Borgenärskollektivet vs. Näthatgranskaren Tomas Åberg.


Tomas Åberg var och är skyldig flera personer pengar. Bland annat för de Jakar som svalt ihjäl i hans djurhållning. Detta ledde till Åbergs djurförbud som Länsstyrelsen utfärdade när Åberg flydde landet till Tanzania för att undgå åtal för djurplågeri och vanvård av djuren.

Han har även stora skulder till företag, bland annat det företag som installerade de rör och avlopp som krävdes i hans gårdsslakteri där han tillverkade korv.

Uppgifter har framkommit att Tomas Åberg använt sina egna pengar vid återkomsten till Sverige efter att ärendet preskriberats för att starta Näthatgranskaren. Detta har han stolt deklarerat i flera tidningsartiklar när han berättar om sin organisation.

Sålunda har han undandragit pengar från borgenärskollektivet. Detta oaktat han har och hade stora skulder till flera privatpersonen och företag. Juristen Ola Bengtsson tittar just nu på om detta kan utgöra ett brott.

Rosa Traktorn återkommer med ytterligare uppgifter om det visar sig att detta utgör en brottslig handling.

3 kommentarer