SEKTVÄNSTERN – EN ARTIKELSERIE OM VÄNSTERN OCH SOCIALISMEN. DEL 2.


 

Inledning

Välkommen till den här artikelserien som jag skapat efter Bilbo Lantto´s informativa men mycket långa videoföreläsning i ämnet. Artikelserien kommer bestå av ett flertal artiklar som ska försöka reda ut begreppen. Anledningen till min artikelserie är den att videoföreläsningen som består av närmare 7 timmars uppläsning kan kännas väldigt mäktigt och svårt att smälta allt på en gång. Därför har jag valt att återge det viktigaste och mest betydande delarna helt i textform i ett flertal kortare artiklar.

Materialet detta är baserat på är CC märkt (Creative Commons Licens) vilket innebär att materialet är tillåtet att återanvändas fritt utan på ersättning.

 • Uppslagsverken

5. Uppslagsverken

Vad säger då uppslagsverken om de olika begreppen?
För att överhuvudtaget kunna följa med resonemanget och tolkningarna av de olika begreppen måste man åtminstone ha läst grunderna. En uppmaning är därför att läsa igenom exempelvis Wikipedias sammanställningar om begreppen. Då får man lättare att hitta stöd för den egna uppfattningen och nyanseringen av de olika begreppen.

Och vill du kunna kritisera den här artikelserien eller någon annans förståelse och tolkning är du mer eller tvungen att ha läst igenom grunderna.

Det är lättast att hänga med om man läser begreppen i historisk ordning:

Konservatism

Okänd ålder men den ursprungliga konservatismen upphörde i Europa mer eller mindre under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet när makten över nationerna gick över från kungahusen till parlamenten.

Liberalism

Liberalismen uppstod under upplysningstiden på 1700-talet som skapade det vi idag kallar demokrati, som i princip har samma innebörd som det vi idag kallar mänskliga rättigheter. Läs gärna de olika inriktningarna inom liberalismen:

 • Nyliberalism
 • Klassisk liberalism
 • Libertarianism
 • Konservativ liberalism
 • Socialliberalism

Socialism

6. Diktatur

Startade i början på 1800-talet. Kommunism, Socialdemokrati, Fascism, Nationalsocialism, Realsocialism, Reformistisk socialism och Demokratisk socialism. Särskilt viktigt är att läsa på om den omtalade men mystiska ”Demokratiska socialismen” där man an konstatera att det inte finns någon teoretisk förklaring, ännu mindre någon praktisk förklaring hur någon form av äkta socialism ska vara förenligt med demokrati istället för att bli diktatur som den alltid annars blivit.

Har du som läsare någon förklaring, förslag eller ens teori på hur det ska å till i praktiken så är jag en av dem som väntat i närmare 30 år på att få höra detta. Så har du tankar kring detta är du mer än välkommen till kommentarsfältet i slutet på artikeln.

Ekonomi.

Det finns hur mycket kunskap som helst att ta del av som är värt att läsa, men det är extra bra att ha läst igenom lite grundläggande ekonomi också för att hänga med. Individens frihet i samhället har alltid på något sätt att göra med ägandet: Kapitalism, planekonomi, blandekonomi och äganderätt.

Anser du att du redan är påläst i området så är min starka rekommendation att ändå läsa igenom t.ex. Wikipedia som repetition, eller åtminstone jämföra hur mycket din förståelse och tolkning skiljer sig från Wikipedias version. – Givetvis finns det andra uppslagsverk, men Wikipedia är lättillgängligt och gratis.

Socialism & Ekonomi

Angående socialism, även de olika socialistiska inriktningarna kommunism, marxism o.s.v, står det helt klart att begreppet socialism först och främst är ett ekonomist system där ”produktionsmedlen skall ägas och kontrolleras offentligt” vilket alltså i klarspråk innebär avskaffandet av privat ägande. I mening att staten äger allt, och därmed alla.

Med andra ord: En socialistisk stat innebär att det är en socialistisk sektledning som äger allt och alla.

”Socialism förespråkar mångfald, men kräver total anpassning.
Socialism handlar inte om rättvisa, lika rätt, eller att lyfta upp de fattiga.
Socialism handlar bara om en enda sak: Makt till den styrande sektledningen. Och ju mer makt de får, desto mer makt kräver de.

De vill styra hälsovård, transport, finanser, energi, utbildning. De vill styra allt!
De vill ha makten att avgöra vem som vinner eller vem som förlorar, vad som är upp eller vad som är ner. Vad som är sant och vad som är falskt. Till och med vilka som lever och vilka som dör.

