FN:s migrations- och flyktingpakt som ska undertecknas den 10:e Dec, är värre än du anat!


Dold bland de 38 jargonglatta sidorna bekräftar pakten ”rättigheterna” för invandrare och flyktingar. Inklusive men inte begränsat till ytterligare yrkesutbildning och diaspora, hjälp att skicka pengar till sina ursprungsländer och ett åtagande att ”utbilda” inhemska samhällen på fördelarna med multikulturalism och ökad invandring. Dokumentet insisterar på att det bygger på ”mänskliga rättigheter” och ”upprätthåller principerna om icke-regression och icke-diskriminering.”

Det innebär att ett nationellt land håller med om att inte ändra sin egen interna immigrationspolitik efter att ha anmält sig till pakten. Vilket statliga organisationer kallar ”sammanslagning av suveränitet” och vad resten av oss kallar ”ger upp suveränitet”.

Dokumentet kräver att invandrare omedelbart får samma rättigheter som infödda, inklusive men inte begränsat till rösträtt och tillgång till välfärd. Källa: Här.

do9br-hx0aarqo_-large
Den nu gömda EU-kommissionens rapport från 2010, som diskuterar EU-nationernas tröskelkapacitet för hundratals miljoner flyktingar, kan fortfarande hittas: Här

I den kan vi läsa att man vill placera 440.850.743 flyktingar i Sverige bara. Du läser rätt, man vill placera över 440 miljoner människor i lilla Sverige, det skulle definitivt utrota den svenska befolkningen fullständigt.

Det är inte bara FN som arbetar aktivt för att skapa förändringar i migrationsfrågor, men också EU och andra aktörer. Ett relevant element är EU-dokumentet som rör främjandet av flyktingar i medlemsstaterna. Dokumentet använder termer som ”obligatorisk åtgärd”, ”rättsligt instrument” och ”hårdförsäljning”, vilket tyder på en bindande karaktär och att upphovsmännen av dokumentet har erkänt svårigheten att övertyga allmänheten om förslagen.

I detta dokument har EU också beräknat den maximala absorptionskapaciteten för varje land och slutsatsen att Tyskland exempelvis beräknas ha en kapacitet på 274 miljoner människor och Sverige på 440 miljoner (tabell 12). Källa: Här

screenshot_2018-09-08-e28098race-car-hans-on-twitter-again-these-things-don_t-happen-in-a-vacuum-jews-have-historically-been-k-1

Hur FN: s Global Compact for Migration expanderar på ”hat-definitioner” för att kriminalisera eventuell kritik, även av en journalist:

De första minuterna av det här klippet är alarmerande.

När skillnaden mellan den så kallade ”Slutliga lösningen” & ”Ersättningsmigration” retoriskt försvinner … Dölj den!

FN visar nu inte längre denna sida. Man undrar varför?

screenshot_2018-12-04-undercover-fellow-on-twitter-looool-the-un-took-down-their-replacement-migration-page-today-would-an

Hur kom vi hit? Följande dokument upplyser:

Diskussionspapper Serie

Framtidens Förintelse Utbildning: 
Rollen av globalt medborgarskap och mänskliga rättigheter

av professor Zehavit Gross , ordförande, UNESCO-ordförande i utbildning för mänskliga värderingar, Tolerans och fred, Utbildningsskolan, Baran Ilan University

FN: s generalförsamlings enhälliga antagande av förintelse om förintelse 60/7 2005 och inrättandet av ett robust förintelsens minne om förintelse och utbildningsprogram betonade Förenta nationernas åtagande att se till att förföljelsen av förintelsen skulle vidarebefordras till framtiden generationer. Förenta nationerna erkände också sitt ansvar för att lyfta fram de viktiga utbildningsfrågorna om globalt medborgarskap och mänskliga rättigheter, som idag är lika pressande som någonsin, om inte mer. Det erkänner behovet av att utveckla ett nytt kosmopolitiskt minne om förintelsen som överskrider etniska och nationella gränser – ett minne som inte bara är kopplat till det förflutna men också till en gemensam framtid. En dunkel våg av främlingsfientlighet, rasism och hat översvämmar världen, och lärare måste mobilisera sig för att motstå det.

Tikun Olam ( reparera världen)

Framtidens förintelse och utbildning ligger i sin förmåga att vara relevant för kommande generationers elever. Medan studier om förintelsen är viktiga i sig är det ännu viktigare att lära av förintelsen när det gäller att främja globalt medborgarskap, mänskliga rättigheter, religiös tolerans och multikulturalism för att säkerställa att sådant ont inte uppstår igen.

