Jodå, visst är det fattigpensionären som får flytta på sig när flyktingarna kommer. Det är det lag på.


Magnus Stenlund_Sunt FörnuftI samarbetet med Magnus Stenlund på Sunt Förnuft kommer Rosa Traktorn att bakåtblogga en rad av hans tidigare inlägg för att ”komma ikapp” tidigare inlägg. Detta gör vi varje kväll fram till valet och vi fortsätter idag med: Jodå, visst är det fattigpensionären som får flytta på sig när flyktingarna kommer. Det är det lag på.

//God läsning.

bar2

OM ÅTTA ÅR SER ALLA KOMMUNER UT SOM MALMÖ
kommunerna-jensevik-2018-06-27-660x341

I korthet:national- och kommunalekonomen Hans Jensevik förklarar hur det kommer sig att flyktingvågen i princip är ett fullt kommunicerande kärl med äldreomsorgen och varför kommunernas situation, redan idag enligt riksrevisionen med ett underskott på 50 mdr, om 8 år kommer vara i Malmös katastroftillstånd, jäms över hela riket, om trenden inte bryts. Han visar också att det är en attitydförändring som lett till att vi idag bestraffar Spara och tycker synd om Slösa, som lett till att skötsamma individer liksom skötsamma kommuner inte har incitament att göra något åt saken. Idag får Solnas kommuninnevånare bara 40% av vad Sorseles får, trots att de betalar in skatter i ungefär omvända proportioner. Om Solna hade kunnat, så hade kommunen flyttat till USA. Det kan dock kommunens invånare, eller så kan de sluta arbeta. Något av detta kommer ske om skatten höjs mer. Sverige är alltså i en rävsax.

Intervjun med Jensevik: Den mest pedagogiska förklaringen till hur svensk offentlig ekonomi fungerar

Då var det dags för ett selektivt utvald YouTube-klipp igen. Den här gången handlar det om kommunernas ekonomi. Ingen har väl tydligare förklarat hur det kommer sig att massinvandringen givit oss svenska fattigpensionärer än Hans Jensevik, nationalekonom, med lång erfarenhet som ekonomichef i Uppsala kommun och dag VD för Svensk Kommunrating. Jag fick tipset att titta på den här 40 minuters videon av Stig Olsson, med kommentaren att framställningen är så pedagogisk, så att vem som helst begriper hur det hänger ihop, och jag kan bara hålla med. Sifferbollandet som annars brukar dominera sådana här framställningar är befriande minimalistiskt, istället fokuserar Patrik Engelau och Jensevik på principerna.

Jenseviks huvudpunkter är tre:
1) Självstyret: Kommunerna bestämmer inte längre själva som de en gång gjorde. Klåfingriga reformivrare (läs Göran Persson och S) har bakbundit dem, och stulit deras incitament att hjälpa den enskilde invånaren att förbättra sin egen ekonomi. Det är det kommunala skatteutjämningssystemet som är boven, alla pengar går till staten först, innan de fördelas ut igen, efter att staten tagit sitt. Kommuner med usel ekonomi, som Malmö, som inte gör något åt detta, får automatiskt mer bidrag. Kommuner som sköter sig får skicka allt överskott till andra.

2) Reformutrymmet: blir allt mindre, kakan växer inte, därför måste man omfördela mellan grupper. Och den omfördelning kommunerna har kontroll över innebär att det bara är inbesparingar inom äldreomsorgen som är kvar att göras. Alla andra områden är redan renskrapade, här har man sparat ihjäl sig, socialbidragen till flyktingar och andra kan inte ändras utan är låsta av en riksnorm och intäkterna kan man inte påverka.

3) Samhällsandan: Fördelningspolitiken ersatte tillväxtpolitiken. Från att vi fram till 1968 hade insikten att Spara var bättre än Slösa, så är vi nu i en situation där Slösa blivit norm. Vi var en tigerekonomi med 4% årlig tillväxt, som politikerna hade att fördela, men gjorde det utan att gräva så djupt att de förstörde den ekonomiska motorn, dvs företagens och individernas incitament att arbeta. Vår förståelse och acceptans för Slösa, som företeelse har inte bara förstört incitamenten att göra något positivt, vi uppmuntrar alla att bli offer, som inte själva kan klara sig, utan måste sondmatas av andra.

Några nedslag (minut.sekund):
2.30: Jensevik har också arbetat på SIDA i Zimbabwe (fd Rhodesia), där han kunde se hur klansamhället bröt sönder en modern välfärdsstat. Han ser paralleller till vad som nu sker i Sverige: om vi misslyckas med integrationen, så kommer det bli än värre i Sverige, därför att de klaner vi har här är muslimer; klaner som ’inte har några planer på att assimilera sig’.

