När den svenska yttrandefriheten, idyllen och folkhemmet dör.


Sociala medier, en gång de stora befriarna, så fick de lite makt och blev de stora tyrannerna. Så väldigt progressivt och hur lärorikt som en varning för framtiden.

Det är klart att de människor som driver dessa kraftfulla företag inte tror att frihet är en så bra idé.  Åtminstone inte för någon annan än dem själva. Företag som Google, Facebook och Twitter har visat genom sin ihållande aggressiva politiska censur att de skulle vara ganska hemma som hjälpredor åt en polisstat, om så krävs.

En progressiv polisstat, naturligtvis, där demokrati är fascism och yttrandefrihet är hat. Och de människor som arbetar för dessa företag som är så progressiva och högutbildade att de aldrig behöver tänka för sig själva skulle mer än gärna vara tvångsansvariga för den polisstaten. De bevisar det varje dag. Censurerar världen från den uppenbara sanningen, de lever i drömmen om en världsstat och krossar den svenska idyllen .

Ingenting är väl mer anti-svenskt än att censurera yttrandefrihet. Självklart vet vi alla att lagen om yttrandefrihet, som skyddar yttrandefriheten, endast gäller regeringens censur, och inte privatpersoner. Inte ens media som kontrollerar makten undkommer censuren och vad som slutligen blir offentligt, media som likt en kartell använder sina muskler för att aggressivt stänga av konkurrenter som stöder yttrandefrihet, en idé som de finner offensiv och hotande.

Det skulle naturligtvis vara underbart om dessa farliga hycklare blev föremål för rättvisa, om inte lagen om yttrandefrihet, då till någon form av reglering i alla fall, med tanke på den oupphörliga och oberättigade makt som de nu bär, det här är ett otäckt symptom på en mycket djupare problem som har byggts upp under lång tid.

Och det är det ingen av de människor som arbetar för dessa företag och media som har någon förståelse för eller respekt för yttrandefriheten och de grundläggande värdena den representerar, eftersom de har blivit undervisade tidigt att inte förstå eller respektera den. De är alla produkter av en progressiv utbildning, där de har lärt sig att yttrandefrihet är en sak att frukta och som ska krossas, för känslor kommer först.

De har också lärt sig att svenska värderingar i grunden är rasistiska, att vår kultur är att skämmas över, och att alla som inte är vita, manliga och heterosexuella på något sätt är offer och som behöver kompenseras för det i evighet.

Och det här är inte exklusivt för Sverige. Alla som har gått igenom det västerländska utbildningssystemet sedan den sista generationen eller så, har fått sitt tänkande påverkat, om inte helt omformat, genom denna typ av frätande anti-västliga självhatande, progressiva PK-andan, som har tillåtits att genomtränga vårt samhälle som en giftgas, för att vi har tillåtit dess förespråkare att felaktigt hävda den moraliska högheten och att ge den vidare till nästa generations barn så tidigt som möjligt, för att se till att de växer upp med alla rätta självförstörande, progressiva antaganden.

Att okritiskt acceptera offrets berättelse om förtryck och privilegium, och framför allt skuld, som gör dem till den dåliga personen; tillsammans med de rasistiska dubbelstandarderna, med splittrade tillverkade identitetsproblem, västcivilisationens djupa ideologiska avsky och allt vad det står för, och givetvis ett förvärvat säkert utrymme, motvillighet att lyssna till någon ide som de inte håller med om. Och allt detta är till stor del förvärvat.

Var tror du generation ”snöflinga” kom från? De förlorarna materialiseras inte bara ur tomma intet. De utbildades att vara på det sättet av okunniga lärare och okunniga professorer, utbildade dumma människor som tror att de vet bäst för att de inte vet bättre.

Lärare som tar sin progressiva politik in i klassrummet, som många har gjort, har ingen rätt att kalla sig lärare. Det är ett seriöst svek i likhet med att vara en korrumperad polis. De skämmer ut yrket och de förstör människors förtroende för yrket. Och om du är en student som är rädd för att vara politiskt oense med en lärare eller en professor om det skulle påverka dina betyg, då blir du medvetet felutbildad. Du blir lurad.

