Vad har globalisterna att tjäna på fri invandring?


extra_extra.jpg

Det händer att jag springer på en riktigt bra text på Facebook ibland, det finns många bra tänkare och skribenter där. Normalt sett så brukar jag inte återge dessa så ofta, men ibland är det bra. Så bra att det är värt att återblogga. Jadranka Trifunovic skrev häromdagen ett bra inlägg i en grupp…

Så vad har globalisterna att tjäna på fri invandring från tredje världen till Sverige och EU? En förklaring är WTO:s agenda för internationella handelsregler som bland annat innefattar global lönedumpning och social nedmontering, vilket påskyndas av en permanent underklass av invandrare. Detta försvagar fackens makt, ökar konkurrensen om jobben och leder till fler låglönejobb.

En växande radikaliserad muslimsk minoritet, som förespråkar sharia och blir allt svårare att assimilera, underminerar också de västerländska demokratiska nationerna på sikt. I detta sammanhang har globalisterna paradoxalt nog fått draghjälp av identitetsvänstern, som aktivt underblåser segregationen av etniska och religiösa minoriteter i samhället.

Även bankerna tjänar på en stor invandring: ju fler som flyttar till ett land, desto större blir bostadsbristen nånting som vi har i Sverige.

Som en konsekvens av detta ökar bostadspriserna och bankerna kan låna ut mer pengar och tjäna ränta på dessa.

En annan anledning är att länder som Sverige och Tyskland behöver låna stora belopp till statskassan för att finansiera asylinvandringen; även här har de globalistiska investerarna en möjlighet att låna ut stora belopp för att finansiera asylinvandringen från tredje världen.

Bilderbergaren George Soros, gör allt att skapa kaos i Europa som låg bakom valutaspekulationerna mot den svenska kronan på 1990-talet, har också anklagats för att finansiera den illegala invandringen till EU.

Bland annat har Soros vänsterliberala så kallade icke-statliga organisationer, NGO:er, verkat för att Ungern ska öppna gränsen för fri invandring. Dessutom har Soros sponsrat en handbok för illegal immigration till EU.

George Soros har i en debattartikel föreslagit att varje EU-land ska betala 15.000 EUR för varje immigrant årligen och att staterna ska ta lån för att finansiera detta:

CITAT:

”Adekvat finansiering är avgörande. EU bör avsätta 15.000 EUR per asylsökande för de första två åren för att täcka kostnaderna för bostäder, hälsovård och utbildning – och för att göra flyktingarna mer attraktiva för medlemsstaterna.

EU kan finansiera detta mottagande genom att emittera långa obligationer med hjälp av sin till stor del outnyttjade AAA-klassade lånekapacitet, som även kommer att ge en berättigad finanspolitisk stimulans av den europeiska ekonomin.

EU skulle årligen behöva avsätta minst 8-10 miljarder EUR till gränsstaterna, med tillskott från USA och resten av världen. Dessa fonder skulle kunna läggas till de långfristiga obligationerna för att stödja asylsökande i Europa.”

Vad George Soros föreslår är i praktiken att EU och dess medlemsstater ska öka upplåningen från finansiella institutioner, som Soros själv har ägarintressen i. EU:s befolkningar kommer alltså att skuldsättas och de finansiella institutionerna kommer att tjäna pengar på räntan.

Ett tecken på detta system är att Magdalena Andersson hösten 2015 lånade 11 miljarder SEK enbart för att finansiera asylmottagandet.

Undrar …vad har hänt med pensionspengarna? ..Jaaa..Vi finansierar asylmottagandet..

2 kommentarer

  • Tack för bra artikel. På vilket sätt gynnar massinvandringen politikerna? Är det röster och och höga arvoden från Rothschildbanken eller liknande. Reinfeldt erhöll ca 23 milj när han avgick som partiledare.

    Gilla