Europa är på väg mot klimatdiktatur


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. ”Europa är på väg mot klimatdiktatur”. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

klimatdiktatur_big

Illustration foto. Foto: Är Føli / NTB scanpix

Klimatet är ett perfekt alibi för att med våld införa ett auktoritärt system som tar kontroll över all information och förbjuder avvikande parter och organisationer.

För att rädda planeten från förstörelse är det moraliskt och etiskt acceptabelt att pausera demokratin. På så sätt kan man också straffa och tysta människor som inte känner sitt eget bästa och som motarbetar och motsätter sig en global räddningsåtgärd som godkänts av överstatliga FN och EU. Jag är verkligen inte ensam om att ha dessa tankar, vilket av många kommer att stämplas som konspiratoriska.

Ingemar Nordin, författare och professor emeritus vid ”Institutionen för kultur och kommunikation” (IKK) vid Linköpings universitet ställde nyligen frågan från webbplatsen Klimatinformation Stockholm Initiativet (14.04.2019): ”Klimatkrisen – vad är det?”

Ja, det hänvisar självklart till IPCC’s senaste alarmistiska rapport som säger att vi bara har 12 år tills klimatkatastrofen drabbar världen när den globala temperaturen överstiger 1,5 grader från förindustriell tid.

Klimatmobiliseringen pågår

2016 tog vänster-extremister i Australien initiativet till ett globalt uppror mot den slappa klimatpolitiken. Vikt ställdes då på kravet på att regeringar skall kunna införa krisläge och tillåta  nödåtgärder för så länge som det behövs .

En ”klimatmobilisering” som det nu utropas från alla håll är en perfekt förevändning för att möta det som beskrivs som ett existentiellt hot mot världen med otraditionella metoder. Från Australien har rörelsen spridit sig till viktiga städer över västvärlden. Titta bara på London.

Det brittiska parlamentet förklarade nyligen att nationen befann sig i en klimat- och miljönödsituation. En ”Tipping Point” passerades, där det dödliga allvaret av klimatkrisen presenteras som akut. Återigen är det de vänsterextrema som orkestrerar. Efter massivt tryck från Labour blev Storbritannien det första landet i världen att förklara miljö- och klimatkrisen. Tidigare var brittiska brittiska politiker på defensiven men gav sig för pressen.

Vi står inför reaktioner från arga och fanatiska demonstranter, domedagsprofeter och ny-religiösa klimatpolitiker som i språkbruk påminner om en krigsmobilisering. En situation som inte behärskas i den demokratiska processen söker därför efter auktoritära lösningar. Den brittiske författaren och Cambridge professorn David Runciman beskriver det här cyniska spelet briljant i sin bok ”Hur demokratin slutar” – om hur auktoritära ledare undergräver grundläggande demokratiska värderingar för att uppnå makt, rikedom och positioner.

Kostnaderna som förstör vårt välfärdssystem

Ingemar Nordin kommenterar också kostnaden för världsekonomin någon har beräknat  är uppskattat till 2,4 biljoner dollar per år för att minska CO2-utsläppen med 45% till 2030 och 80-100% till 2050. Det här är endast kostnader för investeringar i omvandling av energiproduktion. Tillkommer kostnader för allt annat som transporter, industriförändringar, jordbruk etc. Det sägs ingenting från politiskt håll om dessa kostnader och investeringar i form av förlorade jobb och förlorad välfärd.

Mer kostnadsberäkningar.

Björn Lomborg, professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn och tidigare direktör för Institutet för miljöbedömning i Köpenhamn, specialiserar sig på kostnadsanalyser av klimatpolitiska förslag och antar en beräkning för ett ännu högre belopp, 3,3 miljarder dollar per år, vilket är mer än dubbelt så mycket som EU: s regeringar idag spenderar på hälsa, utbildning, boende, miljö, polis och försvar.

Han drar slutsatsen att denna politik kommer att göra EU 24 procent fattigare redan 2050. Sveriges fattiga pensionärer kommer att bli en ännu större samhällsgrupp och många kommer att se att sina sparade medel försvinner.

Försvarare av klimatdiktatur.

Enligt ”Svenska Dagbladet” är Jørgen Randers, professor i klimatstrategi vid BI-handelsskolan i Oslo, en supporter av ”klimatdiktatur”. Liksom andra ”klimatexperter” ser han den kinesiska diktaturen som en förebild.

”Demokrati måste vara pausat för att lösa klimatkrisen och en elitregering är bättre än en demokrati. I alla fall om världen lyckas lösa den akuta klimatkrisen”, anser Randers.

Klimatet tar allt mer uppmärksamhet i valkampanjen för valet till Europaparlamentet.

Sveriges Radio rapporterar att socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet vill tvinga Europaparlamentet att anta ett klimatisk nöd- och klimattillstånd, med bindande krav på grön övergång och en rättsligt bindande klimatlag i EU.

Detta kan på kort sikt leda till inrättandet av en ny klimatförening i EU-parlamentet, vilket öppnar för en auktoritär och nästan diktatorisk lösning för hela Europa. Helt efter Merkels och Macrons recept.

Diktatur under EU: s regi kan smyginföras

”Today’s News” har upprepade gånger varnat för att 1930-talet återvänder. Författaren och tidigare utlandskorrespondenten Christian Palme frågar också om vi närmar oss en klimatdiktatur och påminner om en artikel i ”The Good Society” -webbplatsen för National Socialists med fullmakt i Tyskland från 1933, kallad ”lagen om att hjälpa folket och imperiets behov” (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich).

Lagen som infördes av riksdagen 1933 och undertecknades av president von Hindenburg gjorde det möjligt för Adolf Hitler och det nationella socialistiska tyska arbetspartiet (NSDAP) att komma till makten lagligt och med diktatoriska befogenheter.

2 kommentarer