Kontrollerad opposition – vad är det?


Du har säkert hört talas om ”kontrollerad opposition” nån gång. Men vad är det och hur fungerar kontrollerad opposition? Kontrollerad opposition är följden av psykologiska operationer “psyops” med syftet att kontrollera massornas uppfattningar och beteenden. Många “psyops” bygger ursprungligen på metoder utvecklade för militära ändamål, vilka idag ofta är tillämpade för politiska och ekonomiska mål.

Kontrollerad opposition är en proteströrelse, motsatta eller avvikande röster som faktiskt leds och kontrolleras av regeringen. Nästan alla regeringar i historia har använt denna teknik för att lura och dämpa sina motståndare. Särskilt en som är värd att notera var Vladimir Lenin som sa: ”Det bästa sättet att kontrollera oppositionen är att leda den själv.”

Genom historien har nästan alla regeringar använt denna teknik för att lura, underkuva och avleda uppmärksamheten från den faktiska oppositionen. Hjälpt och underblåst av samma delaktiga mainstream-media som finansierade den politiska kampanjen för den valda tjänstemannen medan man också hanterar och kontrollerar dennes offentliga perception. -Vakna!

 Kontrollerad opposition är en strategi där en individ, organisation eller rörelse är dolt kontrollerad eller påverkas av en 3:e part och den kontrollerade enhetens verkliga syfte är något annat än dess offentligt angivna ändamål. Den kontrollerade enheten tjänar en roll av massbedrägeri, övervakning eller politisk/social manipulation. Den kontrollerade parten framställs som en motståndare till den kontrollerande partens intressen.

Dess primära mål är att dominera, leda och kontrollera det ”motsatta åsikterna” och avleda allmänhetens uppmärksamhet bort från fakta d.v.s. det är inte opposition alls i någon form. – Det är tillverkad opposition som syftar till att se ut som den riktiga/sanna oppositionen.

Syftet med kontrollerad opposition är:

 • Att välja eller kontrollera en motståndsrörelse för att neutralisera det hot som en gräsrotsrörelse skulle innebära för en etablerad maktstruktur.
 • Att föregripa eller neutralisera sann men negativ information genom att sätta dess förkämpe i en skev eller stigmatiserad position av en person eller grupp. Sanningen kan vara späckad med felinformation eller sanningen i budskapet kan neutraliseras genom association på grund av de extrema, radikala, eller obehagliga positioner som innehas av den kontrollerade enheten (person eller grupp) som avslöjar informationen eller ”bekämpar” en position. Den stigmatiserade eller förvanskade sanningen i sin tur styr människor bort från sanningsenlig information som normalt skulle orsaka kritik eller ett allvarligt bakslag mot den kontrollerande parten.
 • Att kapa mål och åtgärder av en organisation eller rörelse för andra syften än de som var den ursprungliga avsikten av gräsrotsrörelsen.
 • Att ge allmänheten den falska illusionen av val genom att presentera ett politiskt parti eller organisation som ytligt talar till önskningar eller frustration av folket men vars handlingar sedan inte går vidare med de angivna målen för organisationen.
 • Att sprida vilseledande information eller bedrägeri till massorna. Styra massorna i fel riktning eller missrikta deras energier, övertygelser och handlingar.
 • Att avslöja och övervaka den sanna oppositionen.
 • Att skapa en kaotisk och splittrande miljö där oppositionen inte kan hålla samman och det skapas allmän misstro och därigenom se till att en organiserad opposition med tydliga mål och prioriteringar aldrig manifesterar.
 • Att agera på ett sådant sätt att det ytligt tycks gynna oppositionen, men i sanning främjar ändamålen av den kontrollerande parten.

Strategin för kontrollerad opposition fungerar bäst under omständigheter där massorna är lättlurade, godtrogna, saknar kritiskt tänkande och inte kan se helheten i bilden och se hur de åtgärder/passivitet eller manipulation av information från den kontrollerade enheten gynnar den kontrollerande enheten.

Allt detta ser vi tydliga exempel på i Sveriges media, populär-tv, artistframträdanden och debatter. Vi som är medvetna kan i alla falla se det, vi är inte lika lättlurade som resten.

Ju djupare du dyker ner kaninhålet ju mer kommer du att inse att du har programmerats sedan födseln. – Det är en mycket hård verklighet, men det är sant!

Insikter i den kontrollerade oppositionen

Om ett stort antal människor vet om det, är det mest sannolikt att man vill att de ska veta det.

 • De pratar mycket om sanning. – Om de inte gjorde det skulle det vara lättare att identifiera.
 • De berättar aldrig hela sanningen och det finns några återkommande ämnen som de aldrig kommer att beröra. – Det är det enklaste sättet att identifiera dem.

Ju mer vaken du är desto lättare är det att känna igen dem. Det är en pågående process av uppvaknande.

