Machokulturen från Mellanöstern – van att bestämma


Magnus Stenlund_Sunt FörnuftI samarbetet med Magnus Stenlund på Sunt Förnuft kommer Rosa Traktorn att bakåtblogga en rad av hans tidigare inlägg för att ”komma ikapp” tidigare inlägg. Detta gör vi varje kväll fram till valet och vi fortsätter idag med: Machokulturen från Mellanöstern – van att bestämma

//God läsning.

bar2

MUSLIMERNA – EN KULTUR VAN ATT VARA I MAJORITET

I korthet: officiellt anlända muslimer är 1,2 miljoner i Sverige idag. Om sju år kommer de med dagens SCB-prognos att vara 2 miljoner. De utgör nästan alltid majoritetsbefolkningar i de länder de kommer ifrån och är vana att få som de vill. Om vi inte talar om för dem var skåpet ska stå, så gör de detta själva.

I DN för nästan ett år sen (5/10-17) skrev Heimerson en tänkvärd krönika om varför invandringen från muslimska länder inte kan förväntas ske lika ‘smidigt’ som annan flyktinginvandring. I de länder man kommer ifrån utgör man nämligen nästan alltid majoritetsbefolkningar. Individer ur traditionella minoritetskulturer är vana att anpassa sig, det är inte sunnimuslimerna, inte heller shiamuslimerna från Iran. När muslimerna kommer till Sverige är det som en ‘alfahanne’ som möter den sekuläre svensken, vem ska anpassa sig? Lika lite som vi vill göra det är det naturligt för muslimerna.

En aggressiv kultur som inte möter motstånd alls. Svensk kultur? Finns den?

Tankarna är Eli Göndörs, ur boken ‘Religionskollision’, men de är inte nya. Tino Sanandaji påpekar att den aggressivt negativa attityden till vår egen kultur som många ledande politiker visar, t ex Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt, gör det svårare för invandrare som vill låta sig assimileras – det förefaller inte finnas något lockande i att omfamna en kultur som inte heller den inhemska befolkningen tycks vilja kännas vid. Självförnekelsen går inte sällan så långt att det ifrågasatts om vi ens har en svensk kultur. Vad finns då att anpassa sig till?

Vi misslyckas med integrationen av de muslimska f d majoritetskulturernas medlemmar, dels därför att det är en mycket svår uppgift – muslimerna befinner sig nästan så långt bort från oss, som man kan komma ifråga om värderingar. Dels därför att vi behandlar dem som offer och skuldbelägger oss själva och vår kultur, vilket gör det lättare för dem att känna motvilja än tacksamhet till den kultur de hamnat i. Dels har vi låtit parallellsamhällen utvecklas i de utanförskapsområden där de flesta nytillkomna bor, där kontakterna med vår kultur är få. Dels, och viktigast av allt: vi har ju inte ens försökt! V kallar det icke-integrerade resultatet av inflyttningen för ‘mångkultur’ som vi sedan proklamerat vara något positivt och eftersträvansvärt.

Vår i särklass största minoritet redan idag

Den som blir förvånad över att muslimerna börjar ställa allt oblygare krav på oss och vårt samhälle, ska betänka att de redan är vår i särklass största minoritet och att vårt förhållningssätt mot dem, alltsedan de kommit hit varit undfallande och ursäktande. Deras inneboende drift att ta för sig utgör en bärande del av islams aktivt missionerande ideologi och en naturlig utgångspunkt för majoritetskulturen i de länder de kommit ifrån. Det som för oss kan tyckas som konfrontativ fräckhet behöver inte vara det i deras egna ögon. De flesta av dem ger bara uttryck för vad de uppfattat att vi svenskar själva bett om. Det är vår egen undfallenhet som får detta svar.

Prognosen ligger fast 100.000 eller mer per år. Vårt svenska perspektiv riskerar att bli obsolet.

Kravställandet kommer inte att upphöra i takt med att muslimerna blir fler. Tvärtom. Givet att den liggande prognosen om ca 100.000 nytillkomna (varav de flesta muslimer) tas emot i Sverige varje år under de kommande åtta åren, så kommer den muslimska gruppen vara ca 2 miljoner i Sverige redan om sju år. En femtedel av befolkningen. En så stor folkgrupp kan inte negligeras. Att de inte skulle ha moskéer med dagliga böneutrop kan kanske tyckas vara en självklarhet för oss som aldrig bett dem komma hit, men det perspektivet kommer mycket snart vara obsolet.

Om vi inte gillar att de ställer krav måste vi vara tydliga och tala om det för dem. Och vi kan inte förvänta oss att de stillatigande kommer acceptera att vi plötsligt byter åsikt på det sättet. Det är väldigt lite muslimernas ‘fel’ att de är framfusiga, den största delen av ansvaret ligger på oss själva.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft