Parallellsamhället växer och blir alltmer extremt.


Magnus Stenlund_Sunt FörnuftI samarbetet med Magnus Stenlund och Sunt Förnuft kommer här dagens inlägg: Parallellsamhället växer och blir alltmer extremt.

//God läsning.

 

bar2

Parallellsamhället växer och blir alltmer extremt.
40517214_538253503272159_5797189982460313600_n

I korthet: Borås är sannolikt inte sämre än andra kommuner på att möta hotet från de bokstavstroende islamisterna, snarare är man här mer medvetna om problemet. Ändå blir salafisterna snabbt alltfler och allt mäktigare; deras krav blir också alltmer oblyga och deras extremism allt tydligare. Man säger sig sällan öppet vara våldsbejakande, men politisk islams strategi, att frikoppla parallellsamhället från svenska lagar och myndigheternas kontroll, går naturligtvis hand i hand med den ökade kriminella aktiviteten. Islam är troligen världens mest totalitära, förtryckande ideologi och de sekulära muslimerna som lyckats integrera sig används som en front för att dölja vad som pågår i utanförskapsområdena, samtidigt som salafisterna gör allt för att radikalisera dem. Och man är framgångsrika – parallellsamhället är på god väg att utvecklats till den islamska stat man drömmer om.

Hemvändande IS-resenärer och färdigutbildade salafistiska imamer som nu kommer tillbaka från Saudi, Iran och Turkiet har bytt mål: muslimerna här ska separeras från den svenska staten: istället för att bygga den islamska staten i Syrien och Irak bygger man den här, i Sverige.

SvD har en drive som gör det möjligt att läsa gratis på nätet i två månader och denna artikel är ensam värt besväret att öppna betalväggen. Här vågar man – vad jag vet för första gången i etablerad media – ge en osminkad sanning om hur Sverige är på väg att ge vika för islamisternas parallellsamhälle. Salafisterna, de bokstavstrogna, vinner stadigt mark. Omfattningen av vad som pågår är svår att klarlägga; det är nästan omöjligt att få veta vad som pågår i hemmen, källarmoskéerna och på sociala medier. Vilket inte heller är meningen att utanförstående ’otrogna’ ska få. Men i Borås framträder ett allt tydligare mönster. Och samma mönster kan för den som vill och vågar konstateras i snart sagt varje större eller medelstor svensk stad – inte längre bara i de värst utsatta förorterna.

De sekulära muslimerna är utsatta för stark påverkan från flera håll. I skolan skapas trender där fler och fler ämnen och företeelser blir ’haram’, dvs förbjudna att delta i för de rättrogna. Först är det musiken, sedan religionskunskap och gymnastik. Och snart är det fler som hakar på. De unga som får lära sig västerländska värderingar på dagen får på kvällarna hemma veta att allt detta är skit. Allahs vrede skall drabba den som deltar i studentfirande. Tusentals regler för kvinnor om hur man ska bete sig och klä sig. Slöjkrav från 15 månaders ålder. Moralpoliser knackar dörr och talar om att man observerats. Nästa steg är utfrysning. Den som går till svensk domstol drabbas också – den enda lagen är sharia och den tillämpas i moskén. Ingen utomstående får veta.

Från att källarmoskéerna hade 10-20 besökande räknas deltagarna nu i 100-tal och man måste flytta till nya lokaler. Och det är salafister som predikar, någon efterfrågan på liberala moskéer finns inte. Samtidigt ökar kriminaliteten lavinartat i samma områden. Salafisterna är till övervägande del inte för våld – inte öppet och uttalat. Men det är svårt att inte se ett samband här; aktiviteter som underminerar den svenska ordningsmaktens arbete och den svenska rättsstatens kontroll och överhöghet förbereder ju vägen för Allahs maktövertagande. Illavarslande är att det är lättare för polisen att få namn på knarklangarna och vem som gömt ett vapen än på moralpoliserna; det är ingen tvekan om vem man är mest rädd för.

Borås är bättre förberett för att motarbeta detta än de flesta kommuner. Men vad hjälper det när skolinspektionen ger tillstånd till en ny muslimsk grundskola med plats för 500 elever, där fördjupade koranstudier ska erbjudas? I Sverige är det inte ens tillåtet att kartlägga åsiktsriktningar, sägs i artikeln. Men detta borde naturligtvis inte gälla antidemokratiska riktningar. MSB arbetar med de våldsbejakande förgreningarna, men sanningen är att man borde försöka kartlägga hela islams utbredning och djup.

En rättrogen muslim ska, om det inte är möjligt att leva efter sharia där han lever, enligt salafisterna välja att flytta till ett land där islam är en statsideologi. Men detta är inte nödvändigt om man istället kan erövra nytt land – och nya själar. Der är därför man väljer man att stanna i Sverige.

Klipp på fb och Youtube förekommer, med dolda filmupptagningar där imamer sprider budskapet bland lärjungarna, att islam ska ’ta över Sverige’ inom 20 år, eller där de sanktionerar månggiften, och hävdar att det är muslimska kvinnors plikt och huvuduppgift att se till att föda fler muslimer, för att skapa en ny befolkningsmajoritet.

De flesta svenskar känner naturligtvis en vämjelse inför sådan religiös fanatism, men har svårt att ta budskapet på allvar. Vi måste ställa samman dessa uppgifter med alla de övriga komponenterna i den salafistiska strategin för att hotet ska framträda tydligare: ’taqiya’ – rätten att ljuga, tillsammans med slutenheten, som gör det omöjligt för utomstående att veta säkert; politiska samarbeten med de undfallande postmodernisterna i de politiska partierna, främst Mp, S och V; hoten om våld mot och islamofobianklagelserna mot kritikerna. Och så fronten: de sekulära muslimerna.

Många svenskar ser inte islam för vad den är, just för att islam gömmer sig bakom ett vitt pappersark: de sekulära muslimerna som gjort klassresa, karriär och som integrerats väl. De är brickor i ett spel; man gör vad man kan för att radikalisera dem, men samtidigt utnyttjas de i propagandan för att övertyga svenskarna om hur harmlös islam är; de flesta av oss har ju träffat trevliga och ’normala’, förnuftiga muslimer, som tar i hand.

Man ser inte gärna att pappersarket täcker en annan verklighet, den som är utanförskapsområdenas; länge nästan mikroskopiska mycelfläckar på papperets baksida. Här och där kan man nu ana dessa snabbt växande fläckar genom papperet, där verkligheten trängt fram. Om papperet fortfarande går att skriva på, som vilket annat svenskt papper som helst, vet vi inte, man har inte ens vågat trycka spetsen mot det. Men vad vi säkert vet är att hela arket snart kommer vara alldeles mjukt, grått och sedan svart, om vi inte gör något. För vad som finns bakom är alldeles ruttet. Det handlar om världens mest totalitära och förtryckande ideologi.

Kanske är det först när den siste sekuläre muslimen i Sverige omvänds vi som vi reagerar. Men det borde ha varit när den förste gjorde det.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Källa:
https://www.svd.se/salafismen-vinner-mark-i-sverige-ar-nog-nu

2 kommentarer