Socialism lovar välfärd, men levererar fattigdom. Socialism lovar enighet, men levererar hat och motsättningar.
Socialismen lovar en bättre framtid, men återvänder alltid till historiens mörkaste kapitel. Det slår aldrig fel. Det händer alltid!
Socialism är en sorglig och förlegad ideologi rotad i total ignorans om historia och mänsklig natur. Vilket är varför socialism alltid slutgiltigt mynnar ut i tyranni och diktatur.

Vi vet alla idag att det finns inget så odemokratiskt som socialism. Överallt där socialism dyker upp, avancerar det under falsk flagg av framgång och välmående. Men i slutänden levererar det endast korruption, utnyttjande och förfall.”

Klasskampen med den påstådda kampen för det ”klasslösa samhället” betyder egentligen att det ska finna två klasser, den totalt jämställda arbetarklassen med innebörden ”allas lika värdelöshet” (som oftast refereras till som ”allas lika värde”), och som ska vara underställd den ”heliga klassen” som alltså är socialismens sektledning som ska äga allt och alla.

Detta är något vi ser tydligt idag, när pensionärer, sjuka, handikappade och vanliga arbetare får det allt sämre med allt högre skatter medan sektledningen blir allt rikare genom stöld och förskingring.

Parasitismen är socialismens grundläggande mål för att sektledningen ska kunna kontinuerligt och långsiktigt stjäla och på alla tänkbara sätt utnyttja de underställda människorna.

Det är precis det vi ser i verkligheten i länder som forna Sovjet, Kina, Kambodja, Nordkorea, Kuba och alla andra länder som på något sätt eller fortfarande är socialistiska. Och även om det finns vissa skillnader, främst retoriska skillnader, så gäller ju i stora drag samma resultat för fascismen och den nationella socialismen.

 • Begrepp

Nu blir det mycket begrepp att hålla reda på om man i ett samhälle vill att den enskilda människan ska leva i frihet, en frihet som ger individen makten över sig själv för att så långt som möjligt kunna välja sitt eget liv och leverne. En frihet som inte är på bekostnad av någon annans frihet.

Vill man ha fast mark under fötterna när man diskuterar frågor som gäller människors frihet i ett samhälle så kan man börja med att fråga sig vad betyder egentligen solidaritet, jämlikhet, demokrati och rättvisa. Och i samma veva även fråga sig vad innebär mänskliga rättigheter och ”människans lika värde”.

Kan något eller några av dessa begrepp krocka och stå i konflikt mot varandra, t.ex. mot begreppet demokrati? Kan man tolka att något eller några av dessa begrepp rättfärdigar, godkänner eller tillåter stöld?

Man kan också fråga sig om det finns något eller några av dessa begrepp som inte krockar och står i direkt konflikt med begreppet diktatur?

Jag tror inte det. Jag vet inte riktigt hur det skulle gå till om man inte uppenbart ljuger, och kanske har kriminella avsikter, eller kanske till och med tillhör en sekt som h ar kriminella avsikter och som hämningslöst ljugit ihop sin egen ”sanning” om vad begreppen ska innebära.

Tre självlysande praktexempel.

 1. Gamla Östtyskland (DDR) som hette Deutsche Demokratische Republik.
 2. Pol Pots Kambodja som hette Demokratiska Kampuchea.
 3. Nordkorea som fortfarande heter Demokratiska Folkrepubliken Korea.

Hur mycket mänskliga rättigheter fanns och finns det i dessa ”Socialistiska demokratier”? Och när har socialism, av någon form, INTE varit diktatur?

Praktexemplet DDR byggde Berlinmuren som dom kallade ”Antifascistiska Skyddsvallen” mot Västtyskland som var ett socialliberalt land. Alltså man byggde en skyddsvall för att försvara den demokratiska socialismen mot det tydligen jättefarliga socialliberala Västeuropa, men dom riktade vapnen inåt. Det dog omkring 200 människor mellan åren 1961 och 1989 när de försökte fly från denna så kallade demokratiska socialism.

Ett annat praktexempel är det ständigt aktuella Kina.

Vad innebär mänskliga rättigheter, i exempelvis FN’s Universella deklaration med sina uppställda liberala kriterier som blev internationellt överenskommet efter andra världskriget år 1948, när den socialistiska sekten i Kina som också påstår sig ha mänskliga rättigheter men ändå har hittat på egna icke-liberala kriterier, eller hittat på vad kriterierna innebär?

