Asylrätten kom till i en annan tid. Den är inte helig. Motfråga ett: För vem i så fall?


Magnus Stenlund_Sunt FörnuftMagnus Stenlund på Sunt Förnuft. Kommer här med en andra insändare om Asylrätten och motfrågorna till globalisten.

 

Så utan vidare dröjsmål, här kommer Magnus

 

bar2

globalisten-2018-08-27-660x341

 

Ett långt telefonsamtal med en sann globalist, om den heliga asylrätten, om att ’Sverige har råd’ och om det okända skuldbeloppet i skattebetalarnas livslånga ryggsäck.

 

I korthet: Asylrätten uppfattas som en helig norm av många svenskar, och den genomsnittlige globalisten är ofta samvetsöm nog att inte göra skillnad på dem som flyr från krig eller från fattigdom. ’Sverige har råd’ är det ständiga mantrat. Intressant nog har globalisten ofta sitt på det torra; hen har inte bara råd, utan har sett till eller tänker se till så att hen slipper undan notan genom att flytta sig och sina pengar härifrån. Det humanitära samvetet gäller alltså bara oss andra. Lika märkligt är att hen glömmer bort att tänka på sina egna barn. Även om dessa har fått en bostadsrätt gratis från sina föräldrar, så har de femtio år kvar i Sverige, som skattebetalare. Med sjunkande valuta och fastighetspriser, och med fastighetsskatter, exitskatter och förmögenhetsskatter ovanpå det, så lär i alla fall de få svårt att smita undan.

Göran, globalisten som har sitt på det torra

Jag spenderade söndag förmiddag i telefon med en av mina närmaste vänner, Göran. Han är konservativ och har röstat på moderaterna sedan han var 18. Om ett år planerar han att gå i pension, han hör nämligen till den sista årgång som med övergångsregler klarar sig över ribban för att få sådan redan vid 60 år. Han är skild, men hans båda välcurlade barn har han sörjt väl för, de har varsin bostadsrätt i Stockholms innerstad. Göran är välutbildad med en hög position i samhället och väl insatt i ekonomi, han har planer på att sälja av huset och flytta utomlands, Malta eller Cypern efter pensionen. ’För sedan lär fastighetsskatt, exitskatt och alla möjliga helveten slå till’.

Att snöa in på ‘det där med invandringen’

Det intressanta är att Göran, så realistisk och påläst han än är – och trots sin konservativa grundprofil – ändå så gärna bagatelliserar invandrarfrågan. ’Man kan snöa in på det’, säger han med en passning till mig, och med samma välkända moralackord som hans gelikar långt till vänster brukar använda sig av, sätter han sig själv och asylrätten på en piedestal: ’Jag tycker inte vi ska tumma på asylrätten, tycker du?’.

Som vanligt är den frågan omöjlig att besvara kort, och det är därför den har en så starkt moraliskt nedlåtande ton. Den som ‘inte ens’ är beredd att stå upp för dessa ‘stackars krigsbarn’ är inte mycket värd. Då är man självisk, utan empati, ja rent av ond. Man måste bena ut frågan och diskutera den. Där skiljer sig Göran, den sanna globalisten, från sina gelikar. Han har inget emot några motfrågor.

Har vi råd med sex miljarder till?
Till att börja med: om de asylsökande inte flyr från krig, utan bara fattigdom, ska vi då också ta emot dem? Många globalister tycker det. Inklusive Göran. Att vi då teoretiskt skulle kunna bli invaderade av sex miljarder människor, som alla har nära obefintliga tillgångar relativt oss själva, är ingenting globalisterna funderar på. Det finns nämligen ingen definierad gräns i asylpolitiken. ’Men vi kan ju alltid sätta en gräns för de ekonomiska flyktingarna när vi inte själva har råd längre’, är Görans impulsreplik. Vad svarar man då?

Göran och godhetsapostlarna
Kanske känner du igen Göran och hans sätt att se på saken? Oftast så har vi till mans svårt att svara honom rakt av. Det är inte så enkelt som han låtsas göra det. Ännu svårare när rummet är fullt med människor som är beredda att instämma i Görans resonemang och lite von Oben tala med samma röst  – godhetsapostlarna ni vet. Men de där människorna är sällan beredda att diskutera ens. Det är däremot just den här Göran i alla fall, och då gäller det att ha torrt på fötterna, för Göran är fulltankad med allt som DN skriver.  Jag tänkte vänta med att ge mina motfrågor denna gång – och mina svar. De får vänta till ännu krönika 2 och 3; det är nämligen lite mycket att ta på en gång. Under tiden får du chansen att själv fundera lite emellan.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

En kommentar

 • Göran Åkesson

  Globalisternas godhetsvansinne
  Under det senaste halvseklet har den socialistiska människan vänt Gud ryggen. Hon har skaffat sig en egen religion och sin egen rättfärdighet för att döva sitt samvete. Detta visar sig genom det ”godhetsvansinne” som rått när det gäller invandringen sedan 2015. Då man öppnade gränserna för massinvandring med temat ”Alla människors lika värde”. Lika värde i förhållande till vad?
  Sverige har överlevt två världskrig och har därmed kunnat bygga upp en modern stormakt. I stället för att tacka Gud för denna välsignelse, försöker man nu på ett humanistiskt sätt göra ”rätt för sig”. Detta godhetsvansinne har resulterat i no go zoner, ökad brottslighet och medfört att svenska medborgare inte fått sina sociala behov tillgodosedda. Fattigpensionärer har t.ex. inte råd att gå till tandläkare. Sjukvården har problem, polisen har problem. Det är bara regeringen som inte har problem med att dela ut skattebetalarnas pengar i generösa bidrag till immigranterna.
  Globalismen kan också vara en faktor för att landet skall splittras genom massinvandringen. Globalismen vill ju sudda ut nationsgränser och införa mångkultur. Globalismen företräds ju bl.a. av de stora organisationerna EU, FN, storbankerna och storföretagen. Globalismen är av naturliga skäl emot en sund nationalism. Och penningen tycks vara globalismens gud.
  Vi skall inte ha dåligt samvete för att vi har det bra i landet, vi skall tacka Gud för det, och använda statens medel på ett sunt sätt.

  Gilla