Korruptionen i Migrationsverket!


Valeriia Chyzhykova

På fredag utvisas 18 åriga Valeriia Chyzhykova till Ukraina, hemma i Sverige stannar hennes familj – mamma, pappa och lillebror. I Ukraina väntar ensamhet och isolering, hon har ingen familj där och ingen som kan hjälpa henne med nånting. Hon vet inte ens var hon ska bo.

Hon och hennes familj kom till Sverige 2015 och efter tre år på en gymnasieskola i Lund är hon äntligen klar med skolan, som en färdigutbildad stylist. Familjen är självförsörjande och har etablerat sig väl i Sverige.

Nu utvisar migrationsverket Valeriia och splittrar familjen. Man bryter upp en familj och utvisar det äldsta barnet när hon blivit myndig, och det hela beror på att handläggningstiden för Valeriia’s ansökan om uppehållstillstånd har dragit ut på tiden hos myndigheten. Det är alltså inte Valeriia’s eller familjens fel att handläggningstiden dragits ut och därmed överskridit tiden för hanteringen. Det är Migrationsverket som bromsat upp sig själva. Men det är familjen Chyzhykova och Valeriia som får betala priset.

En namninsamling på ”SKRIVUNDER” har pågått under ett par dagar för att protestera mot utvisningen. Du når den via länken.

jack nilssonTack vare min vän Jack Nilsson som varit en ihärdig grävare i hundratals artiklar och dokument kan vi avslöja en omfattande korruption i Migrationsverket och visa att det förekommer medveten sabotage och urval vilka som ska få stanna eller inte.

Jack skriver på sin Facebooksida: ”Valeriias utvisning gjorde mig ursinnig vilket fick mig att gräva i migrationsverkets historik och det var precis som jag misstänkte. Det är alltså dessa som skall bestämma vilka som får stanna och vilka som skall ut. Jag förstår varför bra människor får avslag – man vill inte ha kristna och skötsamma i landet utan man har en helt annan agenda, en religionsbaserad sådan.”

”Där sitter islamister på tunga poster och du kan hitta allt från stora skandaler, horribla och felaktiga beslut men också enorm korruption inom myndigheten som hanterar människoliv – om du bara gräver. Trots alla bevis, dokument och skandaler som finns att ta del av offentligt så händer det absolut ingenting utan migrationsverket får fortsätta plåga människor och splittra familjer. Detta är ett jobb för uppdrag granskning.”

Kunskapsbrist, korruption och skandaler

migverket

– Brist på kunskap gällande kristna och konvertering –

Svenska kyrkan har kritiserat migrationsverket för deras felaktiga hantering av konvertiter i asylprocessen – kyrkan menar på att myndighetens bedömning av konvertiter har systematiska brister. Man lyfte ett fall som inträffade i Pingstkyrkan i Jönköping som exempel. Den döpta Mahmoud tog sitt liv efter ett fjärde avslag på sin asylansökan och kyrkorna anser att myndighetens behandling av dessa ärenden behöver förändras och pekar på systematiska brister inom tre områden, konversion, bedömning och skyddsbehov. DN har också rapporterat om detta där kristna konvertiter ofta får avslag på asylansökan, även där pekar man på brist på kunskap om konvertiter.

Ett extremfall som uppdagats var när migrationsverket lät en muslimsk kvinna i slöja hålla i utredningen av en kille som konverterat till kristen tro. Han har nekats asyl gång på gång. Nu riskerar han att utvisas till Afghanistan, ett land som Sverige inte utvisar kristna till på grund av den stora hotbilden mot konvertiter.

När han sa något negativt om islam märkte han att kvinnan inte gillade det. Han menar att han inte vågade berätta öppet och fritt, dessutom märkte han hur handläggaren reagerade på vissa delar av hans berättelse. Strax efteråt kom också beskedet från Migrationsverket. Hans kristna tro ansågs inte genuin.

Rebecca Ahlstrand satt med under hela processen och tycker att det var uppenbart att han blev hämmad av att berätta om sin konvertering framför en person som uppenbarligen var muslim. Inte minst tyckte hon det blev märkligt då han började redogöra för islams kvinnosyn och samtidigt bad om ursäkt till henne personligen. Rebecca Ahlstrand, som företrätt flera konvertiter, ville också lägga till att förutom att utredaren hade muslimsk klädsel så hade hon också bristfälliga kunskaper om kristen tro.

Ledarsidorna skriver att före detta medlemmen i Centerpartiet Ebtisam Aldebe är ett annat färskt exempel på hur en islamist utnyttjar det svenska öppna tillitsbaserade samhället för att införa inte bara sharia-tillämpning av svensk lag utan även genom domstolsväsendet påverka lagtolkning av migrationsärenden. Aldebe uppmärksammades för att som nämndeman i Migrationsdomstolen år 2011 ha förhindrat uppehållstillstånd till kristna konvertiter.

År 2018 kritiserades hon för att som nämndeman i Solna tingsrätt ha bidragit till ovanliga domskäl i en dom gällande en man som anklagats för att misshandla en kvinna friats bland annat med motiveringen att han kom från “en god familj” i motsats till det kvinnliga offret.