Nu är ju dessa praktexempel egentligen inte så konstiga om man förstår att lögnen är socialismens främsta arbetsmetod.

7. Lögnen

När vi diskuterar begreppet demokrati som folkstyre i ett land med majoritetsbeslut så utgår vi alltid ifrån att det är ”liberal demokrati”, alltså med mänskliga rättigheter som innebär exempelvis att en människa aldrig kan äga en annan människa, och att ”människans lika värde” betyder att alla är lika inför lagen, och att allas röster är likvärdiga i ett val. Vilket betyder att flera personer röstar ner färre personer i något politiskt beslut, exempelvis av 100 personer röstar 51 ner de andra 49.

Matematisk demokrati.

Om vi tar bort liberalismen och kallar det bara för en ”matematisk demokrati” skulle ju det betyda exempelvis att 51 personer kan besluta att avrätta de andra 49 personerna och sedan konfiskera all deras egendom.

Det intressanta är ju att i en äkta ”socialistisk demokrati” så är även matematiken borttagen, exempelvis en person, sektledaren, är fler än de övriga 99 personerna.

Det här brukar socialisterna ha väldigt svårt och jobbigt med att bortförklara, eller ge ett verkligt exempel på när socialism inte inneburit diktatur. Jag vet inte om jag nånsin fått ens ett enda tappert försök till en riktigt seriös förklaring. Oftast, typ 9 gånger av 10, får man inget svar alls, och skulle man få ett svar om frågor kring ”demokratisk socialism” så är det som vanligt:

”Hörrudu. Du är ju för fan helt jävla oseriös, och extremt obildad, och totalt vilse i pannkakan och dum i hela jävla huvet.”

Visst kan det vara så. Att det bara är jag som är obildad, vilse i pannkakan och dum i huvet. Men det förklarar inte hur ”demokratisk socialism”, eller någon annan socialism går att förena med demokrati.

 • Sekt

3. sekterism

Apropå sekt. Vad är en sekt till skillnad mot en förening eller en religiös församling eller ett politiskt parti?

En sekt är ju kollektivistisk där medlemskapet förtjänas endast av de ”rätta människorna” och där medlemmarna, och helst alla andra också blint ska följa sektledningen med sin sektledare som sitter på den ”absoluta sanningen” och som inte kan ifrågasättas. Oftast ska sektledningen finansieras av de övriga. I extremare sekter är reglerna likställda med lag som är helt utan demokrati och gäller oftast om inte alltid, bara de underställda. Regler och tolkningarna av regler görs då givetvis endast av sektledningen, som även kan ändra dessa när som helst, hur ofta som helst och då utan att ensa ha något krav på att informera de underställda vilka regler som gäller för tillfället.

I extremare sekter kan sektledningen till och med efterhandskonstruera reglerna.

Se dom tydliga likheterna mellan sektvänstern på den ena sidan med Karl Marx, Vladimir Lenin, Lev Trotskij, Josef Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Kim Il Sung, Fidel Castro m.fl. och på den andra sidan sekthögern med Benito Mussolini och Adolf Hitler.

Det är viktigt att inse vilka ambitioner, strategier och arbetsmetoder sekterna har så det blir lättare att se skillnaderna mellan sekter och riktiga demokratiska politiska partier som vill ha fria parlamentariska val.

All socialism är sekterism, d.v.s. motsatsen till ett öppet och demokratiskt politiskt parti där individen fritt an gå med efter eget intresse och kan gå ur utan större konsekvenser.

För att lättare förstå ett begrepp brukar det vara bra att veta vad som är eller kan vara motsatsen. Exempelvis:

 • Sanning – Lögn
 • Frihet – Tvång
 • Demokrati – Diktatur
 • Individen – Kollektivet
 • Liberalism – Socialism

Kan man ställa socialism som en direkt motsats till liberalism?

Jag kanske har fel, men de senaste hundra åren är antisocialism i praktiken liberalism, och antiliberalism är nästan alltid socialism av något slag. Jag kan i alla fall inte komma på något annat begrepp som är mer passande. Kan du?

*Slut del 2*

Fortsättning på artikelserien kommer inom kort med -del 3 som kommer innehålla: ”Din fria åsikt”, ”Liberalism” och ”Vänster-Höger cirkeln”.

Tidigare avsnitt: – Del 1

2 kommentarer