På många platser världen över har förintelsen blivit en universell symbol på ondskan. Precis som förklaringen om utvandringen från Egypten från Bibeln och fångstskriet ”Låt mitt folk gå” inskränker sig från slaveri till frihet, är förintelsen nu den avgörande symbolen för den mest hemska förnekelsen av grundläggande mänskliga rättigheter – en ondska som vi kämpar för att förstå.

Paradoxalt sett kan vi förvandla undervisning om Förintelsen från ett ämne av förtvivlan till ett ämne av hopp. Vi kan förmedla meddelandet till våra studenter att möjligheten att förhindra nästa förintelse är i våra egna händer . Våra studenter kan vidta specifika åtgärder för att motverka rasism och hat på lokal, granulär nivå och detta kommer att påverka på universell, internationell nivå.

På detta sätt kan ungdomar bli agenter för förändring. Tikun olams viktigaste utbildningsbudskap ,reparation av världen, är att vi inte får vara likgiltiga, vi får inte vara medståndare, eftersom likgiltighet är dödlig. Vi måste agera! Vi måste vara agenter och facilitators mot ondskan av diskriminering, fördomar, hat och våld. Alla lärare behöver utrusta sina elever med de intellektuella och praktiska verktygen för att hantera komplexa historiska situationer.

Därför bör förintelseutbildning byggas på ett sådant sätt att världen kan motverka hat – vare sig det är baserat på ras, etnisk bakgrund, färg, kön eller religion.

Cosmopolitanism, Global Citizenship och Human Rights Literacy

Den växande styrkan hos populistiska och högra högra grupper i Europa måste berör oss alla. Den världsomspännande vågen av antisemitism där oskyldiga judar attackeras enbart för att vara judiska medan de går på gatorna i Sydney, Melbourne, Bryssel, Paris och Rom måste oroa oss. Den islamiska stats avkapningsceremonier borde leda till sömnlösa nätter. Det räcker inte att göra allmänna uttalanden av universell natur om oundviklig, banal ondska. Vi måste agera.

Under de senaste två decennierna har förintelsen om förintelsen globalt blivit en ny form av kollektiv minnesmärke. Medan händelserna har bleknat har förintelsen av förintelsen intensifierats. Inför de efterföljande folkmorden i Kambodja, Rwanda och Bosnien och Hercegovina har förintelsen blivit ett paradigm för folkmord och förintelsen har blivit relevant.

Förintelseutbildning möjliggör utforskning av mänskliga rättigheter i olika sociala sammanhang ur kognitiva, sociala och praktiska perspektiv. Det erkänner behovet av att utveckla en ny kosmopolitisk medvetenhet som överskrider nationella gränser: ett minne som inte bara är kopplat till det förflutna utan också till tron ​​i en gemensam framtid. Kosmopolitiseringen av förintelsen om förintelsen och behovet av att undvika en sådan tragedi som uppstår igen är kopplad till post-nationella processer. Således kan utbildningen om farorna med rasism och extrem nationalism bli en ikon för en ny kosmopolitisk framtid.

Samtidigt måste vi vara försiktiga. Det kan inte vara tveksamt att förintelsen av förintelsen i en universell symbol på ondska har gjort det möjligt att ta itu med det i olika kulturella sammanhang. Men det finns en väsentlig, inneboende risk att detta tillvägagångssätt kan ”normalisera” förintelsen och därigenom minska det. Normalisering kan leda till ”mjuk” förintelse från förintelsen. Inte aggressiv, uttrycklig förnekelse, men förnekelse av dess grundläggande judiska element. Dessutom finns det en tendens att beskriva vissa racespänningar och konflikter som en ”förintelse” när en sådan jämförelse är olämplig. Överskottet av termen kan därmed göra det billigare.

Vi måste integrera det universella budskapet med den särskilda judiska historien för att underlätta moralisk aktivism, reflektion och jämförbarhet. På så sätt kan vi uppmuntra minnet av kultur genom att engagera oss med det förflutna för att utveckla ett engagemang för en bättre framtid (brutto 2008). Påminnelse är inte en statisk bild av det förflutna; Det är också en dynamisk uppgift för framtiden, vilket utgör stora utmaningar för hela civiliserade världen. Begreppet hemmagjutning inspireras av FN: s definition av en fredskultur. Förenta nationerna (1998, 1999) definierade en fredskultur som en uppsättning värderingar, attityder, beteenden och livsformer som avvisar våld och förhindrar konflikter genom att ta itu med sina grundläggande orsaker för att lösa problem genom dialog och förhandlingar mellan individer , grupper och nationer. En minneskultur är en hermeneutisk process som innebär kontinuerlig anpassning, kritik och reflektion. Minnelsens framtid är beroende av utbildning.

