Att inte sätta grovt kriminella i fängelse bryter samhällskontraktet


Magnus Stenlund_Sunt FörnuftI samarbetet med Magnus Stenlund på Sunt Förnuft kommer Rosa Traktorn att bakåtblogga en rad av hans tidigare inlägg för att ”komma ikapp” tidigare inlägg. Detta gör vi varje kväll fram till valet och vi fortsätter idag med:
Att inte sätta grovt kriminella i fängelse bryter samhällskontraktet

//God läsning.

bar2

SVERIGE: EN RENT KRIMINELLT KRIMINOLOGISK IDEOLOGI

kriminella-skyddstillsyn-2018-07-02-660x341

I korthet: den vänsterideologi som svenska kriminologer står för vill inte ens sätta våra grövsta brottslingar bakom lås och bom. Med en filosofi där allt utgår från förövaren istället för brottsoffren, så bryts samhällskontraktet, de laglydiga får varken trygghet eller rättvisa. Samtidigt vet vi hur vi borde göra: straffa hårt och tidigt även för mindre brott och sätta återfallsförbrytare bakom galler för lång tid. Ska vi göra det krävs dock att vi satsar tre gånger mer på polisbudgeten. Det är ingen förlustaffär för svenska folket, vi sparar igen det på lägre försäkringspremier, sjukhuskostnader och – faktiskt – även på längre sikt minskat antal interner. Förutom att tryggheten och rättvisan räddas.

Organiserad brottslighet – största hotet mot den svenska rättsstaten

Stockholms undre värld: Expressen har kartlagt 405 stycken av de mest våldsintensiva som tillhör något kriminellt nätverk. Samtliga dessa ägnar sig åt mycket grova brott, huvudsakligen tjänar de sina pengar på narkotikaförsäljning. Denna verksamhet är så lukrativ att man tillgriper alla medel för att försvara sin position, man lierar sig med varandra när det passar, mördar varandra när det kniper: det handlar alltså om den s k organiserade brottsligheten; de absolut grövsta brottslingarna i Sverige,  de som är det främsta hotet mot vårt rättssamhälle. Vi kan lugnt utgå ifrån att dessa huvudsakligen ägnar sina dagar åt att utföra brott, planera nya, eller hålla sig undan rättvisan för de brott man redan begått. I stort sett samtliga är misstänkta för en lång rad brott de aldrig kommer kunna fällas för och ännu fler är de brott som de begått men aldrig kommer misstänkas för. När det gäller ledarna är det ännu svårare att åstadkomma fällande domar, de smutsar sällan ned sina händer med att personligen mörda, det överlåter de till sina hantlangare – och man drar sig inte för att hota, skrämma, misshandla och ‘eliminera’ eventuella vittnen.

Vi skulle dock vilja tro att om och när de väl åker dit så åker de i alla fall dit ordentligt. Men så är det alltså inte.

Fängelse – bara för mord?

Effekten av att det svenska rättssamhällets principer nu bygger på ren vänsterideologi är att även de grövsta av de grövsta brottslingarna – gängledarna för dessa syndikat där mord är en vardagsaktivitet – helt slipper fängelse. 28 stycken, närmare hälften av de 61 undersökta gängledarna, har istället fått villkorligt eller skyddstillsyn, 14 stycken har fått det upprepade gånger! För allt utom mord dömer svenska domstolar helst till skyddstillsyn och villkorlig dom, d v s även för så allvarliga brott som utpressning, grovt olaga hot, misshandel, övergrepp i rättssak, grov stöld och försök till rån. Inte (i första hand) för att domarna är så släpphänta utan för att det finns en paragraf som tvingar dem att alltid föredra andra straff än fängelse. Denna har tillkommit och är i linje med kriminologernas förövarfokuserade tänk: det finns nämligen enligt dem (Sarnecki och hans lärjungar) bevis för att unga män som döms till fängelse har svårare att komma tillbaka till samhället.

Samhällskontraktet gäller rättvisa och trygghet

Laglydiga människors behov av att känna sig trygga är ingenting som uppmärksammas av svenska kriminologer (jag generaliserar, men bara lite; Sarneckis skola har blivit helt dominerande, eftersom den upprepar vänsterns klyschor och gör vetenskap av deras lögner – en win-win för båda parter – skolans politiska anpasslighet har belönats med de flesta och högst uppsatta tjänsterna). Ännu mindre bryr man sig om offrens behov av att känna att verklig rättvisa skipas. Det här är faktorer som vänstern alltid underskattat, men som utgör samhällskontraktets grundpelare. Vi har överlåtit vår rätt att själva ta hämnd till staten, under den självklara förutsättningen att vi får just trygghet och rättvisa. Det må vara aldrig så mycket bättre förutsättningar för brottslingen att få ett bra liv efter sina brott om han inte straffas – det är helt enkelt inte ett rimligt alternativ ändå. Våra normer och moralvärden skulle förstöras på mindre än ett par år och samhällskontraktet skulle upplösas. Dessutom skulle, som de flesta av oss inser, brotten öka kraftigt. Det finns nämligen en starkt avskräckande effekt i att veta att om jag gör dumt så blir jag inlåst.

