Anarki i Svenska skolor


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. ”Anarki i Svenska skolan”. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

Anarki i svenska skolor

Påståendet är inte bara mitt, det slås upp i Aftonbladet och är läsarnas egen erfarenhet – föräldrar till barn i svenska skolan.

Https://www.Aftonbladet.se/debatt/a/50WO3b/lasarna-det-rader-anarki-pa-manga-skolor

Svenska medier har börjat öppna för en försiktig offentlig debatt om den svenska skolan, om än utan att röra ett viktigt ämne, – invandringen. Politikerna har i åratal försökt framställa det svenska skolsystemet som föredömligt, en elitklass i världens kontext, rankad över andra länder.

Nu krackelerar dock bilden efter otaliga skräckhistorier från svenska skolor.

Som en följd av den senaste tidens ekonomiska krasch i kommunerna, på grund av enorma utgifter för invandring, har de kommunala råden i desperation varit tvungna att skära kraftigt i skolbudgetar. Endast där och i hälsa och omsorg kan tillräckligt stora besparingar göras för att rätta till det stora underskottet.

Rapporter om kommuner som gör nedskärningar i skolorna kommer dagligen. Enligt ”Lärarnas riksförbund”, har 7 av 10 kommuner genomfört kraftiga nedskärningar.

Kommunerna ansvarar för både skolor och migration. Medan regeringen i Stockholm fortsätter att prioritera invandringen framför allt annat, och driver landets 290 kommuner att göra detsamma. Ekonomiska uppfordringar får kommunerna lösa själva.

Barnen lider och barnen är den förlorande parten.

Påståenden som lämnas i kommentarsfält är att barn behandlas illa i den svenska skolan. Många trivs inte och fler och fler studenter upplever att de faktiskt mår illa bara genom att gå i skolan. De känner sig osäkra och stressade. Och som om det inte vore nog, eleverna lär sig allt mindre.

Under det senaste decenniet har elevernas kunskapsresultat fallit som en sten. Om studenternas kunskapsnivå har Sveriges Radio berättat att flera elever i ett gymnasium i  Stockholm inte ens kan klockan!

Https://sverigesradio.se/p1morgon

Myndigheterna har drivit igenom ”reformer” som sakta men säkert har förstört skolan. Många ”progressiva” lärare och pedagoger har bidragit till tragedin i konstruerade, vänsterextrema teorier som skulle forma en ny och revolutionär skola.

Tiotusentals blivande lärare som har kämpat sig fram genom år av utbildninghar blivit hjärntvättade med pedagogiska idéer baserade på politiska experiment, inte på vetenskapliga metoder och förståelse.

Det sorgliga resultatet är att skolans sociala mandat är förvrängt och felkonstruerat efter de senaste decenniernas omfattande utbildningsreformer.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/opwVl0/situationen-i-svenska-skolan-ar-helt-ohallbar

Till och med lärarnas egen tidning, ”Lärarnas Tidning” släpper nu till lärare och pedagoger som har fått nog och som protesterar mot utvecklingen. Både förskolelärare och skollärare demonstrerar tillsammans över hela landet med en gemensam manifestation – Mot nedskärningarna, den stressande arbetsmiljön och den konceptuella situationen skolan befinner sig i generellt.

Den så kallade ”flumpedagogiken”har givit upphov till vad som numera kallas ”babbelskolan” i Sverige. De utåtriktade studenterna kommer i första hand medan de inåtvända inte har någon plats och ingen framtid. Det har blivit viktigare att ”resonera” och ”analysera” än att faktiskt lära sig ett ämne.

Läroplanen förväntar sig  att barn så unga som tolv år för att kunna beskriva ”komplexa sammanhang” och leda ”väl utvecklat och nyanserat resonemang”-som knappt vuxna akademiker hanterar.

Från kunskapsskola till kaosskola

 Kunskapskraven i svenska skolan är omöjliga att uppnå i kombination med att lärarnas auktoritet avskaffas. Läraren Isaac Skogstad berättar en skrämmande historia för Expressen (12 maj, 2019). Svenska skolan har blivit en mardröm för introverta barn. Eleverna har tagit över makten och dominerar i klassrum och undervisning. Det är inte kunskap det först och främst handlar om. Det är eleverna som bestämmer vad som ska läras och hur man lär sig. Det är en absurd och ohållbar situation att ett fåtal lärare vågar berätta offentligt om det i rädsla för att hängas ut och förlora sitt jobb.

https://www.Expressen.se/debatt/de-introverta-barnen-offras-i-dagens-skola/

Lärare blir kompisar utan auktoritet.

 Pedagogernas felaktiga teorier har urholkat lärarens roll som auktoritet i klassrummet. Politikerna har fråntagit dem auktoriteten okritiskt och utan konsekvensanalyser. Läraren blir ett slags social Coach och studenterna har fått allt mer makt. På så sätt är förutsättningarna för en bra undervisning och lärarens attraktionskraft inte längre närvarande.

Lärarna är starkt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar i Sverige. Ofta på grund av hot och våld från elever. Lärarbristen är skriande.

En återkommande siffra som ofta förekommer i tidningarna är att det saknas 60,000 lärare.

Ett stort problem som dramatiskt försvagar Sveriges ekonomi är naturligtvis den massiva fria muslimska invandringen, som är en pengaflykt utan dess like. I stället för att ge Sverige ett ekonomiskt uppsving och många fördelar, eftersom invandringen ursprungligen var förberedd, har motsatsen blivit verklighet.

Skadornas inverkan har varit dubbelt destruktiv, med skolplaceringar hos barn och vuxna män som är analfabeter och som inte talar svenska.

Denna hämmar inlärningsförmågan i skolorna och de etniska svenska barnen offras i detta cyniska spel och blir de stora förlorarna.

Men orsaken till och effekten av det största problemet – fri invandring – förekommer inte någon analys. Det framställs som ett ickeproblem. Det förekommer heller inte någon offentlig debatt i Sverige.

Temat är fortfarande tabu, så de flesta människor förstår att det inte finns något sätt att kunna göra något åt problemen.

Som vanligt jagar svenska politiker en trollformel, men den finns bara i sagorna. Och med den gröna ”klimatmodellen ”som svenska politiker har lagt till för de nya generationerna kommer den svenska skolan snart att befinna sig på en U-landsnivå.

Klimathysterin kommer att lämna sin prägel på alla budgetar. Skolan är inte heller tillräckligt grön, – även om den förvisso är det i negativ bemärkelse.

En kommentar