Så kom då domen…


I maj 2019 skrev jag om hur haveristen Tomas Åberg hade stämt mig på samma sätt han stämt många andra för delning av Åsa Vesterbergs video och Joakim Lamottes inlägg med uttömmande information om honom. 

Det tyckte inte Åberg om och tog på offerkoftan och började anmäla och stämma folk. Bland annat har han stämt författarinnan Ramona Franzon och författaren Arne Weinz och många, många fler. Stämningarna gör han i egenskap av privatperson men han skriver om ärendena i egenskap av projektledare för ”Näthatsgranskaren”. Åberg har lite svårt att skilja på vad som är ”näthat” i egenskap av granskare och privatperson.

Näthat är för övrigt något väldigt subjektivt för Åberg, och selektivt. Hans främsta måltavlor har varit äldre medborgare och då gärna kvinnor. Han vet mycket väl att många ur den äldre generationen inte har klart för sig vad hans definition av näthat är. Därför  är de lätta offer för Åberg att ge sig på, och ge sig på är precis vad Åberg ägnar sig åt. Han har funnit ett lukrativt sätt att tjäna pengar med hjälp av rättssystemet. Han är så självsäker i sin affärsidé att han till och med skrutit om det på Twitter där han även la upp och beskrev sin affärsidé i detalj.

Nåja, detta har jag och många andra skrivit om på sociala medier under de senaste året. Ja, det har tagit nästan ett helt år för systemet att processa stämningen mot mig och idag kom så tingsrättens dom.

Lunds TR FT 1888-19 Dom 2020-03-23-1

Vad har då rätten baserat sin dom på? Ja mest lögner från Åberg. Och så naturligtvis hans enorma offerkofta som på senare tid övergått i ”offeroverall”

Åberg har hävdat att han lidit stor skada av just min delning av nämnt material, så stor skada att han stämde just mig på ett högre belopp än alla andra. Skadan han anser sig ha lidit har bland annat varit att han fått hot och blivit utsatt för hat. Han har haft svårt att få bostad och hans dotter ska ha lidit skada i skolan.

”Tomas Åberg har berättat att han mått mycket dåligt av spridningen av uppgifterna och att detta har drabbat honom såväl privat som i hans yrkesutövning.”
– Citat ur domen

Att han haft dessa problem och lidit skada av detta redan innan materialet om honom delades, det har han bekvämt nog inte meddelat tingsrätten. Att hans dotter lidit skada i sin skola verkar heller inte stämma om man ska tro dotterns mamma, men det är en annan historia.

Han kallade även sin personliga vän och ”arbetsgivare”  Kenneth Bodin som vittne. Kenneth Bodin har ett personligt egenintresse i att Åberg vinner, så naturligtvis styrker han vad helst Åberg ber honom om. Kenneth Bodin är på pappret Åbergs arbetsgivare och det är han som står som grundare eller ordförande i föreningen ”Näthatsgranskaren”. Att det är Åberg som med egna privata medel startat upp organisationen och därmed rent finansiellt är den ”riktiga” bossen har man dolt snyggt på detta sätt. Åberg har nämligen så stora skulder hos kronofogden att han inte kan stå som ordförande i en ”ideell” organisation.

En del av skulderna han har liggande är krav från bland annat den uppfödare av Jakar som sålde ett antal djur till honom, Jakar uppfödaren aldrig fick betalt för,  Jakar som sedan missköttes grovt på grund av vad Åberg kallar ”sjukdom”.

Åberg har dessutom under förhandlingarna i tingsrätten styrkt att misskötsel uppstod och att djur dog som resultat. Alltså den orsak till att folk i ”folkmun” kallar honom djurplågare.

Åberg har även tillstyrkt att han lämnade landet då han skulle åtalas för djurplågeri och reste till Tanzania, där han höll sig borta lagom länge tills åtalet han stod inför preskriberades och han åtalades således INTE för djurplågeri. Han är INTE dömd för det brottet. Vilken i och för sig inte heller tar bort faktumet att det skedde…

Andra skulder är krav från bland annat VVS firma som la nytt rörsystem i det slakteri han drev.. De fick inte heller betalt… Detta har Lamotte påpekat i sin artikel, den som jag delade och blev stämd för. Lamotte ville med det påpeka att Åberg lurat folk på pengar..
OCH JUST DET, är en alltså en del av det jag nu döms för att ha delat. Att rätten anser att JAG spridit den informationen i syfte att framställa Åberg i dålig dager.

Vidare anser rätten att JAG är skyldig till de spekulationer som Åsa Vestberg orerar i sin video som i huvudsak handlade om att polisen bröt sig in med våld i hennes bostad. Vilket var vad JAG belyste med delningen av hennes video. De anser att jag uppsåtligt delat videon för att framställa Åberg i dålig dager.. NÄ, det var inte alls syftet. Syftet var Polisens beteende. Vilket också framgick av min förtext till delningen.

Det förekommer en del annat ”oegentligt” i domen, detaljer som inte stämmer med verkligheten. Det har dock tingsrätten inte brytt sig om, man har lyssnat på Åbergs snyftande och klappat den enorma offerkoftan, man struntade helt i att faktiskt beakta vad jag sagt, eller ens att se om det som sagts om Åberg har bäring eller sanningshalt.

Min enkla åsikt är den att Åberg själv har skapat den situation kring sin person som folk hatar hos honom. Hans falska uppträdande, hans lögner och hans diaboliska plan att tjäna pengar på äldre som inte har den vokabulär att uttrycka sina känslor på ett modernt , korrekt sätt när de läser om t.ex. våldtagna barn. Då uttrycker de sig på gammal hederlig svenska helt enkelt och beskriver sin ilska över vad de känner inför vad de läser och ser där ute i samhället.. De har inte uppsåt att näthata.. de bara säger vad de känner.

Det utnyttjar Åberg fullt medvetet för att anmäla, stämma och göra pengar … kanske ytterligare en orsak till att hata honom.. det avgör du som läser själv.

Du kan ladda ner domen HÄR , eller så kan du om du väljer att få domen direkt från tingsrätten maila tingsrätten i lund på mailadress : t2.lunds.tingsratt@dom.se och be om domen.. uppge då målnummer: FT 1888-19

Vill du hjälpa mig så kan du bistå med hjälp till Swish 0763-188807 eller kontakta mig via kontaktsidan

12 kommentarer