Avskräckning fungerar eftersom det är en del i organiserad brottslighets affärskalkyler

Och vad kriminologerna och den olycksaliga paragrafen också bortser ifrån är att alla inte reagerar på samma sätt. Vissa unga män ser en brottslig bana som en fullt naturlig karriär. Vissa är så förhärdade redan i mycket unga år att de är beredda att begå mord. De här männen utgår från rationella affärskalkyler, där fängelsetid är en viktig riskkomponent. Ju längre frihetsberövande desto mindre lockande att begå brottet ifråga, avkastningen blir för låg i förhållande till risken. En annan faktor, lika lite omtalad bland svenska kriminologer, är att inlåsning förhindrar nya brott. Det är väl känt att en mycket hög andel av de grövsta brotten begås av en relativt sett mycket liten klick ytterst förhärdade återfallsbrottslingar. Här är det en mycket enkel räkneövning: skulle man tiodubbla strafflängden efter, låt oss säga tredje grova brottet, så skulle mängden sådana brottslingar ute i samhället raskt minska, ned till en tiondel, varefter vi kan förvänta oss en kraftig nedgång av grova brott.

Nolltolerans för att undvika att unga dras in i brott

Som framgår av reportaget är medelåldern i Stockholms under värld låg, de yngsta är 16 år och 3 av 8 är under 25. Det betyder att nästan samtliga redan dömts till ungdomsvård. Vi kan alltså konstatera att den brottsliga karriären inte har botats med ’vård’, villkorlig dom, skyddstillsyn, eller korta straff i dessa fall. De har bara blivit mer slipade och förhärdade brottslingar för varje vända, varje kontakt med rättssamhället. Den berömda s k nolltoleranspolicyn som infördes i New York var avsedd att bryta en eskalerande brottslighet som gjorde staden till en av de värst brottsutsatta i USA på 1980-talet. Här handlade det alltså om att ingripa kraftigt och raskt mot småbrott för att undvika att pojkar gled in på fel bana. Efter att den infördes sjönk brottsligheten kraftigt: 1990 begicks 2262 mord i staden, 2016 hade de minskat till 330.

Man ingrep direkt mot plankare, visiterade dem, ställde dem till svars för vapeninnehav. Statens vapenlagar är lika strikta som Sveriges, men straffen för olaga innehav är betydligt hårdare, liksom kontrollen. Alla invånare har direkt access till brottsstatistiken, inom sitt område och alla andras. Genom att varje polischef inom ett distrikt ställs till ansvar för om/när brotten ökar blir sambanden inte bara synliggjorda: det händer saker också, om ingenting görs.

Med nolltolerans töms fängelserna på sikt

Just de här enkla sambanden vill svenska kriminologerna sällan gå med på. De (Sarnecki et al) hävdar att andra skulle ta de grova brottslingarnas plats utanför murarna, att det tydligen lagbundet måste begås en viss mängd mord, rån och misshandel i ett samhälle. En väldigt defaitistisk inställning, som rent ut sagt gör det svårt att se vad vi ska ha kriminologer till i så fall. Och idag är fängelserna inte längre överfulla i New York. Tvärtom, det har aldrig funnits färre intagna; färre brott gör ju färre brottslingar.

New York-polisen: många, flexibla, lokalt förankrade och välbetalda

I New York finns det 38.000 poliser. De är därmed synliga överallt, hela dygnet. Det ger en avskräckande effekt. De hinner också ta tag i de små brotten. De är lokalt förankrade i små distrikt där de känns igen. Man har flexibilitet också för att snabbt förstärka närvaron när det behövs. I Sverige, med något högre folkmängd, men framförallt så mycket större geografiskt område att övervaka och göra sig synliga på finns det bara 20.000.

Polisen kostar inte dubbelt så mycket som i Sverige, den kostar tre gånger så mycket. Detta eftersom poliserna både har en betydligt högre startlön och en bättre löneutveckling, med förmånligare hälsovård och pensionsvillkor. Men färre brott kostar väsentligt mindre, så det är ändå en ’lönsam’ affär. Massor med svenska politiker har varit på studiebesök. Varför gör vi då inte som i New York?

Varför inte i Sverige?

1. Vi har inte velat sätta till resurserna som krävs. Det handlar alltså om en fördubbling av kåren och väsentligt högre löner. 2. Vi har i Sverige en ovilja att ställa dåliga chefer som misslyckas till ansvar. 3. Vi vill inte döma småbrottslingar hårt, vilket i sin tur beror på att vi a) inte har resurser, b) har för låga straff för grövre brott, för att det ska uppfattas som rimligt; d v s straffskalan måste upp över hela linjen, c) svenska kriminologer stretar emot med näbbar och klor och gör allt för att hitta andra förklaringsmodeller.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Gå med
Vi mot Virret

Källor:
Expressen, gängen:
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/qs/gangen/gangledarna-som-slipper-fangelse/

SvD, New York:
https://www.svd.se/olle-wastberg-sverige-kan-lara-av-new-yorks-brottsbekampning

DN Debatt, Sarnecki och fem andra kriminologer:
https://www.dn.se/debatt/svagt-stod-i-forskningen-for-att-hardare-straff-minskar-brotten/

En kommentar