Ebtisam Aldebes man, Mahmoud Aldebe, grundade Sveriges Förenade Muslimer, SFM, som organiserar runt hälften av de moskéer som bekänner sig till Muslimska brödraskapets ideologi. SFM uteslöts ur Sveriges Muslimska Råd för sina kopplingar till Brödraskapet.

– Korruption inom migrationsverket –

Under åren 2008 och 2009 köpte sju personer falska bulgariska pass av två tjänstemän på Migrationsverket i Malmö och ytterligare en man som mot betalning ordnade fram handlingarna för mellan 50 000 till 100 000 kronor styck. Med hjälp av de falska passen och med falska anställningsbevis fick de sju personerna uppehållsrätt i Sverige. En av tjänstemännen som avskedades från Migrationsverket i oktober 2008 har redan dömts en gång för dataintrång. Han är misstänkt för att ha samarbetat med en restaurangägare i Malmö som enligt åklagaren förmedlade kontakterna och ordnade fram passen.

I januari avslöjades det att fler anställda på Migrationsverket hade ägnat sig åt grova brott. Två handläggare hade drygat ut lönen genom att sälja uppehållsrätter för miljontals kronor. Dessutom beslutade en mellanchef om uppehållstillstånd för mamman till en annan anställd vid Migrationsverket. För detta har han tvingats betala 24 000 kronor i dagsböter. Mellanchefen jobbar inte längre kvar utan har numera en hög chefsposition på en annan statlig myndighet i Skåne.

Riksrevisionen har riktat kritik mot Migrationsverket på flera punkter efter sin årliga granskning. Ärendehandläggningen visar på korruption och dessutom ska Migrationsverkets tillsynsmyndighet sakna klara rutiner. Under 2017 avslöjade SVT och SR korruption i samband med migrationsärenden i Amman. Samma år föreslog en statlig utredning att arbetsfördelningen mellan utlandsmyndigheterna och Migrationsverket bör vara en annan.

I boken ”Inte svart eller vitt, utan svart och vitt” skriven av Merit Wager belyser man ärendehanteringen som sköts på ett sätt som i praktiken betyder att man måste ljuga för att få uppehållstillstånd. Ljugandet har blivit standard och tjänstemännen ser genom fingrarna med det. Ett välkänt exempel är de så kallade flyktingbarnen. När myndigheterna i Norge och Finland började ifrågasätta deras berättelser kunde man konstatera att de i majoriteten av fallen varken var barn eller hade flyktingsstatus.

Enligt EU:s asylprocedurdirektiv artikel 31 punkt 3 ska medlemsstaterna säkerställa “att prövningsförfarandet avslutas inom sex månader från det att ansökan lämnats in”. Om ärendet involverar komplicerade faktiska och/eller rättsliga omständigheter så kan handläggningstiden förlängas upp till 15 månader utan att Sverige bryter mot EU:s asylprocedurdirektiv. Siffror från Migrationsverket visar att de som fått beslut under 2018 i genomsnitt väntat i över 25 månader (773 dagar) på beslut – vilket innebär att Sverige brutit mot EU:s asylprocedurdirektiv artikel 31 punkt 3.

– Skandaler inom migrationsverket –

I en granskning av Riksrevisionen uppmärksammades det att handläggare har en bredare behörighet i systemet än vad som framgår av delegationen. Då inte delegation och behörighet i systemen sätts på samma nivå finns det inga hinder i systemen för användaren att fatta beslut utöver sin delegering.

Det skrevs om en allvarlig incident i Göteborgsposten 2007 och det gällde en tjänsteman i Skåne som fick kontakt med en asylsökande kvinna och hennes två barn. Kvinnan hade bara varit i Sverige några dagar när tjänstemannen föreslog att hon skulle följa med honom hem och städa hos honom.
Hon blev arg och förklarade att hon lämnade sitt hemland på grund av fara för sin säkerhet. Om hon skulle behöva pengar skulle hon i så fall utöva sitt gamla yrke som läkare och inte arbeta som tjänstefolk, berättade kvinnan i Migrationsverkets egen utredning av fallet.

Personal på Migrationsverket larmar om allvarliga brister i verksamheten. Interna granskningar på visar att ärenden inte utreds tillräckligt och innehåller stora brister. Migrationsdomstolarna ändrar en växande andel av Migrationsverkets beslut och förklarar det med att utredningarna från Migrationsverket är otillräckliga och bristfälliga.

Ett annat exempel är SÄPO som ansåg att de sex imamer som var ett hot mot rikets säkerhet skulle utvisas. Migrationsverket ansåg däremot att de riskerar förföljelse i sina hemländer och de ”kan” därför inte utvisas. Samtliga släpptes fria. Klanintyg är också något som förhindrar utvisning och som tillkommit sista åren.

