Är nationalism verkligen farlig för Europa?


I stället för att förkasta nationen som något från det förflutna, måste Europa lära sig av nationalism och efterlikna dess förmåga att skapa solidaritet.

I Europas tillstånd av multikulturellt kaos finns det få saker som den utbildade eliten av den gamla världen kan komma överens om. Men vad nästan alla tycks vara rörande överens om och accepterar som grundläggande är att nationalismen är något av ondo, att nationalismen är en av Europas stora svagheter, och att den nuvarande så kallade om-nationaliseringen av EU-politiken är grunden till den existentiella krisen integrationsprojektet står inför.

När halvsanningar blir till mantra måste man alltid vara försiktig. Helfördömandet av nationalismen i Europa är både historiskt förståeligt och ett tecken på lathetstänkande. Det är en indikator på den största intellektuella svagheten hos pro-integrations eliten: Deras totala aningslöshet om nationens positiva inramningskraft.

För de politiskt korrekta är nationalismen i sin nuvarande användning en otvivelaktigt fruktansvärd sak, och den europeiska integrationen till mångkultur är ett politiskt projekt för att övervinna nationalismen. Enligt dem ledde nationalismen in Europa i avgrunden två gånger under det tjugonde århundradet, och det behöver ersättas av något större, mer godartat, mindre splittrande, mer broderligt. – En centralstyrd diktatur. Att regera i den mest moderna och historiskt mest imponerande politiska uppfinningen av europeisk uppfinningsrikedom, måste nationsstaterna, en mångtusenårig, ännu mer imponerande politisk uppfinning krossas.

Ändå är inte varje ism en dålig sak. Nationalism – som är kärlek till sin nation – har en djupt positiv sida. För att förstå konceptets fulla mening är det till hjälp att inse att nationen inte är en idé som begränsar förståelse för eller förminskar empati för andra människor, utan snarare att den är helt kapabel att göra exakt motsatsen. Nationalism kan utöka det utrymme där människor bryr sig om varandra. Nationalism låter människor känna solidaritet med och förbindelser med andra människor utanför familjen, klanen och stammen. Nationalism tillåter människor att förhålla sig till fullständiga främlingar, dela deras bekymmer och känna sig ansvariga för deras välbefinnande. Det gör det också möjligt för människor att skapa starka identiteter som överstiger deras närmaste lokala omgivning. Därför har nationalstaten och i själva verket nationalismen varit så framgångsrik historiskt.

IC

 

En lärd man som såg den här mekanismen tydligt och som blev känd för att säga det rakt ut var Benedict Anderson, en irländsk politiker, tidigare marxist och livslång anti-imperialistisk aktivist. I sin klassiska studie Imagined Communities från 1983, gjorde Anderson detta fantastiska uttalande:

”I en tid då det är så vanligt för progressiva, kosmopolitiska intellektuella (särskilt i Europa?) Att insistera på nationalismens nära patologiska karaktär, dess rötter i rädsla och hat för det andra, och dess affiniteter med rasism, är det användbart att påminna oss om att nationer inspirerar till kärlek och ofta djupt självuppoffrande kärlek.”

 

 

Anderson dog den 13 december 2015, och med honom verkar all förståelse för nationens användbarhet också ha dött. Men det blir allt tydligare i Europa att ett EU som bygger på nekandet av nationen inte kommer att kunna bestå. Det är sant att Europas överlevnad i en globaliserad, mångfacetterad värld kommer att bero på integration och samarbete på en nivå som går utöver den nationella nivån. Men detta integrationsprojekt kommer bara att lyckas om det är konstruerat på ett sätt som lämnar den nationella nivån intakt, istället för att försöka göra den irrelevant eller till och med förstöra den.

Europa kan bara byggas med och tillsammans med nationer, annars kommer det att raseras. – Vilket blir resultatet av en centraliserad maktelit som vill styra genom totalitär diktatur.

För att lyckas med den europeiska integrationen till multikulturalism, om européerna vill behålla stabilitet och nuvarande nivåer av ekonomiskt välbefinnande – behöver man lära sig ett avgörande knep från nationen. På ungefär samma sätt som nationens makt fick människor att se bortom familjemedlemmens och stammens blodsbindningar och höja solidariteten till en högre nivå, så måste den europeiska integrationen överträffa medborgarnas anknytning till nationen och höja känslan för nationalismen.

Tricket är inte att avvisa den egna identiteten på en låg nivå och försöka göra den överflödig. Tricket är att lämna nationen oskadd och lägga till ett nytt lager som kan bli politiskt och känslomässigt meningsfullt.

Detta är kärnfelet av för mycket välintegrerad intellektuell moralisering. Att uttryckligen eller implicit definiera nationalism som skadligt, nationalism som människor är grundläggande kopplade till. Att tvinga människor att överge nationalism till förmån för något som inte är lika meningsfullt.

Det är därför det klassiska federalistiska tänkandet, att ideologin hos en allt närmare kommande världsunion, och så mycket av ”nationalismen är ond” -pratet låter ihålig och teoretisk för Europas folk.

Europas nationer måste omfamna sin förmåga att skapa solidaritet för nationen och viljan att försvara sin nation. I stället för att fokusera på att vara rädda för epitet och EU’s krav på centralisering, vilket inte alls kommer sluta väl. Européer behöver lära sig hemligheten om hur man lyfter en känsla av att tillhöra en högre nivå.

Detta har ingenting att göra med förvirringen av nationell identitet och suveränitet som har förorenat Europadebatten i så många länder. Den avgörande lektionen är att den nationella identiteten måste förbli intakt på en högre nivå. Det har allt att göra med att skapa en känsla av europeisk samhörighet som uppfattas som ett användbart, tröstande, känslomässigt bra tillägg till etablerade former av samhället på nationell och regional nivå.

EU och dess institutioner i Bryssel måste förändras. Förändringarna kommer att behöva rymma nationens positiva kraft, annars kommer Europa sluta i katastrof.

2 kommentarer