Kulturrevolutionen – svensk kultur läggs ned – till förmån för detta…


Magnus Stenlund_Sunt FörnuftI samarbetet med Magnus Stenlund på Sunt Förnuft kommer Rosa Traktorn att bakåtblogga en rad av hans tidigare inlägg för att ”komma ikapp” tidigare inlägg. Detta gör vi varje kväll fram till valet och vi fortsätter idag med: Kulturrevolutionen – svensk kultur läggs ned – till förmån för detta…

//God läsning.

bar2

NU GÄLLER 100% KAMP – OM VI SKA HINNA RÄDDA KULTURARVET UNDAN MARODÖRERNA

historiska-museet-pia-laskar-2018-06-16-660x341

I korthet: på landets ledande kulturhistoriska institution monteras nu kulturarvet ned och aktivistisk rödgrön politik bedrivs öppet. Ledande befattningshavare är inte bara utopister och vänstermänniskor och islamistkramare i allmänhet, som Qaisar Mahmood på RAÄ och Katherine Hauptman ny VD på SHM, utan även före detta terroristen Pia Laskar, som anställts för att arbeta med normbildning. Tjänsten har hon uppenbarligen fått inte trots att, utan på grund av hennes bakgrund som medlem i Baader-Meinhofligan, vars militanta mål hon fortfarande öppet sympatiserar med.

Förfader – bannlyst ord på SHM

Historiska muséet ägnar sig numera öppet åt ren aktivism, med motiveringen att ’all skildring av historia måste ses i samtidens ljus och därför är påverkad av den’, dvs ”det går ändå inte att undvika, så varför inte göra det ordentligt”. Muséet har bl a anställt Pia Laskar som ’normansvarig’ för att certifiera att allt som sägs och tycks inom muséets väggar är politiskt korrekt. Bland annat får man inte längre använda ord som ’germansk’ eller ’förfader’ – vilket naturligtvis kan göra det rätt svårt att berätta historien så som den ser ut.

Men det är ju inte heller meningen: historien skrivs just nu om i valda delar, ’stormaktstiden’ heter t ex ’östersjöväldet’, en beteckning som nu påstås också är på väg in i läroböckerna.
För vad Pia Laskar anser vara PK kan vi utgå ifrån är så långt vänster man kan komma. Hon är nämligen f d medlem i RAF, Rote Arme Fraktion, även kallad Bader-Meinhofligan.

Rote Arme Fraktion – en merit för att bli normansvarig?

Stavningskontrollen tog inte det – men de flesta vet nog vad jag talar om: en tysk terroristorganisation på 1970-talet och levde kvar ända fram till 1998, som inte drog sig för att begå 34 mord och som bl a försökte kidnappa statsrådet Anna-Greta Leijon. Laskar var en av dem som deltog i det misslyckade försöket och hon dömdes för detta, för ett grovt bankrån, samt för en bombsprängning på en resebyrå på Sveavägen, till 3 (tre!) års fängelse.

Hon har visserligen avtjänat sitt i mina ögon löjligt milda straff, men har aldrig ångrat sig, utan istället nyligen åter gjort offentligt att hon står kvar vid sina militanta uppfattningar. Laskar har inte behövt byta namn eller på annat sätt lura sig in på SHM – alla vet var hon står; hennes ideologi och handlingar är tydligen snarast en merit.

Att slänga fornsaker inget brott – om du är kulturminister

Delar av fornsakssamlingarna slängs nu, för att bereda plats åt sådant som kan ’ge fler möjlighet att ta del av en gemensam historia’. Med fler menas då inte antal individer utan antal identiteter, d v s invandrare av olika etnicitet och grupper av olika könsöverskridande natur. Om du eller jag hade hanterat fornföremål på detta sätt hade det varit brottsligt. Men tydligen inte om du är muséets högsta ansvariga.

För detta är verkligen kommenderat från högsta ort: chefen för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet heter Qaisar Mahmood och han har medvetet rekryterats för ändamålet att omforma det svenska kulturarvet efter de rådande politiska vindarna. Utöver en stark politisk aktivism och sin ’mångkulturella identitet’ (född i Pakistan och invandrad som anhörig), saknar han helt kvalitéer som gör honom meriterad för uppdraget; han är socionom och statskunskapare. SHM:s nya chef Katherine Hauptman beskrivs även hon som en ’drömrekrytering för identitetsvänstern’; och i bakgrunden tronar kulturrevolutionens onda genius, Alice Bah Kuhnke.

Identitetspolitikerna ser detta som en kamp mot klockan

Ola Wong i SvD har skrivit flera artiklar om vad som pågår, och vi som läst är närmast förstummade. Vad är det man gör med vårt kulturarv? Mitt svar är: monterar ned så mycket man hinner före valet, och med förhoppning om att kunna fortsätta även efter, för att montera ned resten.

100% kamp!

Med utställningen ”100% kamp!” spränger muséet nu alla gränser för vad som kan anses politiskt neutralt. Det handlar inte om att ställa nutid mot dåtid utan om att använda valda delar av dåtiden för att propagera för dagens aktivistiska budskap. Och dessa pamfletter försöker inte ens låtsas vara något annat än rödgröna valmanifest. Projektledaren Anna Furumark har, som Wong påpekar, skrivit inlägg på Feministisk Initiativs nättidning, om vikten av att använda muséerna mot Sverigedemokraterna.

Nazister och massflyktningkritiska – uppställda mot samma vägg

I slutet av utställningen visar man upp fienden: bland det självklara urvalet nazister hittar Wong även en husköpare som protesterar mot att ett flyktingboende planeras intill deras nyinköpta villa. Så relativiserar man alltså verkligheten och gör skurkar av alla som är mot massinvandring. I utställningen ingår även att barn får rita egna protestplakat. Hedvig 4 år skriver: ”Jag bestämmer över min kropp!” Hon och andra barn har också författat brev till Alice Bah Kuhnke – förstås. Lille Leo, 6, som vill att alla ska ha rätt till att resa till Kanarieöarna, får uppfattas som ett subversivt element – den ende som inte tycks ha hjärntvättats av muséets plakatpolitiska budskap.

Men somligt platsade däremot inte – tvångsgifte och hedersmord, t ex.
Någon kamp mot tvångsgifte, barnäktenskap och hedersmord får vi inte se exempel på. Inte ens den vanlige arbetarens (dvs vite mannens) kamp för bättre villkor. Denna arbetarkamp, som tillsammans med samhällets välståndsutvecklande krafter kan sägas vara fundamentet för allt som hände sedan – och därmed nödvändiga villkor för alla andra ’identiteters’ möjligheter att ställa krav. Istället tar man upp ett queerpars (nej titta – stavningskontrollen accepterade ordet!) känsla av kränkthet när sängförsäljaren inte utgår ifrån att de är ett par. Detta är alltså vad de slängda fornsakerna fått ge plats åt.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Gå med
Vi mot Virret

Källor:
https://www.svd.se/utstallning-pa-historiska-museet-gor-jobbet-at-sd

(Ola Wong om kulturarvet som slängs)
(om Katherine Hauptman, SHM:s nya chef)
(Pia Laskars anställning på SHM, står med längst ned under Enheten för forskning och utveckling)
(Pia Laskars tidigare karriär inom svensk genusvetenskap)

 

 

En kommentar