland tillgång till det amerikanska patentverket.
 15. Infiltrera ett eller båda av de politiska partierna i USA. [Min notering: Även politiska partier i alla länder i global skala.]

 16. Använd domstolarnas tekniska beslut för att försvaga grundläggande institutioner genom att hävda att deras verksamhet kränker medborgerliga rättigheter. [Min notering: Härav besluten att inte bestraffa invandrad våldskultur, kriminalitet, hederskultur, religionskultur]

 17. Ta kontroll över skolorna. Använd dem som överföringsbälten för socialism och nuvarande kommunistisk propaganda. Mjuka upp läroplanen. Få kontroll över lärarföreningarna. Lägg partiagendan i läroböcker.

 18. Få kontroll över alla studenttidningar.

 19. Använd studentupplopp för att främja offentliga protester mot program eller organisationer som är under kommunistisk attack. [Min notering: Framgången för dessa mål, ur ett kommunistiskt perspektiv, är uppenbar. Är det någon tvekan om att det är så?]

 20. Infiltrera pressen. Få kontroll över bokgranskningsuppdrag, redaktionellt skrivande, policypositioner. [Egen notering: Är någon förvånad över att Aftonbladets Anders Lindberg har en bild föreställande MAO på sitt skrivbord?]

 21. Få kontroll över nyckelpositioner i radio, TV och film. [Min notering: SVT är nu helt kontrollerat och skattefinansierat.]

 22. Misskreditera västerländsk kultur genom att försämra all form av konstnärligt uttryck. Eliminera skulpturer från parker och byggnader och ersätt med formlösa, besvärliga och meningslösa former.

 23. Kontrollera konstkritiker och direktörer för konstmuseer. ”Vår plan är att främja fula, avvisande, meningslös konst.”

 24. Avskaffa alla lagar som styr obscenitet genom att kalla det ”censur” och ett brott mot yttrandefrihet och fri press.

 25. Bryta ned kulturella standarder för moral genom att främja pornografi och obscenitet i böcker, tidskrifter, film, radio och TV. [Min notering: Det här är den Gramscianske dagordningen för den ”långa marschen genom institutionerna” som uttryckligen uttrycktes: gradvis övertagande av ”kommunikationsmedel” och sedan använda dessa medel för att avskräcka kulturen och försvaga individens vilja till motstånd.]

 26. Presentera homosexualitet, degeneration och promiskuitet, pedofili som ”normalt, naturligt och friskt.” [Min notering: Idag fördöms de få som fortfarande har modet att förespråka allmän moral. De flesta är helt ovetande om motiven bakom denna agenda.]

 27. Avlägsna bön eller någon fas av religiöst uttryck i skolorna på grund av att det bryter mot principen om ”separation av kyrka och stat” [Min notering: I dagarna har vi sett hur vänstern nu vill göra avbildning av Jesus rasistisk. Kravet gäller dock inte den religion som i framtiden ska ses som den enda världsregionen – Islam.]

 28. Misskreditera den amerikanska konstitutionen genom att kalla den otillräcklig, gammaldags, i takt med moderna behov, ett hinder för samarbete mellan nationer på global nivå. [Min notering: Vi ser det samma med flera länders konstitutioner, regeringsformer och grundlagar.]

 29. Misskreditera de amerikanska grundarna. Presentera dem som själviska aristokrater och rasister som inte hade någon välvilja för den ”vanliga mannen”.

 30. Förminska alla former av kultur och avskräck undervisningen i historia på grund av att det bara var en mindre del av ”den stora helheten.” Ge mer rysk historia sedan kommunisterna tog över. [Min notering: Att utplåna det förflutna med dess föregångare i principer om frihet och privat ägande är ett stort mål för kommunisterna då och nu. Kommunismen må ha fallit officiellt sedan sovjetstatens fall, men kommunismen finns kvar.]

 31. Stödja varje socialistisk rörelse för att ge centraliserad kontroll över varje del av kulturen – utbildning, sociala byråer, välfärdsprogram, mentalhälsokliniker etc.
 32. Avlägsna alla lagar eller förfaranden som stör funktionen av den kommunistiska apparaten.

 33. Avskaffa husutskottet för icke-amerikanska aktiviteter.
 34. Misskreditera och demontera så småningom FBI och polisväsendet. [Min notering: Det är det vi ser just nu med kraven på att demontera polisen.]

 35. Infiltrera och få kontroll över fler fackföreningar.

 36. Infiltrera och få kontroll över stora företag.

 37. Överföra några av arresteringsbefogenheterna från polisen till sociala myndigheter. Behandla alla beteendeproblem som psykiatriska störningar som ingen annan än psykiatriker kan förstå eller behandla. [Min notering: Förslag har gjorts att behandla dissidenter och motståndare med ECT som om detta skulle vara psykisk sjukdom.]

 38. Dominera det psykiatriska yrket och använda lagar om mental hälsa som ett medel för att få tvångskontroll över dem som motsätter sig kommunistiska mål. [Min notering: Se punkt 38.]

 39. Misskreditera familjen som institution. Uppmuntra promiskuitet och lätta skilsmässor. [Min notering: Klart! Den suveräna familjen är det enskilt mest kraftfulla hindret för auktoritär kontroll.]

 40. Betona behovet av att uppfostra barn borta från förälders negativa inflytande. Tilldela fördomar, mentala blockeringar och diagnoser av barn till förtryckande inflytande från föräldrar. [Min notering: Resultatbaserad utbildning, värderingsförklaring eller vad de än kallar det i år.]

 41. Skapa intrycket att våld och uppror är legitima aspekter av traditionen; att studenter och särskilda intressegrupper ska stiga upp och skapa en ”enad kraft” för att lösa ekonomiska, politiska eller sociala problem. [Min notering: Detta beskriver den dialektiska främjandet av gruppmedvetande och konflikt, som främjar autoritärismens intressen. Splittring i samhället.]

 42. Avskaffa koloniala regeringar innan infödda befolkningar är redo för självstyre.
 43. Internationalisera Panamakanalen.
 44. Upphäv Connally-reservationen så att USA inte kan hindra Världsdomstolen från att gripa behörighet över inhemska problem. Ge Världsdomstolens behörighet över inhemska problem. Ge världsdomstolen jurisdiktion över både nationer och individer.

______________________________________________________

”Mitt barn, du får inte ha rädsla för att tala sanning. Det är för själens frälsning och ditt lands återhämtning. Världen den vackra får inte falla till kommunismen, Mitt barn. Världen den vackra ska inte säljas till slaveri. Kasta ut de pengahungriga och makthungriga i din regering!
Styggelse – att ge pengar för mord på barn, ge pengar för mord på äldre! Din regering, mitt barn, har infiltrerats av syndiga människor. ”