När resten av Sverige blir som Malmö, var ska bidragen då tas ifrån?


Magnus Stenlund_Sunt FörnuftI samarbetet med Magnus Stenlund på Sunt Förnuft kommer Rosa Traktorn att bakåtblogga en rad av hans tidigare inlägg för att ”komma ikapp” tidigare inlägg. Detta gör vi varje kväll fram till valet och vi fortsätter idag med:
När resten av Sverige blir som Malmö

//God läsning.

 

bar2

DE MÅNGKULTURELLA FÖREBILDERNA. SÅ KOMMER SVERIGE SE UT OM TVÅ DECENNIER.

tino-malmo-skatteutjamning-2018-04-18-660x341

I korthet: Malmö, Södertälje och Botkyrka visar hur den väg som Sverige är inne på lär sluta. Ingenting blir bättre, det vänder aldrig. Det blir bara värre och värre. Det finns en skillnad: Dessa tre kommuner har kunnat hålla näsan över vattenytan genom de kommunala utjämningsbidragen. När resten av Sverige kommit där Malmö är nu, så kommer det inte finnas några pengar kvar att fördela ut.

Tino och Massutmaningen – exemplets makt.

Tino Sanandaji skriver om Malmö, Södertälje och Botkyrka. Tre kommuner som ligger i det mångkulturella Sveriges framkant, om man får uttrycka det så. Andelen med utländsk bakgrund 2016 var 57% i Södertälje, 51% i Botkyrka och 43% i Malmö. Till detta skall läggas asylsökande som ännu inte godkänts eller fått avslag. Andelen är också kontinuerligt stigande sedan flera decennier. Det betyder alltså bland annat att den politiska församlingen är helt beroende av invandrarnas röster.

Valboskapen: en garant för noll omtänkande

Att väljarmajoriteten har utländsk bakgrund har så gott som cementerat den socialdemokratiska maktbasen. De tre kommunerna saknar en stark politisk opposition som kunnat motsätta sig snabb invandring, här har man medvetet gått före resten av Sverige. Det styrande maktpartiet S har slagit dövörat till och har ju i detta haft ett starkt incitament, nämligen en fortsatt trolig makthegemoni; eftersom makt alltid varit S främsta prioritering finns det ingenting som talar för att utvecklingen vänder.

Ja, det ÄR andelen invandrare som är förklaringsfaktorn. Inget annat.

Den solida prognosen gäller därmed även de tre kommunernas ekonomiska kräftgång, en följd av S vanstyre och huvudsakligen en funktion av att alltfler saknar jobb. Den inrikesfödda befolkningen ligger i Malmö 4% under rikssnittet för infödda svenskar, och den utländska delen av befolkningen ligger 5% under rikets snitt för utrikesfödda; sysselsättningsgapet är därmed 24 procentenheter, mot rikets 23%. Det är med andra ord den höga andelen invandrare som förklarar det allra mesta av kommunens problem.

Sjunkande skattekraft 

På två decennier har de tre S-märkta mångkulturerna gått från ett svenskt genomsnitt ifråga om skattekraft till att nu ligga 11, 14 resp. 15 procent under rikssnittet. En motsvarande fast något mindre försämring gäller även för alla de övriga mest mångkulturella kommunerna i Sverige, med Solna som unikt undantag (en f ö vanligen borgerligt styrd kommun).

Utjämningsbidragen

Medan de kommunala skatteutjämningsbidragen till de norrländska kommunerna har reducerats mellan 1996 till 2017, justerat för inflation, så har våra tre mångkulturella musketörer kraftigt ökat sin andel, från 3 till 7,5 mdr. Det finns inget som säger att behoven i Norrland minskat, det är snarare att behoven i de mångkulturella kommunerna upplevs ha ökat, som tränger undan allt annat.

Malmö mest ojämlik av alla kommuner

Malmö är i topp när det gäller inkomstsegregation. Inte på grund av några få riktigt rika, utan pga många riktigt fattiga. Skillnaden (den s k Gini-koefficienten) är i paritet med amerikanska 1980-talsnivåer. I Malmö lämnar 22% av eleverna grundskolan utan gymnasiebehörighet. Den öppna arbetslösheten är 15%. Var tionde hushåll tar emot socialbidrag, motsvarande 1 mdr om året, socialen är Malmös sjätte största hyresvärd. Hur sysselsättningen ska kunna öka med så dåligt utbildningsresultat är det ingen som vet.

Vad sägs om 6,41 i kommunalskattehöjning?

Kommunen tar emot ytterligare 2 mdr i skatteutjämning via de bidrag som Region Skåne tar emot (totalt 5 mdr) och (S)taten betalar dessutom ut ett stort antal ytterligare subsidier, inte minst till skrytprojektet Malmö Live, konserthuset för 1,3 mdr. Men trots alla bidragen så går inte budgeten ihop; man lånar alltmer pengar. För att staga upp ekonomin har en extern konsultutredare från PWC kommit fram till att det behövs en skattehöjning med 6,41 krona per hundralapp fram till 2030. Det kommer inte hända, för då skulle alla som kan bidra flytta ut.

Malmö suger redan nu upp bidragen, hur ska någon få något i framtiden?

Så. i Malmö fortsätter invandringen, upplåningen och den höga arbetslösheten att stiga. Liksom bidragen. Det sistnämnda åtminstone ett tag till. Som en svamp kommer Malmö att svälja en allt större andel av dessa, medan behövande norrlandskommuner lär få rätta munnen efter matsäcken, ungefär på samma sätt som svenska fattigpensionärer nu tvingas göra. Stockholmarna lär få räkna med att ge allt högre bidrag till ett system som aldrig mättas.

Men vad händer när även Stockholm börjar rasa utför i den närmast per automatik självklara sysselsättningsfällan, som den ökade invandringen innebär? Vad händer när skatterna ökar så mycket där, att politikerna upptäcker att de nått bristningsgränsen? När de som bidrar flyttar ut, inte från Malmö, utan från hela Sverige?

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Gå med
Vi mot Virret

En kommentar