Svenska kommuner – ett rapporterat kaos


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. <Svenska kommuner – ett rapporterat kaos>. Artikeln är översatt till Svenska av Rosa Traktorn.

Jag överlämnar därmed till hans bidrag.

bar2

svenska kommuner

Under det svenska valet var det tyst om svenska kommuners ekonomi. Om politiker uttalade sig var det med intrycket av att den kommunala sektorn gick med stor vinst. ”Svensk ekonomi går så det susar”, var något vi ständigt hörde från alla partier, med undantag från de spetälskas parti Sverigedemokraterna.

Det verkar faktiskt som om de flesta svenskar har trott att kommuner har obegränsad med medel. Men med dagens utsikter till en lågkonjunktur i Sverige, samtidigt med handlingsförlamade politiker, som inte ens vill prata med varandra är utsikterna för kommuner värre än någonsin.

Expressens ledarskribent Anna Dahlberg skriver att kommunernas icke-finansierade välfärdsbehov utgör ”en kostnadsbomb som ingen talar öppna om”. Redan till nyår kan flera kommuner hamna i en situation där de inte kan kontrollera sin egen ekonomi och måste be staten om hjälp. Men staten är inte som den en gång var, och var tog regeringen vägen?

Nu är det så att svenska kommuner efter den sista lagen är solidariskt ansvariga för den enorma skuld som har uppkommit de senaste åren. Det innebär att inga kommuner kommer slippa undan från den ekonomiska kris som kommer drabba enskilda kommuner. En kommun kan heller inte gå i konkurs, men skattebetalarna blir de som lider, och måste ta smällen.

En så kallad ”övergångsbudget” kommer att slå hårt mot kommuners ekonomi. Allt fler kommuner rapporter att de har nått en smärtgräns och måste dra i nödbromsen. Det är väl knappast någon som tror på att en ny regeringen ska vara på plats innan 15:e november, det datum den tillfälliga regeringen Löfven måste lägga fram en sådan budget.

I princip är budgeten den samma som 2018 års budget, utan ökningar, som det uppenbart är ett skrikande behov av i kommunerna, där politiker är vana vid att kräva och få. Det innebär att 5 miljarder kronor i offentliga bidrag till kommuner totalt uteblir, en situation som beskrivs som ganska dramatiskt av den socialistiska tidningen ”Kommunalarbetaren”.

Den politiska osäkerhet i riksdagen ställer till det ytterligare att för kommunerna, som nu arbetar med sina budgetarbeten. Kommunala skattesatser måste vara klara senast sista dagen i november.

”Situationen är extremt oklar”, säger Annika Wallenskog, chefsekonom i Sveriges kommuner och Landsting (SKL). ”Några räknar med att få del av de 5 miljarder, oavsett, andra tror inte det kommer att hända med dagens situation”.

Ekonom John Hassler vid ”Institutet för internationella ekonomiska studier” vid Stockholms universitet säger: ”Jag tittade på den ekonomiska tillväxt per capita för 2017 och Sverige var näst sämst när det gäller BNP per capita i hela EU”. Han berättar också att i historiska sammanhang befinner sig Sverige i en av de svagaste perioder någonsin, värre än under krisåren på 1970 och 1980 talet.

Inte minst är det den demografiska utvecklingen i kommunerna oroväckande. Löfvens försäkring om att invandrare är en sådan stark resurs i arbetslivet, skakar människor på huvudet åt idag. När en huvudsaklig del av nysvenskar är analfabeter säger det sig självt att även detta är en illusion. För att bidra till i hälsa och vård där det finns ett stort behov av personal, behövs det många års utbildning, och minst baskunskaper i det svenska språket, det tar också tid. Och dessutom vill inte muslimska kvinnor ha någon som helst närheten att etniska svenskar, de otrogna. De kräver att en läkare är muslim. Men dem kan du leta länge efter.

Den svenske ekonomen Tino Sanandajis bok ”Tio tusen miljarder”.

Den nya boken väckte uppsikt, och tydligt obehag hos många politiker. Boken handlar om obalanser i den svenska ekonomin och politikers ständiga skönmålande av landet. Kapitel 3 i boken beskriver väl kommuners ekonomiska situation.

Sanandaji pekar på att kommunernas ekonomi står inför en följd stora problem, som finansieringsunderskott, skulder och kostnadsökningar. Kommunsektorns totala skuld 2017 var 845 miljarder kronor. Skuld har fördubblats sedan 1995, och har ökat med ca 6 procent per år, dubbel så mycket som den svenska ekonomin i övrigt.

Den extremt låga räntenivån i Sverige har frestad många kommuner till ökade lån. ”Hade detta handlat om privata företag skulle en av fem kommuner har varit konkursmässiga”, säger Greger Gustafson i försäkringsbolag Skandia. Men kommunerna går som sagt inte i konkurs.

Hälften av kommunsektorns låneskuld hanteras idag av företaget ”Kommuninvest”. Hittills har den varit praktiskt taget gratis å låna. Den genomsnittliga räntan för kommuner är noll ränta eller negativ ränta. Det säger sig även att en justerad räntenivå på 4–5 procent blir en smärtsam ändring av verkligheten.

Om Sverige drabbas av en lågkonjunktur, som många ekonomer har förutspått, blir kommuner tvingade att först och främst dra ner ytterligare på hälsovård, assistans och skola. Ett formidabelt problem är att minst 230 000 svenska pensionärer redan har så låga pensioner att de redan nu befinner sig i kategorin ”fattiga”, och muslimska migranter prioriteras före dem i alla situationer. Så situationen kan alltså snabbt bli mycket värre.

Förra året passerade Sveriges befolkning 10 miljoner, efter den rekordartade invandringen, och alla indikationer är att okontrollerad invandring av muslimer fortsätter. Detta pressar kommunernas kostnader till bristningsgränsen. Landet står inför en demografisk utmaning av dimensioner och räkningen kommer oavsett att belasta de svenska skattebetalarna, för staten har redan förutsatt att stjälpa över de långsiktiga kostnaderna de nya svenskarna på kommunerna.

Den senaste tidens omröstningar tyder på att Sverigedemokraterna kommer att få ännu större stöd i ett nytt val. Och nytt val måste det bli när absurdteatern i Rosenbad i Stockholm en dag tar slut.

Mitt tips är att situationen ”Svensk Riksdag” blir permanent.

Källa: https://resett.no/2018/11/12/svenske-kommuner-et-varslet-kaos/

 

En kommentar