Jag blev stämd av ”rättshaveristen” Åberg


Den 17:e April 2019 blir jag kontaktad av en vän som berättar att det ligger en artikel på alternativmedia Fria Tider där de skriver om en man som blir stämd av Näthatsgranskaren Tomas Åberg. http://www.friatider.se/n-thatsgranskaren-kr-ver-20000-kronor-i-skadest-nd-av-kritiker.

Jag konstaterar snabbt att det är jag som stämts. Jag får alltså besked via Fria Tider först och det är först dagen efter som brevet från tingsrätten i Lund dimper ner i brevlådan. I stämningen som är en så kallad förenklad delgivning ser jag att Åberg stämmer mig för förtal för att ha delat Joakim Lamottes artikel om honom samt en video från Åsa Westerberg, dessa bifogar Åberg i sin stämning som bilaga och gör då dessa till offentliga handlingar, det kan således inte ses som förtal eller kränkning att jag nu publicerar detta material här.. Ni kan läsa hela stämningsansökan längst ner i den här artikeln.

Åberg som gjort det till en affärsverksamhet att stämma folk på pengar håller sig under basbeloppet och stämmer mig på 20.000 kr. Genom att hålla sig under basbeloppet är avgifterna för Åberg låga, bara cirka 1300 kr. så vinner han så är det vinst, för då får jag betala dessa avgifter vid sidan om de 20.000 kronorna. Förlorar han så har han inte förlorat så mycket, och genom att stämma ett stort antal personer där han med stor sannolikhet kommer att vinna flera mål så är det en lukrativ sysselsättning. Han gör det för att tjäna pengar, inte för att han är kränkt på något sätt. Jag är tveksam till att han ens har ett enda moraliskt ben i kroppen att bli kränkt i.

Åberg har som det får förstås, instämt ett stort antal personer på samma sätt som han instämt mig, och håller sig i skadeståndsanspråken på en hög nivå, men tillräcklig låg nivå att småmålslagen är tillämplig. Då många personer upplever det som obehagligt att bli stämda och, i vissa fall sett sig tvungna att anlita advokat, har ett flertal betalat fordrat belopp till Åberg.

Det kan tilläggas att Åberg har en mycket ansträngd privatekonomi och stora skulder.

Senare meddelar dock Lamotte att en anmälan som gjorts mot honom för förtal har lagts ner, och således är artikeln om Åberg inte att ses som förtal. Detta tar bort grunden som Åberg ser sig ha för sin stämning.

Bilaga 1

Klicka här för större bild

Jag inkom så klart med ett svaromål på stämningen som du också kan läsa längst ner i den här artikeln. Nu ligger så ärendet hos tingsrätten och är en offentlig handling, ärendenumret framgår av de dokument jag publicerar som länkar och källor.

I mitt svaromål poängterar jag avsikterna med mina delningar av Lamottes artikel samt Åsa Westerbergs video och gör gällande att det är Åberg själv som orsakat den miljö av förakt, hat och missaktning som uppstått kring hans person. Han skriver dessutom själv i sin stämningsansökan hur han har förståelse för att människor hyser förakt mot människor som begår brott mot djur och barn och poliser som missbrukar sin ställning.

Åberg skriver själv i sin stämning följande:

”Människor i allmänhet hyser nämligen starka känslor för djur och barn och blir av förklarliga skäl förargade när de får reda på att någon begått brott mot dessa. Även tjänstemän speciellt poliser som missbrukar sin makt väcker stark ilska och missaktning hos allmänheten.”

 

Man undrar om han verkligen förstår nånting alls.

Jag kan bara komma till slutsatsen att Åberg agerar som en rättshaverist och har funnit en lukrativ affärsverksamhet där han ger sig på främst äldre och kvinnor. Som han räknar med ska vara ”lätta” offer för hans hetsjakt. Han uppför sig inte helt olikt en Hyena som livnär sig på de svaga, och döende. Ett illaluktande djur som lever av as och sjukdom.

