Sektvänstern – En artikelserie om vänstern och socialismen. Del 1.


Inledning.
Välkommen till den här artikelserien som jag skapat efter Bilbo Lantto´s informativa men mycket långa videoföreläsning i ämnet. Artikelserien kommer bestå av ett flertal artiklar som ska försöka reda ut begreppen. Anledningen till min artikelserie är den att videoföreläsningen som består av närmare 7 timmars uppläsning kan kännas väldigt mäktigt och svårt att smälta allt på en gång. Därför har jag valt att återge det viktigaste och mest betydande delarna helt i textform i ett flertal kortare artiklar.

Materialet detta är baserat på är CC märkt (Creative Commons Licens) vilket innebär att materialet är tillåtet att återanvändas fritt utan på ersättning.  

  • Begreppsförvirring
    2. Begreppsförvirring

Även om man är lite vilse i pannkakan och kanske känner sig dum och oförstående så är inte det en förklaring på frågan: Vad är skillnaden mellan nazister och kommunister?

Har du nånsin hört en enkel och tydlig förklaring på vad skillnaden är mellan begreppen kommunism och socialism?

Alltså, vad är skillnaden mellan nationalsocialism och ”kommunal”-socialism? Brun-socialism och Röd-Socialism? Höger-socialism och Vänster-socialism?

Vad är socialism egentligen?

Läser man uppslagsböckerna och historieböckerna så kan man se några små och delvis svårtolkade skillnader som i stora drag går att ut på att kommunismen är en lite snävare definition av socialismen, och som mest kan beskrivas som en lite mer långtgående , lite hårdare och framförallt snabbare form av socialism, och att det ena begreppet kanske bara är förstadiet till det andra, eller kanske tvärt om, men att de hur som helst går ihop eller går parallellt och egentligen alltid är tillsammans som begrepp.

Det betyder samtidigt att begreppet socialism ses som en lite bredare definition som kan sägas innehålla flera olika nyanser av rött och därmed innefattar kommunismen, marxismen, leninismen och likande -ismer, vilket gör att samlingsnamnet blir socialism.

En liknelse är liberalismen som är samlingsnamn för nyliberalism, klassisk liberalism, konservativ liberalism, libertarianism, socialliberalism och liknande.

Kommunism.

Ordet kommunism kommer från latinets ”communis” som betyder ”gemensam”, vilket är amma härledning som för vårt ord ”kommun”, alltså en kommun som bor i, men istället för att vara en lokalt avdelad kommun tillsammans med andra kommuner som delar i en nation, så är kommunismen, och då även socialismen, internationalistisk, alltså globalistisk.

Så den stora skillnaden i namnen mellan kommunism och nazism är ju att den ena är internationell och den andra är nationell.

Så förutom den territoriella skillnaden är vi tillbaka på frågan vad begreppen socialism är i tanke på skillnaden mellan nazism och kommunism. Är det någon skillnad egentligen? Och vad är likheterna? – Socialism som socialism.

Foliehatt modell ”Antidenier”, sammanfattande förklaring.

Så vad är då egentligen socialism? En sammanfattande förklaring är följande:

Socialism är sekterism med målet att stjäla och parasitera så mycket som möjligt, helst i global skala. Och i den socialistiska sekten är det egentligen bara ”sektledningen” (i vårt fall Socialdemokraterna) som ska äga allt och alla och därmed bestämma allt över sina sektmedlemmar och gärna över alla andra också, helst i global skala.

Socialism innebär alltid diktatur.

Grundarna till sekten, nuvarande och tidigare sektledningar kan påstå att de följer en ideologi med solidaritet, jämlikhet, demokrati och rättvisa, men det är bara en total lögn. De är och har aldrig varit något annat än en parasitisk sekt,  och då till och med en globalistisk diktatursträvande parasitisk sekt. – Lögnen är socialismens främsta arbetsmetod.

7. Lögnen

  • Sossar & Begreppsförvirring
    3. sekterism

Nu är det många på vänsterkanten som blir riktigt upprörda och protesterar kraftigt när de läser den här sammanfattningen om socialism som endast en ljugande och parasitisk sekt.

Någon säger säkert:

”Hörrudu. Du ska ha jävligt klart för dig att jag har då fan i mig alltid varit socialist i hela mitt liv. Jag ska säga dig att jag alltid har jobbat och gjort rätt för mig, varenda jävla dag.”

Eller:

”Och jag förstår du. Jag är baske mig ingen ohederlig person,  jag är ingen fifflare”
– Det här är bra exempel på problemet med begreppsförvirring.

Liberalism är motsatsen till alla former av socialism.

Socialdemokraterna har faktiskt varit ett socialliberalt parti sedan 1917 när de sparkade ut socialisterna. Att det i det nu hundra år gamla socialliberala Socialdemokratiska partiet funnits och fortfarande finns socialiststrävande personer som gärna kallar sig ”reformistiska socialister” eller ännu hellre ”demokratiska socialister” betyder inte att partiet är eller har varit socialistiskt de senaste 100 åren.

Den verkliga sektvänstern.

Det är de socialiststrävande, alltså de diktatursträvande som vi kan kalla ”sektvänstern”. Socialiststrävande personer finns även i Miljöpartiet men framför allt i Vänsterpartiet, som alltså är det sekteristiska partiet som för hundra år sedan blev utsparkade från sossarna.

Nu är vi väl medvetna om att en massa beläst folk som historiker, samhällsvetare, politiker, journalister och andra inlästa människor kommer att skaka på huvudet och himla med ögonen och sucka ansträngt åt denna artikelserie och sammanfattning av socialism och andra begrepp.

Till er och egentligen till andra också, kan man bara säga att när ni skakat på huvudet, himlat med ögonen och suckat färdigt får ni gärna komma med er förklaring på vad begreppen innebär för er.

När man genom åren pratat med belästa och insatta människor, och då även relativt välkända för att vara belästa och insatta, så får man lika många olika svar som personer man frågar, och det utan att påstå att någon av dem har mer rätt eller fel än någon annan, men man kan konstatera att även om svaren kan vara relativt nära varandra så är det ändå lika många olika nyanserade tolkningar med olika förståelser.

Är det nu så att denna artikelserie ger en helt fel bild och tolkning så är det ju bra om de mer kunniga och belästa, och helst även vem som helst som läser det här gör sakliga kommentarer och reder ut begreppen en gång för alla. Gör det hela mer begripligt för oss alla…

Det är ingen prestigeförlust för mig som bloggare och tolkare av begreppen om någon korrigerar det jag har missförstått. Det är snarare en vinst för oss alla om begreppen reds ut korrekt och sakligt.

4. Kunskap

Önskad begreppsförvirring.

Sektvänstern som däremot inte är intresserad av ett liberalt, demokratiskt och stabilt samhälle trivs bäst med total begreppsförvirring där alla begrepp är så svårtolkade och obegripliga att ingen kan föra en saklig politisk diskussion.

*Slut del 1*

Fortsättning på artikelserien kommer inom kort med -del 2 som innehåller: ”Uppslagsverken”, ”Begreppen” och ”Sekten”