Granskar Näthatsgranskaren – fick datorer och mobiltelefon beslagtagna av polisen.


Medborgarjournalisten Kjell Böhlin har under de senaste månaderna ägnat sig åt att granska Näthatsgranskaren och dess förgrundsfigur Tomas Åberg. Nu har Åberg polisanmält Böhlin för att denne twittrat om sitt grävande arbete. Polisen slog snabbt till och beslagtog Böhlins datorer och mobiltelefon.

– De knackade på dörren och jag öppnade, det var två manliga civilpoliser som fått i uppdrag att ta med mig till förhör. Väldigt odramatiskt, förklarar Kjell Böhlin.

När han satt sig i polisbilen för att åka med till stationen dök dock två kvinnliga poliser upp och bad om att få nycklarna till Böhlins lägenhet för att kunna göra husrannsakan. Eftersom han inte ansåg sig ha något att dölja gick Böhlin med på det utan protester. Det var först när han senare kom hem till lägenheten igen som han upptäckte att det mesta av hans arbetsutrustning var borta. Polisen hade beslagtagit den.

– De tog totalt två mobiltelefoner, fyra datorer, en padda och två USB-minnen. Och det är bara det jag sett är borta. Jag har fortfarande inte fått något beslagsprotokoll så det kan vara mer de tagit, förklarar Kjell Böhlin

En vecka senare har Böhlin fortfarande inte fått tillbaka någon av sin utrustning.

Sedan april i år har Kjell Böhlin bedrivit grävande journalistik kring Näthatsgranskaren och Tomas Åberg. Det material han grävt fram har använts av flera medier, bland annat i den artikel som Nya Tider skrev om Näthatsgranskaren i vecka 42. Tack vare Böhlins granskning hade det bland annat kommit till vår kännedom hur Åberg satt i system att stämma pensionärer för påstått förtal riktat mot honom. Detta låter honom inkassera många mindre skadestånd och förlikningar – ett sätt att utnyttja rättsväsendet för egen vinning som Åberg hittills tycks vara ensam om.

Det är just granskningen av Åberg och hans verksamhet som lett till polistillslaget. Åberg har nämligen anmält Kjell Böhlin för ofredande med hänvisning till att denne har twittrat om sitt journalistiska arbete. Han har bland annat begärt ut offentliga handlingar om Åberg och använt dem i sin granskning. Eftersom Åberg haft många mellanhavanden med myndigheterna handlar det om stora mängder material.

”Hänsynslöst” att framställa Åberg som klandervärd

I sin polisanmälan hävdar Åberg att han utsatts för ett ”hänsynslöst agerande” genom twittrandet. Så här har brottsmisstanken formulerats av polisen:

”Kjell Böhlin har förföljt Tomas Åberg genom att Kjell Böhlin på sitt öppna Twitterkonto ‘@medmanniskan’ postat 214 tweets som handlar om, och tillsammans eller vart för sig utgör ofredande, och i vissa fall olaga integritetsintrång, av Tomas Åberg. Av totalt 214 tweets är 34 av dem direkt riktade, dvs skrivna direkt till, Tomas Åberg. Genom meddelandena har Kjell Böhlin utsatt Tomas Åberg för ett hänsynslöst agerande. Det hänsynslösa agerandet utgörs av att meddelandena har genomgående syftet att framställa Tomas Åberg som en klandervärd person samt bedriva förföljelse och kartläggning av Tomas Åberg.”

– Jag lägger ut på Facebook och Twitter små fragment av vad jag sysslar med i mitt grävande. Det kan vara att Åberg skriver någonting i en bilaga till en domstol och att jag kan bevisa att han har fel. Det här leder då till att han gör en polisanmälan, förklarar Böhlin.

Han menar vidare att Åberg tycks vara särskilt upprörd över att han och juristen Ola Bengtsson stöttar offren för dennes stämningar.

– Ja, det här gillar inte Åberg. Jag får inte prata med före detta grannar, jag får inte prata med nuvarande grannar, jag får inte prata med hans före detta. Jag får enligt honom inte göra normal forskning, normalt grävande om hans person, säger Böhlin.

”Märkligt agerande av polisen”

Tomas Åberg försökte även få till stånd ett kontaktförbud, något som framförallt brukar beviljas kvinnor som blir misshandlade av en före detta partner och liknande nära relationer där den ena parten börjat tillgripa våld och trakasserier. Det avslogs av åklagaren. Kjell Böhlin menar att försöket är symptomatiskt för Åbergs inställning till omvärlden.

– Om man ser till hur Åberg agerat förut så vill han uppenbarligen inte att någon kritik ska få framföras. Han blockerar alla som har negativ kritik mot honom eller Näthatsgranskaren.

Han tror att även Åbergs polisanmälan kommer att läggas ner så småningom.

– Min advokat har väldigt svårt att tro att det ska leda till någonting. Jag har inte kontaktat honom på något annat sätt än via föreningens mejladress och via sociala medier, och jag har inte varit ful i mun. Så det har ju lite av ett löjets skimmer över sig.

Men de har alltså lagt beslag på fyra datorer och två mobiltelefoner för att utreda ett fall av påstått ofredande. Vad är det de förväntar sig att finna? Eller är det här rena trakasserier mot oliktänkande?

– Vad de påstår är att de ska utreda om jag bedrivit hemlig avlyssning eller filmning av Åberg. Det är förstås helt gripet ur luften och jag vet inte vad som ligger till grund för det, säger Böhlin.

Han tycker att polisens och åklagarens agerande är märkligt, även om han säger att han kom bra överens med de poliser som hämtade och förhörde honom.

– Man kan definitivt spekulera i om det här inte är övergrepp i rättssak. Genom att de lagt beslag på mina datorer får ju Åberg en fördel i de kommande rättegångarna. Är det bara en slump?

Mer än en journalist inom alternativmedierna har dragit paralleller mellan polisens agerande mot Kjell Böhlin och deras behandling av Bilyana Martinovski, som greps av minst ett halvdussin uniformerade poliser för påstått förtal av en av systemets gunstlingar, aktivisten och medieforskaren Kajsa Klein. Katerina Janouch sammanfattar exempelvis sina tankar enligt följande:

”Att staten nu använder sig av den hårt belastade polisen för att statuera varnande exempel genom att utöva maktmissbruk mot dem som vågar protestera mot oegentligheterna i åsiktsförföljelse är inget annat än ett hot mot demokratin och totalt ovärdigt en västerländsk demokrati. Ytterst är det givetvis yttrandefriheten som är hotad och som beskärs, då människor skräms till tystnad och påtvingas en självcensur av rädsla för att falla i onåd hos makten.”

Medborgarjournalisten Kjell Böhlin har även granskat vänsterradikala EXPO,  AFA och RESEARCHGRUPPEN.

5 kommentarer