Vad alla borde veta om Islam – Del VII – HÄDELSE


I serien: Vad alla borde veta om islam och koranen kommer här del VIII som handlar om Hädelse.

Syftet med serien har varit att skapa kunskap på ett lätt sätt, och inte att skapa rasism. Genom att naket och tydligt förklara de olika aspekterna och innehållet i Islam, koranen och islams heliga texter låter jag läsaren själv skapa sig en uppfattning som kan baseras på sanning och kunskap.

Koranen 5:33

De som kämpar mot Allah och hans sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande; 

Koranen 33 :57

Allah fördömer dem som smädar och sårar Honom och Hans Sändebud, och Han utestänger dem från Sin nåd i detta liv och i det kommande; Han har ett förnedrande straff i beredskap för dem. 

Koranen 9:12

Om de, efter att ha ingått ett fördrag, bryter sina under ed givna löften och angriper er tro, kämpa då mot dessa förnekelsens [och trolöshetens] banerförare, vars eder saknar allt värde, för att förmå dem att upphöra [med sina angrepp].

Hadith
Bukhari, volym 5, bok 59, kapitel 369

Allahs Apostel sa, ”Vem är villig att döda Ka’b bin Al-Ashraf som har skadat Allah och Hans apostel?” Därefter stod Muhammad bin Maslama och sade: ”O Allahs Apostel! Skulle du vilja att jag dödar honom?” Profeten sade: ”Ja,” sa Muhammad bin Maslama: ”Låt mig då säga en (falsk) sak (det vill säga att lura Kab).”

Profeten sade: ”Du kan säga det.” Då gick Muhammad bin Maslama till Kab och sade: ”Den mannen (det vill säga Muhammad kräver Sadaqa (det vill säga Zakat) från oss, och han har oroat oss, och jag har kommit att låna något från dig.” På det sade Kab: ”Vid Allah, du kommer att tröttna på honom!

”Muhammad bin Maslama sa:” Nu när vi har följt honom vill vi inte lämna honom såväl tills vi ser hur hans slut kommer att vara.

Nu vill vi att du låna oss en kamelbelastning eller två av livsmedel. ”(En viss skillnad mellan berättare om en kamelbelastning eller två.) Kab sa:” Ja, jag kommer att låna dig, men du borde låna något till mig. ”Muhammad bin Mas-lama och hans kompis sade: ”Vad vill du ha?” Ka’b svarade: ”Låt dina kvinnor till mig.” De sa, ”Hur kan vi låna våra kvinnor till dig och du är de mest snygga av araberna?” Ka ‘ b sa: ”Låna sedan dina söner till mig.” De sa, ”Hur kan vi låna våra söner till dig?

Senare skulle de missbrukas av folks ordstäv att i och för sig har blivit pantsatta för en kamelbelastning av mat. Det skulle orsaka oss stor skam, men vi kommer att låna våra armar till dig. ”Muhammad bin Maslama och hans följeslagare lovade Kab att Muhammad skulle återvända till honom.

Han kom till Kab på natten tillsammans med Kabs fosterbror, Abu Na’ila. Kab uppmanade dem att komma in i fortet, och sedan gick han ner till dem. Hans fru frågade honom, ”Vart går du nu?” Kab svarade: ”Ingen utom Muhammad bin Maslama och min (foster) bror Abu Na’ila har kommit.” Hans fru sade: ”Jag hör en röst som om droppe blod är från honom, sade Ka’b.” De är ingen, men min bror Muhammad bin Maslama och min fosterbror Abu Naila.

En generös man bör svara på ett samtal på natten även om han uppmanas att bli dödad. ”Muhammad bin Maslama gick med två män. (Några berättare nämner männen som Abu bin Jabr, Al Harith bin Aus och Abbad bin Bishr).

Så Muhammad bin Maslama gick in tillsammans med två män och seglade till dem: ”När Ka’b kommer kommer jag att röra på hans hår och lukta det, och när du ser att jag har tagit huvudet, ta bort honom. Jag kommer att låta dig lukta på huvudet. ”Kab bin Al-Ashraf kom ner till dem och föll i sina kläder och diffunderade parfym. Muhammad bin Maslama sa.” Har aldrig smält en bättre doft än detta. Ka’b svarade. ”Jag har de bästa” arabiska kvinnorna som vet hur man använder den höga klassen av parfym.

