En ny bluff serveras det svenska folket.


Den nya bluffen serveras av Agneta Jöhnk, avdelningschef. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en arbetsgivare och medlemsorganisation för sveriges 290 kommuner. Organisationen har en webbplats som jag läser ordentligt. Inte för att det är spännande läsning, men för att försöka förstå hur svenska politiker relaterar till dagens verklighet, som blir alltmer problematisk för Sverige. 

Invandringen har lett till en uppdelning på arbetsmarknaden – och allt inom bostäder, hälsa, vård och skolor är idag på kanten av stupet .

Nu har vi hört mycket om ”snabbspår” för nyanlända i flera år. Ett till synes genialt ord när det lanserades, ett svenskt nytt ord som nästan garanterade att invandrare snabbt skulle komma i arbete och bidra till samhällsbyggande. 

”Den du vill anställa får chansen att tillämpa sin värdefulla expertis, utbildning och erfarenhet”, hette det. 

Detta står fortfarande skrivet, men ingen tror på det längre.  För analfabeter, som hellre vill motarbeta det svenska samhället finns det inget snabbspår!  Det är ett önsketänkande och ett luftslott.

Så nu lanseras istället ett nytt modeord som ska  vidareutveckla snabbspåret.  Det är det nya modernare ordet ”Intensivåret” som ska ”matcha arbetsgivarnas behov”. 

De experter som har undersökt det här nya projektet vill fokusera på ”motivation” och att få med sig egenskaper för att snabbt komma i arbete. Det är emellertid erkänt att det finns en stor brist på personal som arbetar med ”individer” – ett konstigt ord för invandrare.

Det saknas inte minst tolkar i stor omfattning  och det där med motivation är bara ett nytt tomt ord. 

SKL skryter med att de kan integrera, men det är inte heller sant.  Statistiken säger att integrationen av muslimer i Sverige ligger nära noll i resultat. De har fortfarande inte förstått att muslimer inte får integreras, det är emot deras religion.

Därefter vill SKL önska en bra sommar, hela ”expertisen” menar att de ska ha en välförtjänt semester. 

Tänk så fel man kan ha.

4 kommentarer