Det primära syftet med en riktig utbildning är att lära en person att tänka för sig själv. Idag lär sig eleverna att göra exakt det motsatta. De blir intellektuellt svindlade. Men så länge du får det där pappret på slutet, vem bryr sig, eller hur? Du kan då gå och få ett jobb hos Google, Facebook eller Twitter. Du passar in helt perfekt.

Du kommer att passa rätt in med alla andra progressiva programmerade robotar som lever den stora drömmen om en världsstat.

Många svenskar är kanske inte medvetna om detta, men i vårt land kan en person som uttrycker fel åsikt vara subjekt för ett gripande. Anledningen för det, och den enda anledningen till det, är att yttrandefriheten missbrukas och censureras;

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”

Dessa ord som är bland de viktigaste som någonsin skrivits på svenska. Yttrandefriheten som ska skydda svenskar från bland annat den typ av orättvisa och tyranniska lagar som har blivit normen här i Europa, där fel mening bokstavligen kan skicka dig i fängelse.

Så, som svensk måste man vara uppmärksam på den snabbt föränderliga yttrandefriheten i det progressiva Europa, och ännu närmare uppmärksamhet på hälsan och integriteten för yttrandefriheten, som kommer att komma under fortsatta attacker från denna generation av progressivt felutbildade halvdårar.

De försöker redan hävda att så kallade ”hatbrott” inte skyddas av yttrandefriheten, men det är självklart det, eftersom den svenska yttrandefriheten skapats av män och kvinnor ur tidigare generationer som var kloka nog att lita på frihetsälskande människor och att lösa sina meningsskillnader genom argument och debatt, inte genom regeringscensur.

Vi borde vara lyckliga över att vårt land fötts ur upplysning, när det antogs vara självklart att ett fritt samhälle är ett hälsosamt samhälle. Om Sverige föddes idag, skulle lagar och yttrandefrihet se väldigt annorlunda ut, och yttrandefriheten, om den ens existerat alls, skulle bli föremål för alla slags progressiva vesslor och andra makthavare och restriktioner som säkert hade upphävt det direkt.

För tillfället skyddar det den sista kvarvarande flamman av äkta yttrandefrihet i landet, ,men det är en flämtande flamma som snart är på väg att dö ut. Och det är varför det spelar roll, inte bara för svenskar, utan för oss alla, för om den flamman någonsin får dö, kommer resten av oss inte att ha något för att tända flamman igen, då kommer det att vara över för oss alla och vi blir alla slavar under en världsstat som inte anser att frihet är till för vanliga människor.

Så, du skulle kanske tro att den vitala betydelsen av yttrandefriheten för global frihet skulle bli framträdande undervisad i svenska skolor och universitet, som en fråga om stolthet, och självklart. Du skulle tro att det skulle finnas konstanta påminnelser till studenter genom hela sin utbildningskarriär av de unika friheter som de tycker om att ha tack vare yttrandefriheten. Och du skulle tro att eleverna skulle komma ut ur utbildningssystemet bestämda att främja och försvara yttrandefriheten och sin egen frihet mot alla kommande. -Du skulle tro det ja.

Om så var fallet, och vem vet, kanske i ett friskare parallellt universum är det så att dessa repressiva anti-svenska sociala medier och medias politiska censur av åsikter inte skulle hända. Det skulle inte ens vara möjligt, för de skulle inte kunna hitta tillräckligt villiga anti-svenska förrädare att genomdriva sin polisstat, puritanism och deras galna anti-svenska dröm. Det skulle vara en fråga om offentlig skam. Som det borde vara nu.

Men tyvärr vänder en progressiv utbildning människor till antisvenska av instinkt. Och det gör dem fullständigt skamlösa. Det förvandlar dem till den typ av självrättiga imbecilla som skulle älska att ersätta yttrandefriheten med Europas fulaste hatbrottslagar. Och de mjukar upp svenskarna för det genom utbildningssystemet.

