Vad är det med Sverige och Nazism?


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. ”Vad är det med Sverige och Nazism?”. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

När man upplever den svenska debatten ser man att de vänsterradikala demonstrerar och rör sig mot gatustrider – eller hör statsminister Löfvens skryt om den humanitära stormakten samtidigt som man får intrycket att nazism är det allvarligaste hotet mot det svenska samhället.

Är antalet nynazister så skrämmande? Det kan inte vara möjligt, de är så få att du får leta länge för att hitta dem.

2018 utförde Sveriges Radio en lista över medlemmar i ”Nordiska motståndsrörelsen”, NMR, och listade totalt 178 personer. Och då tog nog Sveriges Radio i ordentligt.

Antalet nynazister är således en mikroskopisk minoritet i en befolkning på 10 miljoner.

Enligt undersökningen är nazisterna också väl fördelade runt landet – i Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Dalarna. Möjligheten att träffa på nynazisterna är liten, om du inte medvetet letar efter de få demonstrationer som uppstår.

Är det kanske att nynazisternas antisemitism är det som upprör och hotar det svenska samhället? Det är trots allt grundat i gammal och ny nazism. Det kan inte heller vara fallet när man ser den antisemitism som Sveriges muslimer står för, en grupp som är betydligt många gånger större än de svenska nynazisterna.

Det är trots allt på en helt annan och formidabel skala. Nysvenska muslimer mobbar, trakasserar och orsakar allvarliga sår på den lilla judiska befolkningen och tvingar dem att fly Sverige utan att de svenska myndigheterna ingriper.

Både Malmö och Göteborg är snart ”Judefritt”. Svenska myndigheter har aldrig varit upprörda av antisemitism. Organisationer som arbetar med judarnas rättigheter reagerar på Sveriges misslyckande att skydda judarna bättre.

Sanningen om nazistpositionen i Sverige är att nynazisterna och vänsterextremisterna är i ett ömsesidigt beroendeförhållande av varandra. Båda parterna behöver en fiende för att piska upp en hatstämning, vilket i sin tur gör det möjligt att mobilisera gatupplopp.

Krafteliten, med Löfven i spetsen, drar inspiration från nazismen för att markera sin egen skräckbild i den politiska debatten, där polarisering och brunsmetning av motståndare som SD är viktig. Hatkultur och stigmatisering genomtränger svensk politik, försvagar rättsstatsprincipen och kväver yttrandefriheten.

Även under krigsåren var nazisterna i Sverige extremt få.

De svenska myndigheterna samarbetade nära Hitler-Tyskland. Den svenska eliten, regeringen och kungahuset var tyskvänliga tills krigslyckan vände för Tyskland.

Sverige kom att tjäna stora inkomster på nazismen. Landet stod för mer än hälften av den järnmalm som Naztyskland behövde i sin vapenproduktion. Tyskarna använde i stor utsträckning de svenska järnvägarna, och ”Svenska Järnvägen (SJ)” tjänade grova pengar på denna trafik. På detta sätt bidrog Sverige också starkt till den tyska ockupationen av Norge.

Svenskarna lät Hitler föra soldater och krigsmateriel genom Sverige medan striderna pågick i Norge. Tyskarna fick köra tungt artilleri, luftförsvarskanoner, ammunition, kommunikationsutrustning och andra leveranser till tyska väpnade styrkor.

Trafiken varade i drygt tre år med transporten av 2,1 miljoner soldater och ca. 100 000 vagnslaster krigsmaterial. Stöd till tysk nazism registrerades till ca: 10 procent av den svenska järnvägens transportkapacitet.

Det fanns ett nära samarbete mellan svensk säkerhetstjänst och Gestapo i nordkalotten.Tyskland betalade bra för leveranserna av järnmalm, och till Sverige levererades kol för att värma hus och fabriker under de kalla krigsåren.

Luleå var viktigt för tyskarna under kriget.

Det var här att de lagrade varor som skulle försörja trupperna i Finland och Norge. Det var också här att de hade stora hö-depåer för hästarna. Totalt 222 tyska divisioner använde hästar som deras främsta transportmedel.

Nazism var användbar för Sverige under krigsåren, både ekonomiskt och politiskt, och nazismen är användbar för den svenska eliten även idag. Syftet helgar medlen.

Moral och konsekvenser är som vanligt inget tema för den politiska eliten. Där den riktiga nazismen bor.

Källa: 

https://resett.no/2019/03/03/hva-er-det-med-sverige-og-nazismen/

En kommentar