785 islamistiska extremister i Sverige – många är kvinnor.


Under veckan har svensk media slagit på stort och rapporterat om islamism i Sverige. Det är ovanligt, och säkert något som hade rubriceras som hets mot folkgrupp om det inte varit just svensk media och SVT som skriver om det. Naturligtvis är rapporteringen med säkerhet tagen i underkant och naturligtvis sammanflätar man rapporteringen med högerextremism för att vara på den säkra sidan.

”De utgör det största terrorhotet i Sverige. Nu visar en ny rapport, som bygger på data från Säpo och Polismyndigheten, att 785 personer kan kopplas till de islamistiska extremistmiljöerna. Majoriteten är födda utomlands och mer än var tionde person är en kvinna.” skriver SVT i en artikel den 13 Nov.

Och kriminologen Christoffer Carlsson säger: ”Islamistisk extremism kan finansieras genom brottslig verksamhet.”

Att islamism finansieras genom brottslig verksamhet är det väl knappast någon som inte redan känner till. Till den verksamheten tillkommer sen enorma regeringsbidrag också. (Vilket borde vara lika kriminellt).

Sverige är ett av de länder som har haft flest konfliktresenärer (IS-Krigare) till Syrien och Irak per capita. Islamistisk extremism ligger också bakom två svenska terrordåd i närtid, som båda skedde på Drottninggatan i Stockholm.

”Den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortfarande det största hotet när det gäller terrorattentat i Sverige”, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen.

785 personer kopplas till islamistisk extremism

Rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet”, som ger en unik inblick i svenska extremistmiljöer, bygger på uppgifter från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Enligt den kan 785 personer kopplas till den islamistiska miljön. Det kan jämföras med 575 personer sammantaget i vit makt-miljön och den autonoma vänstern (382 respektive 193).

Säpo har tidigare uppskattat antalet islamistiska extremister i Sverige till 2 000 personer. I den här rapporten ingår dock bara centrala individer vilket gör att mörkertalet kan vara stort. Det gäller såväl islamister som höger- och vänsterextremister.

”Antalet individer som finns inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige har ökat väsentligt under senare år. Vi har gått från att tala i termer av hundratals till tusentals. Det här är en utveckling som pågått under närmare tio år och även om det rör sig om ett fåtal personer, sett till hela samhället, så är det förstås oroväckande att antalet personer som tycker det är rätt att begå brott i syfte att ändra samhällsordningen ökar”, säger Ahn-Za Hagström.

Sammanhållningen stor i islamistiska miljön.

”Till skillnad från vit makt-miljön och den autonoma miljön, som ofta är baserade kring organisationer som NMR och AFA, är den islamistiska miljön betydligt mer löst sammansatt i informella nätverk och grupperingar, den är därmed mer flyktig och relationsbaserad, snarare än organiserad. Sammanhållningen är dock ganska stor”.  Säger Christoffer Carlsson, kriminolog och medförfattare till rapporten.

Islamister i siffror

 • 19 år är typåldern för en islamistisk extremist.
 • 86,5 procent är män.
 • 13,5 procent kvinnor.
 • 43,3 har gått gymnasiet.
 • 9,4 procent har högskoleutbildning.
 • 71,7 procent är födda utomlands.
 • 26,4 procent är födda i Sverige och har en eller två föräldrar som är födda utomlands.
 • 1,9 procent är födda i Sverige och har två föräldrar som är födda i Sverige.

Det är knappast världsomvälvande siffror. Snarare tvärtom, precis som när det gäller den höga andelen inrikes födda i vit makt-miljön. Att det ser ut så beror på de förutsättningar kring vilka miljöerna organiseras och att 13,5 procent är kvinnor förvånar inte Christoffer Carlsson.

Den typiske islamistiske extremisten är enligt rapporten…:

 • … en ganska ung man, runt 20 år.
 • … med drygt 70 procents sannolikhet är han född i utlandet och är han inte det har han nästan garanterat föräldrar som är det.
 • … i genomsnitt något mindre välutbildad än individerna i den autonoma miljön, men mer välutbildad än de i vit makt-miljön.
 • … i jämförelse med andra extremistmiljöer mindre sannolikt en dokumenterad psykisk ohälsa.
 • … har i sju fall av tio misstänkts för brott, oftast ett våldsbrott

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/785-islamistiska-extremister-i-sverige