Verksamheten som Näthatsgranskare bekostas av det allmänna och torde sålunda göra att Åberg är att betrakta som offentlig person. Dock inte i bemärkelsen s.k. kändis. För övrigt är det i egenskap av att ha låtit sina djur svälta ihjäl, vilket medfört att han förbjudits att ha djur, han blivit uppmärksammad. Han åtalades aldrig för detta då han höll sig borta. Han var fullt upptagen med att jaga I Tanzania i två år. Fallet preskriberades och Åberg belades med djurförbud.

Hur man än ser på saken, så är hans agerande att jämställa med djurplågeri oavsett han låtit sina djur svälta ihjäl eller om han sparkat ihjäl dom. I folklig mun kallar vi det djurmisshandel och djurplågeri.

Åberg dryftar sig till att inkomma med ytterligare argument i ett andra yttrande som jag sedan skickat in ett sista yttrande från mig på. 

Du kan läsa samtliga dokument här nedan. Dessa dokument är offentliga handlingar och informationen Tomas Åberg själv förser rätten med och därmed gör offentliga får således se som självförvållat om den informationen på något sätt orsakar honom problem eller skapar mer ringaktning mot honom som person.

Nu kan jag bara vänta och se vad som händer. I mitt slutliga yttrande har jag yrkat att mot bakgrund av det nu, och tidigare anförda hemställes i första hand att talan ogillas och i andra hand att tvisten avgörs på handlingarna.

Dokumentation och källor: 

Stämningsansökan: Lunds TR FT 1888-19 Aktbil 7 
Mitt Svaromål #1: Svar I i ärende FT 1888-19
Åbergs yttrande: Lunds TR FT 1888-19 Aktbil 14
Mitt slutgiltiga yttrande: Svar II i ärende FT 1888-19

Uppdaterade dokument från Åberg i ärendet. Inkom Lunds Tingsrätt den 12/6 2019

Idag kom ett mail från Lunds Tingsrätt angående mitt ärende där Näthatsgranskaren Tomas Åberg stämmer mig på 20.000.

Ni som följt mitt ärende vet vad som hänt och hur det utvecklat sig. Jag skrev om det på min blogg och publicerade alla dokument i ärendet ..

JUST DETTA har nu Åberg fått fnatt över och i desperation skickat in vad han vill kalla ”ytterligare bevis” för mina förtal mot honom.

Idag kom så alltså ytterligare 6 dokument från Åberg där han tar upp hur jag beskriver honom i min blogg. ”Inte helt olikt en Hyena”…

Dessa så kallade bevis har ingenting med hans stämning av mig att göra utan är snarare desperata försök att greppa efter halmstrån som han tror ska styrka hans krav på ersättning för kränkning.

Det jag skriver om honom är ur litterärt anseende helt korrekt och kan aldrig falla under kränkning eller förtal då det är min litterära beskrivning hur jag upplever honom och hans agerande.

Jag publicerar här under dessa 6 nya dokument som Åberg skickat in, de är offentliga handlingar och spridningen av dom kan därför inte heller ses som kränkande eller förtal.

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-18.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-19.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-20.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-21.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-22.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-23.pdf

3 kommentarer

  • Frågan är hur nära kopplad han är till Stefan Löfven? Visst är det beundransvärt att vara modig men att bråka med kretsen kring Stefan Löfven är bara dumdristigt om man bor i Sverige. Lika dumt som det var att bråka med Hitlers och Stalins kompisar.

    Gillad av 1 person

  • Bra Thomas att du står på dig och hemskt att du ska råka ut för detta.

    Gillad av 1 person

  • Om rättsväsendet inte kan hantera Åberg, då kommer förr eller senare så kallad ”naturlig rättvisa” att ta över. Denna man är ingenting annat än vidrig i min värld.

    Gilla