Den Svenska Babbelsskolan


Jan Hervig

 

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. <Den Svenska Babbelsskolan>. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

Uttrycket hörs allt oftare i Sverige. Från föräldrar som upplever kaoset i skolan och som fruktar utvecklingen. Det är det nya Sverige som har skapat en babbelskola. Detta är dock ett tabubelagt område, som inte bör läggas fram som ett problem.

Regeringen strävar efter att hitta olika lösningar för att möta behoven av kvalificerade lärare, där en lösning är att utbilda nysvenska lärare med hjälp av det så kallade ”snabbspåret”. ULV – ”Utländska Lärares Vidareutbildning”. Det handlar om en genväg i utbildningen som kan motsvara två års studier.

Den anonyme läraren ”Kim” arbetar som lärare i ett område som polisen definierar som ett av Sveriges speciella utsatta områden. En del av Sverige som har svårt att rekrytera kvalificerade lärare. Han vill vara anonym, men han berättar sin historia i Aftonbladet.

Lärarnas begränsningar i förhållande till svenska språket gör att eleverna inte förstår uppgifterna, och i många fall slutar undervisningen i kaos. Hur kan regeringen och universitetet släppa till ”lärare” som inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket? Vissa människor tror uppenbarligen att de gör en socialt gynnsam insats genom att släppa in dem ändå.

Det är främst lärare från ”snabbspåret” som får jobben i de speciellt utsatta områdena-gettona. Det är svårt att rekrytera etniska svenska lärare till skolor i dessa områden. Men här finns ett skrikande behov för lärare som har kapacitet och yrkeskompetens att utveckla eleverna i det svenska språket, men här stoppar det helt upp. Återigen ser vi hur integrationen bara blir tomt prat.

Den naturliga frågan är om någon alls har gjort en riskbedömning om detta med ”snabbspåret” för lärare? Riskbedömning och konsekvensanalys är det närmaste skällsord i Sverige idag. Har någon någonsin funderat på vad som händer med elever som undervisas i svenska skolan varje dag i tre år av lärare som inte behärskar det svenska språket?

Hur ska sjuåringar lära sig att läsa om läraren inte kan uttala orden korrekt och kanske inte ens vet innebörden av orden? Hur kommer eleverna att lära sig nya ord och begrepp om läraren själv inte förstår dem? Det måste sluta med en katastrof för dessa barn.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/6nK8OQ/kaos-i-skolan-nar-larare-inte-kan-prata-svenska

Vad skulle den svenska makteliten ha sagt om deras egna barn fick en lärare som inte kunde uttrycka sig så att eleverna förstod vad som blev sagt? Det säger sig självt att dessa lärare hamnar i getton, de gör så mycket de kan, men det slutar med förskräckelse.

För många barn är skolan den enda plats där de kan höra, tala, skriva och läsa svenska. Det är ett stort svek mot eleverna att låta dem undervisas av lärare som har minimal kunskap i det svenska språket. Politikerna – eliten – bär ansvaret.

Lärarna vittnar till och med om Kaosartet arbetsmiljö i svenska skolor. Uttryckligt undersökte villkorar och grundar brända gardiner, urine i papperskorgar och öronbedövande ulyder i korridorerna. Vi bevittnar ett skolsystem i skrämmande förfall.

https://omni.se/larare-vittnar-om-kaos-pa-skolor-grat-efter-jobbet/a/21VL7G

Lärarna gråter eftersom de inte räcker till och disciplinen är frånvarande. Politikerna talar om socioekonomiska problem. De har själva lagt upp för den här utvecklingen och låtit det ske. Den okontrollerade invandringen fortsätter, skolorna måste acceptera analfabeter och placera dem bland etniska svenska studenter. Föräldrarna gråter.

Lärarförbundet rapporterar att mer än 60 000 lärare saknas redan nästa år. Politikerna kommer att lösa detta genom att släppa in studenter som vill bli lärare i skolorna men som inte fyller kraven vid intagningen. Skoleinspektionen informerar att nästan var tredje person som undervisar i grundskolan saknar behörighet.

Denna situation är kanske det tydligaste beviset på ett samhälle i total förfall. Om du kontrollerar situationen för maktelitens barn, kommer du att finna att de är skyddade från denna obehagliga utveckling. Det svenska klassamhället har aldrig varit tydligare än idag.

Källa: https://resett.no/2018/12/11/den-svenske-babbelskolen/

6 kommentarer