En medborgares röst.


Jag blev idag kontaktad av Ulrik Petersson, han är industriarbetare i Skillingaryd, gift och aktiv i Pingstkyrkan och han är Sverigedemokrat. En typiskt vanlig svensk medborgare med tankar och funderingar om vad som pågår i vårt land. Han skriver till mig angående tre saker han funderat på och han skrev tre små korta sammanfattningar av dessa och frågar mig om jag inte kan publicera det, och självklart kan jag göra det.

Kan hända att detta kan bli en start för honom att skriva ner mer av sina funderingar och farhågor och genom mig få en kanal att uttrycka det till många fler som kanske har samma eller liknande funderingar.

Det första Ulrik skickade mig handlar om varför man tog bort annandag pingst som helgdag. En traditionsbunden helgdag som funnits i Sverige i generationer. Han skriver följande om det:

Gör annandag pingst till helgdag igen!

Varför togs annandag pingst bort som helgdag? Fram till 1772 firades pingst rejält. Då var det inte bara pingstafton, pingstdagen och annandag pingst, utan även tredje- och fjärdedag pingst firades.

2005 bestämdes att Sverige skulle fira nationaldagen som röd dag. För att inte förlora arbetsinkomster beslutades att en annan helgdag skulle strykas. Det stod mellan 1:a maj och annandag pingst. 1:a maj fick överleva.

2004 presenterade förre EU-kommissionären Anita Gradin sin utredning i nationaldagsfrågan. Hennes förslag gjorde nationaldagen till helgdag och tog bort annandag pingst. Sista gången annandag pingst var en helgdag var 2004.

Det är dags att införa annandag pingst i almanackan igen och flytta på dessa försiktiga politiker i Sverige som inte känner till sitt lands historia och ursprung. Det kristna arvet har byggt upp vårt land Sverige. Det bästa är att både annandag pingst och nationaldagen ska vara helgdagar. Föräldrar, barn, ungdomar och äldre behöver annandag pingst för att hämta kraft till vardagens alla bestyr.

Många par gifter sig vid pingst, det har blivit en tradition i Sverige. Äktenskapet är till för man och kvinna, ett heligt förbund instiftat av Gud själv. Vi firar pingst för att den helige Ande föll över den första församlingen i Jerusalem och han är lika verksam i dag över hela vår värld. Läs Apostlagärningarna kapitel 2 i Bibeln som är Guds ord. Vi behöver vända vårt land Sverige i rätt färdriktning igen.

Jesus själv säger i Johannes 14:6: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Vidare står det i Apostlagärningarna 4:12: ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Nu är jag som driver den här bloggen en rakt igenom ateist. Men för den skull inte alls omedveten om våra religiösa grunder och traditioner. Ulrik har en riktigt god poäng när han ser att vi behöver återskapa våra traditioner och vårt kulturarv. När man tar bort religiösa och kulturella traditioner skapar vi ett vakuum som snabbt fylls upp av andra religiösa och kulturella element som inte alltid är av godo.

Det andra som Ulrik har tankar kring är EU frågan. Den frågan har berört många och de flesta jag talar med vill se Sverige träda ut ur EU. Det vill Ulrik också, han skriver följande:

Swexit – ja tack!

Svenska politiker har skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen, vilket innebär att det krävs två mandatperioders majoriteter för att ändra beslutet, innan man ens kan påbörja sitt utträde.

Sverige ska gå ut ur och lämna EU eftersom medlemskapet kostar Sverige 40 miljarder kronor varje år. Det är bättre att satsa dessa pengar på fattiga länder samt skola, vård och omsorg i Sverige.

Politikerna i Sverige måste våga utlysa nyval om EU för de vet att svenska folket kommer att rösta nej till EU vid en ny folkomröstning. När Sverige röstade ja till EU var unionen något helt annat än den är i dag.

Wallström varnar för Brexit eftersom ett sammanfallande EU samman kan innebära en katastrof för politikerlönerna i hela unionen. Jimmie Åkesson säger att EU har blivit ett monster.

Det vi ska arbeta för är att svenska folket själva ska bestämma vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi måste stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Svenska folket måste få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

Fler länder bör följa Storbritannien

Min förhoppning är att fler länder, även Sverige, på sikt kommer att följa Storbritanniens väg och kräva att makten flyttas tillbaka till de enskilda länderna. Och om detta inte sker, bör länder överväga att lämna unionen innan EU har blivit den fullskaliga federation vissa vill skapa. Handel och samarbete är en självklarhet, men utan politisk överstatlighet.

EU vill ta makten på så många områden som möjligt ifrån de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid! – Swexit, ja tack!

 Jag tror Ulrik har ungefär samma tankar i frågan som de flesta av oss som gärna ser ett utträde ur EU. Men som han själv påpekar så är vårt medlemskap ristat i sten (så att säga). Det är inskrivet i vår grundlag utan omröstning, utan att svenska folket fick en röst att avgöra om det skulle skrivas in i grundlagen. Att vi ens röstade för att gå med i EU baserades på många stora lögner och folket fick aldrig veta vad EU egentligen hade för planer. Det vi fick veta var att det skulle ge oss bättre priser, bättre mat, alkoholmonopolet skulle avskaffas och det skulle bli lättare att resa, bo och arbeta i EU. Ja, vi har nu sett resultatet av den idén. Det blev lättare för allsköns kreti och pleti att resa HIT. – Jag instämmer till fullo med Ulriks krav på Swexit!

Det tredje Ulrik skriver om är vår flagga! Vår nationalsymbol och fanan för vår nationella stolthet. En stolthet som nu ses som nånting fult, pestsmittat och ruttet. Att vara nationalist och älska landet och flaggan är nästan att betrakta som nazism idag.

Ulrik skriver så här:

Korset i flaggan talar om Jesus

Har du tänkt på att vår svenska flagga har ett kors som symbol? Jag har sökt lite på nätet om förklaringar till detta, men hittar knappt någonting om kristna förklaringar. Men självklart är det så att korset i den svenska flaggan beror på att Sverige en gång var ett kristet land.

Det gula korset talar om att Jesus dog på korset och nu är uppstånden. Den blå färgen talar om himlen där Jesus bor.

Annars förklarar de flesta sidorna på nätet att färgerna i den svenska flaggan har använts under lång tid som de svenska färgerna. Bland annat i tre kronor-vapnet och folkungaättens vapen som blev Magnus Ladulås kungavapen år 1275. Hissa flaggan på våra högtider. Och när du hissar den – tänk då på vems kors det handlar om.

På grund av detta kors har vi det himmelska hoppet som den blå färgen symboliserar!

 Återigen poängterar jag att jag som ateist kanske har en annan syn på religion, men för den skull inte alls förkastar Ulriks förklaring och syn på vår fana. Personligen känner jag inte till dessa detaljer, men varför inte. Hans version till varför flaggan är gul och blå med ett kors är minst lika hållbar som någon annan.

För mig är fanan symbolen för mitt land och jag känner mig stolt att vara svensk varje gång jag ser mitt lands fana vaja i vinden. För mig är det gula korset på den blå botten en symbol som gör mig varm i hela kroppen och gör att mitt hjärta slår lite extra hårt.

Jag tackar Ulrik för hans bidrag och funderingar. Jag blir glad att se att en av mina läsare vill höja sin röst och göra sig hörd. Vi behöver många fler som honom som tittar upp från vardagens monotona gång och upptäcker vad som sker och säger ifrån.

Frid vare med er!

3 kommentarer