Barnen som kommer ut ur skolan med tanken att yttrandefriheten är en arkaisk vit suprematis bakåtsträvan, en farlig anakronism, ett hinder för framsteg som främjar hat. Dess värden är från en mer primitiv era, och den bör upphävas för att inkludera. Och sen kommer dessa barn till universitetet, där den här skiten hamras in i dem om och om igen av subversiva vänsterprofessorer bestämda på att införa i sårbara unga sinnen denna giftiga antimänskliga dröm. Och i detta verkar de lyckas.

En hel generation har tyst blivit eller hjärntvättade och felutbildade att misstro och förakta sin egen frihet, och till att betrakta det som omoraliskt att upprätthålla den, och vi ser frukterna av detta sabotage nu med ett internet som var tänkt att befria oss, men som nu används för att övervaka, censurera och kontrollera oss. De fick oss att komma och dricka i brunnen, och nu har de förgiftat brunnen. Och det har varit riktigt giftigt.

När jag ser universitetsstudenter av alla människor som protesterar mot yttrandefrihet, det är som att se någon glatt gräva sin egen grav. Och vi har alla sett otaliga exempel på detta i Sverige, inte minst i de progressivt galna asylprotesterna.

Men när man slutat skratta åt dessa knäppgökar och börjar reflektera över det faktum att så många, morgondagens ledare, inte riktigt förstår hur viktigt yttrandefriheten är, hur fundamentalt det fria samhället det är, hur viktigt det är att bevara sin eget outspädda personliga frihet, då är det svårt att inte känna oro för framtiden, och det är svårt att inte känna förakt för det utbildningssystem de har kommit igenom, och för de människor som driver det.

De fem friheterna som skyddas av yttrandefriheten, – ja det finns fem, även om jag inte nödvändigtvis skulle förvänta mig att många vet om det är:  – religionsfrihet, yttrandefrihet, den fria pressen, sammansättningen och framställningen.

Dessa är väsentliga komponenter i ett hälsosamt samhälle. Sammantaget borde de vara en väsentlig del av allt som kallar sig för universitetsutbildning, eller till och med en grundläggande utbildning. Vi vet alla att fördomar är fula, men censur är värre, för det gör inte att dåliga idéer går bort. De varar och växer. Få dem ut i ljuset där de kan undersökas, demonteras och förintas genom debatt och dialog. – Du vet så som vi brukade göra innan alla gick och blev helt galna.

Människans framsteg är beroende av frihet och fritt utbyte av idéer. Det har slutgiltigt bevisats. Det är anledningen till att den västerländska civilisationen är överlägset mest avancerad i mänsklig historia, och det är därför samhällen som utövar censur alltid släpar efter. De kvävs inifrån.

Yttrandefriheten är en skriftlig garanti för det som aldrig får tillåtas hända i Sverige. Var och en av dess fem friheter återspeglar på sitt eget sätt den väldigt viktiga kärnprincipen att ingen ska tystas, och att alla ska få höras. Det är syret i vår civilisation. Att begränsa det är att begå långsamt självmord. Och du kan komma ut ur universitetet med alla bokstavskombinationer i världen efter ditt namn, men om du inte förstår detta grundläggande koncept av frihet , och om du inte förstår och uppskattar den djupa visdomen i yttrandefriheten, då är du inte utbildad.

Du har blivit bearbetad, lurad och bedragen på din födslorätt.

 

2 kommentarer

  • Tack för att Du vill, kan och vågar producera text som vänder upp och ner på den svenska partipolitiska modellen av skolning (lära, träna och betygsätta) ENskild utvecklad och ägd mental kunskap att i nutid och mentala rum LYDA Jante och Luthers läror, återförsäkrat av skolelevens ENskild nedärvd Ågren i TallkottEN, d.v.s. att ofta livslångt förneka information som mentalt förvirrar eller vänder upp och ner på ENskild utvecklad och ägd mental kunskap i nutid, nära framtid och mentala rum i fyrarummarEN.

    Producerat i rum och tid
    Anders NätvÄrkselev

    Gilla