Utbildningsrollen

Vi måste använda dessa diskussioner för att säga till världen: FÖRSÖK INTE, LÄS DET HÄLLER IGEN. Människan måste vara vaksam och Förintelsen är en av de uppvakningar, ett av de verktyg vi behöver för att vi ska kunna komma ihåg och kunna ge en ljusare framtid för våra barn och barnbarn.

Med de enorma utmaningar som vi står inför måste vi samarbeta för att samla personliga, professionella och ekonomiska resurser och göra det högt och tydligt att rasism och hat bara leder till våld där oskyldiga lider! Vi måste hålla denna diskurs brinnande för att väcka nuvarande och kommande generationer.

Min personliga historia gör mig bara för medveten om detta imperativ. Det är därför jag är djupt involverad i fredsutbildning och i tjugo år har jag varit en facilitator av en konfliktlösningskurs. Därför bestämde jag mig för att ägna mig åt att förstå och stärka Holocaust-utbildningens roll för kommande generationer.

Jag heter Zehavit – för Zlata – min mormor. Zlata betyder guld på polska och det här är meningen med mitt hebreiska namn – Zehavit. Jag har inte ett fotografi av min mormor, men jag kommer ihåg att min mormor ofta skulle berätta för mig hur mycket jag liknade hennes mamma. Jag har försökt att föreställa mig Zlatas sista resa till gaskammaren. Hur hon stod i linje, inte veta vad ödet väntade på henne. Jag trodde att om en ängel skulle komma från himlen och berätta för henne ”inget kan ske, är ditt öde förseglat, men du borde veta att du kommer att ha ett barnbarn som kommer att vara privilegierad att bo i landet Israel och bli inbjuden till Förenta nationerna för att diskutera framtidens förintelsen ”, hade hon inte trott det. Hon hade verkligen sett himlen ut och sa: ”Det kommer bara att hända när Messias kommer”.

Vi är hedrade att leva i en av de mest underbara perioderna i mänsklig historia. Vi lever i en värld av avancerad teknik, kunskap och materiell rikedom och frågan är vad vi gör med det? Har vi lärt oss att leva i fred med varandra? Har vi lärt oss att respektera skillnad och andras mänskliga rättigheter? Om vi ​​tittar runt om i världen kan vi se stora utmaningar. Med all vår teknik har vi inte lärt oss att övervinna ondska. Ändå är det vårt ansvar att arbeta för en bättre värld. Och förintelsen måste genom utbildning bli ett kraftfullt verktyg mot rasism, som hjälper till att utbilda sig mot en bättre, rättvisare, kosmopolitisk framtid till gagn för hela mänskligheten.

Diskussionsfrågor :

  1. Varför tycker författaren att utbildning om förintelsen är viktig?
  2. Vad är tikkun olamoch varför är det viktigt för ungdomar?
  3. Förklara varför författaren anser att det finns både fördelar och risker vid förintelsen av förintelsen som en universell symbol på ondskan?
  4. Zehavits mormor omkom i förintelsen, men hon är fortfarande hoppfull för en bättre värld.Vilken roll har utbildning att spela i detta?

Vi antar att ovanstående diskussionsfrågor är för skollärare så att ”ungdomar kan bli agenter för förändring”. Frågan är fortfarande, agenter för förändring för vem?

5a50fc232f50e-2

Du är på väg att bli en minoritet.

I följande klipp nekar Huffington Post att försäkra dig om att avsikten med öppna gränser är hedervärd. Njut av den!

screenshot-2018-4-1-michael-graham-on-twitter-wonder-why-pms-and-presidents-listen-to-some-jews-but-not-others-e280a6

5b9d4f3e4a382

Det kan vara dags att fråga några fler frågor om vissa historiska berättelser om Europa ska ”överleva”. Otroligt nog, till och med barnbarn av allierade andra världskrigets veteraner är som standard ”skyldiga” till förintelsen som standard! Läs: Staten efter det andra världskriget Europa och världen idag avslöjar störande inkonsekvenser om ”god krig” -skildring … Hade kommunism och terrorism vinna?

germanys-war

Läs om Tysklands krig här

 

Källa: http://www.renegadetribune.com/the-un-migration-refugee-pacts-to-be-signed-12-11-18-are-worse-than-you-know/

4 kommentarer