Slöjan är tortyr.


Magnus Stenlund_Sunt FörnuftI samarbetet med Magnus Stenlund på Sunt Förnuft kommer Rosa Traktorn att bakåtblogga en rad av hans tidigare inlägg för att ”komma ikapp” tidigare inlägg. Detta gör vi varje kväll fram till valet och vi fortsätter idag med: Slöjan är tortyr.

//God läsning.

 

bar2

SLÖJAN ÄR TORTYR – DEN SOM INTE VILL SE DET ÄR EN FEG STACKARE

slojtvang-2018-08-06

I korthet: vi måste förbjuda bärandet av slöja på allmän plats, dels eftersom det är ett uttryck för sympati med en grym och totalitär kvinnoförnedrande ideologi, dels eftersom det är enda sättet att skydda de kvinnor som tvingas bära kläder de inte vill ha på sig och som begränsar deras rörelsefrihet, är skrymmande, fula och obekväma. Detta är helt enkelt en form av tortyr som vi inte kan komma till rätta med på annat sätt och vi måste förstå att dra gränsen för vad som kallas religionsfrihet, så att denna inte inkräktar på människors rätt att röra sig i vardagen.

 

Tre goda skäl att förbjuda slöjan

Så här enkelt är det: vi vet att många muslimska kvinnor i Sverige bär slöja för att de annars riskerar olika former av repressalier. Vi vet också att vad som försiggår bakom hemmets lyckta dörrar är närmast omöjligt för samhället att kontrollera, och skulle kräva alltför stort intrång i privatlivet om vi ens försökte. Vi vet slutligen att i de länder där islam är en statsbärande religion, så är det i varierande grad förenat med formella tvång för kvinnor att bära slöja.

Att tvingas bära dessa fula kläder varje dag, hela livet… det är tortyr

Dessa tre kunskaper räcker alldeles utmärkt för att fatta samma beslut som redan skett i Danmark, Frankrike och flera andra västeuropeiska länder: ansiktsdöljande slöjor för religiöst bruk, det må vara burka, niqab eller annat, skall inte vara tillåtet. Detsamma gäller givetvis de groteskt fula, heltäckande chadorna, svarta kappor som de fundamentalistiskt religiösa kräver att kvinnor ska ha på sig. Att bära en sådan slöja eller kappa är liktydigt med en sympatiyttring för en totalitär ideologi, vilket jämställer slöjan med nazistiska symboler som hakkorset. Vad som gör saken än mer intolerabel är att slöjan och kappan bärs av kvinnor som ofta med stor sannolikhet inte själva skulle valt att göra det frivilligt, samt att det är förenat med betydande inskränkning av den personliga rörelsefriheten och komforten. Jag vill gå så långt som att betrakta detta som en utstuderad form av mental och fysisk tortyr.

Vi får inte tro dem

Att lyssna på de röster – även kvinnor själva – som säger sig uppskatta slöjan och chadan och självmant vilja bära dessa är med detta i bakhuvudet som att låta oss påverkas vad en gisslan säger, med en pistol riktad mot sitt huvud. Det är fullständigt befängt. Somliga, imamerna, vill förstås hävda att det är detsamma som inskränkning av religionsfriheten att förbjuda slöjor och chador. Men poängen är att religionsfriheten aldrig får bli en skyldighet som inkräktar på människors rätt att röra sig fritt och ledigt. Om vi ponerar att en religion skulle kräva att man skär öronen av barn och tvingar dem att bära fotbojor till dess de fyller 18, så framstår det väl som glasklart för alla att ’religionsfriheten’ inte kan få stå oemotsagd i alla delar, inte när den inskränker mänskliga fri- och rättigheter. Och det är just vad islam gör med sina kvinnor. Om vi sedan ser ett barn bära omkring på sin femkilos fotboja och lyckligt ropa att hen gör detta frivilligt, så har vi faktiskt en skyldighet att inte tro på dennes ord.

Islam – en omänsklig ideologi

De modiga kvinnor som nu leder revolten i Iran har fått minimal uppmärksamhet i svenska medier, sent och alltför lite är detta uppslaget i SVT och tidningar som DN. Dessa hjältinnor som får fleråriga fängelsestraff för sin subordination. Eller 89 piskrapp för att ha flirtat. Och dömts till hängning för påstådd otrohet. Skälet (varför svensk media inte pratar om dem) är förstås att dessa domar indikerar vad islamistvännerna minst av allt vill erkänna: att islam är en grym och intolerant totalitär ideologi som tvingar människor att leva på ett sätt de inte vill – och ibland dö för sådant vi betraktar som en mänsklig rättighet.

Ett erkännande av dessa enkla fakta skulle få dominoeffekter på hela vårt tänkande kring islam. Som till exempel att det inte bara är slöjor och chador som borde förbjudas.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Källa:
https://www.dn.se/nyheter/varlden/sloja-pa-liv-och-dod/