Att ställa tillväxten mot miljön – då är vi riktigt illa ute.


Magnus Stenlund_Sunt FörnuftMagnus Stenlund på Sunt Förnuft. … MED sunt förnuft för svenska värderingar, kultur och historia. … MOT Vänsterism, Islamism, Radikalfeminism och Revisionism = VIRR. Kommer här med morgonens inlägg: Att ställa tillväxten mot miljön.

Här kommer det första inlägget av Magnus på Rosa Traktorn

 

bar2

40355747_536127990151377_2154605236352712704_n

Att ställa tillväxten mot miljön – då är vi riktigt illa ute.

I korthet: DN låter en insändare föra fram de grumligaste och farligaste myterna om att tillväxten är miljöns värsta fiende. Tillväxt är ett annat ord för människors strävan efter att få det bättre och vi varken kan eller bör begränsa denna, då hamnar vi istället i planekonomi, som den sovjetiska kommunistregimen gav oss, tillsammans med de värsta miljökatastroferna världen hittills skådat. DN vet detta men vill exploatera vår klimatoro på precis samma sätt som miljöpartiet: genom att spä på vårt dåliga samvete.

Om det är sant som DN redovisar läsarnas reaktioner är det 87% av dem som inte genomskådar den farliga myten att tillväxten är den största miljöboven. Givetvis så gör DN:s ledarredaktion dock detta, för annars hade vi sett mängder av artiklar om hur vi måste dra ned på detta hemska påfund – tillväxt bläh! Men då skulle man snabbt få mothugg av en hel yrkeskår av professionella ekonomer, som skulle påpeka för dem att alternativet är kommunistisk planekonomi.

Samtidigt vet DN så klart att det är så här den genomsnittlige mp-väljaren tänker och många fler med denne. Överflödet omkring oss, allt vi kastar bort. Visst skulle det vara en lättnad för miljön om vi kapade den konsumtionen? Och dessutom skulle vi ju inte få det ett dugg sämre materiellt om vi bara slutade slänga – tänker en del (utan att reflektera över att de som prånglat iväg ’överskottet’ får sitt livsuppehälle på så vis och utan en tanke på varför de slänger bort saker – och fortsätter slänga bort fastän de föresatt sig att inte göra det).

Andra tänker snarare att det bara vore skönt att leva med lite mindre pengar och ett par knapphål åtdragen svångrem; de drar – den felaktiga – slutsatsen att detta samtidigt skulle innebära mindre stress. Men någon sådan koppling finns inte alls, eller snarare tvärtom: man vänder på orsak-verkan. Ju mer vi måste hushålla med våra resurser, desto mer stress upplever vi.

Det moderna samhällets höga stressfaktor är i själva verket anledningen till att vi slänger mer; vi hinner inte laga. Konsumtionshetsen finns där, men det är egentligen en felaktig beteckning, det borde heta produktionshets. Och den kommer alltid att finnas där så länge som vi inte anser oss ha råd att växla ner i arbetstid. Hetsen stavas nämligen t-r-y-g-g-h-e-t. De flesta av oss väljer pengarna före fritid ända tills vi har en betydligt större reserv att ta av än genomsnittsmedborgaren någonsin kommer att kunna uppnå. Och de som inte gör det, har givit upp eller inte ens fattat ett medvetet beslut för att de inte kan eller vill; de förlitar sig på att samhället – det vill säga vi andra – kommer stå för deras försörjning.

Oavsett om vi fortfarande kämpar på eller inte vill, så beror svenskens stress nu även på att vi inte längre kan lita på att staten förvaltar våra pensionsmedel särskilt väl. Svensken är nämligen inte dummare i gemen än att han förstått att vi är alltfler som ska dela på den gemensamma sparkassan. Detta leder till stress, oro och ångest. Som vi gärna dövar med lite konsumtion. Skulle fler sluta kämpa på och betala in skatter, så skulle alla genast få ännu större anledning att känna stress, för då skulle vår trygga ålderdom vara ännu mindre säker. Och för varje årskull med nyanlända mer eller mindre kunskapslösa ökar stressen ännu mer. Och de som inte kan bidra eller som valt att inte göra det, kommer att uppleva något ännu värre än stress: nöd.

När insändaren ondgör sig över vår tillväxtsträvan och dess förment negativa miljöeffekter så begår han även ett annat feltänk: det är inte i västerlandet världens framtida ökning av koldioxidutsläpp kommer ske. Det är i Asien och Afrika. Det är dessa människors drivkrafter som kommer leda till ökat energibehov. Denna ökning kommer aldrig kunna kompenseras av en minskning av västerländsk konsumtion helt enkelt eftersom västerlandet inte ens uppgår till en sjundedel av världens befolkning – och i framtiden kommer utgöra en ännu mindre andel. Afrikanernas och asiaternas tillväxt kan heller inte hanteras genom att be dem avstå från ekonomiskt välstånd och trygghet.

Lösningen – som miljöpartiet och andra så gärna vill finna i självspäkelsen, eftersom den både ger dem samvetsfrid och en falsk känsla av kontroll – måste istället sökas i smartare teknik och smartare miljöval. Val som måste ta hänsyn till marknad och ekonomi. Och idag är kärnkraften det enda alternativ som realistiskt skulle fungera för att i stor skala dra ned på den fossila förbränningen.

Att bryta den onda cirkeln och skapa mindre stress och oro görs inte genom ett systemskifte där vi slutar förlita oss på människans naturliga strävan efter att göra det bättre för sig själv. Då hamnar vi istället ofelbart i planekonomi, det sovjetkommunistiska systemet som vi alla vet havererade och som innebar en långt värre miljökatastrof än vad någon västerländsk marknadsekonomi någonsin lyckats åstadkomma. När insändaren hävdar att ”Professorer på handelshögskolor har länge vetat att BNP-tillväxt är en hopplös framtidsväg” så borde bara den meningen ha lett till refusering på DN Åsikt.

Istället är man glada över att kunna trycka lögnen utan att tidningen behöver ta ansvar. DN vill exploatera vår klimatoro och samtidigt locka fram det dåliga samvetet. Allt för att skänka mp några röster till. Det är dubbelfel och ett skamlöst exempel på hur tidningens åsiktsagenda samvetslös styr journalistiken. Att 87% av läsarna går på det visar tyvärr också hur cyniskt korrekt man bedömt situationen. Om nu ’gallupen’ inte bara är ännu en manipulation.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

En kommentar