PUNKT 1: DEN FÖRLORADE SJÄLVSTÄNDIGHETEN
5.00: Efter 90-talskrisen var man tvungen att skära i välfärdssystemen, riksdagen som bara sysslade med bidragssystem fick mindre utrymme, medan kommunerna som skötte hela verksamheten ’produktionen’ nu fick släppa kontrollen över denna: ’vård, skola, omsorg’ blev ett mantra.
7.00: Skolan var dyr, så den skickade man ner, men behöll pengarna.
8.00: De kommunala avgifterna kontrolleras numera av riksdagen, ca 20% av kommunernas intäkter, resten är skattebaserade bidrag från staten
9.20: Kommunerna disponerar sin befolkningsandel av den kommunala skattebasen, alla kommuner har alltså samma skattekraft per invånare!
10.10: Det som skiljer är skattesatsen, förändras den så slår det bara på den enskilda kommunens ekonomi. Om Malmö t ex kostar på kommunala insatser för att få en invandrare att gå från bidragsberoende till heltidsarbete, så kostar det bara pengar för kommunen.
11.40: Kommunerna kan däremot pressa sina kostnader. Ca tio områden, varav barnomsorg, äldreomsorg och social omsorg är de stora, ’måsten’. Kultur och fritid är det minsta.
12.00: Socialbidragen går inte att påverka pga riksnormen som sattes på 70-talet.
13.30: Vad man kan göra är, förutom att höja skatterna, alltså att pressa kostnaderna inom övriga områden, vilket i åtta fall av tio blir äldreomsorgen.
14:50 Det kommunala ansvaret för äldreomsorgen kom sist, vilket gör att man känner minst ansvar för denna. Man kan också ge sig på de äldre, för de är uppväxta i samhället före -68, då man hade skyldigheter och ansvar.
15.30: välfärdsplanen sattes -68 då fördelningspolitikerna menade sig för alltid kunna fördela 4% tillväxt, medan nationalekonomerna sa: nej, med fördelningspolitik kommer kakan sluta växa.
16:20: teknisk försörjning (vägar, avlopp) har man rakat in på bara benen redan, här går inte att skära mer. Kultur och fritid finns inte mycket kvar av i många kommuner, skolan gick man hårt åt, nu ger staten mer pengar dit.
17.00: ”skamnivån” är 32000:-/invånare för äldreomsorg. Det finns 50 mdr att ta innan alla kommuner når dit. Det är dessa som nu fort äts upp av massinvandringens kostnader.

PUNKT 2: DET MINSKADE REFORMUTRYMMET PGA DEN LÄGRE TILLVÄXTEN
18.10: de sista åtta åren har vi inte haft någon tillväxt av ’kakan’ per invånare.
19.00: först på senare år har Sverige börjat räkna BNP per skalle, tidigare växte befolkningen så långsamt så det behövdes inte.
20.00: Från över 4% fram till 1970 så sjönk tillväxten till under 2% från 1990 till nu. De sista åren ser formellt bra ut, men detta beror på återhämtningen från krisen 2009, på nya stora lån, enorma stimulanspaket för att klara invandringen och nu pga att det är valår.
21.30: tillväxten ser ’alltid’ bra ut i bankekonomernas prognoser, som slås upp stort, men utfallet ser vi bara små notiser om. Första kvartalet 2018 var den nere i 0,4% (1,6%/år). Justerad för befolkningstillväxten (1%) så är vi nere på 0,6%!
22.30: nästan alla nationalekonomer koncentrerar sig på vad staten gör, där ser det – fortfarande ’ganska trevligt ut’, man räknar upp intäkterna, men inte kostnaderna, man fuskar med index. Och det är på kommunalplanet ’det händer’
23.30: när regeringens prognos, med 70 mdr ’reformutrymme’ justerades av Riksrevisionen, så fattades istället 50 mdr.
24.20: kommunerna är enormt klämda; Hultsfred t ex har stängt sitt socialkontor.
25.20: Vi har nu 40-tal kommuner som liknar Malmö (med ca 2 mdr överkostnader för socialbidrag) där skatterna skulle kunna sänkas med 2% om man inte hade så ineffektiv bidragshantering. Malmö har 3,3% i överkostnader.
27.00: År 2025 kommer samtliga kommuner i Sverige ligga på samma överkostnader!
28.00: 90-talskrisengav oss i princip 5% skattehöjning, efter det har vi legat stilla, eftersom vi nått en smärtgräns – vi klarar inte 5% till. Vi ’skattar fram fritid’ redan nu genom att höginkomsttagare, som läkare istället väljer att avstå att arbeta mer. Höjer vi skatten mer så får vi mindre intäkter alltså.
30.00: för privatpersonen är Jenseviks råd: ta inte nya lån på villan, åk inte jorden runt, gå inte i pension tidigare än du måste – det kommer inte finnas pengar över och den äldreomsorg vi kommer få är inte en sådan vi vill ha.

PUNKT 3: ATTITYDERNA
31.15: Tidningen Lyckoslanten, med serien Spara och Slösa, delades ut till alla skolbarn. Det ansågs fult att Slösa. Socialfall hette socialfall, det var inte OK.
32.30: Man hade skolsparbössa, kamrern från banken kom och tittade på vem som sparat mest, man fick beröm för detta. Även långsiktiga planer fanns med i tankarna.
34.00: klasskampsretoriken började 1968: allt nu! Var är pengarna? Detta är också klansamhällets. Man saknar helt förståelse var pengarna kommer ifrån!
35.00: Normerna ändrades: Slösa har inga val, det är henne vi ska bry oss om. Vi tar därför pengar från Spara, bestraffar dem som sköter sig.
36.00: före 70-talet hade alla Sparamoralen, även socialisterna, idag har alla, även icke-socialister Slösamoral. Vi har fått en ’loser’, förlorare, som förebild.
37.50: Att återställa attityderna är nödvändigt för att övervinna den kris vi har framför oss. Men att säga att de rika är rika för att de sköter sig är idag än otänkbarhet.
38.30: Sorsele ligger idag högst, med 115.000:-/invånare efter kommunalskatteutjämning. Solna har minst, 45.000:-/inv. Inte ens 40% av Sorseles intäkter att ta av.
39.00: Varje system för sig kan tyckas rimligt, men helheten blir alltså så här, fullkomligt orimligt. För tjugo år sedan var det tvärtom, då hade Solna mest!

Jensevik uppfödd i en familj med gråsosse-värderingar, önskar att vi var tillbaka i dessa. Men hoppet om att det skulle bli så är små.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

En kommentar