Exempel på kontrollerad opposition

Jag kommer att gå ut på en riskfylld väg här då en del, eller många av namnen på följande lista kommer att förvåna och utmana vissa människor. – Tillåt ändå mig att lägga till några sammanhang. Jag uppmuntrar dig att göra ytterligare forskning och att ställa frågor.

 • Kommunism & Stalin: Vem finansierade Marx? Vem stod bakom bolsjevikernas revolution? Vilka grupper gjorde Stalin till mål och dödade? Vilken grupp har Stalin inte rört? Västvärlden behöver alltid en syndabock, en bogey-man och ett hot. En gång i tiden var det kommunism, i dag är det terrorister av alla slag.
 • Kina & Mao: Kommunismen finansierades av väst (se 1). Mao Zedong fick sin start som redaktör för ”Yale China Association student Magazine” där han åter fokuserade på ”Tanke re-orientering”, och drev en bokhandel på sin medicinska högskola. (Källa: Wikipedia)
 • Al-Qaida & ISIS: Al-Qaida skapades av CIA för att bekämpa ett amerikansk proxy-krig mot Sovjetunionen i Afghanistan. Programmet gick under jord efter krigsslutet. ISIS är i huvudsak al-Qaida i nytt varumärke.
 • Wikileaks & Assange: ”Jag är ständigt irriterad över att människor distraheras av falska konspirationer som 9/11, när runt omkring vi ger bevis förverkliga konspirationer, för krig eller massfinansiella bedrägerier.”
 • Hur är det med Bilderbergkonferensen? ”Det är vagt konspiratoriskt, i en nätverksmening. Vi har publicerat mötesanteckningarna.” -Julian Assange, Belfast Telegraph.
  Assange talar inte om västerländsk statligt sponsrad terror och medan han har talat om banker, har han inte attackerat centralbankerna, BIS eller Världsbanken.
 • Edward Snowden: Han berättade för oss att NSA spionerar på oss. – Visste vi inte redan det? Snowden talar inte om eller släpper dokument om västerländsk statligt sponsrad terror, illegala krig, ockupationer, tortyr, 9/11 eller ens korrupta politiker eller bankirer. – Om han hade tillgång på top-nivå borde han ha kunnat hitta några bevis. Den amerikanska regeringen tillät även hans påle-dansande fästmö att flyga till Ryssland och gifta sig med honom.
 • Bernie Sanders: Hans kampanj saboterades av DNC och manipuleras av superdelegater och Bernie stod inte upp och talade om det och efterfrågade förändring. Han spelade sin roll eftersom hans jobb helt enkelt var att se till att Hillary vann nomineringen. Han användes också för att öppna debatten om socialismen, dit USA och världen är på väg (se punkt 1 om kommunismen).
 • Alex Jones: Alex talar en hel del sanning och han har väckt upp en massa människor men det finns ämnen som han inte kommer att beröra att jag inte är beredd att gå in på detta stadium annat än att föreslå att du forskar kring vilka det var som Stalin inte gjorde till mål och dödade (punkt 1). Alex förlorar ofta greppet, titta på hans diskussioner med Piers Morgan på CNN. Dessa diskussioner är avsedda att få honom framstå som galen och han sparade det för CNN så att massorna som såg det lättare skulle avfärda honom som en galning.
 • ALLA mainstream media: De sprider alla lögner, det finns inget sådant som sann undersökande journalistik. 90% av svenska medborgare får sina nyheter från ett fåtal medieföretag som alla är kontrollerade av statliga organ.
 • Musiker, skådespelare & kändisar: Vi har bara de senaste dagarna sett rubrikerna om t.ex. Celine Dions nya könlösa klädlinje för barn, som inte är annat än djävulsdyrkan och normalisering av pedofili. Vi har sett och hört skådespelare och komiker som uttalar sig så uppåt väggarna att man får gåshud:
  ”Sverige har aldrig varit säkrare.” – Magnus Betnér
  ”De flesta av er som ser denna video kommer aldrig bli våldtagna.” – Magnus Betnér
  ”Rösta inte på SD, de är homofober.” – Jonas Gardell
  (Jonas har glömt att homofobi är individuellt och personligt. Inte politiskt.)
  Ja! listan kan göras oändlig.
 • RT-nyheter: RT lobbygrupper för kulturell marxistisk progression, FN: s Agenda 21, Agenda 2030, FN:s migrationsavtal och Global warming propaganda.
 • Nästan all alternativt media: De större och mer populär av de alternativa media-organisationerna är ju mer eller mindre kontrollerad opposition. De talar en hel del sanning men återigen, det finns många ämnen som de bara inte kommer att vidröra.

Och så många fler. – Det mesta av det vi får höra är stora, feta, fabricerade lögner!

Du tror mig inte? Jag uppmuntrar dig att göra din egen forskning!

En kommentar