FN’s globala mål-Totalitär kommunism.


 Med tanke på att den 10 december 2018 samlas världens ledare i Marrakech, Marocko för att underteckna FN’s Migration Compact så kan vi anse att det gamla begreppet av nationer nu närmar sig sin död.

En säkrare, mer värdig resa för alla migranter, toppar dagordningen på global konferens i Marrakech.

Denna FN’s Migration Compact förebådar införandet av en gränslös värld där migration är en mänsklig rättighet. Det finns också klausuler som skapar ett nytt brott: Brottet att ha invändningar mot migration. Denna utveckling utgör ett totalt hån mot varje idé om utträde från någon globaliserad struktur för alla nationer på jorden.

Vad vi ser är en tydlig indikation på att FN är den största drivkraften bakom globalism.

Vad innebär detta?

Jag är medveten, och jag har skrivit om detta i ett år nu, att FN’s accepterade världsbild har avvisat tanken på nationer helt och hållet. FN ser nu världen på ett förenklat binärt sätt.

Det finns bara två regioner: Kärnan & Klyftan. (The core & The gap)

GAP & CORE MAP.jpg

Om du bor i klyftan (GAP) har du två val – att dö eller migrera.
Om du bor i kärnan (CORE) har du inga val alls – acceptera migranter, fattigdom, trångboende och ekonomisk skuld.

Forskat och analyserat här:
https://steemit.com/Life/@francesleader/Agenda-2030-No-Escape

Men rensning av klyftan mellan alla människor är inte för den uttalade anledningen av att återställa en stor del av världen. Det är faktiskt för absolut kontroll- och resursexploatering.

Det förefaller mig som att tvinga in mänskligheten att packas in i kärnan (CORE) kommer att bli katastrofal för etniciteter, kulturer och nationella identiteter. Konsekvenserna börjar redan visa sig. Vi ser migranter på resande fot i stora skaror flyende från den avsiktliga fysiska och ekonomiska förstörelsen av sina hemländer. De är inte välkomna i kärnan och spänningar ökar mellan de olika etniciteter och religioner som orsakar våld och hård konkurrens för det väsentliga i livet d.v.s. mat, bostäder och arbete.

FN, i sin strävan att omforma mänskligheten, skapar ett helvete på jorden.
Oavsett om du bor i kärnan (CORE) eller klyftan (GAP) är framtiden fruktansvärt dyster, trots den sockrade positivitet av 17 mål för hållbarhet.

När de säger ”ingen kommer att lämnas kvar”, och insinuerar att jämlikhet i rättigheter, utbildning, hälso-och sjukvård och ekonomisk stabilitet kommer att tillämpas jämt, är deras faktiska avsikt att skapa är ett globalt medborgarskap som eliminerar kultur, religioner, ägande och nationella identiteter, även avskräcker olika språk. Fri rörlighet kommer att begränsas till de mänskliga bosättningszonerna och ”omvärderade” regioner kommer att vara tabu och skyddas från mänskligheten, om de ens existerar alls. Det finns större belägg som tyder på att klyftan (GAP) kommer att berövas allt liv och utnyttjas för mineraler och energikällor.

På lång sikt är detta den globala kommunismen för de få överlevande från omvälvningen, som kontrolleras av en ofrånkomlig odemokratisk och totalitär elit.

Originalförfattarens information:

Författarens Facebook Sida: https://www.Facebook.com/franceselaineleader
Twitter: https://twitter.com/2013Boodicca
Sinnen: https://www.Minds.com/francesleader

Källa: https://steemit.com/news/@francesleader/the-united-nations-global-objective-totalitarian-communism

3 kommentarer