Sveriges regering vill premiera utvisade kriminella invandrare med bidrag och uppehållstillstånd.


Enligt en vägledande dom från 2009 måste en person, för att beviljas uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, först själv ha medverkat till fullo för att den egna utvisningen ska kunna genomföras.

Detta kommer nu den svenska regeringen att ändra på och premiera invandrare med bidrag och permanent uppehållstillstånd, även när de inte samarbetar. Rapporterar Expressen.

Av en vägledande dom från den svenska Migrationsöverdomstolen framgår det att utvisade invandrare, som kan vara kriminella, som vill stanna permanent i Sverige, själva måste vara delaktiga i att verkställa utvisningen. Om utvisningen inte fullföljs, kan de ha möjlighet att stanna på permanent basis.

Enligt Anna Lundberg, som har lett en utredning av problemet på uppdrag av regeringen, har det inte skett en enda gång att en utvisad person, som medverkat till att verkställa sin utvisning, inte har kunnat återvända hem.

Tills nu har man straffsanktionerat dem som vägrar att låta sig utvisas genom att förneka dem permanent uppehållstillstånd. Men nu kommer den svenska regeringen istället att bevilja permanent uppehållstillstånd och bidrag till utvisade invandrare, som bara på grund av andra praktiska hinder inte kan utvisas.

Christina Höj Larsen är vänsterpartiets talesman för migration, inkludering och antirasism. Hon föreslår att det är för gemenskapens bästa att utvisade personer har rätt till bidrag som ska betalas av svenska skattebetalare.

”Det är ett mycket bra studie som har så mycket viktiga förslag. Det är bara att inse att denna grupp människor inte kommer att kunna utvisas någonstans. Och då är frågan, vad är bäst för samhället? Att de fortsätter att leva i ingenmansland, där de förutom inte har rätt till något system värt namnet? Och vad tror du att dessa människor gör då?” säger Christina Höj Larsen till Expressen.

Detta innebär att utvisade invandrare, även om de är kriminella i framtiden kan belönas med permanent uppehållstillstånd och tillgång till svenska bidrag på skattebetalarnas bekostnad, om det finns praktiska hinder för utvisning.

Expressen beskriver uttryckligt i sin rapport hur två kriminella araber från Libanon, som båda är dömda till utvisning, inte kan utvisas till Libanon, eftersom landet bara välkomnar människor från Sverige om personerna själva är går med på det. De båda kriminella araberna har begått mängder med brott i Sverige i över tio år.

En av araberna har eskorterats till Libanons ambassad i Stockholm, där han vägrade att underteckna de dokument som var nödvändiga för utvisningen. Enligt gammal praxis har han således inte rätt till uppehållstillstånd. Men om Löfven-regeringen får igenom sin vilja igenom kommer detta att förändras, och det kommer att vara möjligt för dessa personer att få både sin bostad och bidrag på skattebetalarnas bekostnad.

Källor:

https://www.expressen.se/nyheter/utredningen-foreslar-lagandring-fler-utvisade-kan-fa-stanna-i-sverige/

https://resett.no/2019/01/05/sveriges-regjering-vil-premiere-utviste-kriminelle-innvandrere-med-bidrag-og-oppholdstillatelser/

 

3 kommentarer