”Muhammad bin Maslama begärde Ka’b ”Kommer du att tillåta mig att lukta ditt huvud?” Ka’b sade, ”Ja.” Muhammad smälte det och lät sina kamrater lukta det också. Då frågade han Ka’b igen: ”Kommer du att låta mig (luktar ditt huvud)?” Ka’b sade, ”Ja.” När Muhammad fick ett starkt grepp om honom sa han (till sina följeslagare): ”Kom på honom!” Så dödade de honom och gick till profeten och informerade honom. (Abu Rafi) dödades efter Ka’b bin Al-Ashraf.”

Hadith Sunna
Abu Dawood, book 38, chapter 4349

En judinna som brukade missbruka profeten (fred vara med honom) och nedvärderade honom. En man ströp henne tills hon dog. Allahs Budbärare (fred vara med honom) förklarade att ingen ersättning skulle betalas för hennes blod.

Detta är islam, och allt detta är djupt rotat i de islamska texterna och ideologin. Dessa texter ur islams heliga skrifter sanktionerar hädelselagar och dödsstraff för hädelse mot islam och profeten Mohammad.

Svensk lagstiftning har gett vika för inkörsporten till detta genom att sanktionera hädelselagen om ”hets mot folkgrupp”. En lag som snabbt kan innefatta även grövre straff än böter och fängelse.

Vi hör ständigt från vänstern, hur alla kulturer är lika, alla religioner är de samma. Verkligen?! Jag undrar, var i västs religioner sker detta på lika basis som i islam? Var händer detta i den Judisk-kristna religionen. Var gör judar eller kristna så här?

Det händer inte! Skillnaden är att i väst och i de västerländska kulturerna och religionen finns en frihet som inte finns i islam.

Nu protesterar vänstern och kvinnorörelsen som tror sig ha något gemensamt med islam som förtryckt minoritetsgrupp, men stanna upp och tänk till här nu. Islam är ingen grupp, muslimer är möjligen en grupp. Men det är ingen minoritetsgrupp med 1.6 miljarder följare av islam. 1.6 miljarder människor som lever under hädelselag och hot om död och avrättning om de lämnar islam eller på något sätt kritiserar eller ifrågasätter sin religion/ideologi.

I väst har vi självklara rättigheter som fria människor, rättigheter som islam inte erkänner och rättigheter som våra egna regeringar nu strävar efter att omintetgöra och ta ifrån oss. Och medan detta sker, sitter svenska människor i sina soffor och gör ingenting för att försvara sina rättigheter och sin frihet. – Absolut ingenting, snarare tvärt om. De hjälper till att förslava sig själva under en kultur som vi tvingar acceptera. Kulturyttringar som helt berövar oss vår frihet och yttrandefrihet. En religion som säger att vi ska underkasta oss eller dö enligt de lagar religionen sanktionerar. Hädelselagarna.

Fallet med Asia Bibi, den pakistanska kvinnan, mamma till 5 barn som dömts till döden för hädelse då hon hade den osmakliga fräckheten att dricka vatten ur en mugg som var avsedd för muslimska kvinnor är ett bra exempel på hur islam dikterar och tar över med sin religion/ideologi.  (Du kan själv googla på ”Asia Bibi”och få fram hela historien.) 

De svenska lagarna om ”hets mot folkgrupp”, jakten på ”rasister” och motståndare, mörkandet av kriminella och våldsmän från denna kultur går i islams ledband och framförandet av ”hädelselagar” som snart mycket väl kan komma att innefatta offentliga avrättningar av de som kritiserar eller motsätter sig islam. Det är ingen konspiration eller galna teorier. Det händer överallt i världen där islam har fått fäste, så varför skulle det inte hända här?

Tidigare delar av serien:

Vad alla borde veta om islam och koranen – Tre verser ur koranen alla borde känna till.

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del I

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del II

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del III – Vad är Sharia?

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del IV – Vad är Salafism?

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del V – Vad är skillnaden mellan Taqiyya och Tawriya?

Vad alla borde veta om islam och koranen. Del VI – Muruna, Mut’ah och Misyar:  Brott mot sharia för att lura väst och sanktionerad prostitution.

 

 

 

 

En kommentar