Annie Lööf och Trilaterala Kommissionen.


I dagarna har det avslöjats att Annie Lööf är medlem i Trilaterala Kommissionen. En hemlig klubb för den politiska och ekonomiska eliten i världen. Men vad är Trilaterala Kommissionen? Vad är dess syfte och agenda? Vem är Annie Lööf i egenskap av medlem i denna klubb av globalister? Jag ska försöka förklara vad Trilaterala Kommissionen är, vad dess syftet är och vad den gör här hemma i Sverige och internationellt.

Det enkla svaret är; För att vidareutveckla sina egna vinster och inte att främja mänsklighetens intressen först och främst.

Trilaterala Kommissionen

För att förstå mer om Trilaterala Kommissionen behöver vi gå till den ursprungliga källan. David Rockefeller. Han var inte bara ordföranden för formuleringsrådet som mer eller mindre äger och kontrollerar den amerikanska utrikespolitiken.

Den Trilaterala Kommissionen existerar som en förlängning av rådet av utländska relationer att förena de politiska beslutsfattarna i Europa, Nordamerika inklusive Kanada och Japan och därmed Asien.

David Rockefeller, Sr.

David Rockefeller

Här är vad David Rockefeller sa vid Bilderbergmötet i Baden, Tyskland 1991:

”Vi är tacksamma för Washington Post, New York Times Magazine och andra publikationer vars ledare deltog i vårt möte och respekterade löftet om diskretion under nästan 40 år. Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade blivit utsatta för ljuset av offentlig granskning under dessa år. Världen är nu mer sofistikerad och beredd att marschera mot en världsregering. Supernationell suveränitet och världsbank är att föredra framför nationella statsregeringar.”

 Här är ett annat uttalande som han gjorde vid detta möte:

Vad priset än varit för den kinesiska revolutionen, har den uppenbarligen lyckats inte bara att producera en mer effektiv och dedikerad administration men också främjandet av högre moral och gemenskap som syftar till det sociala experimentet i Kina under ledaren Mao´s ledarskap som är en av de viktigaste och mest framgångsrika experiment i mänsklig historia och har frambringat en ny ordning i Kina.”

Vad han säger specifikt är att han gillar en totalitär reglering, modellerad på folkrepubliken Kinas kommunistiska politiska system där folket inte är annat än tjänare och bönder som vet sin plats och som existerar för att arbeta, att vara arbetarbin. – Bara en annan form av slaveri.

1.jpg

Rådet för utrikesförbindelser, Förenta Nationerna, Bilderberg Group, The Club of Rome, Royal Institute på International Fair i Storbritannien och den Trilaterala kommissionen

Bilden ovan visar rådet för utrikesförbindelser, Förenta Nationerna, Bilderberg Group, The Club of Rome, Royal Institute på International Fair i Storbritannien och den Trilaterala kommissionen. Alla dessa organisationer existerar inte bara för att förena industribranschen, utan även för den politisk ekonomiska eliten av den styrande klassen i världen.

T.ex. författaren Arthur M. Schlesinger, Jr sa:

”Vi kommer inte att uppnå en ny världsordning utan att betala för det i blod såväl som i ord och pengar.”

Vilket betyder att oavsett vad som händer bakom kulisserna kommer att orsaka oskyldiga människors liv.

Här är en annan, skaparen av FN:s världshälsoorganisation, Brock Chisolm:

”För att uppnå en världsregering är det nödvändigt att ta bort människors känsla för individualism och lojalitet mot familjen, traditioner, nationell patriotism och religiös dogma.”

Dessa människor i världspolitiken talar faktiskt om exakt vad de håller på med.

Paul Warburg, en medlem av utrikesrådet:

”Vi har en världsregering oavsett om vi gillar det eller inte, den enda frågan är om den regeringen kommer att uppnås genom erövring eller samtycke.”

De bryr sig inte, de har en beslutsamhet att uppnå sina privilegier.

Henry Kissinger som inte är mer än en krigsförbrytare var statssekreterare under president Nixon och president Ford där han var instrumental i att störta Salvador Allende i Chile. En demokratiskt vald president eftersom han inte fegade och tillät sig att manipuleras av världseliten. –  Det kostade honom hans liv.

Här är några av medlemmarna i Trilaterala Kommissionen och som du kan se, en representerar den europeiska stolen, en annan den amerikanska stolen och den sista representerar den asiatiska stolen. De säger vad den Trilaterala Kommissionen innebär. Det betyder, de tre effektdelarna av världen.

2

 Målet för den nya världsordningen är:

  1. En världsledare
  2. Med men världsregering
  3. En världsvaluta
  4. och en världsreligion

Allt handlar om kontroll och de berättar tydligt sin syn på saken.

Med den agendan, är det inte svårt att förstå varför det ökade inflödet av just Islam in i Europa är så tydligt. Islam som redan i sig själv kräver total underkastelse är perfekt för att kuva världens folk. En religion som redan har en totalitär syn, och en totalt misogyn kultur som inte hyser någon respekt för liv och värdighet är perfekt för att skapa denna enda världsreligion.

Så det är inte alls svårt att förstå varför den svenska regeringen så öppet tillåter kulturen att ta över, och varför Annie Lööf är villig att låta 30 miljoner människor från Mellanöstern och Afrika att flöda in i landet. Detta är vad som gör henne till den farligaste politikern i svensk historia. Människor gillar inte bara att läsa om det, de gillar inte att undersöka saken närmare.