I december 2005 avslöjade Dagens Nyheter att personal på Migrationsverkets kontor i Solna skålat i champagne efter att ha avvisat en rysk familj med ett svårt sjukt barn. Bara några dagar senare avslöjas det att anställda på Migrationsverkets kontor i Kristianstad firat med kaffe och tårta när de avvisat en ensamstående kvinna och hennes tre barn. Man skall ha uppmanat en synskadad irakisk man att titta på henne, trots hans handikapp och en tjänsteman skall ha kallat en Irakier för hund, vilket resulterade i en anmälan till Justitieombudsmannen.

En anställd vid Migrationsverket har, enligt anmälan till Personalansvarsnämnden (PAN) 2014, gjort dataintrång vid minst 1309 tillfällen. I anmälan framkom det också att han hade flera asylsökande boende hos sig och var även vän med flera asylsökande eller före detta asylsökande på sociala medier.

Sveriges radio har rapporterat om migrationsverkets granskningar av 400 beslut som fattades förra året och bara hälften av dem ansågs vara utredda på det sätt de borde varit. I många av besluten har man hittat brister som rör själva kärnan i en asylutredning. Ett annat problem som lyfts fram i rapporten är att 40 procent av besluten inte är tillräckligt begripliga.

Göteborgs universitet rapporterar om migrationsverkets dåliga kunskap om ämnet, icke-auktoriserade tolkar och intervjuer som liknar gammeldags katekesförhör. Jakob Svensson har tittat på processen när Migrationsverket ställer frågor till asylsökande om deras religiösa tro och det är under all kritik.

– Några anställda på migrationsverket –

Suad Ali, som är översta chefen på avdelningen som bestämmer vilka kvotflyktingar som Sverige skall ta emot har tidigare jobbat för Islamic Relief som är knutna till Muslimska Brödraskapet. Islamic Relief skall i sin tur samlat in cirka 870 000 kronor i Stockholms moské och slussat pengarna till al-Qaida-anslutna terrororganisationen al-Nusrafronten i Syrien.

John doe, som auktoriserades som rättstolk 2016 och som jobbat både för migrationsverket men också Stockholms tingsrätt uppmanade muslimer att inte rösta och förespråkade sharialagar.

Samiyeh M Warsame blev påkommen med att förespråka jihadism.

John Doe 50, tidigare anställd på migrationsverket skall ha gett 121 afghaner visum på falska grunder.

– Några galna beslut –

 • Valeriia Chyshykoiva 18, utvisas nu 2020 efter fem år i Sverige där hon tagit studenten och där båda föräldrar jobbar. Hon skickas iväg ensam till Ukraina.
 • Iryna 39, förlorade sitt ben under terrordådet på Drottninggatan 2017. Staten visade sitt stöd genom att utvisa henne och dottern till Ukraina.
 • Dennis 6, försökte man utvisa till Ukraina och lyckades nästan men stoppades i sista sekund.
 • Adel Shat, med sin familj utvisades förra året till Ukraina.
 • Park, utvisades efter elva år i Sverige trots en fast anställning och att barnen pratar småländska.
 • Ali Omumi, en ingenjör som utvisades från Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar.
 • Muhammad Irfan, var ett fåtal experiment från att vara klar med sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet när Migrationsverket beslutade sig för att utvisa honom ur Sverige.
 • Marvin Ngoma, en cybersäkerhetsexpert med dubbel masterexamen från Chalmers och Luleå tekniska universitet som utvisades nyligen. För att beviljas arbetstillstånd krävs att en tjänst annonserats på Arbetsförmedlingen i tio dagar. Ngomas tjänst hade annonserats där i två.
 • Farzad Ban, skall utvisas efter att arbetsgivaren tecknat fel typ av försäkring.
 • Familjen Ahmadi skulle utvisas för att pappan tjänat 180 kronor för lite i månadslön under sammanlagt fem månader.
 • Syed Latif utvisades efter att migrationsverket upptäckt att hans tjänst inte hade annonserats i den angivna arbetsmarknadsportalen, utan på Linkedin.
 • Pak Wing Leung, ingenjör i energiteknik på KTH och arbetar som utvecklingsingenjör på Scania drabbas nu av utvisning efter myndighetens egen miss.
 • Faranak Lotfizad och hennes son utvisades efter arbetsgivaren tecknade den försäkring som Migrationsverket rekommenderade – vilket visade sig vara en fel sådan.

Samtidigt så kan vi läsa om våldtäktsmän, IS-mördare, bilbrännare, gangsters, bombmakare, imamer, sadister och människor utan asylskäl som får lov att stanna i landet – trots upprepade brott och trots brott mot mänskligheten. Regeringen skall ha fått in fallet om kompetensutvisningar för längesedan men likt allt annat så har ingenting hänt på den fronten.

Migrationsverket kryllar av korruption, skandaler och islamister. Det är hög tid att granska denna organisation och byta ut all personal – om inte så stäng ner det för detta är olagligt. Detta är allt annat än demokratiskt, humant och vad Sverige skall stå för. Inte en endaste till skall utvisas på fel grunder.

Migrationsverket har mycket blod på sina händer