Ett svar till viralgranskaren om FN avtalet som tar livet av Sverige.


”Under ett FN-toppmöte i december väntas ett nytt globalt migrationsramverk antas. I sociala medier har ramverket omgärdats av rykten och varningar. Men bilden som målas upp stämmer inte överens med verkligheten, enligt flera experter som Viralgranskaren har pratat med.”

Så inleder Viralgranskaren en artikel där man bland annat nämner Rosa Traktorn som källa till desinformation och ryktesspridning. Viralgranskaren har inte läst riktigt ordentligt vad Rosa Traktorn faktiskt skriver, och har inte heller kontaktat mig för en kommentar.

Vad Rosa Traktorn rapporterat om är samma saker som nu Expressen går ut med, att flera länder backar ur avtalet, att det inte är juridiskt bindande utan en rad rekommendationer som länder som skriver på avtalet kan följa om de vill.

Vad Viralgranskaren INTE säger är att det finns inga skäl att skriva på ett icke juridiskt bindande avtal om man ändå inte har för avsikt att uppfylla rekommendationerna i det. Man kan således anta att Sveriges regering HAR för avsikt att uppfylla rekommendationerna och använda avtalet som inkörsport till mer detaljerade lagar och regler som utgör ett rent hot mot landet och dess befolkning. Det är vad Rosa Traktorn har skrivit om.

Viralgranskaren har talat med en rad experter säger man. Det rör sig om två jurister som båda är globalister och arbetar för att införa FN’s makt över Europa.  Henry Mårtenson som jobbar på enheten för migrations- och asylpolitik vid Justitiedepartementet och Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty. Dessa två utgör knappast en rad experter som skulle väga tyngre än den inställning nu flera länder har till avtalet och nu alltså backar ur avtalet.

Expressen skriver: ”FN:s globala migrationsramverk ”Global compact” kritiseras av en rad länder för att vara otydligt och hota ländernas självbestämmande. Men Stefan Löfven vill ändå skriva under. ”Slutdokumentet utgör för svensk del ett balanserat dokument”, står det i ett UD-protokoll som Expressen tagit del av.

Nu kräver M att regeringen kommer till riksdagen och redogör för förhandlingarna – samtidigt som SD gör gemensam sak med Fremskrittspartiet i Norge och Dansk Folkeparti i Danmark.”

Viralgranskaren är inte helt uppriktiga i sin analys och kritik och de har tidigare skrivit om Rosa Traktorns kritik om ett annat avtal. Barcelonaavtalet.

Där kritiseras Rosa Traktorn för att sprida desinformation, trots att det som skrivs är precis vad Barcelona avtalet är, ett handelsavtal. Rosa Traktorn har aldrig skrivit att Barcelonaavtalet är en direkt orsak till massinvandring, utan att det är en INDIREKT orsak då Barcelonaavtalet används som inkörsport till andra lagar och regler som inte kunnat skapats utan avtalet. Avtalet i sig ÄR ett handelsavtal och har aldrig påståtts vara nåt annat. Det som ifrågasatts är HUR det används.

Även i den artikeln från Viralgranskaren hänvisas till experter och till Lena Hjelm-Wallén, S, som deltog vid Barcelonakonferensen och skrev under deklarationen.

Det är experter som är partiska och självklart är Lena Hjelm-Wallén partisk i frågan då hon skrev på det. Hon skulle aldrig säga nåt annat.