3.jpg

Den nya världsordningen och Trilaterala Kommissionen vill dela upp världen i tio stora sektioner. Detta profeteras även i den kristna Bibeln, att världen kommer att nå en punkt där det kommer att delas upp till tio större avsnitt mycket lättare att kontrollera. Bakom varje vald regering på denna planet finns en skuggregering för industripolitiska och ekonomiska individer som sitter i hemlighet utanför granskande ögon från fri och oberoende press. De kontrollerar praktiskt taget allt, de äger allt. Men de vill komma ut ur skuggan och införa ”martial law” inte bara i USA men över hela världen så att de kan komma ut i det öppna och säga att: ”Vi är den härskande klassen och vi har varit det i många generationer.”

Polisen och övervakning är verktyg.

Polisen är i deras ficka. När du ser en polis eller en polisbil och du tänker att de tjänar och skyddar, fråga dig själv vilka de tjänar och skyddar. Självklart de som skriver ut deras lönecheckar.

Vi har nu ett globalt övervakningssystem, inte bara på marken men över hela världen, vart du än går så är du övervakad. Du är avlyssnad och du har knappt något privatliv alls kvar. Även din nya smart TV och mediekällor som din mobiltelefon håller reda på dig, vad du gör och var du är. Detta är inte paranoia, det är världens olyckliga sanning av den värd vi lever i.

4-e1538654499207.jpg

President Woodrow Wilson sa:

”Sedan jag gick in i politiken har jag främst haft olika män som anförtrott sig privat. Några av de största männen i USA i handel och tillverkning är rädda för något. De vet det finns en makt någonstans så organiserad så subtil så vaksam så beslutsamma att de inte vågar att tala fördömandet av denna skuggregeringen och en ny världsordning.”

En före detta kongressledamot John Rorick sa 1971:

”Rådet för utländska relationer är etableringen. Det har inte bara inflytande och makt och nyckelpositioner i beslutsfattande ställning på högsta nivå av regeringen för att applicera tryck ovanifrån men har också individer och grupper för att få tryck underifrån med motiveringen att beslutsfattandet för oss omvandlas från en suverän konstitutionell republik till en tjänande medlem i en världsdiktatur under FN: s kontroll.”

Trilaterala Kommissionen är avsedd att vara ett fordon för multinationella konsolideringar av kommersiella och bankintressen genom att beslagta kontroll av de politiska regeringarna.

Trilaterala Kommissionen representerar skickligt samordnade insatser för att ta kontroll och konsolidera de fyra kraftcenter av makt; politisk, monetär, intellektuell och religiös makt. Vad Trilaterala Kommissionen avser att skapa är en global ekonomisk union och politisk union under FN-kontroll.

Detta har pågått i flera generationer och det är så svårt för människor nuförtiden att tro på det här. Att Trilaterala kommissionen och Bilderberg-gruppernas del i hela den nya världsordningen.

Vad kan du göra som medborgare? Låna inte pengar från någon bank, du betalar ränta på deras federala ekonomi. Det är inte mer annorlunda än monopolpengar. Vi måste lära oss att byta varor, sluta handla i lokalägda butiker, undvik stora företagskedjor, odla så mycket mat som du kan hemma, återanvänd istället för att köpa nytt, starta ett företag och producera verkligt fysiska varor för dig själv och för ditt lokala samhälle.

Trilaterala Kommissionen presenterade vid ett evenemang för ”europeiskt forum för nya idéer” den tidigare amerikanske säkerhetsrådgivaren Zbigniew Brzezinski som uttryckte att: ”Populistisk aktivism och motstånd hindrade en ny världsordning”

loggan-trilaterala-kommissionen-666-1538066795

Ironiskt nog: Den Trilaterala Kommissionens symbolik som du kan se ovan, när du drar isär symbolerna i deras logotyp  får du tre sexor, 666. Är detta deras sinne för sjuk humor? Tror de att de är roliga? Att de faktiskt visar en symbolisk enighet med djävulen? – Vad är det de försöker berätta för oss?

Den Trilaterala Kommissionen och den nya världsordningen berättar att de tror på världsmakt. I deras själviskhet, i deras egocentriska väsen. De bryr sig inte om någon. Du måste bry dig om dig själv och din familj och din älskade. Du måste göra allt i din makt för att försvara dig själv.

Annie Lööf som medlem av denna klubb av globalister.

I ljuset av allt detta måste man ställa sig frågan: Vem är Annie Lööf? Som politiker är hon livsfarlig. Hennes personliga makthunger i egenskap av medlem av denna globalistklubb är outtömlig och hon kommer inte att tveka när det gäller att köra över det svenska folket som hon inte kan ha annat än förakt för. Den globala planen som den Trilaterala Kommissionen har ger inte utrymme för någonting annat än förakt för nationen, folket, den svenska kulturen och vårt sätt att leva. Hon har inte råd med något annat.

Hon är med säkerhet lovad skydd och en säker hamn när helvetet bryter löst här hemma i Sverige, och hon är säkert även driven av piskan, hoten om vad som kan hända henne själv om hon inte gör det som förväntas av henne som medlem av Trilaterala Kommissionen.

Har vi som medborgare, medmänniskor och svenskar råd att låta en person som Annie Lööf ha något som helst politiskt inflytande i Sverige. – NEJ, det har vi inte. Det är hög tid att vakna nu!

Dokumentation:

Trilaterala Kommissionens medlemslista 2018 pdf

Commemorating_1989 The year that changed the map of Europe (And thereby the world) pdf

 

6 kommentarer