Den svenska apartheidstaten tar form.


Jan Hervig

I samarbetet med norska Resett kommer här ytterligare ett inlägg från  Jan Schibbye Hervig. ”Den svenska apartheidstaten tar form.” Artikeln är översatt till svenska av Rosa Traktorn.

bar2

apartheidstaten

Sverige är tillsammans med Schweiz det land i Europa, som har flest ”superrika”. Sossarna har lyckats perfekt med integreringen av rikemans-adeln i det svenska samhället. Sverige avskaffade visserligen adeln officiellt 2003, men har fortfarande cirka 900 idag levande adelssläkter som på många sätt lever ett avskärmat och privilegierat liv, väl hjälpt av de socialistiska politikerna, som också vill ha tillgång till rikedomarna, och som lyckas med det.

För maktpolitikerna är själva i färd med att bli en del av elitsystemet. Efterkrigstidens ekonomiska utjämning av intäkter och slagord om jämställdhet är historia. Det svenska idealet står fortfarande för jämlikhet, men i praktiken ökar avståndet mellan makteliten och folket dramatiskt.

Här ser vi ett exempel på en ”Helig Allians”. Den garanterar för status quo i förhållande till makt och positioner. Den politiska delen av denna adel har låtit sig frestas av rikedomen till de rikaste finansfamiljerna, och låter sig lockas till positioner med skyhöga löner. Löner de kan sätta själva. Girigheten är en effektiv drivkraft.

Politikerna känner till kryphålen i den ekonomiska politiken och har de rätta nätverken. Det världsomfattande, globalistiska nätverk som elit och politiker gemensamt dyrkar med utgångspunkt av FN och EU, som är nyckeln till rikedom och framgång över gränserna.

Författaren och journalisten Bengt Ericson har haft det rika Sverige som sitt faktaområde sedan 1972. Han ger i sina böcker en fascinerande analys av den ekonomiska elitens koder och privilegier, och han förklarar varför de svenska tillstånden är så extrema i förhållande till alla andra länder i väst. ”Det där med jämlikhet kan man glömma när det gäller Sverige”, Säger Bengt Ericson, som samtidigt varnar för att ökade klasskillnader i Sverige är livsfarligt.

I boken ”Den nya överklassen”, som publicerades efter finanskrisen, beskriver han Sveriges ekonomiska elit som vid en tidspunkt bestod av en exklusiv klubb med 291 personer som medlemmar, som vardera hade en förmögenhet på över hundra miljoner svenska kronor. Denna ekonomiska elit har distanserat sig helt från den allmänna svenska vardagen. Samtidigt som samma elit talar om socialt ansvar och att med framgång kommer förpliktelser, skriver Bengt Ericson förargat.

Denna överklass i Sverige är så mycket rikare än genomsnittsmedborgaren än i något annat land i väst, det visar en underökning ”Luxemburg rikedom studie” som också återges i boken. Bilden bekräftas av uppdaterade siffror i en bok med titeln ”Kapitalet” utförda av Sveriges ledande forskare på ojämlikhet i samhället, Göran Therborn, professor i Sociologi vid universitetet i Cambridge. Sverige förblir det nordiska utpräglade klassamhället.

Therborn visar i boken hur ”Finanskapitalet kapade det svenska folkhemmet”, och som snabbt ledde till en enorm ackumulering av rikedom hos en liten kvantitet människor. Tillgångsfördelningen i Sverige skiljer sig markant från övriga Europa och Norden. Mellan 1983 Och 1997 steg förmögenhet hos den rikaste hundradel med hela 81 procent, medan den sjönk med 129 procent för de fattigaste 40 procent av den svenska befolkningen, som var tvungen att sätta sig i skuld för att hålla konsumtionen uppe.

Sverige är tillsammans med Schweiz, det land som har mest dollarmiljardärer i Europa. I Sverige fick denna utveckling verklig fart under 1990 talets nyliberala reformer, där svensk skattepolitiken var avgörande. Sverige är ett av få länder i Västeuropa som har avskaffat både förmögenhetsskatt och arvsskatt, som igen förstärker klassamhället för kommande generationer.

Minskade sociala fördelar spelar också en avgörande roll. Fattigpensionärerna blir allt fler, hälsa- och vårdtjänster degraderas, polisen ska vara dialogpoliser och är handlingsförlamade i förhållande till den kriminella maffian som tar över förorterna. Utveckling har blivit långt mer dramatisk än vad svenska politiker och liberala ekonomer hade föreställt sig.

Det nya populistiska upproret i Sverige, som efter riksdags valet fortfarande skickar chockvågor in i makten är en f makteliten. Detta tolereras inte i ett sådant statsreglerat samhället och larmet går. Här måste eliten stå tillsammans om demoniseringen av ”populismen”, och allra helst skulle det förbjudas.

Uttrycket ”Svensk riksdag” är här för att stanna. De som vågar sig på att ifrågasätta det svenska statssystemet behandlas som leprasjuka, och måste till varje pris hållas utanför. Även om det är över en miljon människor kvantitet. Fenomenet SD och nya sociala media darrar i själva grunden för makten i det nya Sverige.

Förr eller senare kommer upproret mot dem som har förrått det svenska folkets historia tror författare Bernt Ericson.

Och under tiden tar den nya svenska apartheidstaten form.

Källa: https://resett.no/2018/10/24/den-svenske-apartheidstaten-tar-form/