Systemkollaps i slow motion


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. Systemkollaps i slow motion”. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

Systemkollaps i slow motion

Hur utbredd är oron i Sverige över den hälsovådliga samhällsexperiment som utspelar sig? När även den svenska kommunistiska tidningen ”Flamman” nu reagerar med stark oro kan det kanske vara ett tecken på att ett uppvaknande sker?

Rubriken Systemkollaps i slow motion är från en redaktionell artikel den 23 juni 2019. http://flamman.se/a/systemkollapsen-sker-i-slow-motion.

Här är en varning och ett budskap som är både sensationellt och tankeväckande. Vi som står på åskådarplats och kommenterar svenska frågor kan lätt avfärdas som extrema och med en agenda.

Men de svenska myndigheterna står nu inför verkligheten från sitt eget folk i alla grupper, där reaktionerna är chock och misstro. Detta är troligen historiskt i den meningen att vi bevittnar ett modernt samhälles kollaps i slow motion, initierat av sina egna politiker. Där ingen vågar dra i nödbromsen i rädsla för att stigmatiseras.

Här är en resumé från denna extrema vänster, som har vaknat till en ny föreställning om det feministiska och humanitära Sverige och beskriver det nästan som ett skräckscenario:

Problemet är inte en plötslig samhällelig kollaps, utan en gradvis och sniket planerad urholkning av välfärdssystemet, avskaffandet av solidariteten i samhället och en total negligering av infrastrukturen. Politikernas budgettrick och hyckleri läggs fram som ett stort problem.

Man säger vidare att om Sverige inte stoppar den skeva utvecklingen kommer landet att se radikalt annorlunda ut om 20 år.

Det beror på ekonomin i svenska kommuner, med dramatiska underskott, situationen på bostadsmarknaden som är misströstande, skolsituationen som är helt utom kontroll, polisens maktlöshet mot gäng och kriminalitet och hälsa och omsorg som förgäves skriker efter hjälp från myndigheterna.

Infrastrukturen försummas å det grövsta. Underhållet av allt från vägar och järnvägar till vatten och avlopp skjuts på framtiden, medan nya prestigefyllda satsningar görs för att betona Sveriges starka position i världen.

Branschorganisationen ”Svenskt vatten” anser att avgifterna för kommunalt vatten och VVS-måste fördubblas de närmaste 20 åren. Saknade Investeringar i elnätet kommer snart att leda till elbrist i Stockholm. Problemen märks redan i Skåneregionen.

Samma artikel kommer med ett intressant exempel från Egypten, som visar hur farligt nära ett samhälle kan finna sig regimkollaps när folket känner sig svikna och det handlar om helt existentiella hot.

Egyptens brödsituation är avgörande för om detta land med 80 miljoner invånare kommer att kollapsa och ta med sig regimen i fallet. Den egyptiska staten subventionerar många basvaror där brödet är viktigast. Bröd är en symbol för om fattiga människor kommer att överleva i detta land. Internationella valutafonden (IMF) och världsbanken är drivkrafter för att avskaffa subventioner helt och hållet, eller att få dem kraftigt reducerade.

I så fall kommer det att betyda Egyptens död. Folkligt välstånd i detta land handlar först och främst om prisindexet. Det har varit ett återkommande mönster sedan 1919.

Ett försök att höja brödpriset i slutet av 70-talet utlöste flera dagars rikstäckande kravaller. Fortfarande står de mäktiga protesterna som ett skräckexempel för dem som har makten. En tredjedel av befolkningen lever på under tio kronor per dag, och miljontals människor är beroende av statligt subventionerat bröd för att äta sig mätta.

Idag följer myndigheterna dagligen med i brödpriserna, som om de tar pulsen på en hel befolkning. Subventionering av mat och bränsle kostar staten över 30 miljarder. Regeringen balanserar på en knivsegg. Befolkningen måste hållas stillastående, och borta från gator och torg. I bakgrunden väntar det Muslimska Brödraskapet, som kommer att utnyttja alla demonstrationer och eventuella missnöje som en hävstång mot Sisi-regimen.

Nu är det inte det dagliga brödet som är problemet i Sverige, utan sinnesfrid och ekonomisk trygghet som successivt berövas en hel befolkning, och som först drabbar pensionärerna.

Samtidigt kan svenska läsare ta med sig rubriken i Expressen från den 1 juli 2019: ”Adeln är rikare än på länge – har fått ny makt i Sverige”.

”Adelsmän med historiska namn har miljard-förmögenheter, bor på slott och har enorma landområden, som de håvar in miljoner för i EU-bidrag.”

 De flesta människor kommer förmodligen att mena att detta är nyheter som snarare häller bensin på det redan brinnande bålet.