Sveriges kommuner


Från Jan Hervig på Norska Resett kommer denna text, översatt till Svenska av Rosa Traktorn:bar2

Den 13:e maj 2019 försökte man redovisa den dystra situationen för Sveriges kommuner i en presskonferens av chefsekonomen Annika Wallenskog i Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Redan i maj 2014, sade Annika Wallenskog till svenskt närings liv:  – ”Välfärden har aldrig varit bättre. Istället för att ha fördomar om den svenska välfärdens förfall bör vi diskutera hur vi kan använda våra gemensamma resurser på bästa möjliga sätt.”

Nu var tonen en annan.

– ”Detta är bara början”, säger Wallenskog till Expressen. Men hon är också mycket försiktig med sina kommentarer. Det verkar som om offentligt anställda i Sverige utsätts för mekanisk lydnad gentemot myndigheterna. Vad som är tabu och kan skada Sveriges rykte som en humanitär stormakt får man inte fokusera på. Konsekvensanalyser förbjuds helt. – Det uttrycker används aldrig.

Invandringen skulle rädda pensionerna och landsbygden, hette det tidigare från den feministiska regeringen. Sverige skulle bli rikt på Europa och få en ”superekonomi” påstod LO-chefen Karl-Petter Thorvaldsson.

OECD:s mexikanska generalsekreterare och prisbelönte ekonom användes som vittne med uttalandet: ”-Invandring är lönsamt för skattebetalarna. Invandrare har ett positivt och i värsta fall en neutral inverkan på ekonomin ”.

Men den optimistiska tonen är på väg att försvinna. Sverige står inför det värsta ekonomiska läget på många år. I Flens kommun i Södermanland, som Expressen kallar ett miniatyrsverige, har socialförvaltningen ett underskott på 55 MILJONER. För att spara pengar i Flen testar man nu att byta till kameror istället för hembesök i omsorgen. Samtidigt överväger man att sätta in robotar till att duscha och mata de äldre. Vad folk reagerar på är den groteska prioriteringen. Muslimska invandrare först.

Sveriges kommuner reagerar med vantro. De är nu tvungna att ta enorma lån för att möta utgifterna för invandringen. När den svenska staten fortfarande skryter med att vara förmögen är det för att centralmyndigheterna har börjat strypa kommunernas finanser, de kommer att behålla vinsterna från företagen och skattebetalarna själva.

Bidragen från regeringen efter invasionen av muslimer under 2015 blev framställt som en välsignelse för kommunerna, som bara skulle behöva draghjälp i en startfas, enligt Löfven.  Efter ett par år skulle ekonomin blomstra och de flesta invandrare skulle vara på jobbet. Människor från Mellanöstern med god utbildning var otåliga att bidra och var motiverade till att bli svenska medborgare. Men det var en ren lögn.

Situationen var den motsatta. Stats överföringar avslutades och få fick arbete. Inte minst eftersom de flesta Nysvenskar visade sig vara analfabeter. Dessutom fanns det inget intresse av att integreras i det svenska samhället, ett samhälle som består av icke troende.

Bostadsbyggandet i Sverige, som var en solid besparingsplan för både ekonomisk tillväxt och sysselsättning och bostadsbyggandet för människor från Mellanöstern kollapsade, och har sedan dess gått på extrem lågväxel. Polisresurserna används upp till invandrarbrottsligheten under alltmer kaotiska förhållanden i hela landet. – Inga ljusa framtidsutsikter där heller.

Narkotikan översvämmar och de muslimska klanerna tar över mer och mer stadsdelar, som blir ”no go zoner” för svenskar.

Det slående är att alla offentliga regeringskontor, inklusive SKL, fortfarande gör sitt yttersta för att dölja den verkliga sanningen bakom kommunernas kollaps. Inte heller vågar Sveriges Radio beröra orsak och verkan. Det som hörs om och om igen är i allmänhet en försämrad konjunktur och att Sverige har en ”snabbväxande befolkning”.   –  Vad som ligger bakom den snabbt växande befolkningen, är inget man belyser. Även om invandringen stod för fyra femtedelar av befolkningsökningen under 2018 enligt SCB.

SCB-1

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/befolkningsstatistik-1a-halvaret-2018/

Samtidigt med kriserna måste kommunerna investera för att möta befolkningsökningen. Under de närmaste åren måste det byggas 1000 nya skolor och förskolor och 150 äldrebostäder enligt Sveriges Radio. – Detta medan många kommuner är i färd med att lägga ner skolor för att spara pengar!

Totalt nämns ett belopp på 160 MILJARDER som måste lånas upp av kommunerna för att få någon form av balans.

Tidigare har svenska kommuner kunnat ta upp obegränsade lån för minusräntor. Men den tiden är nu över, vilket nu kommer som en chock att Svenska kommunalpolitiker, som måste ha trott att lån alltid ska vara gratis.

SKL:s recept på ett lyckat räddningsuppdrag för kommunerna är att statens överskott fördelas mellan kommuner och regioner. Ledande affärsmän reagerar dock negativt på det faktum att myndigheterna i desperation kommer att införa vad som anmärkningsvärt liknar den sovjetiska kommunismen.

– Begeistringen uteblir, medan det svenska samhället närmar sig avgrundsstupet.

 

 

3 kommentarer